Evanghelia după Marcos

Evanghelia dupa Marcos

Pagina sursă

Read Online

(3.1 M)PDF
(106.7 K)EPUB
Kindle
Daisy
(229.5 K)Full Text
(1.7 M)DjVu

All Files: HTTPS Torrent (2/0)

***

p. 4: „Vine după mine Cel-mai-tare [decât] mine, Căruia nu sunt în-stare, plecându-mă, a-I dezlega cureaua sandalelor Lui”.

p. 4: „Și îndată, ieșind din apă, [El] a văzut cerurile împărțite |[cerurile deschise]| și pe Duhul ca o porumbiță coborând întru El”.

p. 5: „S-a plinit vremea și s-a apropiat Împărăția lui Dumnezeu! Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie!”.

p. 7: „Și [El] i-a vindecat pe mulți bolnavi, [care aveau] diferite boli, și a scos mulți demoni [din oameni]. Și nu-i lăsa pe demoni a vorbi, căci știau de El”.

p. 8: „Și făcându-I-se-milă, întinzând mâna Lui, l-a atins și i-a zis lui: „Vreau, curățește-te!””.

p. 9: „Și Iisus, îndată cunoscând [în] duhul Lui că astfel cugetau în ei înșiși, le-a zis lor: „De ce cugetați acestea în inimile voastre?””.

p. 13: „Sabatul s-a făcut pentru om, nu omul pentru sabat! Astfel încât Fiul omului este Domn și al sabatului”.

p. 14: „Și [Iisus] uitându-se-împrejur la ei cu urgie, întristându-Se de învârtoșarea inimii lor, a zis omului: „Întinde mâna!””.

p. 18-19: „toate păcatele vor fi iertare fiilor oamenilor și blasfemiile câte vor fi blasfemiat! Dar cine va blasfemia întru Duhul Sfânt, nu are iertare întru veac, ci este vinovat de păcat veșnic!”.

p. 24: „Căci nu este [ceva] ascuns care să nu se descopere, nici [ceva] făcut [pe] ascuns decât ca să vină întru arătare”.

p. 27: „Și [Iisus], sculându-Se, a certat vântul și a zis mării: „Taci! Liniștește-te!”. Și vântul a încetat și s-a făcut liniște mare”.

p. 30: „Și veniră către Iisus și îl văzură pe cel demonizat șezând, îmbrăcat și [fiind] întreg-la-minte, [pe cel] care avusese legiunea [de demoni în el], și s-au înfricoșat”.

p. 35: „Și zicea lor Iisus că: „Nu este necinstit Profetul, decât numai în patria lui și în[tre] rudeniile lui și în casa lui”.

p. 37-38: „Și mulți demoni scoteau și ungeau [cu] ulei pe mulți bolnavi și îi vindecau”.

p. 49: „Și [El] le zise că: „[Ce] iese din om, aceea spurcă pe om”.

p. 54: „Și au ieșit fariseii și au început a se certa [cu] El, cerând de la El semn din cer, ispitindu-L pe El”.

p. 60: „Și s-a făcut nor umbrindu-i pe ei. Și s-a făcut glas din nor: „Acesta este Fiul Meu cel iubit! Pe Acesta să-L ascultați!””.

p. 65: „Și [Iisus] șezând, i-a chemat pe cei doisprezece și le zise lor: „Dacă cineva voiește a fi cel dintâi, [atunci] va fi cel din urmă [dintre] toți și slujitorul tuturor””.

p. 66-67: „Și cine va să scandalizeze/ să smintească pe unul [dintre] aceștia mici, care cred [întru Mine], mai bine îi este lui dacă își pune piatra-de-moară măgărească împrejurul gâtului lui și va fi aruncat întru mare”.

p. 71-72: „Și, văzând Iisus [aceasta], S-a indignat/ S-a mâniat și le-a zis lor: „Lăsați copiii a veni către Mine [și] nu-i opriți pe aceștia! Căci [a unora] ca aceștia este Împărăția lui Dumnezeu”.

p. 74: „Dar el, întunecându-se pentru cuvânt, a plecat întristat! Căci avea multe averi”.

p. 75: „[Iar] Iisus, privindu-i pe ei, zise: „La oameni [acest lucru este] imposibil, dar nu la Dumnezeu! Căci toate [sunt] posibile la Dumnezeu” .

p. 78: „Căci și Fiul omului nu a venit [pentru] a I se sluji, ci [pentru] a sluji și a-Și da sufletul Lui răscumpărare pentru mulți”.

p. 80: „Și mulți și-au așternut veșmintele lor pe cale, iar alții tăiau ramuri-cu-frunze de pe câmpuri”.

p. 82: „Și [El] a răsturnat mesele schimbătorilor-de-bani și scaunele vânzătorilor de porumbițe”.

p. 87: „Și căutau a-L prinde pe El, dar se temeau de mulțime. Căci cunoscuseră că despre ei a spus parabola”.

p. 94: „Căci toți au aruncat din prisosul lor, dar aceasta, din lipsa/ sărăcia ei, a aruncat toate câte avea, tot traiul ei”.

p. 96: „Și veți fi urâți de toți pentru numele Meu. Dar cel [care] rabdă [până] întru sfârșit, acela se va mântui”.

p. 100: „Așadar, privegheați! Căci nu știți când vine Domnul casei: sau seara sau [la] miezul-nopții sau [la] cântatul-cocoșilor sau dis-de-dimineață. [Ca] nu [cumva] venind deodată să vă afle pe voi dormind”.

p. 102: „Căci pe săraci totdeauna îi aveți cu voi și când va să vreți, puteți a le face lor bine. Dar pe Mine nu Mă aveți totdeauna. [Aceasta], ce a avut [să facă], a făcut: a-apucat-mai-înainte a unge trupul Meu pentru înmormântare”.

p. 107: „Și le zise lor: „Întristat este sufletul Meu până la moarte! Rămâneți aici și privegheați!”.

p. 108: „a venit Iudas |[Iscariotis|, unul [dintre] cei doisprezece, și, [împreună] cu el, mulțime cu săbii și ciomege, [primite] de la arhierei și de la învățați și de la bătrâni”.

p. 112: „Iar Iisus a zis: „Eu sunt! Și veți vedea pe Fiul omului șezând de-a dreapta Puterii și venind cu norii cerului” .

p. 112-113: „Și unii au început a-L scuipa pe El și a-I acoperi fața Lui și a-L-bate-cu-pumnul pe El și a-I zice Lui: „Profețește!”. Și slujitorii L-au luat pe El la palme”.

p. 116: „Căci [Pilatos] știa că arhiereii Îl predaseră pe El din invidie. Dar arhiereii au ațâțat mulțimea ca, mai degrabă, să-l elibereze lor pe Barabbas”.

p. 122: „Iar centurionul, cel care stătea în fața Lui, văzând că astfel Și-a-dat-duhul, a zis: „Cu adevărat Omul acesta era Fiul lui Dumnezeu!””.

p. 125: „Și ieșind, au fugit de la mormânt. Căci ele erau-cuprinse de tremur și de extaz. Și n-au zis nimănui nimic; căci se temeau”.

p. 126-127: „Iar [Iisus], înviind dimineața, [în] prima [zi] a sabatului, S-a arătat prima-oară Mariei Magdalini, din care scosese cei șapte demoni”.

p. 127: „Cel-care-a-crezut și s-a botezat se va mântui, iar cel-care-n-a-crezut se va osândi”.

p. 128: „Iar aceia, ieșind, au propovăduit pretutindeni, Domnul lucrând-împreună [cu ei]. Și [El] întărea cuvântul prin semnele [care] urmau-după [vestirea Evangheliei]”.