Două cărți editate de Lidia Vianu

Povestiri din Varșovia (PDF, 262 p.) și Povestiri din București (PDF, 269 p.). Ambele downloadabile din paginile lor sursă.

*

Contemporary Literature Press publică acum un al doilea volum din seria New Europe Writers. Primul a fost volumul trilingv Warsaw Tales, apărut în engleză, română şi polonă şi tradus în româneşte de masteranzii în Traducerea Textului Literar Contemporan.

Bucharest Tales, care poate de azi fi citită şi online, a fost tradusă în limba engleză, dar şi sub-editată, corectată şi ilustrată de studenții aceluiaşi MTTLC.

Seria New Europe Writers a debutat în anul 2005 şi a ajuns la al cincilea volum: Povestiri din Varşovia, Praga, Bucureşti, Budapesta şi Liubliana. Fondatorii acestui proiect sunt John a’Beckett (născut în Australia, el locuieşte în prezent la Varşovia), James G. Coon (născut în Statele Unite, a locuit în Polonia timp de zece ani, iar acum se află la Bangkok) şi Andrew Fincham—poet englez. Pagina New Europe Writers pe Facebook are peste 700 de membri, scriitori din întreaga lume.

Intenția acestui proiect a fost de la bun început să promoveze imaginea unei „Europe unite”. Editura noastră este specializată în Lexicografie Joyce, ceea ce înseamnă implicit că vede Europa cum o vedea James Joyce—adică unită spiritual şi lingvistic. Era firesc, prin urmare, să avem foarte multe lucuri în comun cu NEW.

John şi Andy au vizitat masteranzii MTTLC la Bucureşti atunci când au început să lucreze la Bucharest Tales. Masteranzii urmau să traducă textele scriitorilor români în limba engleză—ceea ce au şi făcut. Cartea pe care Contemporary Literature Press o publică acum este alcătuită din povestiri şi poeme despre noul şi vechiul Bucureşti, scrise de poeți şi prozatori români din două generații diferite, precum şi de scriitori din alte țări care au călătorit ori au trăit în România.

Cele cinci cărți de până acum ale grupului NEW sunt o dovadă că europenii sunt toți o mare familie. Ideea unor cărți dedicate „cititorului călător” şi a perdelelor trase deoparte tocmai ca să atragă un voyeur „dornic să se uite înăuntru” ar fi fost fără îndoială şi pe placul lui James Joyce.

*

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website-ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm să vă adresați Editurii,  lidia.vianu@g.unibuc.ro.

Antologia Constantin Noica (vol. 3). Pentru download

Thumbnail

Noica Anthology. Volume Three:
Rostirea românească de la Eminescu cetire

Editor: C. George Sandulescu
À la recherche de: Philosophers Past…

This third volume of the Noica Anthology entitled Rostirea românească de la Eminescu cetire focuses on the major cause Noica embraced after his prison years.

He embarked upon building a thinking method of his own, which relied on the Logos, the word, or what, in Romanian, would best be called with his favourite term, rostire. The source and proof of his thinking was Eminescu, with whom he entered in a life-long symbiosis, the subtle roots of which the present volume tries to reveal. One thing is certain: Eminescu is more than a poet here. He is a thinker whom Noica expands upon, explains, revalues and brings to life again in his work. Hence, the EminescuNoica hybrid.

As Professor Cristian Ciocan of Bucharest University says, “Nowadays in Romania, Noica is the best known Romanian philosopher. He is the Philosopher, that is, the greatest figure of Romanian philosophy today. We can say this the other way: it is due to Noica that philosophy acquired in Romania in the 1960s and the ‘70s a great prestige, incredible for a country subjected to a totalitarian regime.

Noica himself became almost a mass phenomenon: he had the force to pass to several generations of young people the virus of philosophising: hundreds of young people started to dream of learning ancient Greek and German in order to access the fundamental sources of philosophy. Hundreds of young intellectuals visited him, in real pilgrimages, at Păltiniş, situated deep in a mountain village of Transylvania. Briefly, the phenomenon ‘Noica’ marked in a radical manner the contemporary culture of Romania.”

Volume Three opens with a Preamble which introduces Eminescu in Noica’s words, as “the complete being”, the always present and le mal connu. It continues with an introduction entitled Eminescu-Noica: Axiological Linguistics, in which C. George Sandulescu, the editor of the book, finds the deep communication channel between the two. All this takes the reader from language to philosophy, with the inevitable damage done to the human mind when it is sadly hindered by the circumstances of history.

The body of the book begins with Noica’s appeal to put all the Eminescu manuscripts at the disposal of everybody. He repeats time and again that Eminescu is painfully, almost physically present in our world. All we have to do is learn how to see him. At one point, the philosopher associates the Eminescu Manuscripts with the Manuscripts of Paul Valéry, published with such great care “under the generous sponsorship of the great French establishment”.

A large part of the book is devoted to infinity: as the idea appears in the Logos of Eminescu, and in the shapes imagined by Brancusi. Noica sees in both creators the miracle of two human minds that understand a universe when most of us do not, and even try to share the insight, via the word or the stone… What the philosopher himself chooses as his thinking tool is rostirea românească. That means the use of Romanian words in an explanation of an area that body or language will never ever touch, yet will never desist from probing. The book ends, therefore, with Noica’s own explanation of the relation between rost and rostire (both from the Latin rostrum).

There are also several Appendices. The first Appendix gives the sources of the excerpts taken from texts written by Noica at various points in his life, and published as an Introduction to the Princeps Edition of the Eminescu Manuscripts. Last but not least, the volume closes with ten hermeneutic questions, which contain in themselves all the answers to all the questions raised in the whole book.

This third volume of the Noica Anthology, therefore, makes Eminescu the epitome of mystery and a teacher of wonder: a repository of meaning, the philosopher Noica claims to derive from. This intense plea for the Eminescu Manuscripts logically follows Volume Two of this Anthology, where Noica urged his Bucharest pupils: “You must see the miracles around you! This is what you must do.

The miracle of nature, the miracle of man, the miracle of love. It takes so little to see a miracle. It is on our free days, during those hours when we seem to be idle, that we can become aware of miracles. There are miracles hidden all around us. All we have to do is to stretch out our hands and pick them, as it was once done in heaven. All we need is attention, and the ability to detect that particular direction which can lead each of us to seeing the miracle in things and beings. People often turn their full attention to astrology, and they say: I was born under such and such a sign, such and such a star, it governs my life, and so on. Not at all! The star is right here, so very near us that we can touch it.”

That STAR, to Noica, is The Eminescu Manuscripts.

LIDIA VIANU

Bucharest, 11 February 2011

***

În căutarea timpului pierdut: Filosofii noștri…


Volumul al treilea al Antologiei Noica, intitulat Rostirea românească de la Eminescu cetire, e o mărturie a luptei intelectuale a filosofului cu regimul, după ce a ieșit din închisoare.

Construindu-și de unul singur o metodă de gândire, Noica a descoperit rostirea. A început prin a cerceta Caietele lui Eminescu, și a ajuns cu acesta la o alianță de-o viață, de unde și ideea unui EminescuNoica, formulată de editor. Filosoful a făcut din poet cauza lui de căpătâi. De ce și cum, cititorul va descoperi singur în acest volum. Doar un lucru trebuie spus: Eminescu nu este văzut aici ca poet și atât. Noica îl privește, îl explică, îl înțelege ca gânditor.

Profesorul Cristian Ciocan, de la Universitatea din București, îl descrie astfel pe autorul acestei antologii: „Noica este astăzi cel mai cunoscut filozof din România. El este Filosoful cu majusculă, primul dintre filosofii români de azi. Numai datorită lui a însemnat ceva filosofia în anii 1960 și 1970, în România totalitară. Noica e un fenomen în sine. El a transmis câtorva generații nevoia de a filozofa. Nenumărați tineri visau să învețe greaca veche ori germana, doar ca să-i poată citi pe filosofi. Sute de intelectuali mergeau la el în pelerinaj, sus la munte, la Păltiniș. Fenomenul Noica a marcat esențial cultura română.”

Preambulul Volumului Trei începe cu Eminescu așa cum îl vede Noica: “omul deplin”, veșnic prezent, dar, din păcate, până în ziua de azi, le mal connu. Urmează introducerea Eminescu-Noica: Axiological Linguistics, semnată de editorul cărții, C. George Sandulescu – unde este clarificată legătura secretă dintre cei doi. Cititorul găsește aici canalul de comunicare dintre limbaj și filsosofie la Noica, încă nediscutat de alți exegeți din perspectiva aceasta. Este vorba de o perspectivă care ia în considerare nu numai cuvântul ori ideea, ci și gândul de cândva al cronicarului Miron Costin: „nu sunt vremile subt cârma omului, ci bietul om subt vremi”…

Volumul propriu zis începe cu pledoaria filosofului că ar trebui, ar fi de fapt esențial, să avem cu toții acces la Caietele Eminescu. Pentru Noica, poetul român este dureros de prezent printre noi. Doar că nu ne pricepem noi să-l observăm. Caietele lui Paul Valéry, ne spune un articol, au fost tipărite cu atâta grijă în Franța…

Infinit și infinitate sunt idei care îi leagă pe Eminescu și Brâncuși. Amândoi îi apar filosofului ca inteligențe ce au înțeles universul așa cum prea puțini dintre noi o putem face, și care au încercat din răsputeri să împărtășească viziunea lor, prin cuvânt sau prin sculptură. Noica își alege ca temă Rostirea Românească. Prin aceasta filosoful vrea să spună că limba română îl conduce către acea dimensiune – nesfârșirea – pe care mintea omului n-o va cuprinde niciodată, dar o va căuta fără încetare. Acesta este, așadar, motivul pentru care volumul se încheie cu textele lui Noica despre rost și rostire (amândouă provenind din latinescul rostrum).

Cartea are trei Apendice. Primul identifică sursa citatelor ce alcătuiesc introducerea semnată de Noica la Ediția Princeps a Manuscriselor Eminescu. Aceste texte au fost scrise de filosof nu dintr-o suflare, ci pe tot parcursul vieții lui. Pe ultima pagină găsim zece întrebări hermeneutice, proproziții care conțin de fapt în ele răspunsurile la toate semnele de întrebare ridicate de acest volum.

Iată, prin urmare, cum această a treia parte a Antologiei Noica ni-l înfățișează pe Eminescu filosoful, înfășurat în miracol și mirare, cuvinte dragi lui Noica, prin care el afirmă indirect că rădăcinile lui în Eminescu se află. Pledoaria lui pentru citirea Caietelor lui Eminescu, desfășurată în texte de o intensitate fascinantă , e o urmare firească a volumului al doilea al aceleiași antologii, în care Noica dezvăluie adevărul lui de căpătâi generației tinere, elevilor unui liceu bucureștean: “Să vedeți, așadar, în jurul vostru, minunile: miracolul naturii, al cuvântului, al omului, al iubirii. Ne trebuie foarte puțin ca să descoperim miracolul. În zilele libere, în ceasurile în care ni se pare că n-avem nimic de făcut, atunci se pot descoperi miracolele. Miracolele mișună în jurul nostru. Nu avem decât să întindem mâna, ca în rai, și să le culegem. Tot ce ne trebuie este atenția. Câteodată, oamenii fac astrologie și spun: ne-am născut în zodia cutare, sub steaua cutare, de ea se leagă viața noastră. Nu! Nu! Steaua e aici, steaua e foarte aproape de noi.”

Este vorba, fără îndoială, de acea STEA care se cheamă Manuscrisele Eminescu.

LIDIA VIANU

București, 11 februarie 2011


Please click on the link below and choose „Save file” to download the book in pdf format:

Constantin Noica: 3. Rostirea românească de la Eminescu cetire

Note: Because of the large size of some files, we recommend saving them to your computer before opening (right-click on the link and choose „Save Link As”).

Al doilea volum din antologia General Philosophy de Constantin Noica

Thumbnail

Press Release
Bucharest, 1 February 2011

Contemporary Literature Press, under The University of Bucharest, in permanent conjunction with The British Council, and The Romanian Cultural Institute,

Announces the publication of the second volume
of the Noica Anthology entitled

General Philosophy
by Constantin Noica,

edited by C. George Sandulescu (150 pages, ISBN 978-606-92387-6).Part one of the volume consists of exercepts taken out of the books the philosopher wrote beginning with the year 1934 until the year 1949 (when he was assigned obligatory domicile): Mathesis, De Caelo and Philosophical Journal.

It begins with an article he published in a Romanian newspaper in 1934, Death of the Tomorrow Man. The Editor’s ForeWord is immediately followed by a text written by Jaqueline de Romilly, Membre de l’Académie Française, which refers to the philosopher with the words „Du chemin de la vérité„…

Part Two focuses on the major books Noica wrote and published after he had been let out of prison in 1964: Six Maladies of the Contemporary Spirit and The Becoming within Being.

This book ends with a talk Noica gave to high-school pupils in Bucharest in 1986, the year before his death. After that comes and extract from The Observer Weekend Review of 18 May 1961: it includes Noica among the six political prisoners in favour of whom a world campaign, Appeal for Amnesty, was launched in London in 1961 by The Observer itself.

This volume is available for consultation and downloading as from 1 February 2011 on the following internet address: http://editura.mttlc.ro/noica.general-philosophy.html.

You are kindly invited to visit the Contemporary Literature Press Website at www.editura.mttlc.ro. For comments or suggestions, please contact the publisher lidiavianu@yahoo.com. Noica Anthology Volume One:
Doing Time

Contemporary Literature Press

Translation Café
eZine of Contemporary Texts in Translation

Contact Us

***

Comunicat de Presă
Bucureşti, 1 februarie 2011

Editura pentru Literatură Contemporană, sub auspiciile Universităţii din Bucureşti, în colaborare cu Consiliul Britanic şi Institutul Cultural Român, —

Anunţă publicarea celui de-al doilea volum
din Antologia Noica intitulat

General Philosophy
de Constantin NOICA,

editat de C. George Sandulescu (150 pagini, ISBN 978-606-92387-6).În prima parte sunt publicate în traducerea engleză a editorului, C. George Sandulescu, fragmente din cărţile scrise de filosof din anul 1934 până în anul 1949 (când i s-a dat domiciliu obligatoriu): Mathesis, De Caelo şi Jurnal Filosofic. Volumul începe cu articolul Moartea omului de mâine, publicat în ziarul Criterion în 1934. În introducerea volumului, imediat după eseul editorului, Jacqueline de Romilly, Membre de l’Académie Française, evocă personalitatea filosofului, în „Du chemin de la vérité”

Partea a doua se ocupă de cărţile scrise şi publicate după ce Noica a ieşit din închisoare în 1964: Şase maladii ale spiritului contemporan şi Devenirea întru fiinţă.

Volumul se încheie cu două elemente foarte semnificative: (1) transcrierea unei conferinţe ţinute de C. Noica în faţa elevilor unui liceu bucureştean în anul 1986, cu un an înaintea morţii; (2) un extras din The Observer Weekend Review din 18 mai 1961, care îl include şi pe Noica printre cei şase prizonieri politici discutaţi. Aceştia au făcut obiectul Apelului la Amnistie din 1961 al aceluiaşi ziar londonez.

Tot volumul poate fi consultat şi descărcat începând cu data de 1 februarie 2011 la adresa de internet:

http://editura.mttlc.ro/noica.general-philosophy.html

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesaţi Website-ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât şi în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm adresaţi-vă Editurii, lidiavianu@yahoo.com.