Predică la duminica a 27-a după Rusalii [2010]

Lc. 13, 10-17, cf. GNT:

10. Și învăța [Iisus] în [câte] una dintre sinagogi în sabbate [tis savvasin]/ în sâmbete.

11. Și, iată!, o femeie avea duh de slăbiciune/de neputință [pnefma astenias] de optsprezece ani și [aceasta] era înconvoiată/gârbovă [singhiptusa] și nu putea să se îndrepte [de spate] în mod deplin.

12. Dar văzând-o pe ea Iisus a chemat-o și i-a spus ei: „Femeie, ai fost eliberată/ușurată [apolelise;  ind. perf. pasiv] de slăbiciunea/de neputința ta!”,

13. și Și-a pus peste ea mâinile [Sale]. Și îndată [aceasta] s-a întărit/s-a înzdrăvenit [anortoti] și lăuda/slăvea [edoxazen; ind. imperf. activ] pe Dumnezeu.

14. Însă răspunzând mai marele sinagogii [o arhisinagogos], care era indignat/mâniat [pentru faptul], că Iisus a vindecat-o în sabbat/în sâmbătă, a spus mulțimii că: „Șase zile sunt întru care trebuie să lucrați! Astfel, întru acestea venind vindecați-vă și nu în ziua sabbatului/în ziua sâmbetei”.

15. Iar Domnul i-a răspuns lui și a spus: „Ipocriților/duplicitarilor/fățarnicilor, fiecare dintre voi nu dezleagă în sabbat/în sâmbătă boul lui sau măgarul de la iesle și îl duce să-l adape?

16. Dar aceasta, care este fiica lui Avraam [tigatera Avraam], pe care a legat-o Satanas/Satana, iată!, de 18 ani, nu trebuia dezlegată de legătura aceasta în zi de sabbat/de sâmbătă?”.

17. Și zicând El acestea s-au rușinat toți cei care se împotriveau [antichimeni] Lui, și toată mulțimea s-a bucurat de toate [faptele] minunate, care se făceau de către El.

***

Predica noastră, în format audio, are 1. 01. 06 minute:

42.0 MB

Conținutul predicii: lectura traducerii, exegeză, chintesența ideatică și, finalul, e rezervat împlinirii a 4-a ani de muncă online, pentru că pe 6 decembrie 2010 platforma Teologie pentru azi este la ceas aniversar.

*

Arhiva noastră Praedicationes (parțială…), unde am inclus predica supra…e aici.

1 2 3 8