Istoria începe de oriunde o privești [17]

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

 *

Istoria începe

de oriunde o privești

***

Prima parte, a 2-a, a 3-a, a 4-a, a 5-a, a 6-a, a 7-a, a 8-a, a 9-a, a 10-a, a 11-a, a 12-a, a 13-a, a 14-a, a 15-a, a 16-a.

***

În paginile 43-44 din Pe umerii lui Marx, Adrian Cioroianu descrie, în tușe rapide și reci, pastelul primei zile de război:

„Vineri, 1 septembrie 1939, la ora 5: 20 (ora Poloniei și a Europei Centrale), un avion de bombardament german a aruncat prima bombă a viitoarei conflagrații mondiale asupra satului polonez Puck – așezare de pescari și, în egală măsură, bază aeriană pentru aviația poloneză.

La ora 5: 45, de pe vasul german Schleswig-Holstein – aflat în fața portului Gdańsk-Danzig – s-a tras primul obuz asupra teritoriului polonez.

În cursul celor două ore următoare, trupele germane aveau să treacă granița dintre cele două state.

Era o zi noroasă, cu o ploaie ușoară.

Începea al Doilea Război Mondial, consecința oarecum firească a provizoratului diplomatic instituit de învingători după Marele Război din 1914-1918”[1].

Important e că putem simți…ploaia…chiar dacă nu știm nimic despre război…

***

L-am cunoscut personal pe Prof. Constantin Barbu în data zilei de 15 iunie 2012, pe la ora 11 și ceva, la Biblioteca Metropolitană din București.

Tot atunci l-am cunoscut „pe viu” pe Prof. Adrian Năstase…cu care m-am salutat și „ne-am recunoscut reciproc”…și m-am reîntâlnit, cu bucurie, cu Prof. Sorin Dumitrescu, care m-a invitat la un dialog

Am ajuns primii (eu și doamna preoteasă) la „ziua lui Eminescu”…și primul cadou pe care mi l-a făcut Prof. Barbu a fost Lada cu manuscrisele și cărțile lui Eminescu[2], pe care în aceeași zi am publicitat-o online.

Și în discuția cu sine de la sfârșitul comemorării am apreciat caracterul și disponibilitatea pentru ajutor a domnului Barbu…când vine vorba de munca de cercetare.

Cea serioasă

Maiorescu a ținut lada cu manuscrisele eminesciene „aproape 20 de ani”[3].

Iar „prima donație” a sa, cea din 25 ianuarie 1902[4] către Academia Română, s-a concretizat „în celebrele 44 de caiete: Mss 2254 (896 p.), 2255 (970 p.), 2256 (116 p.), 2257 (902 p.), 2258 (526 p.), 2259 (734 p.), 2260 (658 p.), 2261 (674 p.), 2262 (434 p.), 2263 (158 p.), 2264 (876 p.), 2265 (610 p.), 2266 (328 p.), 2267 (330 p.), 2268 (114 p.), 2269 (156 p.), 2270 (328 p.), 2271 (240 p.), 2272 (240 p.), 2273 (142 p.), 2274 (202 p.), 2275 A (330 p.), 2275 B (200 p.), 2276 A (686 p.), 2276 B (48 p.), 2277 (288 p.), 2278 (166 p.), 2279 (234 p.), 2280 (70 p.), 2281 (288 p.), 2282 (292 p.), 2283 (310 p.), 2284 (134 p.), 2285 (370 p.), 2286 (186 p.), 2287 (192 p.), 2288 (100 p.), 2289 (178 p.), 2290 (178 p.), 2291 (144 p.), 2292 (118 p.), 2306 (340 p.), 2307 (379 p.), 2308 (322 p.)”[5].

Lor li se adaugă încă 6 manuscrise, plus încă 11[6]…și „până la 76 sunt manuscrise inedite[7].

Celor „50 de manuscrise ce se află în Biblioteca Academiei[8], spune autorul, li se adaugă cele 3 caiete în care Mihail a tradus „192 de paragrafe din Gramatica sanscrită a lui Bopp și 4 litere din Glosarul comparativ al lui Bopp”[9], care se află la BCU Iași; caietul roșu de la BCU Cluj; cele două file de la BCU Cluj; cele 93 de scrisori editate de Christina Zarifopol-Illas; manuscrise în diferite arhive [manuscrisul Criticilor mei se află la Freiburg];  versurile de la Biblioteca municipală din Turnu-Severin; manuscrisul 10.285 de la Muzeul Literaturii Române; „manuscrisul prințesei Elisabeta, dăruit de Titu Maiorescu în 3/16 aprilie 1912”[10].

A doua donație maioresciană: 28 mai 1904. Ea a constat în „cărți și manuscrise din lada poetului”[11].

Iar procesul verbal întocmit de Academia Română la primirea donației amintește de „25 volume manuscripte și 72 de volume și broșuri tipărite, rămase din biblioteca părintelui d-sale, Ioan Maiorescu”[12].

Iuliu Tuducescu întocmește o listă de 25 de manuscrise care i-au aparținut lui Eminescu[13].

Alexandru Elian a stabilit „concordanța (relevând identitatea) dintre manuscrisele din lista Maiorescu și manuscrisele din Gaster[14].

Moses Gaster[15], „bun prieten cu Eminescu”[16], va folosi în cărțile sale din 1883 și 1891 manuscrise din biblioteca lui Eminescu[17].

„A treia donație este donația de cărți din biblioteca lui Eminescu și [aceasta] se datorează lui Matei Eminescu”[18]. Fundația Universitară din București a acceptat 16 titluri în 52 de volume[19].

Între cele 16 titluri găsim Operele complete ale lui Montesquieu, în 3 volume, ed. Paris 1865 și Operele complete ale lui Pascal, ed. Paris 1860[20].

Printre alte cărți avute în posesie de Eminescu, autorul enumeră 3 volume de Mihail Kogălniceanu, 7 volume de geografie universală ale lui Malte Brun, 6 volume din Operele complete ale lui J. J. Rousseau, un tratat de zoologie, un tratat de aritmetică[21]

Și pentru că „donația de la Fundație a ars la Revoluția din 1989[22], tocmai de aceea autorul și-a propus să editeze Biblioteca lui Eminescu[23].

Acest proiect, „gândit de Noica-Barbu”[24], are 6 domenii de editare: 1. Manuscrise de facsimilat (88 vol.); 2. Manuscrise de transliterat (63 vol.); 3. Opere complete (50 vol.), 4. Comentarii la Eminescu (50 vol.); 5. Corpus eminescianum (50 vol.); 6. Biblioteca salvată (418 vol.)[25].

Și autorul promite că va tipări „încă 25 de manuscrise inedite, [care au fost și ele] în vestita ladă a lui Eminescu. Așadar, [vor fi] 63 msse + 25 msse = 88 msse”[26].

Ediția Perpessicius are „peste 100.000 de greșeli, unele capitale[27]. Pe când comentariile la Eminescu, „în 50 de volume, au fost elaborate, timp de 7 ani, împreună cu Constantin Noica și se află în posesia noastră[28].

Iar dacă acest ucenic al lui Constantin Noica vrea să probeze ucenicia sa prin 50 de volume la Eminescu, de ce ceilalți „ucenici” ai săi o probează doar printr-un…jurnal?

Și când vorbește despre excerptele lui Eminescu (fragmente notate din diverse scrieri), autorul enumeră Sfinți Părinți ca Nicodim Aghioritul, Vasile cel Mare, Maxim Mărturisitorul, Grigorie Palama, Dionisie Areopagitul, Isaac Sirul, Grigorie Sinaitul[29]…drept invitații pentru poeții recenți de a citi teologie…dacă vor să scrie poezie de calitate.

De la p. 17 a cărții începe Biblioteca lui Eminescu…și până la p. 38 sunt enumerate cărți peste cărți, pe care nu le mai citește aproape nimeni…și care te impresionează.

Foarte multe cărți în germană și franceză

În p. 27: două în neogreacă.

Avea O șezătoare la țară, București, 1853, partea I, a lui Anton Pann[30].

În p. 29: o carte în italiană și alta în neogreacă.

În p. 30 se amintesc 3 cărți în engleză. Cred că sunt primele cărți în engleză amintite aici.

P. 32 începe cu o altă carte în engleză. O carte a lui Fichte[31], 4 ale lui Kant[32], 10 ale lui Schelling[33] și în p. 38 ediția Shakespeare și comentariile la opera lui ale lui Georg Gottfried Gervinus[34].

Primele 50 de volume din Biblioteca Eminescu au fost lansate pe 15 iunie 2012. Urmează următoarele…


[1] Adrian Cioroianu, Pe umerii lui Marx. O introducere în istoria comunismului românesc, ed. a II-a, Ed. Curtea Veche, București, 2007, p. 43-44.

[3] Constantin Barbu, Lada cu manuscrisele și cărțile lui Eminescu, Ed. Contrafort, Craiova, 2012, p. 6.

[4] Ibidem.

[5] Ibidem.

[6] Idem, p. 6-7.

[7] Idem, p. 7.

[8] Ibidem.

[9] Ibidem.

[10] Ibidem.

[11] Idem, p. 8.

[12] Ibidem.

[13] Idem, p. 8-10.

[14] Idem, p. 10.

[16] Constantin Barbu, Lada cu manuscrisele și cărțile lui Eminescu, ed. cit., p. 10.

[17] Idem, p. 10-11.

[18] Idem, p. 11.

[19] Ibidem.

[20] Idem, p. 11-12.

[21] Idem, p. 12-13.

[22] Idem, p. 15.

[23] Ibidem.

[24] Ibidem. Se referă la Constantin Noica și la sine.

[25] Ibidem.

[26] Idem, p. 16.

[27] Ibidem.

[28] Idem, p. 17.

[29] Ibidem.

[30] Idem, p. 28.

[31] Idem, p. 32.

[32] Idem, p. 32-33.

[33] Idem, p. 33.

[34] Idem, p. 38.

Comemorarea lui Mihail Eminescu la Biblioteca Metropolitană din București [15 iunie 2012]

Am participat la o comemorare reală a lui Mihail.

Acum…cu eforturi editoriale costisitoare, care îl elogiază…iar diseară, în rugăciunile noastre, vom face și parastas fratelui nostru întru Domnul.

Pentru că Prof. Constantin Barbu a prezentat astăzi primele 50 de volume, în foaie, ale Bibliotecii lui Mihail Eminescu…și până la sfârșitul anului 2012 a promis că va tipări cele 1.000 de volume ale ei.

Vom prezenta în orele următoare fotografiile și filele audio de la întrunire…cât și conținutul lăzii de manuscrise eminesciene și a inventarului cărților din Biblioteca Eminescu.

*

Arhiva zilei am format-o aici…iar Biblioteca Metropolitană va edita fila video a evenimentului aici.

Prof. Constantin Barbu:

14.2 MB

Constantin Barbu, Lada cu manuscrisele și cărțile lui Eminescu, Ed. Contrafort, Craiova, 2012, 43 p.

Acad. Alexandru Surdu:

8.7 MB

Dr. Florin Rotaru și Acad. Prof. Sorin Dumitrescu:

9.2 MB

Un vorbitor (pe care nu-l cunosc), Dr. Florin Rotaru și Prof. Dr. Adrian Năstase:

13.3 MB

Domnul Prof. Radu Beligan, obosit și bătrân de zile, nu a vorbit nimic…dar am ascultat o filă audio, cu vocea sa, în care a interpretat Sara pe deal…

Eminescu la TV [2]

Prima parte
***

 • Baia Mitrașevschi, pe malul Dâmboviței: locul de unde Mihail a fost capturat de poliție și pus în cămașă de forță, în mod abuziv și ilegal (28 iunie 1883, zi de marți).
 • A stat la baie 8 ore…și când au venit să-l prindă…Mihail „s-a luptat cu toți”…
 • Mihail nu a avut pistol la el…când a fost prins.
 • Injecții cu mercur și morfina: „tratamentul” lui Mihail de la Dr. Șuțu.
 • L-au acuzat de „manie acută”.
 • De la București…este dus la Viena…tocmai în ziua când s-a semnat tratatul secret.
 • Ceasul lui Eminescu e la Muzeul din Iași, donat de familie.
 • Anamneza de la Viena a fost cunoscută de Mihail.
 • De la Freud aflăm că Mihail nu a primit niciun tratament la Viena dar avea parte de hrană puțină.
 • La Botoșani a făcut frecții cu mercur la picioare și a băut mult lapte…și s-a simțit foarte bine.
 • Pielea devine ca solzii de pește…dacă te frecționezi cu mercur.
 • Maiorescu a inventat minciuna sifilisului cât și pe aceea a triunghiului amoros cu Caragiale.
 • În casa lui Pogoneanu s-au rupt file din caietele manuscriptice ale lui Eminescu și s-au făcut completări.
 • Noua ediție academică a manuscriselor sale, editată de Acad. Eugen Simion, are greșeli de paginare…și ea a costat 664.000 de euro.
 • Articolul „Formă și fond” l-a scris împotriva lui Maiorescu. În Fântâna Blanduziei…Și Maiorescu s-a răzbunat…mortal pe Eminescu.

Eminescu la TV [1]

Date eminesciene prezentate de Prof. Constantin Barbu, in live, la OTV, pe data de 4 noiembrie 2011:

 • La 1840, doar Bucureștiul și Brașovul aveau cunoștință despre boala sifilisului. Cu toate acestea, Titu Maiorescu și George Călinescu vorbesc, în mod meschin, despre faptul că Mihail Eminescu ar fi avut sifilis ereditar.
 • Mihail nu a avut sifilis…nu a rămas repetent…și a avut diplomă de BAC, pentru că altfel nu se putea înscrie la facultatea imperială din Berlin.
 • Diploma sa de BAC e semnată de Lambrior.
 • Mihail a avut intenția să își dea doctoratul la Berlin.
 • Teza doctorală a lui Maiorescu a avut titlul: Despre relație.
 • „suprageniul lui”
 • În 1883, câteva „lucruri fundamentale”: spaima regelui Carol față de ruși. Tratatul secret dintre Austro-Ungaria și Regatul Român era cunoscut de către el.
 • Mihail citea aproape zilnic 9 ziare europene.
 • Tatăl lui nu era sărac
 • C. A. Rosetti: „dușmanul capital al lui Eminescu”.
 • Caragiale a fost onest cu Eminescu după ce acesta a murit…fapt pentru care și el a fost pus la index.
 • Adulterul era pedepsit cu închisoarea în vremea lui.
 • 12 mii de lei avea pensie de la rege, Mite Kremnitz, amanta lui.
 • Eminescu era urât de rege și Maiorescu.
 • Codul invers…o colecție eminesciană editată de Prof. Constantin Barbu…care ar trebui ridicată online în mod gratuit.
 • dosarul Poliției cu sechestrarea lui Eminescu.
 • Maiorescu a vrut să îl interneze…ca să îl facă nebun.
 • Soția lui Slavici, spioana…28 iunie 1883/ 8 iulie 1883…scrie biletul în care a insinuat „nebunia” lui Eminescu.