Predica duminicii a 33-a după Rusalii (2010)

Aici pentru a asculta și a downloada.

Are 29. 38 minute.

Adevăratul ortodox e o mixtură dintre fariseu și vameș: trebuie să le facă pe toate fără să considere că a făcut totul și, când cade în păcate, să admită imediat că păcatul, el, păcatul…e al lui și numai al lui. Să nu arunce vina pe alții, ci să și-l asume, pentru ca să se îndrepteze, adică să se liniștească, să se umple de smerenie, să se umple de sfială, de atenție, de bun simț în relație cu păcatele altora.

Dacă ne-am vedea păcatele noastre înaintea noastră pururea, adică grămada de gunoi de care ne-a scăpat Domnul, iadul din care ne-a scos, am ști cum să vorbim cu alții, cu ce smerenie, cu ce simplitate, cu ce conștiință și nu i-am mai judeca pe alții cu toporul, cu sabia în mână…ci  i-am mângâia cu mâini frățești, cu cuvinte de înțelegere, cu atenție binevoitoare.

Începe Triodul, adică începe asceza, în numele Prea Sfintei Treimi, perioada de cântare a sufletului și a trupului nostru, de primenire, pentru ca Domnul să învie în noi și să ne mute de la moartea noastră la viața Lui, de la nepăsarea noastră la slava Sa, de la prostia noastră, la cunoștința Lui cea prea dumnezeiască și iluminatoare.

Dumnezeu să ne întărească pe toți și să ne ierte!