O platformă cu 3000 de creatori de online

Primul lucru care m-a izbit în articolul din Gândul nu a fost suma de bani pentru care s-a vândut platforma online

The Huffington Post

și anume 315 milioane de dolari ci numărul celor care scriu, ca persoane invitate: 3000 de oameni, printre care (de culoare…dar nu cei importanți, cu siguranță): Barack Obama, Hillary Clinton şi Madonna.

Doamna Arianna Huffington (de naționalitate elenă) a investit un milion de dolari în această platformă online (cu siguranță, pentru întreținere, echipament, drumuri…dar mai ales plata pentru oamenii care scriu și fac muncă de teren) și a făcut din ea una redutabilă în numai 5 ani de zile.

Din mai 2005 până azi…

În cinci ani…cu 3000 de oameni scriind mai mult sau mai puțin zilnic…

Spuneam, nu de mult, că mi-ar trebui încă vreo 10 de talia mea pe Teologie pentru azi pentru ca fața onlineului ortodox românesc să se schimbe în mod radical.

Dacă noi doi, eu și doamna preoteasă, am editat aproape 8000 de articole și 50 de cărți în 4 ani…ce s-ar fi întâmplat dacă am fi fost 10, în același ritm? Dar 100? Dar o mie?…

Însă cum ortodocșilor români nu le place să gândească în stil  mare…ci fiecare scrie în bucata lui mai mult sau mai puțin insignifiantă, fără cooperare cu ceilalți…nu avem să știm niciodată adevărul vizavi de ceea ce s-ar fi putut face, dacă mai mulți ni s-ar fi alăturat.

Da, să treacă peste orgolii, peste vedetisme, peste fragmentaritate și să facem, la un loc, o treabă colosală pentru toți.

După cum vă amintiți (cei care ne sunt prieteni de mai mult timp), am încercat o conjuncție cu Bogdan Stârceanu, ca un al 3-lea editor pe TPA…însă omul nu a putut să țină ritmul…

Pentru că în online una e să crezi că poți să faci, asta când ești afară, în afara jocului…și alta e să faci asta zilnic, pe lângă treburile casei și ale slujbei tale.

Doamna de mai sus a dat bani serioși, nu prea mulți în comparație cu cât a scos, pentru ca să facă o agenție de știri online.

Noi creăm această platformă din resurse proprii, pentru a o dărui, în mod gratuit, altora, că așa e creștinește

De ce însă nu mai găsim altfel de creștini în România: adică care să scrie pe gratis, să fotografieze pe gratis, să facă filme pe gratis, să scrie cărți pe gratis? Pe gratis pentru alții…că totul se face cu bani.

Iar, pe de altă parte, de ce nu avem deloc proiecte mari…dacă avem fumuri mari?

Două întrebări care pe mine mă macină…

Deci, privind deasupra: se poate! Se poate, dacă vrei să faci ceva care contează.

Nimfomanie de online

Nu e despre sex! Ci despre dorința unora de a se vedea citați, băgați în seamă, subliniați la nivel online. Aseară am avut parte de un moment de penibil exagerat.

Cineva mi-a trimis niște fotografii, care, de fapt, erau ale altuia. Eu le-am publicat sub numele celui care mi le-a trimis. Acum, deși nu eu eram de vină că am publicat fotografiile…vine pretinsul sau realul făcător al lor și se vrea citat sub fotografii.

O fac și pe asta…și îl citez. După ce îl citez, îmi arată, pentru a treia oară…ce înseamnă să fii nesimțit, trăgându-se de șireturi cu mine.

Îi tai toate fotografiile…și acum, sper, să fie mulțumit.

Cât de avid de tine să fii…ca să faci așa ceva?!

Cum să vii la mine ca să ceri așa ceva, când nu mă cunoști…și cum să ceri să te respect, când ești bădăran?

Așa că nu voi mai primi de la nimeni, decât cu precizări la sânge…ceva, pentru ca să nu mai am parte de nimfomanii de nume, care își vor numele la mine pe blog, ca să vină să se caute de o mie de ori…și să nu mai citească nimic altceva.

Deci a venit la mine…numai ca să i se vadă numele…

Eu cred că nu ai niciun nume…când n-ai caracter…

Despre cum poţi să ratezi…întrebările

Adela Toplean ne sintetizează în cartea sa, scrisă într-un mod personalist şi atractiv, Pragul şi neantul. Încercări de circumscriere a morţii, Ed. Polirom, Iaşi, 2006, p. 246-256 munca personală de teren pe problematica morţii dobândită prin intervievarea unor subiecţi din satul Vinerea [sat transilvan] şi din oraşele Deva şi Bucureşti. Subiecţii sunt cu totul în afara problemei sau nu sunt oameni pasionaţi de problema ontologică în sine, ci fug de ea ca dracul de tămâie. Adică niciunul nu e pasionat, ca dumneaei, încât să studieze problema morţii la nivel interdisciplinar timp trei ani de zile…pentru ca să scrie o carte. Citind cartea şi nu frunzărind-o, mi-am pus pentru prima dată în mod acut problema dacă un interviu cu ageamii, dintr-un eşantion de cercetare…poate să răspundă la întrebările reale, în mod punctual, ale cercetătorului.

Şi credem că acest lucru nu se poate face, din mai multe motive. Cercetătorul e un om care sapă la baza adevărului unei tradiţii, a unei problematici, vine cu unelte multi-disciplinare, cu ore de excavaţii după adevărul morţii în diferite arii şi spaţii religioase şi culturale…pe când intervievaţii sunt luaţi din oală, pe nepregătite. Mai ales, greşeala primă a doamnei Toplean [ o greşeală de gazetar] a fost aceea de a-i întreba, în mod frust, pe neocolite, despre moarte…Şi, mai ales, a dat peste cei care nu au încercat mai deloc să vadă creştineşte moartea…sau ortodox, deşi dumneaei priveşte riturile morţii din perspectivă ortodoxă.

Greşeală dublă: 1. îl întreabă în mod direct/îl loveşte în moalele capului pe om cu o problemă abisală şi ia orice răspuns de bun şi 2. pune întrebări oricui vrea să îi răspundă, pe supoziţia sofistică, că oricine poate să dea răspunsuri veridice despre adevărul şi sensul morţii, dacă pe fiecare îl aşteaptă moartea.

Întrebarea, chiar ultrabună sau ultraevidentă…nu e o întrebare productivă sau nu aduce răspunsuri reale, ultime, crezurile despre moarte, dacă nu se face în ritmul intervievatului şi din perspectiva vieţii lui. Intervievaţii doamnei Toplean au fost ţărani fără cugetări filosofice…şi orăşeni mediocrii fără perspective veşnice. Răspunsurile imediate, răspunsurile fricii, răspunsurile contestatare sau ceea ce pare în bâiguielile lor „formalism al tradiţiei” [p. 247]…sunt răspunsuri capcană pentru cercetătorul venit de la Bucureşti. De ce? Pentru că despre moarte se vorbeşte autentic…după ce mai întâi se spun lucruri arhiştiute, banalităţi, prostii, enormităţi. Numai după cuvintele de umplutură, după lucrurile auzite în fuga urechii şi, mai ales, în preajma morţii se vorbeşte sau se tace grav despre…moarte.

Ţăranul [ trebuie să-i ştii psihologia ca să îl studiezi] vorbeşte despre moarte când e pus în faţa situaţiei, când îl atinge boala sau îi moare cineva drag şi atunci cugetă în perimetrul ei şi nu când îl întrebi stând pe bancă cum stă treaba cu …moartea. Pe când orăşeanul mediocru în domeniul teologiei şi al filosofiei sau cel apatico-nihilist, cel mai adesea dezrădăcinat de la sat şi pus într-un apartament de bloc ca să înnebunească la sigur, să se dez-umanizeze, culturalizat numai de televizor şi de trei cărţi ieftine, îţi va spune trei lucruri auzit-citite despre…moarte, dar nu vei avea de la el un răspuns la sigur despre moarte, până nu îl prinzi în…cursa morţii.

Experienţa despre moarte a doamnei Toplean cu intervievaţii săi suferă de…neparticipare la moarte în multiplele ei accepţiuni. Adică nici intervievaţii şi nici dumneaei nu iau în serios moartea, la modul dramatic, moartea din ei şi cu ei, moartea care îi vizează sau nu merg acolo unde se petrece moartea, adică într-o cameră de chiuretaj, într-o morgă, într-un teren de luptă ca în Irak, la faţa unui accident unde maşina a deraiat şi a luat foc sau într-un pat de femeie singură, de 80 de ani, fără copii, pe care o mănâncă viermii de vie. Acolo, cu toată durerea şi intruziunea în spaţii pline de durere…se simte şi se vorbeşte autentic despre moarte.

Perspectiva gnoseologică de laborator, în care un grup heteroclit devine paradigma tuturor celor care trăiesc într-un sat sau într-un oraş, din punct de vedere teologic, filosofic şi sociologic e falimentară. Nu credem, personal, într-o cunoaştere a tainelor vieţii de către cineva fără o introducere personală eclesială profundă a acestuia şi nici nu credem că un demers ziaristico-filosofic poate aduce o mostră de realitatea din viaţa oamenilor, dacă această realitate nu este descoperită mai întâi, finisată şi comunicată corect, autentic, de oamenii ca atare…celor care îi intervievează.

Un astfel de eşantion de intervievaţi, care dau răspunsuri din colţul mesei sau din neştiinţa lor adâncă faţă de subiect, e bun pentru o carte cu titlul: Despre neştiinţa de a formula evenimentul morţii la români. Pentru că, dacă credităm moartea ca pe o realitate profundă şi gravă, şi vrem să studiem în mod aplicat lecţia ei, atunci despre ea trebuie să vorbim cu oameni care au experimentat-o, pentru care ea este o parte din ei sau care sunt în preajma ei.

Doamna Toplean recunoaşte însă că „un ochi atent [poate]…sesiza numaidecât…[faptul că exemplele din materialul de cercetare al dumneaei] ar putea fi la fel de bine să nu fie cele reprezentative, pentru starea spirituală a românilor, şi, cu atât mai puţin, pentru studiul de faţă” [285]; fapt pentru care credem că merită citită această carte, atâta timp cât autoarea nu se crede posesoarea ultimă a realităţii cercetate. Însă, demersul nostru critic vizează nu numai cartea doamnei Adela Toplean, ci, un întreg mod de a face cercetare pe teme profunde, abisale, în România sau aiurea, unde datele cercetării sunt lovite de nulitate tocmai pentru că nu se întreabă din punctul de vedere al intervievatului.

Proiectele de cercetare care nu se fac din punctul de vedere al subiecţilor aflaţi sub observare sau a realităţilor cercetate, ci sunt creaţii de birou, vin să ideologizeze publicul cititor şi nu să ne dea adevărul real, din teren. În cazul cărţii/a subiectului amintit, moartea la români, în inima şi casa lor, în viaţa lor devine o realitate năucitor de profundă dacă o priveşti de la doi milimetrii distanţă şi cu ajutorul celor care sunt implicaţi în moarte. Povestirile care stau la distanţă de subiect, povestirile în care nu suntem angajaţi pe viaţă şi pe moarte, nu ne dau decât răspunsuri…rezonabile. Însă moartea depăşeşte raţiunea, nu implică numai raţiunea şi este o necunoscută chiar şi când o experimentezi. Tocmai de aceea nu doar exprimările despre moarte sunt importante, ci şi lacrimile morţii, tăcerea morţii, luminările morţii…

Pr. Dorin Picioruş