Câţi au suferit şi câţi au profitat în regimul comunist? Un răspuns al prof. dr. Daniel Barbu

Găsiţi aici podcastul nostru.

Informaţiile din podcastul nostru sunt cf. Prof. Dr. Daniel Barbu, Republica absentă. Politică şi societate în România postcomunistă, Ed. Nemira, Bucureşti, 1999, p. 84-88.

Despre autorul nostru.

Pr. Dorin.