Întreaga existenţă e de la Dumnezeu

[viddler id=c2d8f0c6&w=437&h=370]

Pr. Prof. Acad. Dr. Dumitru Stăniloae

Teologia Dogmatică Ortodoxă,

vol.1, ed. a II-a, Bucureşti, Ed. IBMBOR, 1996.

II

Fiinţa şi atributele lui Dumnezeu

A. Atributele şi lucrările necreate ale lui Dumnezeu, în general. Raportul lor cu fiinţa Lui.

2. Sensul caracterului de sine al atributelor divine şi supraexistenţa lui Dumnezeu

p. 107- 111.

Pr. Dorin

Naşterea şi copilăria Prea Curatei Fecioare potrivit Sfântului Maxim Mărturisitorul [podcast aghiologic]

Live

Download this episode (42 min)

Datele podcastului sunt cf. Sfântul Maxim Mărturisitorul, Cânt şi preamărire, slavă şi laudă a Preasfintei Împărătese, Preacuratei şi Preabinecuvântatei Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioară Maria, şi însemnare cu privire la viaţa sa neprihănită şi fericită de la naştere şi până la moarte, trad. de Diac. Ioan I. Ică jr., în Trei vieţi bizantine ale Maicii Domnului, Ed. Deisis, Sibiu, 2001, p. 79-91.

Pagina de anul trecut dedicată praznicului Naşterii Maicii Domnului.

Pr. Dorin