Vor fi canonizaţi alţi trei Sfinţi ai Bisericii Ortodoxe Române: Sf. Ierarh Iachint de Vicina, Sf. Cuv. Dionisie cel Mic şi Sfântul Domnitor Neagoe Basarab

În cadrul lucrărilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române care au avut loc astăzi, 8 iulie 2008, la Reşedinţa Patriarhală din Capitală a fost aprobată trecerea în rândul sfinţilor a domnitorului Neagoe Basarab, a lui Dionisie cel Smerit si a mitropolitului Iachint de Vicina. Domn al Ţării Româneşti între anii 1512 şi 1521, Neagoe Basarab ocupă un loc însemnat în galeria personalităţilor istorice ale poporului român. Este autorul uneia dintre cele mai vechi capodopere ale literaturii româneşti, Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie. De asemenea, în timpul domniei sale s-a tiparit Evangheliarul slavon al lui Macarie.

Dionisie cel Smerit sau Exiguus, trăitor în a doua jumătate a secolului al V-lea şi prima a secolului al VI-lea, a fost un cunoscut traducător de scrieri patristice din Dacia Pontică, după Sfântul Ioan Casian. Opera sa constă în primul rând dintr-un număr de traduceri patristice în limba latină, cuprinse într-o Antologie de texte. Dionisie cel Smerit a conceput şi numerotarea anilor începând de la naşterea Mântuitorului Iisus Hristos, numerotare care s-a răspândit în întreaga lume prin intermediul calendarelor iulian şi gregorian.

Iachint de Vicina este primul mitropolit al Ţării Româneşti. În timpul păstoririi sale, au fost întemeiate noi aşezări mănăstireşti şi sunt strânse legăturile duhovniceşti cu Patriarhia de Constantinopol.

Propunerea de canonizare a celor trei sfinţi români a fost făcută în cadrul şedinţei Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei care s-a desfăşurat în data de 19 iunie a acestui an.

Cf. sursa.

Adică vor fi canonizaţi primul mitropolit al Ungrovlahiei, Sfântul primei capodopere pedagogice româneşti şi Sfântul care a iniţiat era creştină, modul de numărare al anilor de la naşterea lui Hristos, pentru întreaga creştinătate. Şi toţi cei trei Sfinţi sunt ai noştri, din neamul nostru şi de aceea ar trebui să ne bucurăm dumnezeieşte de ei şi cu ei, şi cu toţi ceilalţi mulţi Sfinţi ai Bisericii româneşti şi ai Bisericii de pretutindeni.

Pr. Dorin