Statistică de vizionare a producţiilor noastre dinViddler

Facem doar un mic calcul…aritmetic, adică adunarea. Fiecare număr adunat înseamnă numărul de vizitatori care au văzut o singură producţie audio sau video masterizată de către părintele Dorin.

Din martie 2008 până astăzi: 20 septembrie 2008, avem 102 producţii în Viddler şi următorul rating: 372 + 336 + 595 + 1250 [ Imnul al 44-lea al sfântului Simeon Noul Teolog] + 916 + 1154 [ Dincolo de aparenţe] + 2015 + 1313 + 686 + 277 + 275 + 381 + 363 + 817 + 416+ 448 + 684 + 590 + 726 + 1086 + 1012+ 1080 + 1071+ 1066+ 1053 + 666+ 655 + 505 + 927 + 877 + 873 + 863 + 767 + 816+ 913+ 1582 [ Dor de blog 3] + 809 + 657 + 888 + 1167 + 748 + 769 + 783 + 822 + 686 + 541 + 707 + 723 + 214 + 210 + 176 + 178+ 181+ 171 + 158 + 202+ 200 + 129 + 151+ 1250 [ Conferinţă Chişinău] + 1192 [ Seri de dor 1] + 847+ 582 + 571 + 570 + 586 + 740+ 689+ 610 + 591 + 632 + 665 + 53 + 44 + 39 [ ultimele trei fiind rateuri, o eroare de editare şi tot au avut rating] + 641 [ cele trei devin o filă: Recunoştinţă, integral] + 497 + 535 + 542 + 488 + 441+ 311+ 305 + 315+ 317 + 377+ 462+ 293+ 331 + 324 + 320+ 364 + 478+ 546+ 789 + 1178 [ Ştefan Iordache, 1] + 1185 [ Ştefan Iordache, 2] + 1429 [ Ştefan Iordache, slujba audio] + 374+ 476+ 414 + 322 [ predica de Duminica asta a părintelui Dorin].

Şi, toate acestea pentru că dv. sunteţi alături de noi…iar noi vă mulţumim pentru acest fapt! Părintele Dorin, prin tenacitatea şi dăruirea pe care i-o cunoaşteţi, a reuşit să facă toate aceste lucruri, antrenându-ne şi pe noi în acest efort imens de dăruire, de bun simţ şi de eleganţă. Fără Sfinţia sa lângă noi nimic din toate acestea nu se puteau petrece – sunt convinsă de acest lucru – şi Teologie pentru azi rămânea doar o iluzie frumoasă sau nici măcar atât.

Vă mulţumim tuturor şi vă dorim ca pacea lui Dumnezeu să se sălăşluiască în dv., în fiecare în parte!

Psa. Gianina