Pr. Prof. Vasile Mihoc și evreii mesianici

Emisiunea Shalom Israel, de pe televiziunea Credo TV, care am înțeles că e o televiziune românească baptistă, 22 oct. 2009, ora 15.00-15.41. Invitatul emisiunii: părintele profesor Mihoc, lângă o icoană ortodoxă imensă, pe scaun, față în față cu realizatorul emisiunii, care nu a încercat tactica…asperităților confesionale.

Conținutul emisiunii: anumiți evrei de astăzi se convertesc la credința în Iisus Hristos, pe care Îl recunosc ca Mesia și și-au constituit un cult de esență neoprotestantă, cu Botez și Cina Domnului, dar care sunt deschiși spre problema Tradiției, a succesiunii apostolice și a cinstirii Maicii Domnului, în relief ortodox.

Spicuim din substanța emisiunii.

Există reminiscențe de ură între evrei și  creștini până astăzi. De Purim, cel omorât…e un fel de Hristos răstignit. 90.000 de creștini au fost omorâți de evrei în timpul ocupației persane în Țara Sfântă. Evreii îi cumpărau pe creștini de la persani pentru ca să-i omoare.

O ură întreținută, pe creștini, în comunitățile din sânul evreilor…până astăzi.

Invitatul ortodox numește comunitatea evreilor mesianici: „Biserica mesianică”, deși, cred că e o exagerare.

„Cel mai mare păcat e generalizarea”, spune părintele Mihoc. Adevărat! Evreii mesianici discută cu ortodocșii și ei se pot constitui în factorul de convertire al evreilor.

Limba ebraică a fost moartă aproape 2000 de ani și reactivată printr-un efort colosal în secolul al 20-lea, odată cu instituirea statului Israel.

Părintele profesor Mihoc consideră convertirea evreilor drept „o minune care trebuie citită și aprofundată în Duhul Adevărului”, pentru că, accentuează Sfinția sa, nu avem de-a face cu „o minune facilă”.

Semnul întoarcerii lui Israel la Ortodoxie e un semn eshatologic. Dar, subliniază vorbitorul nostru, nu trebuie să uităm, că și noi avem un aport la împlinirea acestui  semn eshatologic și la venirea lui Hristos, subliniind astfel un text petrin eshatologic.

Boala credincioșilor de astăzi, spune același, e „puținătatea credinței”. Avem o credință care nu face minuni, care e superficială, adică nu ne schimbă și nu îi schimbă nici pe alții.

Ne trebuie experiența vieții cu Hristos, pentru că aceasta ne duce la iubirea de El. „Îl cunoști pe Hristos căutându-L cu adevărat”. Și vorbitorul nostru ne vorbește în acest cadru, despre cum l-a surprins și îl surprinde Hristos Dumnezeu în viața sa creștină.

Moderatorul încearcă să îl elogieze spunând, că are 13 copii ca și Sfântul Patriarh Iacov, din VT. Și, la final, mărturisește despre purtarea de grijă a lui Dumnezeu față de familia sa numeroasă, unde se întâmplă evenimente peste evenimente, pe care nu le pot trăi familiile cu puțini copii sau fără copii.