Clarificările Părintelui Profesor Patriciu Vlaicu despre Sfântul și Marele Sinod din Creta

Consider interviul de față ca primul demers teologic coerent, al unuia dintre membrii delegației române la Sinod, care explică pe înțelesul tuturor, într-un mod foarte plăcut, teologia Sinodului din Creta. Toate felicitările mele Părintelui Patriciu pentru claritatea expunerii și pentru seninătatea și bunăvoința cu care și-a spus punctul de vedere!  Pagina sa online e aceasta.

Mesajul meu pentru Părintele Vlaicu, pe You Tube, a fost acesta:

Vă mulțumesc foarte mult, Părinte Profesor Patriciu Vlaicu, pentru claritatea, seninătatea și bunăvoința cu care ați răspuns la întrebările acestui interviu și pentru distincția pe care ați făcut-o între dialog și mărturisire! Pentru că eu cred, ca și dumneavoastră, că dialogul este cadrul în care trebuie să ne mărturisim credința și că dialogul onest ne ajută să ne înțelegem și mai bine profunzimea propriului nostru crez. Vă felicit pentru interviu și mă rog ca persoana dumneavoastră, în cadrul dialogului teologic cu romano-catolicii, să emane aceeași simplitate plină de bunătate ca și în interviul publicat aici! Pentru că numai adevărul personalizat convinge. Numai mărturisirea de conștiință.