Numere din Plērōma

Plērōma. Studii și cercetări teologice, anul XIII, nr. 1 (Serie nouă), iunie 2011 (publicație editată de Institutul Teologic Penticostal din București), 183 p.

Conține 6 articole, 5 recenzii și două rezumate de teze doctorale:

1. John Fleter Tipei, The Laying on of  Hands in the New Testament: Its Significance, Technique and Effects;

2. Silviu Tatu, The Qatal/ Yiqtol (Yiqtol/ Qatal) Verbal Sequence in Couplets in the Hebrew Psalter with Special Reference to Ugaritic Poetry: A Case Study in Systemic Functional Grammar.

Din rezumatul Dr. Silviu Tatu rezultă că și-a susținut teza doctorală în 2006, la Oxford Centre for Mission Studies, p. 179.

A definitivat-o în 4 iulie 2006 și a devenit PhD în 3 august 2006, iar certificatul de atestare l-a primit pe 29 august 2006, p. 180.

Și-a publicat teza doctorală în 2008, p. 180.

Daniel Oprean publică în acest număr Modelul perihoretic al familiei. O reflecție teologică, p. 133-147.

*

Plērōma. Studii și cercetări teologice, anul XII, nr. 2 (Serie nouă), decembrie 2010, 311 p.

Conține 10 articole, 3 articole la dialog teologic, 4 recenzii, două rezumate de teză doctorală:

1. Octavian Baban, Luke’s „On the Road” Encounters as Narrative Mimesis. A Contribution to the Study of Luke’s Theology of the Way. The Narrative Anatomy and Function of Luke’s Post-Easter Hodos Encounters și

2. Ben-Oni Ardelean, Evaluarea spiritualității creștine europene în postmodernism.

Beneamin Mocan & Dragoș Ștefănică, Biserica – o comunitate eshatologică. Note exegetice asupra eshatologiei epistolei I Tesaloniceni, p. 69-90.

„evenimentul eshatologic…[este] un eveniment fundamental pentru întreaga umanitate”, p. 80.

Sfinții Grigorie de Nyssa, Efrem Sirul, Ioan Gură de Aur vorbesc despre o răpire reală și duhovnicească în același timp a Sfinților la a doua venire a Domnului, p. 85.

*

Plērōma. Studii și cercetări teologice, anul XI, nr. 2 (Serie nouă), decembrie 2009, 187 p.

Conține 6 articole, 6 recenzii și 3 rezumate doctorale:

1. Corneliu Constantineanu, The Social Significance of Reconciliation in Paul’s  Theology with Particular Reference to the Romanian Context;

2. Marcel V. Măcelaru, From Divine Speech to National/ Ethnic Self-Definition in the Hebrew Bible: Representation(s) of Identity and the Motif of Divine-Human Distancing in Israel’s Story;

3. Cristian Gabriel Romocea, Church and State: Theology and Continuity of Orthodox Religious Nationalism in Romania.

Conf. Univ. Dr. Emil Bartoș, Principii ale spiritualității creștine în I Corinteni, p. 139-154.

„o teologie a crucii înseamnă să te smerești cu toată ființa”, p. 142.

Corneliu Constantineanu și-a susținut teza doctorală în 2006, la The Oxford Center for Mission Studies and the University of Leeds, p. 175.

Marcel V. Măcelaru la Universitatea din Oxford, în 2007, p. 182 iar Cristian Romocea la The Oxford Center for Mission Studies and the  University of Wales, tot în 2007, p. 185.

*

Plērōma. Studii și cercetări teologice, anul XI, nr. 1 (Serie nouă), iunie 2009, 183 p.

Conține un editorial, 7 articole, 5 recenzii și 4 rezumate doctorale:

1. Călin Pop, The Function and Appeal of the Cultic Places in 1 Kings 1-11: A Rhetorical Approach;

2. Ciprian Terinte, Saint Paul’s Idea of Church According to His Ecclesiological Metaphors;

3.  Ioan Brie, The Messianic Secret in the Gospel of Mark;

4. Cristian Bărbosu, Paul’s Dealing with Elitist Leadership Legacies in the Christian Corinthian Community as a Model for Dealing with Elitist Leadership Legacies in Post-Communist Eastern Europe.

Din La popasul de zece ani, articol al lui John Fleter Tipei, aflăm că revista Pleroma este „prima revistă teologică penticostală din România și a doua din Europa, cealaltă fiind binecunoscutul Journal of the European Pentecostal Theological Association (JEPTA)”, p. 9.

Lect. Univ. Dr. Ciprian Terinte, Raportul dintre Israel și Biserică în calitate de popor al lui Dumnezeu în Romani 9-11, p. 83-108.

„înțelegem că în gândirea Sfântului Apostol Pavel nu a existat niciodată ideea înlocuirii Israelului etnic de către Biserică”, p. 104.

Călin A. Pop și-a dat doctoratul în 2009, la Trinity International University din Deerfield, p. 175, Ciprian Flavius-Terinte la Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna” din Sibiu, 2009, p. 175,  Ioan Brie la Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca, tot în 2009, p. 180 și tot în 2009, la Trinity Evangelical Divinity School, Cristian Bărbosu, p. 182.