Dorin Streinu, Roşu transcendental (vol. 3; 1997) [3]

vasleste impreuna cu mine

*

ţipăt vertical
(rugăciunea)

*

sâmburii eternităţii
(Sfinţii)

*
regăsirea lebedelor
(genealogia)

*
linie licurindă
(omida)

*
ovalul
cu aripi
(pasărea)

*
praful veşniciei
(eroii)

*
albatroşii absolutului
(geniile)

*
lumină zburând
(fluturele alb)

*

Bătrâneţea:
mai puţine
cuvinte
rostite.

*
Fascinaţia:
oprire
a respiraţiei.

*
Capodopera:
terminarea
cuvintelor.

*
Nebunia geniului:
luciditatea
absolută.

*
eclipsa ochilor
(somnul)

*
al întunericului viu (culoarea nopţii)

*
de albul zorilor (orizontul începutului de zi)

*
Totul deschis.

Ploaia
căzând
în sus.

*

Sufletul dansând
prin semne.

Oul rămând închis.

*

Plecând…

Niciodată regăsindu-te…

*
Înainte.

Întorcând sensul.

*

Punctul:
luminându-se
în sine.

*

Sfera:
acelaşi punct
depărtându-se.

*
pe fruntea-mi
fereastră
(spiritul)

*
Coborând
dinspre început
…păsările zburau.

*
spunând:
lumina albindu-se
din întuneric.

*
carpe diem:
trăind ca
uitând.

*
Fortuna labilis:
păsările
sunt din altele.

*
duet de şase
(ochii)

*
de nenumărate
nenumărări
(nisipul)

*
viteza sensului
(semnificaţia)

*
cumpărată
din cuvânt
(ideea literei)

*
uşa de lumină
(mâna întinsă prietenului)

*
caietul admiraţiei
(imensul cuvântului)

*
Cheamă-mi
sentinţa umbrei!

E linişte nemărginită.

*
În mine strigă
secundele.

E rugăciunea
astrului.

*
Înlăcrimând tăcerea.

Ca la o masă
aştept.

*
Adun seminţele.

Ştiu că tulpinile
cresc în arbori.

*
Ploaie de
singurătate.

Lângă asfinţit –
fruntea.

*
Frunze
înverzind vântul.

Teama –
o literă.

*
Ninsoarea
e adormită lângă frig.

Pasărea
e în agonie.

E de ajuns numai s-o
îmbrăţişezi,
dacă ai mâini.

*
Calul nechezând
în aşteptare.

Fânul odihnindu-se
la umbra mea.

*
Stelele fiind
cosite…

Deodată…liber.

*
Lumina Îl arată pe
Dumnezeu.

Ca dintr-o fântână –
iubirea.

*
Un înger ucis.

Ca o lumină rănită –
inima.

[A 29-a filă manuscriptică.]

Dorin Streinu, Roşu transcendental (vol. 3; 1997) [2]

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=FB2i-CCP_Y4]

*

Gladiolele
au trupul
subţire
ca
o punte
a viselor
şi eu
trec
îndrăgostit
de
o
muză.

*

La colţul
planetei
ne povestim
de noi.

Suntem
amândoi
adolescenţi.

*
Te mint cu
visele
mele.

Visul este
întotdeauna
ceva
care
nu
se
termină.

*
Se naşte
iarăşi
o nouă zi.

E semn că
încă mai sunt
în sângele meu.

*
Aşteptam să-mi
acoperi faţa cu ochii tăi.

Luminos îmi părea
viitorul.

Acum buzele îmi sunt
prăfuite de durere.

*
Am scris pe hârtie
timpul meu.

El este de câteva
cuvinte.

*

[Urmează trei poeme în stilul poetic japonez…tanka. Acest stil e o katauta conclusivă. Adică prezintă în trei versuri, în câteva linii, atmosfera în care se derulează acţiunea, pentru ca celelalte două versuri, cele finale, să fie o conlcuzie ermineutică a celor 3 versuri, a katautei, kataută care este un crochiu în versuri.]

*

Cerul înnorat,
apele în valuri şi
eu înlăcrimat.

Stau pe mal şi privesc în
nemărginirea apei.

*
Pasărea cântă
în luminişul verde.
Tu mă săruţi lin.

Ca o pasăre albă
mă strângi sub aripă.

*
Zbor prin albastrul
cerului de iunie
şi întâlnesc în
aerul luminat de alb
anii frumoşi ai vieţii.

*

[Urmează un haiku…după care poeme ghicitoare sau haikuri minimaliste, dintr-un vers sau două]

*

Broasca sărind –
aerul rămânând
în urmă.

*

ciment plângând
(copiii străzii)

*

literă spartă
(dreptatea)

*
vis spoit
(fericirea)

*
sămânţă plină
(iubirea)

*
linie aprinsă
(sărutul)

*
lemn verde
(patria)

*
îmbrăţişare sinceră
(poezia)

*
lacrimă grea
(durerea)

*
fantasmă alergând
pe câmpul ierbii
(luna)

*
floare înmiresmând
apele dintre copaci
(umbra iubitei)

*

[Urmează câteva kaikuri extinse, definiţionale, sintagmatice. Haiku, în sine, e o formă poetică a concentrării maxime a expunerii, a tuşelor principale ale unui sentiment sau cadru. Pentru mine haiku a fost întotdeauna poezia desăvârşirii, pentru că transformă expunerea într-un simbol, într-o metanaraţiune.]

*

Eroare:
începând de
acolo de
unde greşisem.

*
Plictiseală:
adunând toamna
prin literele memoriei.

*
Sonet:
mi-a căzut
în păr
o nouă stea
albă.

*
Construcţie:
albul zilei
pictat pe toate
gardurile inimii.

*
Constatare:
am impresia
că eu sunt
cât un poem
al cerului.

*
Afiş:
îngerul purta
imaginile mele
prin suflet
de scris.

*
Uimire:
Din depărtare
mă văd…
Dar eu sunt…
aproape?

*
În ploaie:
Simt poezia
căzând.
Şi eu o aud?

*
Detaliu:
elanul cade
pe rana pietrelor.
Eu sunt din el.

*
Contemplaţie:
linişte,
uşor, ca un fulg,
adormeam.

*
Dimineaţa mă răsfrâng
în apele răsăritului.

Sunt o picătură
de rouă albastră.

*
De ce nu pot muri
când arde focul?…

Aş vedea sufletele
nemuritorilor…

*
Sub iarbă
greierii au început să-şi cânte
trupurile.

Se apropie
înserarea înserărilor.

*
Steau gândurilor de piatră
se însingura
aşteptându-se.

*
În cenuşa focului respiră
păsările anotimpului mut.

*
Pe ramurile gândului
au asfinţit cocorii.

*
Sunt verde
de iarbă.

M-am transformat
în frunză.

*
Glasul nopţii îmi cântă elegia frunzelor
de salcâm.

*

piatră ruginită
(memoria)

*
Cules din cuvinte,
trupul meu
părăsit mirării.

*
Florile lacrimilor
au albit
sub umbra mea
de paltin.

*
Am încercat
să mă privesc.

Eram subţire
ca o idee.

*
E atâta tăcere!…

Glasul lebedei
intră în mine.

*
Umbrele zilei
s-au mutat
pe foaia mea
îngândurând-o.

*
Ce trist,
când picăturile
de rouă
sunt de foc!…

*
Mă învălui în al
nopţii alai de nuntă.

Doamne, ce somn
mi se face!…

*
Mă întâlnesc cu al curăţirii
foc peren în dansul
ploilor de primăvară.

Să ştii, că anotimpul mă cere!…

*
Mă rog să cadă
o stea
întru
poem…
în al meu
sânge.

*
Sunt de atâtea ori
mai singur
cu noaptea.

*
Rănindu-mă fericirea
plâng pe al
aripei zbor.

*
Zbor:
pe liniştea
din jur
se aşază
timpul.

*
Tu eşti o linişte
vândută nopţii.

*
Sunt aproape
beat de cuvinte.

Şi nu mă lasă
viaţa să adorm…

O, ce beţie e dragostea
care nu se mai termină!

*
Misterul:
cupa
penelor de fructe
în dansul oului.

*
Încântarea:
venele
amare ale sărutului
în fuga iluziei.

*
Copacii:
zidul
ghearelor de frunze.

*
Cerul:
mugetul
bisericii de stele.

*
poem cu seminţe
domestice
(adolescenţa)

*
liturghie de mirosuri
galbene
(reveria)

*
deşert al parfumului
rebel
(moda)

*
suprafaţă de oglinzi
albe
(lacul)

*
plictis
al sculpturii
de metal
(oraşul)

*
fir
de lapte
doinit
(păstorul)

*
fereastră
a liniştii
(câmpia)

*
casa
visului alb
(patul)

*
cerc deschis
(extazul)

*
pâine flămândă
(tăcerea)

*
trenul respiraţiei
(existenţa)

*
acul rozelor
din ferestre
(ploaia)

*
ceremonial
de gheaţă
(zăpada)

*
rugăciunea
morilor de vânt
(entuziasmul uman)

*
tulpini
de cocori
(zilele cu linişte)

*

umbra zborului
(cuvântul)

*
rădăcini
în piatră
(sentimentele sincere)

*
pleoapa aripei
(plimbare în parc)

*
gălbenuş sensibil
(bucuria)

*
diftongul îndrăgostirii
(declaraţia de dragoste)

*
fructul macaralei
(blocul)

*
ciocul zborului
(libertatea)

*
culoare erodată
(femeia tristă)

*
dinţii ochiului
(îndrăgostirea)

*
sărutul presat
(iubirea trecută)

*
flori reci
(mâinile ei)

*
valuri
de frig
(zilele triste)

*
adormirea vitezei
(liniştea)

*
şnur de vise
(viaţa)

*
copite
de pâine
(munca)

*
praf de muguri
(pădurea)

*
botez al sprâncenelor
(privirea)

*
osul de lumină
(steaua)

*
Te sărutam
cu un răsărit de
soare nou.

Ieşiseră stelele.

*
jumătăţi imperfecte
(paradoxurile)

*
Ea – un trup.

Iubirea ei…nevăzută.

*

pene căzând,
albindu-se
(zorii dimineţii)

*
În şarpele brodat pe cristalinul ochiului,
mă bucur.

*
Dincolo de noi…
o uşă se întredeschide.

E iubirea pe care nu ştim, cum
să o explicăm mai frenetic.

*
albul întunericului
(perfecţiunea)

*
prieten de sare
(lacrima plânsă)

*
şoaptele cuvintelor
(scrisoarea)

*
[A 24-a foaie manuscriptică.]

Dorin Streinu, Roşu transcendental (vol. 3; 1997) [1]

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=Xm1J6r-1ONY]

Poem

Ochii mei sunt
în palmele tale.

Eu sunt…
Aminteşte-ţi!

Stau la marginea
infinitului.

*
Plâns

De ale tale lacrimi
botezat
lângă luceferi.

M-am întors.
A fost drumul
prea lung.

Când soarele va apune,
atinge-mi sufletul!

*

Vis

Lângă o şopârlă verde
îţi văzusem frumuseţea.

Erai aceeaşi,
cu nu mai puţină lumină.

Am pus mâna la sprânceană
să cadă
o lacrimă.

*
Roteşte-mi braţul ca
să ajungă vânt.

E o linişte mai
adâncă.

*

[În acest volum aveţi de-a face cu o poezie miniaturizată, cu o poezie formată din tuşe esenţiale. Sunt poeme crochiu: cuprind în puţine cuvinte stări care trec dincolo de cuvinte. E un volum de stare, de adâncimi plenare.

Tocmai de aceea volumul este intitulat roşu = iubire, iubire care transcende cuvintele, iubire spre care trebuie să mergi, spre care trebuie să mergi depăşindu-te continuu.]

*

De când adormeam
te iubisem.

Încă din
lumină.

Eram mai mult un poem
şi
un vis.

*
M-am întors.

Sunt mai mic
cu o secundă.

Am venit
odată

cu
zborul.

*
Lasă-mă din
amintire!

Vreau să uit

cu mai multă
vreme.

*
Mă tem să-ţi
spun…
că păsările,
de atâta zbor,
au devenit albe.

*
Atinge-mi
ochii cu buzele!

Sunt rece
de somn
şi de vis.

Lângă timp:
eu
şi
cuvintele.

*

În tâmpla luminii
sânger.

A înserat
anotimpul.

Eu voi
rămâne
iubind.
*

De frumuseţea ta
mă iluminez.

Sunt eu:
poetul Îngerilor.

Muzica sferelor
este deplină.

*

Dezbracă-ţi lumina!

Eu
te întreb de
sublim.

*
Poem simplu

Dacă eu aş muri ucis
de lumină,
nu-i aşa că tu mă
vei aduna
din cuvinte?

*
Rodul lacrimei
şterge-l!

M-am întors din lacrimă.

*
Pe genunchiul gol
trec faldurile
morţii.

Trec şi mă
las în urmă.

Lângă cuvinte
adorm
şi
visez.
*

Unde pleci tu
eu rămân.

Nu am
decât
numele.

*
Am să vin
înapoi, atunci când
va fi ziuă.

Atunci voi fi
copil.
*
Nu îmi este teamă!

Ştiu că apele
se vor limpezi
de peşti.

Oceanul va fi
ca o oglindă.

Se va vedea, prin el,
zborul.
*
Jertfă adusă sufletului.

Iată florile
şi miresmele lor!

Iată frumuseţea
pădurii înverzite!

Iată aurul
cuvintelor mele!

În tot ce este
rămâne
lumina.

*
Când păsările
vor
plânge,
eu
nu voi mai vedea
valurile.

*
Doamnă, să nu
mă iubeşti!

Mai bine uită
cuvintele şi
iubirea.

Sunt prea puţin
şi prea mult.

*

Învăţ să mă rog.

De noapte
va fi încă.

*
În cuvinte
sunt singur.

Acum mă
nasc.

*
Credeam în tine
să-ţi spun
te iubesc.

Mă simţeam
singur.

De vină
erau
anatemele
celor care
m-au iubit
prea puţin
şi pe care i-am iubit…
mult prea mult.
*

Blesteamă-mi
visul,

dar nu mă
blestema
să-l
visez!

Pământul
e
rece.

*
Când Îngerii
vor
adormi

am să le
fur
liniştea.

Îmi voi face
din ea
zâmbet.

*

Petalele
sunt zile

de
somn.

Iar somnul

e trupul cuvântului.

*
E  pustiu
lângă oră.

Timpul
e târziu.

Şi eu
sunt

deja
în trecere.

*
Sufăr de
stele.

Ele
îmi
acoperă

seara

pleoapele.

*

Îmbrăţişează-mi
ochii!

Am nevoie

de liniştea

lor.

*

Din acel
plâns m-am născut.

Semănam
cu o literă.

*
Cerul era alb…

Eu eram
o
idee.

*
Aveai
mâna plină
de
ochi.

Şi eu
te puteam
privi.

*
Pisica trecea
prin noapte.

Eu mă vedeam singur,
dar te vedeam
şi pe tine
căutându-mă prin toate
lucrurile.

*
Braţele mele sunt
întinse.

Cuprinde-mă!

Vreau să-ţi simt
nemărginirea.

*
Este atât de
simplu să
mori.

Este ca şi cum
aş deveni
zborul
unei
păsări.

*
Am orbit
privindu-te.

Mi-a albit
lumina.

*
Mi-e dor
şi
dor
sunt.
*

Din frunte mi-au
răsărit aripi
şi am început
să zbor
prin Paradis.

Am zburat
până când nimeni
nu mai m-a ţinut
minte.

Mă mai ţii mine,
iubito?

*
Inimile nopţii
sunt
triste.

Eu sunt
doar singur.

*
Chiar acum
am să zbor.

Voi zbura
ca o umbră.

N-am să te
mai văd
decât
ca pe o
aripă.

*
Cocorii,
ca şiraguri
de drumuri,
care se întorc…

Şi eu întorcându-mi
sângele înapoi.

*
Trezeşte-mă,
ca să nu fie

prea târziu!

Mai aproape
mi se fac
cerurile.

*

Lacrimile de sare
au
sufletul violet.

Nu mai văd
ierburile.

*
De câteva nopţi te tot
visez.

Eşti o senzaţie prelungă
ca melancolia.

*
Când va fi timpul,
timpul va deveni
iarăşi
viaţă.

*
Bat din
palmele dimineţii.

Răsăritul
se apropie.

El este dincolo
de porţi.

*

[Sunt primele 10 foi, in integrum, ale volumului.]