Parabola celor 10 fecioare [Mt. 25, 1-13] conform BYZ

cele 10 fecioare1. Atunci, asemăna-se-va Împărăția cerurilor [cu] zece fecioare, care luându-și lămpile lor, au ieșit întru întâmpinarea mirelui.

2. Dar cinci dintre ele erau înțelepte și cinci nebune.

3. [Căci] cele nebune, luându-și lămpile lor, nu au luat cu ele [și] ulei;

4. dar cele înțelepte au luat ulei în vasele lor, [odată] cu lămpile lor.

5. Iar mirele întârziind, au ațipit toate și dormeau.

6. Dar la miezul nopții s-a făcut strigare: „Iată, mirele vine! Ieșiți întru întâmpinarea lui!”.

7. Atunci s-au sculat toate acele fecioare și și-au împodobit lămpile lor.

8. Iar cele nebune au zis [către] cele înțelepte: „Dați-ne nouă din uleiul vostru, căci se sting lămpile noastre!”.

9. Dar cele înțelepte le-au răspuns, zicând: „Nu, ca nu cumva să [nu] ne ajungă [nici] nouă și [nici] vouă! Ci mergeți mai bine către vânzători și cumpărați [pentru] voi înșivă!”.

10. Dar ele[1] plecând [pentru] a cumpăra, a venit mirele! Și cele pregătite au intrat cu el întru nunți[2] și ușa s-a închis.

11. Iar mai târziu veniră și celelalte fecioare, zicând: „Doamne, Doamne, deschide-ne nouă!”.

12. Dar el, răspunzând, a zis: „Amin zic vouă: nu vă știu pe voi!”.

13. Așadar, privegheați! Căci nu știți ziua și nici ceasul în care vine Fiul omului.


[1] Fecioarele cele nebune.

[2] Pentru că fiecare Sfânt are o relație personală cu Hristos. Împărăția lui Dumnezeu este pentru toți Sfinții dar fiecare are relația lui cu Hristos, începută aici, pe pământ. De aceea nunți și nu nuntă.