Despre suflet, moarte şi sfinţenie împreună cu Sfântul Grigorie cel Mare [8, podcast]

Găsiţi aici fila audio.

Din cuprins:

Despre păcate; despre Sfântul diacon Pascasius; neascultarea şi veşnicia; sufletul Sfântului Pascasius slujind la terme drept pedeapsă pentru neascultarea sa; primim curăţire de păcate după moarte dacă murim ca nişte oameni credincioşi; vedeniile şi eshatonul; unul singur e focul Gheenei dar păcătoşii sunt pedepsiţi după măsura păcatelor lor; pedeapsa veşnică şi fericirea veşnică; citirea Scripturii ca mijloc de pocăinţă; iertarea păcatelor şi temerea celui Sfânt; Sfintele Moaşte bine mirositoare; vindecare minunată; împotriva ghicitului şi a horoscoapelor; despre vise şi contemplaţii…

Pr. Dorin.

Despre suflet, moarte şi sfinţenie împreună cu Sfântul Grigorie cel Mare [7, podcast]

Găsiţi aici fila audio.

Din cuprinsul podcastului:

Milostenia care zideşte locaşul nostru ceresc; cum e trăită patima desfrânării, cea urât mirositoare, în Iad; pedeapsa homosexualităţii în cadrul cărţii Facerea, adică în pedepsirea cetăţilor Sodoma şi Gomora; vedeniile sunt spre folosul celor credincioşi; pedeapsa neascultării; cum iese sufletul din om; diavolul vine să înghită pe cel păcătos pe patul morţii; facerea semnului Sfintei Cruci; rugăciunea alungă pe demoni; nevoinţa monahală…

Pr. Dorin.

Despre suflet, moarte şi sfinţenie împreună cu Sfântul Grigorie cel Mare [6, podcast]

Din podcast:

Cel care păcătuieşte cu fina sa…e pedepsit groaznic; Sfinţii se recunosc între ei în lumea de dincolo şi la fel şi păcătoşii; doi călugări Sfinţi mor în acelaşi timp şi unul îl vede pe celălalt murind; pedepsele Iadului; bunăvoinţa lui Dumnezeu faţă de cei care mor şi pe care El îi readuce la viaţă; viaţa de după moarte; curăţia Sfinţilor…

Găsiţi aici fila audio.

Pr. Dorin.

Despre suflet, moarte şi sfinţenie împreună cu Sfântul Grigorie cel Mare [5, podcast]

Din cuprinsul podcastului:

Ce se întâmplă în clipa morţii; experienţă şi cunoaştere duhovnicească; Sfinţii contemporani Sfântului Grigorie cel Mare; darul vorbirii în limbi în secolele 6-7 d. Hr.; când a murit Sfântul a încetat ploaia; Sfinte Moaşte bine mirositoare în a patra zi după adormire; cunoaşterea Sfinţilor şi a celor din Iad; ce a văzut în Iad…

Găsiţi aici fila audio.

Pr. Dorin.

Despre suflet, moarte şi sfinţenie împreună cu Sfântul Grigorie cel Mare [4, podcast]

Din cuprinsul podcastului:

Despre venirea Domnului la adormirea Sfinţilor; despre spălarea celor adormiţi; despre venirea demonilor la cei păcătoşi în preajma morţii; s-a produs cutremur de pământ la adormirea Sfântului Soranus; despre învierea morţilor şi trupurile transfigurate ale Sfinţilor…

Găsiţi aici fila audio.

Pr. Dorin.