Sfântul Nichifor Mărturisitorul, Istoria pe scurt [7]

Traduceri patristice

*

vol. 4

 *

Traduceri și comentarii de

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

și

Dr. Gianina Maria Cristina Picioruș

***

 †

Sfântul Nichifor I Mărturisitorul,

Patriarhul Constantinopolului

(n. c. 758 și † 2 iunie 829 d. Hr. Este pomenit în Biserica Ortodoxă pe data de 2 iunie)

 *

 Istoria pe scurt,

de la Adam și până în timpul [împăraților] Mihail și Teofil

***

Prima parte, a douaa 3-aa 4-a, a 5-a și a 6-a.

 ***

IX. Episcopii Alexandriei

1. Marcos Evanghelistul: 2 ani.

2. Anianos: 22 de ani.

3. Abilios: 12 ani.

4. Cerdon: 10 ani.

5. Primos: 12 ani.

6. Iustinos: 10 ani.

7. Eumenis: 10 ani.

8. Marcianos: 13 ani.

9. Celadion: 10 ani.

10. Agrippinos: 14 ani.

11. Iulianos: 15 ani.

12. Dimitrios: 10 ani.

13. Iraclas: 43 de ani.

14. Dionisios, care sub împăratul Vallerianos a fost trimis în exil: 17 ani.

15. Maximianos: 8 ani.

16. Teonas: 19 ani.

17. Petros, Mucenicul: 11 ani.

Până aici au fost [episcopii care au păstorit] Biserica sub împărați păgâni și persecuții. De aici încolo sunt episcopii de după Constantin cel Mare.

18. Ahillas: 1 an.

19. Alexandros, care a participat la Primul Sinod [Ecumenic]: 23 de ani.

20. Atanasios cel Mare, care de mai multe ori a fost exilat de către arieni, și a fost pus în locul lui Grigorios arianul.

21. Atanasios a doua oară, dar a fost îndepărtat de către [împăratul] Constantinos.

22.  Gheorghios Capadocianul, arian.

A treia, a 4-a și a 5-a oară Atanasios [cel Mare]. Iar anii lui [de episcopat], cu toții, au fost 46.

23. Petros, trimis în exil de Valentos: 1 an.

24. Lucios arianul: 5 ani.

25. Petros, a doua oară: 1 an.

26. Timoteos, care a fost la Al doilea Sinod [Ecumenic]: 8 ani.

27. Teofilos: 28 de ani.

28. Chirillos[1], care a fost la Primul Sinod de la Efes[2] împotriva neevlaviosului Nestorios: 32 de ani.

29. Dioscoros, care a participat la sinodul tâlhăresc de la Efes, al doilea: 5 ani. Și care a fost înlăturat la Al Patrulea Sinod [Ecumenic] de la Calcedon.

30. Proterios ortodoxul, care a fost înecat în Sfânta Colimvitră[3]: 6 ani.

31. Timoteos Eluros: 2 ani.

32. Timoteos Levcos: 15 ani.

33. Petros Mongos: 1 an.

34. Ioannis, care a fost îndepărtat: 3 ani.

Petros, a doua oară: 6 ani.

35. Atanasios, eretic: 7 ani.

36. Ioannis: 9 ani.

37. Ioannis, altul: 11 ani.

38. Dioscoros: 3 ani.

39. Timoteos, care [a păstorit] sub împăratul Iustinianos: 17 ani.

40. Gaianos: 1 an.

41. Teodosios: 2 ani.

42. Paulos: 2 ani.

43. Zoilos: 7 ani.

44. Apolinarios: 19 ani.

45. Ioannis: 11 ani.

46. Eulogios: 17 ani.

47. Teodoros Scribon: 2 ani.

48. Ioannis Cipriotul, Milostivul[4]: 10 ani.

49. Gheorghios: 11 ani.

50. Petros: 10 ani.

*

X. Episcopii Antiohiei

1. Petros Apostolul: 11 ani.

2. Evodios: 23 de ani.

3. Ignatios Teoforos/ Teoforul[5], care a fost martirizat sub [împăratul] Traian: 4 ani.

4. Iron: 20 de ani.

5. Cornilios: 13 ani.

6. Eros/ Heros: 26 de ani.

7. Teofilos: 13 ani.

8. Maximianos: 13 ani.

9. Serapion: 25 de ani.

10. Asclipiadis: 9 ani.

11. Filitos: 8 ani.

12. Zebinos: 6 ani.

13. Vavilas, care a fost martirizat sub Decios: 13 ani.

14. Flavios: 9 ani.

15. Dimitrianos: 4 ani.

16. Paulos al Samosatei: 8 ani.

17. Domnos: 2 ani.

18. Timeos: 10 ani.

19. Chirillos: 15 ani.

20. Tirannos: 15 ani.

Toți aceștia au fost sub împărați elini și persecutori. Următorii sunt sub împărați creștini.

21. Vitalios: 6 ani.

22. Filoghenis: 5 ani.

23. Paulos: 5 ani.

24. Eustatios, corifeos/ coryphaeus [conducătorul] Sinodului de la Niceea[6], și care a fost îndepărtat de arieni: 18 ani. După care au urmat 6 arieni.

25. Eulalios: 3 ani.

26. Eufronios: 8 ani.

27. Facellios, sub care Marea Biserică a Antiohiei și-a sărbătorit reînnoirea [encaenia]: 12 ani.

28. Stefanos: 3 ani.

29. Leontios: 8 ani.

30. Eudoxios: 2 ani.

31. Anianos: 4 ani.

32. Meletios, Mărturisitor sub Valentos: 25 de ani.

33.  Euzoios, arian: 5 ani.

34. Meletios, din nou, care a participat și la Sinodul al II-lea de la Constantinopol[7].

35. Flavianos: 22 de ani.

36. Porfirios: 30 de ani.

37. Alexandros: 5 ani.

38. Teodotos: 4 ani.

39. Ioannis, care a fost la Al Treilea Sinod [Ecumenic], de la Efes: 18 ani.

40. Domnos, care a fost la sinodul tâlhăresc, al doilea, de la Efes: 8 ani.

41. Maximos, care a fost la Al Patrulea Sinod [Ecumenic], de la Calcedon. Și care a fost detronat pentru o greșeală[8]. [A păstorit] 4 ani.

42. Vasilios: 2 ani.

43. Acacios, în timpul căruia a fost ruinată cetatea: 1 an.

44. Martirios: 13 ani.

45. Iulianos: 15 ani.

46. Petros Cnafevs/ Fullo, și care a fost înlăturat sub Zinonos: 3 ani.

47. Ioannis, care a fost înlăturat după 3 luni.

48. Stefanos: 3 ani.

49. Stefanos, altul: 1 an.

50. Calandion: 4 ani.

51. Petros [Cnafevs], a doua oară: 3 ani.

52. Palladios: 10 ani.

53. Flavianos, [care] a fost exilat de Anastasios: 7 ani.

54. Eufrasios, care a murit în cetatea în ruină: 5 ani.

55. Efraimios, care a trăit în timpul lui Iustinianos: 18 ani.

56. Domnos: 14 ani.

57. Anastasios: 11 ani.

58. Grigorios: 24 de ani.

59. Anastasios, a doua oară: 9 ani.

60. Anastasios, altul: 9 ani.

***

Cărțile canonice

I

Vechiul Legământ/ Testament

Și acestea sunt Dumnezeieștile Cărți ale Bisericii și canonice, după numărul lor de rânduri:

1. Genesis are  4.300 de rânduri[9].

2. Exodos: 2.800 de rânduri.

3. Leviticon: 2.700 de rânduri.

4. Aritmi/ Numeri: 3.530 de rânduri.

5. Deuteronomion: 3.100 de rânduri.

6. Iisus [al lui Navi]: 2.100 de rânduri.

7. Crite/ Judices [Judecători] și Rut: 2.050 de rânduri.

8. Vasilion/ Regnorum [Regi] I și II: 4. 240 de rânduri.

9. Vasilion III și IV: 2. 203 [2. 200] de rânduri.

10. Paralipomena I și II: 5. 500 de rânduri.

11. Esdras I și II: 5. 500 de rânduri.

12. Biblos Psalmon/ Liber Psalmorum [Cartea Psalmilor]: 5. 100 de rânduri.

13. Parimie Salomontos/ Paroemiae Salominis  [Pildele lui Slomon]: 1. 700 de rânduri.

14. Ecclisiastis/ Ecclesiastes: 7. 500 de rânduri (?).

15. Asma Asmaton/ Canticum Canticorum [Cântarea Cântărilor]: 280 de rânduri.

16. Iov: 1.800 de rânduri.

17. Profetul Isaias: 3.800 de rânduri.

18. Profetul Ieremias: 4.000 de rânduri.

19. Baruh: 700 de rânduri.

20. Iezechiil: 4.000 de rânduri.

21. Daniil: 2.000 de rânduri.

22. Cei 12 Profeți: 3.000 de rânduri.

Tot Vechiul Legământ/ Testament are 22 de cărți.

*

Noul Legământ/ Testament

1. Evanghelion cata [după] Matteon: 2.500 de rânduri.

2. Evanghelion cata Marcon: 2.000 de rânduri.

3. Evanghelion cata Lucan: 2.600 de rânduri.

4.  Evanghelion cata Ioannin: 2. 300 de rânduri.

5. Praxis ton Apostolon/ Actus Apostolorum  [Faptele Apostolilor] : 2800 de rânduri.

6. Epistolele lui Paulos, 14 [la număr]: 5.300 de rânduri.

7. Epistolele catolice, 7 [la număr]: una a lui Iacovos, două ale lui Petros, trei ale lui Ioannis și una a lui Iuda.

Și Noul Legământ/ Testament conține 26 de cărți.

*

II

Și acestea sunt cărțile antilegomena[10] ale Vechiului Testament:

1. Maccabeca III: 7.300 de rânduri.

2. Sofia Solomontos [Înțelepciunea lui Solomon]: 1.100 de rânduri.

3.  Înțelepciunea fiului lui Sirah: 2.800 de rânduri.

4. Psalmii și odele lui Solomon [existente în LXX/ Septuagintă[11]]:  2.100 de rânduri.

5. Estir: 350 de rânduri.

6. Iudit: 1.700 de rânduri.

7. Sosanna: 500 de rânduri.

8. Tobit și Tobias: 700 de rânduri.

Cărțile antilegomena ale Noului Testament:

1. Apocalipsis Ioannis: 1.400 de rânduri[12].

2. Apocalipsis Petros[13]: 300 de rânduri.

3. Epistola lui Barnaba: 1.360 de rânduri[14].

4. Evanghelion cata Evreon: 2.200 de rânduri[15].

*

III

Acestea sunt apocrifele Vechiului Testament:

1. Enoh[16]: 4.800 de rânduri.

2. Patriarhii[17]: 5. 100 de rânduri.

3. Cuvântarea lui Iosif: 1.100 de rânduri.

4. Testamentul lui Moise: 1.100 de rânduri[18].

5. Înălțarea lui Moise[19]: 1.400 de rânduri.

6. Avraam[20]: 300 de rânduri.

7. Ilad și Modad[21]: 400 de rânduri.

8. Profetul Elia [Ilie]: 3.016 rânduri[22].

9. Profetul Sofonios: 600 de rânduri.

10. A lui Zaharia, tatăl lui Ioannis [Botezătorul]: 500 de rânduri.

11.  False scrieri ale lui Baruh, Avvacum, Ezechiil și Daniil.

Și acestea sunt apocifele Noului Testament:

1. Călătoria lui Petros: 2.750 de rânduri.

2. Călătoria lui Ioannis: 2.600 de rânduri.

3. Călătoria lui Toma: 1.700 de rânduri.

4. Evanghelia după Toma[23]: 1.300 de rânduri.

5. Didahia Apostolilor[24]: 200 de rânduri.

6. Prima și a doua a lui Climentos [Clement]: 2.600 de rânduri[25].

7. Ale lui Ignatios[26] și Policarpos[27] și Păstorul lui Erma/ Hermae[28].

(finalul cărții)


[1] Sfântul Chiril al Alexandriei:

http://ro.orthodoxwiki.org/Chiril_al_Alexandriei.

[3] A se vedea: http://paginiortodoxe.tripod.com/vsfeb/02-28-sf_proterie.html. Pomenit pe 28 februarie.

Iar Colimvitra, locul de Botez despre care se vorbește aici, era un bazin cu apă, unde se făcea botezul pentru adulți și colimvitrele/ vasele de Botez nu erau mici ca vasele noastre de azi, în care abia încap copiii.

[6] Primul Sinod Ecumenic.

[7] Al Doilea Sinod Ecumenic.

[9] Nu coincid cu rândurile din traducerile actuale.

[11] O ediție în limba engleză: http://ecmarsh.com/lxx/.

[12] Pe care noi o avem ca ultima carte a Noului Testament.

[14] Pe care o avem în română în Scrierile Părinților Apostolici, trad. note și indici de Pr. D.[umitru] Fecioru, col. PSB 1, Ed. IBMBOR, București, 1979, p. 114-137.

Pe care o puteți downloada de aici:

http://www.arhiva-ortodoxa.info/test/autoindex2/index.php?url=4.document/Biblioteca%20Misionarului%20Ortodox/%28PSB%2001%29%20Scrierile%20parintilor%20apostolici.pdf&zone=4.

[24] E inclusă în același volum citat anterior, PSB 1, între p. 25-32.

[25] E vorba de Epistolele I și II către Corinteni ale Sfântului Clement al Romei. Existente în PG 1. Prima Epistolă către Corinteni în PG 1, col. 199-328 și Epistola a II-a către Corinteni în PG 1, col. 329-348. În română în PSB 1, ed. cit., p. 46-79 și 94-103.

[26] Epistolele Sfântului Ignatie Teoforul, 7 la număr: PSB 1, ed. cit., p. 157-190.

[27] Epistola Sfântului Policarp către Filipeni: PSB 1, ed. cit., p. 208-214.

[28] Păstorul Sfântului Herma: PSB 1, ed. cit., p. 227-316.

Sfântul Nichifor Mărturisitorul, Istoria pe scurt [6]

Traduceri patristice

*

vol. 4

 *

Traduceri și comentarii de

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

și

Dr. Gianina Maria Cristina Picioruș

***

 †

Sfântul Nichifor I Mărturisitorul,

Patriarhul Constantinopolului

(n. c. 758 și † 2 iunie 829 d. Hr. Este pomenit în Biserica Ortodoxă pe data de 2 iunie)

 *

 Istoria pe scurt,

de la Adam și până în timpul [împăraților] Mihail și Teofil

***

Prima parte, a douaa 3-aa 4-a și a 5-a.

***

VII. Episcopii Romei

1. Apostolul Petros: 2 ani.

2. Linos: 2 ani.

3. Anegclitos/ Anacletus: 2 ani.

4. Climis/ Clemens: 9 ani.

5. Evarestos: 9 ani.

6. Alexandros: 12 ani.

7. Xistos: 9 ani.

8. Telesforos, Mucenic: 10 ani.

9. Iginos: 4 ani.

10. Pios: 15 ani.

11. Anichitos/ Anicetus: 11 ani.

12. Sotirihos: 9 ani.

13. Elefterios: 15 ani.

14. Victor, care a participat în Palestina la sinodul despre ziua Paștiului: 12 ani.

15. Zefirinos: 19 ani.

16. Callistos: 8 ani.

17. Urbanos/ Urbanus: 7 ani.

18. Pontianos: 3 ani.

19. Anteros: o lună.

20. Fabianos, Mucenic sub Deciu: 15 ani.

21. Cornilios/ Cornelius, care a pus sfârșit penitenței rele a lui Navaton/ Novatum[1]: 3 ani.

22. Lucianos/ Lucianus: 2 ani.

23. Stefanos: 9 ani.

24. Xistos: 2 ani.

25. Dionisios: 8 ani.

26. Filix/ Felix, Mărturisitor sub Valerianos: 5 ani.

27. Eutihianos: 8 luni.

28. Gaios: 15 ani.

29. Marcellinos: 2 ani.

Și aceștia au fost [episcopii care au păstorit] sub împărați păgâni și persecutori. [Următorii] episcopi romani au fost sub împărați creștini.

30. Eusebios: 1 an.

31. Miltiadis: 4 ani.

32. Silvestros, sub care [s-a ținut] Sinodul de la Niceea: 28 de ani.

33. Marcos: 12 ani.

34. Iulios: 15 ani.

35. Liberios, care a fost exilat de împăratul Constantion/ Constantio, care era arian: 6 ani.

36. Filix: 1 an.

37. Siricios/ Siricius: 15 ani.

38. Anastasios: 3 ani.

39. Innocentios/ Innocentius: 15 ani.

40. Zosimos: 8 ani.

41. Bonifatios: 4 ani.

42. Celestinos, sub care a fost Sinodul de la Efes: 21 ani.

43. Xistos: 8 ani.

44. Leon, sub care a fost Sinodul de la Calcidoni/ Calcedon: 21 de ani.

45. Ilarion/ Hilario: 6 ani.

46. Simplicios/ Simplicius, care a dat scrisoare de mărturisire antiohienilor împotriva lui Nestorie: 14 ani.

47. Filix, care s-a despărțit [de Biserică] din cauza enoticonului [to enoticon] lui Zinonos/ Zenonis: 9 ani.

48. Gelasios: 5 ani.

49. Anastasios: 2 ani.

50. Simmahos, și Laurentios împreună cu el: 14 ani.

51. Ormisdas/ Hormisdas, care în vremea lui Iustinianos Sinodul de la Calcedon l-a reintrodus în diptice: 10 ani.

52. Ioannis: 3 ani.

53. Filix, cel iubit de împăratul Iustinianos: 4 ani.

54. Bonifatios: 11 ani.

55. Ioannis: 3 ani.

56. Agapitos: 1 an.

57. Silvirios: 18 ani.

58. Vigilios: 5 ani.

59. Pelagios: 8 ani.

60. Ioannis: 5 ani.

61. Benedictos: 6 ani.

62. Pelagios, altul: 10 ani.

63. Grigorios: 12 ani.

64. Sabinianos: 6 ani.

65. Bonifatios: 4 ani.

66. Bonifatios, altul: 9 ani.

*

VIII. Episcopii bizantini și constantinopolitani

1. Apostolul Andreas/ Andrei, care a propovăduit în Bizantio/ Bizanț, apoi a zidit Biserică dincolo de port, în Arghiropolis, și l-a hirotonit episcop în locul lui pe Stahis/ Stachym cel amintit de Pavel în Epistola către Romani [Rom. 16, 9][2].

2. Stahis, același [despre care s-a vorbit]: 16 ani.

3. Onisimos: 14 ani.

4. Policarpos: 18 ani.

5. Plutarhos: 16 ani.

6. Sedecion: 9 ani.

7. Diogenis: 15 ani.

8. Elefterios: 7 ani.

9. Filix: 5 ani.

10. Policarpos: 17 ani.

11. Atinodors: 4 ani.

Acesta a ridicat altă Biserică în acel loc, care s-a numit Elea, și acolo se făceau sinaxele [tas sinaxis]/ adunările bisericești.

12. Evzoios/ Euzoius: 16 ani.

13. Lavrentios/ Laurentius: 11 ani și 6 luni.

14. Alipios: 13 ani.

15. Pertinax, care a fost [mai înainte] ipaticos/ consul al senatului Romei: 19 ani.

Acesta a zidit altă Biserică, înspre mare, pe care a numit-o Sices/ Sycae, și aceasta e numită [și] a Irinei.

16. Olimpianos: 11 ani.

17. Marcos: 13 ani.

18. Chiriacos: 16 ani.

19. Castinos: 7 ani.

Acesta, în Bizantio, a zidit Biserica Sfânta Eufimias, în locul numit Petrio, acolo unde ea a fost martirizată.

20. Titos: 35 de ani și 6 luni.

21. Dometios, fratele împăratului Probos: 21 ani și 6 luni.

22. Probos, fiul lui Dometios: 12 ani.

Toți aceștia au fost episcopi în Bizantio, înainte de a se declara împărat Constantin cel Mare. Iar el venind în Bizantio și luptând împotriva lui Licinios, l-a găsit episcop pe Mitrofanis.

23. Mitrofanis, fiul lui Dometios amintit mai sus și fratele lui Probos și nepotul [adelfopes] împăratului Probos: 10 ani.

24. Alexandros, care a trăit 98 de ani, dintre care 23 de ani ca episcop.

25. Paulos, Mărturisitor, îndepărtat de Constantion/ Constantio: 3 ani.

26. Eusebios arianul[3], care a fost mai întâi episcop în Biritos, apoi în Nicomidias[4]: 12 ani.

27. Macedonios, preotul[5] Bisericii Constantinopolului, pnevmatomahul/ luptătorul împotriva Duhului Sfânt: 12 ani.

28. Eudoxios arianul, care a fost mai întâi episcop în Germanicias/ Germaniciae, apoi în Antiohias: 10 ani.

29. Dimofilos arianul, care mai întâi [a fost episcop] în Verias apoi în Tracis/ Thracia: 11 ani și 5 luni.

30. Evagrios ortodoxul, hirotonit de Eustatios al Antiohiei[6], care imediat a fost exilat de Valentos/ Valente[7].

31. Grigorios al Nazianzului/ Gregorius Nazianzi, care a păstorit Biserica timp de 12 ani și care s-a retras la casa sa.

32. Nectarios, bărbat de mare valoare, botezat și hirotonit de cei 150 Părinți [de la Sinodul II Ecumenic]: 16 ani și 3 luni.

33. Ioannis, presbiterul Antiohiei[8], Hrisostomos: 5 ani și 6 luni. Apoi a fost exilat.

34.  Arsacios presbiterul, fratele lui Nectarios: 2 ani.

35. Atticos, presbiterul Constantinopolului: 20 de ani.

36. Sisinnios, presbiterul aceleiași Biserici: 2 ani.

37. Nestorios[9], antropolatrul[10]/ hominicola, presbiterul Bisericii Antiohiei: 3 ani și 2 luni. El a fost exilat în Oasi/ Oasim.

38. Maximianos, presbiterul Constantinopolului: 2 ani și 5 luni.

39. Proclos/ Proclus, hirotonit de Sisinnios al Cizicului și care nu a fost primit. Numai după moartea lui Maximianos acesta a fost transferat în locul lui. [A păstorit] 12 ani și 3 luni.

40. Flavianos, presbiterul Constantinopolului: 1 an și 10 luni.

Pe acesta l-a îndepărtat Dioscoros, prin sinodul tâlhăresc [listrichi sinodo/ praedatoria synodo][11] de la Efes.

41. Anatolios, presbiterul și apocrisiarhul [responsalis] Bisericii Alexandriei: 8 ani și 8 luni.

42. Ghennadios, presbiterul Constantinopolului: 13 ani și două luni.

43. Acacios, presbiter și orfanotrofos [orphanorum curator], eretic: 17 ani și 9 luni.

44. Fraitas, presbiter la Sfânta Teclis [Theclae/ Tecla] Sicon: 3 luni și 17 zile.

45. Eufimios, presbiter al Constantinopolului și  ptohotrofos [pauperum curator] al Neapoleosului: 6 ani și 3 luni. El a fost exilat sub împăratul Anastasios.

46. Macedonios, presbiter al Constantinopolului și schevofilax [vasorum custos]: 6 ani.

47. Timoteos,  presbiter al Constantinopolului și schevofilax: 6 ani.

48. Ioannis Cappadocianul, presbiter și singcell [syncellus]: 1 an și 10 luni.

49. Epifanios,  presbiter al Constantinopolului sub Iustinianos: 16 ani și 3 luni.

50. Antimios, episcopul Trapezuntosului: 3 luni. El a fost înlăturat de Sfântul Sinod adunat împotriva lui Seviros/ Severum[12].

51. Minas presbiterul și Sampsos xenodoxul [praefectus hospitio]: 16 ani și 6 luni.

52. Eutihios presbiterul și monah al Mănăstirii din Amasia: 12 ani și 2 luni. Iar acesta, în al 38-lea an al împărăției lui Iustinianos, neadmițând edictul său despre nestricăciune[13] [aftartu/ incorrupto], a fost înlăturat.

53. Ioannis, presbiterul Antiohiei și sholastic: 12 ani și 7 luni.

54. Din nou Eutihios, repus de Iustinos, pentru încă 4 ani și 6 luni.

55. Ioannis Postitorul[14], diaconul Constantinopolului, în timpul lui Tiberios: 13 ani și 5 luni.

56. Chiriacos, presbiterul aceleiași Biserici și iconom: 11 ani.

57. Tomas, diacon al aceleiași Biserici și sachellar: 3 ani și 5 luni.

58. Serghios, diacon al aceleiași Biserici: 28 de ani, 7 luni și 21 de zile.

59. Pirros/ Pyrrhus, presbiterul aceleiași Biserici, monah, arhon al mănăstirilor [monasteriorum curator] și igumen al Hrisopoleosului.

Împotrivindu-se cu vehemență[15], a fost depus din treaptă după 2 ani, 9 luni și 9 zile.

60. Paulos, presbiterul aceleiași Biserici și iconom: 2 ani și 26 de zile.

61. A fost repus Pirros, [pentru încă] 4 luni și 23 de zile.

62. Petros, presbiterul aceleiași Biserici: 2 ani și 7 luni.

63. Tomas, diaconul aceleiași Biserici și hartofilax: 2 ani și 7 luni.

64. Ioannis presbiterul și schevofilaxul Marii Biserici: 5 ani și 9 luni.

65. Constantinos,  diaconul aceleiași Biserici, schevofilax și iconom: 1 an, 8 luni și 7 zile.

66. Teodoros, presbiterul aceleiași Biserici, singcell și schevofilax:  2 ani și 3 luni.

67. Gheorghios,  presbiter, singcell și schevofilax: 3 ani și 10 luni.

Teodoros, repus, pentru 1 an și 3 luni.

68. Paulos, [făcut episcop] din rândul laicilor, în taină: 6 ani și 8 luni.

69. Callinicos, presbiter și schevofilax al Bisericii Vlahernelor: 12 ani. A fost orbit sub Iustinianos Rinocopimenul [căruia i s-a tăiat nasul].

70. Ciros, presbiter și monah din insula Amastridos: 6 ani. Îndepărtat de Filippos.

71. Ioannis, diacon și hartular-iconom: 3 ani.

72. Ghermanos, episcop al Cizicului și Mărturisitor: 15 ani. A fost îndepărtat din treaptă de neevlaviosul Leontos Isaurul.

73. Anastasios,  presbiter și singcell: 24 de ani.

74. Constantinos, monah și episcopul Sillei [Syllaei] și [care a fost] decapitat: 12 ani.

75. Nichitas, presbiterul [Bisericii] Sfinților Apostoli [din Constantinopol], arhonul mănăstirilor și eunuhos/eunuchus [eunuc]: 14 ani și 4 luni.

76. Paulos Cipriotul, diacon: 5 ani și 8 luni[16].

77. Tarasios, [hirotonit] în taină: 21 de ani și 2 zile.

78. Nichiforos, [hirotonit] în taină, care mai înainte fusese monah: 9 ani. A fost exilat sub neevlaviosul Leontos Armeanul.

79. Teodotos al Cassitirasului: 15 ani.

80.  Antonios, fost al Sillei: 12 ani.

81. Ioannis, presbiter și singcell, care singur s-a pierdut[17]: 9 ani.

82. Metodios, ortodox și Mărturisitor: 4 ani și 3 luni.

83. Ignatios, eunuc: 11 ani și 5 luni.


[2] În ed. BOR 1988 apare tot ca Stahis, ca și în GNT, dar e cunoscută și forma Stahie: http://ro.orthodoxwiki.org/Apostolul_Stahie.

[3] Eretic arian. A se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/Arianism.

[4] Și amintește unde a mai fost episcop, pentru a se arăta faptul că mutarea lui la Constantinopol a fost necanonică. Pentru că, în vechime, episcopii nu plecau din eparhia lor.

[5] Pentru că a fost decăzut din treaptă: din patriarh la starea de preot.

[6] Și s-a amintit numele celui care l-a hirotonit, ca să arate faptul că nu era arian ca ceilalți episcopi arieni ai Constantinopolului de dinaintea lui.

[8] E numit astfel Sfântul Ioan Gură de Aur pentru că își câștigase un mare renume încă de când era preot în Antiohia.

[10] Care se închina la om. Pentru că Îl considera  pe Hristos un simplu om.

[12] Sever al Antiohiei, care era eretic monofizit.

[13] Referitor la faptul dacă trupul Domnului a fost stricăcios sau nu.

[16] Și peste tot, după cum se observă, autorul nostru ne indică din ce trepte sau demnități au fost ridicați patriarhii enumerați.

Sfântul Nichifor Mărturisitorul, Istoria pe scurt [5]

Traduceri patristice

*

vol. 4

 *

Traduceri și comentarii de

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

și

Dr. Gianina Maria Cristina Picioruș

***

 †

Sfântul Nichifor I Mărturisitorul,

Patriarhul Constantinopolului

(n. c. 758 și † 2 iunie 829 d. Hr. Este pomenit în Biserica Ortodoxă pe data de 2 iunie)

 *

 Istoria pe scurt,

de la Adam și până în timpul [împăraților] Mihail și Teofil

***

Prima parte, a douaa 3-a și a 4-a.

***

V. Numărul arhiereilor evrei

1. Aaron e al 7-lea de la Avraam [și] el a avut doi fii: pe Eleazaros/ Eleazar și Itamar/ Ithamar.

2. Eleazar, în timpul căruia a murit Moisis și s-a împărțit pământul pe neamuri de către Iisus [al lui Navi] iar Cortul mărturiei era ridicat în pustiu.

3. Finees, fiul lui Eleazar, care a judecat împreună cu toți bătrânii poporului.

Abiu, Behi, Ozi.

4. Ili, din Itamar.

5. Ahitof, sub Samuil.

6. Abiatar, pe timpul lui David.

7. Sadoc, din casa lui Eleazar.

8. Ahimaz, Azaria, Samarias.

9. Azarias, care a fost ucis din cauza zelului/ a râvnei pentru Dumnezeu.

10. Azarias, care l-a oprit pe Ozian să intre în Cele Sfinte.

11. Urias, cel care a stat în credința lui Isaia.

12. Somnas, cel care a fost rău și libidinos și a trăit sub domnia lui Ezechias.

13. Eliachim, Selum.

14. Helchias, sub domnia lui Iosios.

15. Sareas, în timpul robiei babilonice, care a fost ucis de Nabuhodonosor.

16. Iosedec, cel care s-a numit Iezechiil Saduc. Acesta a fost dus în robie, în Babilon.

17. Iisus, fiul acestuia, la întoarcere, care a rezidit templul în timpul lui Zorobabel.

18. Ioachim.

Eliasum

19. Iode, în timpul căruia s-a reclădit Iersalimul de către Neemia și s-au rezidit zidurile.

20. Ionan.

21. Iaddo, în timpul domniei lui Alexandros al macedonenilor.

22. Onias.

Simon cel iubitor de Dumnezeu.

23. Eleazar, sub care s-au tradus Sfintele Scripturi [în limba greacă, adică Septuaginta], în timpul lui Ptolemeos.

24. Manassis.

Onias

25. Simon, fiul acestuia, amintit de Iisus, fiul lui Sirah, în Înțelepciunea[1] sa.

26. Simon a avut 3 fii: pe Onias, pe Iason și pe Menelaos. Ei s-au luptat unul cu altul și astfel au pierit. Iar din această vreme, fiind ucis Menelaos, Antiohos a început să facă lucruri rele.

27. Alchimos, fiind străin, a fost pus de Antiohos în locul lui Menelaos.

28. Iudas Maccabeul și Ionatis și Simeon, frații lui.

29. Ioannis, fiul lui Simonos Maccabeul.

30. Aristobulos, fiul lui, care și diadema regală a primit, împreună cu mama lui.

31. Ioannis și Ianneos.

Și Ircanos.

Acesta și-a izgonit fratele. Iar Pompiios/ Pompeius, generalul romanilor, fugind acela, l-a pus în locul lui pe Ircanos/ Hyrcanum. Și de atunci iudeii au început să plătească tribut romanilor.

Iar Aristobulos a fost trimis la Roma de către Pompiios ca prizonier. Iar Ircanos a fost luat în robie de către parți.

Pe când Antigonos, fiul lui Aristobulos, cât și el, au fost uciși.

32. Ananilos, străin, a fost numit de către Irodis.

33. Aristobulos, fiul lui Ircanos, pe care l-a ucis Irodis, ginerele lui Ananilos.

34. Ananilos, ca al doilea pus de către Irodis.

35. Simon, fiul lui Boitos, socrul lui Irodis.

36. Mattias, fiul lui Teofilos.

37. Ioazar, fiul socrului lui Irodis, în timpul căruia S-a născut Hristos.

38. Eleazar.

Iisus.

39. Osie.

Ioazar.

40. Ananos, sub care Hristos S-a descoperit, predicând și făcând minuni.

Acestui Ananos i-a luat slujirea Gratos al romanilor și a pus în locul lui pe Ismailon.

41. Eleazar, fiul lui Ananos.

42. Simon.

Caiafas și Iosif, ginerii lui Ananos.

Numai un singur an puteau fi arhierei, lucru pe care l-au instituit romanii. Și de la ei primeau arhieria. Și era arhiereu Caiafas când s-a petrecut pătimirea lui Hristos. Și acesta a fost schimbat de către Vitellios, stratilatul/ magister militum/ generalul romanilor.

43. Ionatis, fiul lui Ananos.

44. Teofilos, fratele lui.

45. Simon.

46. Ionatis, un al doilea fiu al lui Ananos.

47. Ionatis Elioneon și Iosippos.

48. Ananias, care a fost dus prizonier la Roma de către Codratos/ Quadratus.

49. Ismailos.

50. Iosippos/ Josephus, numit sub Neronos/ Nero.

51. Ananias, sub care a fost ucis Iacovos, fratele Domnului. Despre care Paulos/ Pavel a spus: „Te va bate Dumnezeu, perete văruit!” [F. Ap. 23, 3]. Și pe acesta, Agrippas l-a respins a doua oară. Și în timpul asediului asupra Ierusalimului conaționalii săi l-au ucis.

52. Iisus, fiul lui Damneos.

53. Iisus, fiul lui Gamaliil.

54. Mattias, sub care romanii au început războiul.

55. Finees, care a fost pus de romani când ei au ocupat Ierusalimul. Sub el, Titos/ Titus, a cucerit orașul și a dat foc Templului.

Așa că, în total, au fost 55 [de arhierei ai Legii].

***

VI. Patriarhii Ierusalimului

1. Iacovos, fratele Domnului: 26 ani.

2. Simeon Cleopas, fratele lui și Mucenic: 23 de ani.

3. Iustos: 6 ani.

4. Zaharias: 4 ani.

5. Tobias: 4 ani.

6. Beniamin: 2 ani.

7. Ioannis: 2 ani.

8. Matteos: 2 ani.

9. Filippos: un an.

10. Senecas: 4 ani.

11. Iustos: 4 ani.

12. Levis: 4 ani.

13. Efraim: 2 ani.

14. Iosif: 2 ani.

15. Iudas: 2 ani.

16. Marcos: 8 ani.

17. Cassianos: 8 ani.

18. Puplios: 5 ani.

19. Maximos: 4 ani.

20. Iulianos: 2 ani.

21. Gaianos: 3 ani.

22. Simmahos: 2 ani.

23. Gaios: 3 ani.

24. Iulianos: 4 ani.

25. Ilias: 2 ani.

26. Capiton: 4 ani.

27. Maximos: 4 ani.

28. Antoninos: 5 ani.

29. Valis/ Valens: 3 ani.

30. Dulihianos: 2 ani.

31. Narcissos: 4 ani.

32. Dios: 8 ani.

33. Ghermanion: 4 ani.

34. Gordias: 5 ani.

35. Narcissos II, Mucenic: 10 ani.

36. Alexandros, Mucenic: 15 ani.

37. Mazabanis: 21 de ani.

38. Imeneos: 23 de ani.

39. Zabras/ Zabdas: 10 ani.

40. Ermon: 9 ani.

Până acum toți aceștia [au păstorit] sub împărați elini și în timpul persecuțiilor.

De aici încolo încep episcopii [care au păstorit] sub împărați creștini.

41. Macarios, care a fost la Sinodul de la Niceea[2]: 20 ani.

42. Maximos: 6 ani.

43. Chirillos, care a fost îndepărtat de către arieni, și în locul căruia au fost aleși trei: Arsenios, Iraclios și Ilarios. Și care, sub Gratianos/ Gratiano a fost repus în scaun și a participat la Sinodul al II-lea, de la Constantinopol. Anii săi [de arhierie]: 62[3].

44. Ioannis: 16 ani.

45. Prailios: 20 de ani.

46. Iuvenalios, care a participat la două Sinoade [Ecumenice], de la Efes și Calcedon: 38 de ani.

47. Teodosios, pus de Marcianos, după care a revenit Iuvenalios.

48. Anastasios: 18 ani.

49. Martirios: 8 ani.

50. Salustios, care s-a despărțit de episcopul Romei din cauza edictului de unire/ enoticonului lui Zenon: 8 ani.

51. Ilias, îndepărtat de împăratul Anastasios: 23 de ani.

52. Ioannis: 11 ani.

53. Petros, sub împăratul Iustinianos: 20 de ani.

54. Macarios, îndepărtat: 2 ani.

55. Eustohios: 1 an.

56. Macarios, pentru a doua oară: 4 ani.

57. Ioannis: 22 de ani.

58. Amos: 8 ani.

59. Isachios: 8 ani.

60. Zaharias, înainte de robie: 22 de ani.

61. Modestos: 1 an.

62. Sofronios.


[1] În cartea lui numită așa.

[2] La Sinodul I Ecumenic.

[3] Cel mai lung patriarhat.

Sfântul Nichifor Mărturisitorul, Istoria pe scurt [4]

Traduceri patristice

*

vol. 4

 *

Traduceri și comentarii de

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

și

Dr. Gianina Maria Cristina Picioruș

***

 †

Sfântul Nichifor I Mărturisitorul,

Patriarhul Constantinopolului

(n. c. 758 și † 2 iunie 829 d. Hr. Este pomenit în Biserica Ortodoxă pe data de 2 iunie)

 *

 Istoria pe scurt,

de la Adam și până în timpul [împăraților] Mihail și Teofil

***

Prima parte, a doua și a 3-a.

***

De la Avraam și până la exodul fiilor lui Israil: 430 de ani.

De la exod și până la zidirea Templului Domnului: 757 de ani.

De la zidirea templui și până la robie/ captivitate [ehmalosias/ captivitatem] [robia în Babilon]: 425 de ani.

Cu toții: 4.880 de ani.

De la robie și până la Alexandros [Alexandru cel Mare]: 318 ani.

De la Alexandros și până la Hristos: 303 ani.

Cu totul: 5.500 de ani.

De la Hristos și până la Constantin cel Mare: 318 ani.

De la Constantin și până la Teofilos, indictionul 5: 530 de ani.

Cu toții: 6.350 de ani.

*

II. Genealogia lui Valentinian cel Mare

Gratianos (împărat)

Valentinianos (împărat)

Gallan (soția lui Teodosios cel Mare. Acesta a mai avut și altă soție, pe Plachilla)

Plachidia a fost soția lui Constantinon și a lui Valentinianos, împăratul Romei.

Valentinianos i-a născut pe Arcadios și Onorios.

Fiul lui Arcadios a fost Teodosios cel Tânăr.

Fiica lui Teodosios cel Tânăr a fost Evdochia, care a fost soția lui Valentinianos.

Evdochia și Valentinianos a avut două fiice: pe Plachidia și pe Evdochia.

Pulheria a fost fiica lui Arcadios și sora lui Teodosios cel Tânăr.

Plachidia a fost soția lui Olivria, împăratul Romei.

Și Evdochia l-a avut pe Onorios, fiul lui Gizerihos, regele vandalilor.

Și Plachidia a născut-o pe Iuliana, soția lui Areobindos, cea care a zidit [Biserica] Sfântului Polievcton/ Polyenctum.

Și din ei[1] s-a născut Olivrios, soțul Irinei, fiica lui Magnas, sora împăratului Anastasios.

Iar ei au născut-o pe Prova, soția lui Provos.

Iar din aceștia s-a născut Iuliana, soția lui Anastasios.

Și din ei s-a născut Prova, soția lui Gheorghios Areobindos și Plachidia, soția lui Ioannos, supranumit Mustaconos.

*

III. Augustele/ împărătesele romane

 

Teodora și Eleni/ Helena/ Elena au fost soțiile lui Constantinos, tatăl lui Constantin cel Mare.

Fausta: soția lui Constantin cel Mare.

Eusebia: soția lui Constantinos.

Eleni, fiica lui Constantin cel Mare: soția lui Iulianos Apostatul.

Harito: soția lui Iubianos.

Sefira și Iusta: soțiile lui Valentinianos.

Domnica: soția lui Valentos.

Galla și Plachilla: soțiile lui Teodosios cel Mare.

Evdoxia/ Eudoxia: soția lui Arcadios.

Evdochia: soția lui Teodosios cel Tânăr.

Pulheria: soția lui Marcianos.

Virina/ Verina: soția lui Leontos cel Mare.

Areadni/ Areadne: soția lui Zinonos/ Zenonis.

Aceeași Areadni: soția lui Anastasios.

Eufimia/ Euphemia: soția lui Iustinos I.

Teodora: soția lui Iustinianos cel Mare.

Sofia: soția lui Iustinos.

Anastasia: soția lui Tiberios.

Constantia: soția lui Mauricios.

Leontia: soția lui Foca.

Flavia, Evdochia și Martina: soțiile lui Iraclios.

Constantinos

Iracleona

Constantinos

Iustinianos

Leontios

Apsimaru

Filippicos

Teodosios

Iustinianos

Artemios

Maria: soția lui Leontos, primul dintre isauri.

Irini: soția lui Constantinos.

Maria și Evdochia

Irini: soția lui Leontos Atenianul, al doilea hazar/ chazar.

Maria și Teodoti: soțiile lui Constantinos.

Teofano: soția lui Stavracios.

Procopia: soția lui Mihail.

Teodosia: soția lui Leontos.

Tecla și Eufrosini: soțiile lui Mihail.

Teodora: soția lui Teofilos.

Evdochia: soția lui Mihail.

Evdochia: soția lui Vasilios.

Teofano: soția lui Leontos cel Tânăr.

*

Pe scurt despre anii patriarhatului Sfântului Nichifor

Primul an de patriarhat: anul 798 grecesc, indictionul 14, anul 806 d. Hr., în al 4-lea an al împăratului Nicephori Logothetae.

Al 6-lea an de patriarhat: 803 grecesc, indictionul 4, 811 d. Hr., al 9-lea an al lui Nicephori Logothetae.

Al 7-lea: 804 grecesc, indiction 5, 812 d. Hr., primul an al lui Mihail Rangabe.

Al 8-lea: 805 grecesc, indiction  6, 813 d. Hr., al doilea al lui Rangabe.

Al 9-lea: 806 grecesc, indiction 7, anul 814 d. Hr., primul an al lui Leon Armeanul.

Un an de exil: 807 grecesc, edictionul 8, 815 d. Hr., în anul al doilea al lui Leon Armeanul.

Sfântul Nichifor adoarme în luna iunie: 821 grecesc, edictionul 7, anul 829 d. Hr., în anul al 9-lea al împăratului Mihail Bâlbâitul[2].

*

Partea a doua

IV. Regii celor 10 neamuri ale lui Israel

E vorba despre regii lui Israel din Samaria, din timpul lui Roboam, fiul lui Solomon, regele lui Iuda, până la strămutarea/ deportarea celor 10 neamuri în Assiria, în timpul lui Ezechia, regele lui Iuda.

1. Ieroboam, slujitorul lui Solomonos/ Solomon, uns [rege] de către Profetul Ahia. Pentru că domnul lui, Solomon, datorită soțiilor lui străine, refăcuse cultul zeilor.

2. Nadab, fiul lui: 2 ani.

3. Baasa. Acesta a eliminat casa lui Ieroboam și a domnit 24 de ani.

4. Ila/ Ela, fiul lui, sub care a profețit Iu/ Jehu: 2 ani.

5. Zambri, slujitorul lui, care l-a ucis: 7 luni.

6. Ambri: 12 ani.

7. Ahaab, fiul lui, sub care Profetul Ilias/ Ilie a închis cerul și i-a omorât pe preoții lui Baal: 22 de ani.

8. Ohozias, fiul lui: 2 ani.

9. Iorab/ Joram, fratele lui, care, după cuvântul Domnului, a fost ucis de Iiu/ Iehu și sub care a profețit Elissee: 12 ani.

10. Iiu/ Jehu, uns [rege] de un ucenic al lui Elisee, care, după profeția lui Ilie, a șters casa lui Ahaab: 28 de ani.

11. Ioahaz, care a fost jefuit de regele Azana al Siriei: 17 ani.

12. Ioas, sub care Profetul Elisseos a profețit victoria împotriva assirienilor și a făcut minuni: 16 ani.

13. Ieroboam, sub care a profețit Ionas: 41 de ani.

14. Zaharias, sub care s-a împlinit profeția lui Elisei. Aceea pe care Dumnezeu i-a vestit-o lui prin Iiu, pentru crimele lucrate în casa lui Ahaab, că a 4-a generație din el va stăpâni în Israel. Zaharias a domnit 6 luni.

15. Serum, care l-a ucis pe Zaharias: 16 ani.

16. Facias, fiul lui: 5 ani.

17. Facee, fiul lui Romelios, sub care au profețit Isaias și Naum: 9 ani.

18. Osie, fiul lui Ilia, care l-a ucis pe Facee.

În timpul lui, Salmanasar, regele assirienilor, a ocupat întreaga Samarie, l-a robit pe rege și tot Israelul, în afară de Ierusalim și de neamurile lui Iuda și Veniamin.

Și astfel tot Israelul a fost dus în robie în pământul assirienilor, pe când, la Ierusalim, era rege Ezechia.

Iar Hutseus s-a declarat singurul principe asirian în pământul lui Israel, în Samaria, și a devastat cetățile.

După ce i-a deportat pe israeliți, i-a adus pe alții în pământul lui Israel, și aceia au slujit dumnezeilor lor.

Și s-a mâniat Dumnezeu și a trimis lei la el și l-au mâncat.

Astfel aceia au înțeles de ce [evreii] au fost robiți, și au trimis pe unul dintre preoții lui Israel aflați în robie ca să slujească Dumnzeului lui Israel și să învețe Legea.

Iar aceia au păstrat numai ceea ce Moise a învățat, neînchinarea la idoli și cinstirea unui singur Dumnezeu.

Și aceștia sunt samaritenii, care cinstesc numai Pentateuhul și care nu au obiceiuri ca ale iudeilor.

Sfântul Nichifor Mărturisitorul, Istoria pe scurt [3]

 Traduceri patristice

*

vol. 4

 *

Traduceri și comentarii de

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

și

Dr. Gianina Maria Cristina Picioruș

***

 †

Sfântul Nichifor I Mărturisitorul,

Patriarhul Constantinopolului

(n. c. 758 și † 2 iunie 829 d. Hr. Este pomenit în Biserica Ortodoxă pe data de 2 iunie)

 *

 Istoria pe scurt,

de la Adam și până în timpul [împăraților] Mihail și Teofil

***

Prima parte și a doua.

***

Iustinos/ Justinus, fiul surorii lui Iustinian: 12 ani, 11 luni și 20 de zile.

În timpul imperiului său s-a împlinit ciclul al 7-lea, la Sfântul Paști, în anul 532 [d. Hr.], de când Domnul nostru Iisus Hristos a fost răstignit, în indictionul al 6-lea, în anul 6.065 de la facerea lumii.

Tiberios/ Tiberius: 5 ani.

Mauricios/ Mauricius: 20 de ani și 4 luni. A fost ucis.

Focas/ Phocas: 8 ani. A fost ucis.

Iraclios/ Heraclius: 31 de ani [și] unul cu fiul său.

În al 3-lea an al imperiului său, Hosrois/ Chosroes al Persiei a pătruns într-o mare parte din stăpânirea romană. Ierusalimul a fost pierdut, Sfintele locuri [de la Ierusalim] au fost arse[1] și mulțime mare de popor, împreună cu patriarhul Zaharia și cu cinstitele lemne [ale Crucii Domnului] au fost duși în robie în Persia.

Iar în al 12-lea an al său[2], s-au reîntors toate acestea de la Hosrois al Persiei: cei robiți au fost eliberați, [s-a reîntors la Ierusalim] de viață-făcătoarea Cruce, Locurile [sfinte de la Ierusalim] s-au reclădit, restaurându-se [orașul].

Tot atunci, saracinii au început să pustiască toate, la anul 6.126 [de la facerea lumii]. Indictionul al 7-lea.

Fiul lui[3], Constantinos/ Constantinus: 28 de ani. El s-a ridicat* în Sichelia/ Sicilia. În timpul lui cea mai mare parte din orașe a fost devastată de către saracini.

Constantinos/ Constantinus, nepotul lui Iraclios: 17 ani.

În timpul împărăției lui Bizantionul a fost împresurat de saracini. Iar în al 13-lea an al lui a avut loc Al 6-lea Sinod [Ecumenic], în Constantinopol. Aceiași saracini, care nu năvăliseră numai la frontierele Romei, au fost opriți prin forța armelor și au fost îngroziți, [ei,] care peste tot au luptat cu curaj.

Iustinianos/ Justinianus, fiul său: 10 ani.

Leontios/ Leontius: 3 ani.

Tiberios/ Tiberius și Apsimaros/ Apsimarus: 7 ani.

Iustinianos al II-lea: 6 ani.

Filippos/ Philippus și Bardanios/ Bardanius: 2 ani.

Anastasios/ Anastasius și Artemios/ Artemius: 2 ani.

Teodosios/ Theodosius: 1 an.

Leon o Isavros/ Leo Isaurus: 25 de ani, 3 luni și 14 zile.

Constantinos/ Constantinus, fiul lui: 34 de ani, 2 luni și 25 de zile.

Leon o Hazaris/ Leo Chazarius: 5 ani.

Constantinos, fiul lui, împreună cu mama sa Irini/ Irene/ Irina: 10 ani, 2 luni și 2 zile.

În al 8-lea an al lor a avut loc Al doilea Sinod de la Nicea [, adică Al 7-lea Ecumenic,]  al celor 350 de Sfinți Părinți[4].

Constantinos: 6 ani, 9 luni și 8 zile.

Irini, mama lui: 5 ani, 2 luni și 12 zile.

Nichiforos/ Nicephorus: 8 ani și 9 luni. A fost ucis în Bulgaria.

Stavracios/ Stauracius, fiul lui: 2 luni.

Mihail, ginerele lui: 1 an, 9 luni și 11 zile.

Leon Armeanul/ Leo Armenius: 7 ani, 5 luni și 12 zile. A fost ucis în palatul său, în Biserica Născătoarei de Dumnezeu.

Alt Mihail: 8 ani, 9 luni și 9 zile.

Teofilos/ Theophilus, fiul lui: 12 ani, 3 luni și 20 de zile.

Teodora, împreună cu fiul ei, Mihail: 14 ani, o lună și 22 de zile.

Mihail, de unul singur: 11 ani, o lună și 9 zile. A fost ucis, după cum se spune, în palatul său, în Biserica Sfântului Mamantos.

Vasilios/ Basilius[5] [și aici se termină prima parte].

*

Un calcul pe scurt al anilor lumii

De la Adam și până la potop sunt 2.242 de ani.

De la potop și până la turnul Nevrot[6]: 525 de ani.

De la zidirea turnului și până la jertfele aduse de Avraam: 425 de ani.

De la jertfele lui Avraam și până la moartea lui: 76 de ani.

Anii cu toții: 3.268.


[1] De către perși.

[2] Al imperiului lui Heraclius.

A se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/Heraclius_I.

[3] Al lui Heraclius, și anume împăratul Constantin al III-lea.

A se vede: http://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_al_III-lea_al_Bizan%C8%9Bului.

[5] E vorba de împăratul Vasile I Macedoneanul: http://ro.wikipedia.org/wiki/Vasile_I_Macedoneanul.

[6] Când s-au despărțit limbile.

Sfântul Nichifor Mărturisitorul, Istoria pe scurt [2]

 Traduceri patristice

*

vol. 4

 *

Traduceri și comentarii de

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

și

Dr. Gianina Maria Cristina Picioruș

***

 †

Sfântul Nichifor I Mărturisitorul,

Patriarhul Constantinopolului

(n. c. 758 și † 2 iunie 829 d. Hr. Este pomenit în Biserica Ortodoxă pe data de 2 iunie)

 *

 Istoria pe scurt,

de la Adam și până în timpul [împăraților] Mihail și Teofil

***

Prima parte.

*

În al 15-lea an al imperiului [roman] a fost cucerită dinastia Cleopatrei Ptolemeos, care a stăpânit în Egipt 296 de ani.

Și astfel, conform descrierilor temporale de la Adam și până la imperiul lui Augustos/ Augustus, anii sunt cu toții 5.457.

Și, după cum am spus mai sus, Augustos a împărățit 56 de ani și 6 luni.

Iar în timpul imperiului său, în anul al 42-lea, s-a petrecut nașterea după trup a Domnului nostru Iisus Hristos, a Dumnezeului Cel mai înainte de veci, din Sfânta Fecioară Maria și Născătoarea de Dumnezeu, în Bitleemul Iudeii [en Bitleem tis Iudeas]! Cu 8 zile înainte de calandoanele/ calendele lui ianuarie [Calandon Ianuarion/ Kalend. Januar.], care este a 29-a zi a lui Hiac/ Choeac[1], care e 25 decembrie.

Iar Cirinios [Cyrenius], din însărcinarea senatului [roman], a fost trimis în Iudea să facă recensământul proprietăților și al locuitorilor.

Astfel, în total, de la Adam și până la venirea în trup a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, după toate cifrele pe care le avem, sunt 5.500 de ani.

După Augustos, al 3-lea împărat al romanilor a fost Tiberios/ Tiberius [și el a împărățit] 23 de ani.

Iar în al 15-lea an al imperiului său a început mântuitoarea învățătură evanghelică a Domnului nostru Iisus Hristos.

Și în anul al 14-lea*[2] [al 33-lea], pentru mântuirea noastră, a suferit pătimire în Ierusalim, înainte de a 8-a zi a calendelor lui aprilie, în a 29-a zi a lui Famenot [Phamenoth], care este 25 martie.

Și astfel, de la Adam și până la mântuitoarele patimi/ pătimiri ale Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Cel înviat din morți, sunt 5.533 de ani.

După Tiberios/ Tiberius a împărățit Gaios/ Gaius: 3 ani și 10 luni. A fost ucis în palat.

Claudios/ Claudius: 13 ani și o lună. A fost ucis în Roma.

Nero: 13 ani și 8 luni. Fugind…a fost îngropat de viu.

În timpul persecuției lui Nero, primii [dintre Sfinții] care s-au ridicat au fost Petros/ Petrus și Paulos/ Paulus, care au fost martirizați la Roma.

Iar Iacovos/ Jacobus, fratele Domnului, după cum îi spuneau cu toții acestui Drept, a fost acoperit cu pietre[3] la Ierusalim de către iudei.

Oton/ Otho: 3 luni. S-a sinucis.

Vitellios/ Vitellius: 8 luni.

Vespasianos/ Vespasianus: 9 ani, 11 luni și 22 de zile. A murit în grădinile Salustianilor.

În al doilea an al imperiului său a fost cucerit orașul Ierusalim, de către fiul lui[4], la 35 de ani după înălțarea lui Hristos.

Titos/ Titus: 2 ani și două luni. A fost ucis în palat.

Dometianos/ Domitianus: 15 ani și 5 luni.

În timpul persecuției sale, Apostolul Ioannis a fost dus în insula Patmos, fiind exilat pentru că L-a mărturisit pe Hristos. După moartea lui Dometianos a plecat de pe insulă și în timpul imperiului lui Traianos/ Traianus s-a stabilit la Efes.

Nerva: un an și 4 luni.

Traianos: 19 ani și 6 luni.

În timpul împărăției sale, Ignatios Teoforos/ Purtătorul de Dumnezeu, a fost aruncat la fiare, suferind martiriul la Roma[5].

Adrianos/ Adrianus: 21 de ani.

A murit în băile idropicilor iar Ierusalimul distrus a primit numele de cetatea Elia/ Aelia[6].

Titos Antoninos/ Titus Antoninus, supranumit Pius/ Cel evlavios, împreună cu fiii lui, Aurilio Viro/ Aurelio Vero și Luchio/ Lucio, [a împărățit] 22 de ani și 3 luni.

Marcos Aurilios/ Marcus Aurelius, fiul său: 19 ani și 11 luni.

Sub acesta, Iustinos Filosoful/ Justinus Philosophus a fost martirizat[7].

Antoninos Viros/ Antoninus Verus: 12 ani.

Comodos/ Commodus: 13 ani.

Ailios Pertinax/ Aelius Pertinax: 6 luni. A fost ucis în palat.

Seviros/ Severus: 18 ani.

Sub împărăția sa, Leonidis/ Leonides, tatăl rău-cugetătorului Orighenus [Orighenus tu cacofronos/ Origenis perversi], a suferit martiriul și Ippolitos Romanul a înflorit ca scriitor, alături de Grigorios Tavmaturgos și Climis/ Clemens Alexandrinul.

Antoninos/ Antoninus, fiul lui Sever: 7 ani. A fost ucis între Baiom și Edessis.

Macrinos/ Macrinus: un an. A fost ucis.

Antoninos Gabalos/ Antoninus Gabalus: 4 ani. A fost ucis la Roma.

Alexandros Mammeas/ Alexander Mammaeae: 13 ani. A fost ucis pe câmpurile Mogontiaco/ Moguntiaco.

Maximinos/ Maximinus: 3 ani. A fost ucis în Achilia/ Aquileae[8].

Gordianos/ Gordianus: 6 ani. S-a spânzurat în Africhi/ Africa.

Filippos/ Philippus: 7 ani. A fost ucis în grădinile Tiberianilor.

Decios/ Decius: 1 an și 3 luni. A fost ucis în For[9].

În timpul lui, Sfântul Vavilas/ Babylas al Antiohiei[10] a fost martirizat. De asemenea mulți alții, din diverse regiuni, au dat mărturia credinței cât și 7 tineri din Efes[11].

Gallos/ Gallus și Vulusianos/ Volusianus: un an și 4 luni.

Valerianos/ Valerianus și Galianos/ Galienus: 15 ani. Și Valerianos[12] a fost ucis în Persidi [Persia][13] iar Galianos în Mediolan[14].

Clavdios/ Claudius: un an și 9 luni. A murit în Sirmium[15].

Avrilianos/ Aurelianus: 5 ani și 6 luni. A fost ucis în Novocastri/ Cheno Frurio.

Tacitos/ Tacitus: 6 luni. A fost ucis în Pont.

În timpul lui a mărturisit Sfântul Hariton[16].

Probos/ Probus: 6 ani și 4 luni. A fost ucis la Sirmium.

Caros/ Carus, împreună cu fiii lui Carinos și Numerianos: 2 ani. Iar Caros și-a sfârșit viața în Mesopotamia, pe când Carinos a fost ucis în Tracia, în orașul Numeria.

Dioclitianos/ Diocletianus și Maximianos/ Maximianus: 20 de ani.

Sub împărăția lor Sfântul Petros/ Petrus Alexandrinul a fost martirizat și mulți alții din toată eparhia/ provincia.

Constantinos o Megas/ Constantinus Magnus/ Constantin cel Mare: 31 de ani.

În anul al 20-lea al imperiului său a avut loc Primul Sfânt Sinod [Ecumenic], al celor 318 Sfinți Părinți din  Nichea/ Niceea Bitiniei, la anul 318*[17] [325] după nașterea Domnului nostru Iisus Hristos și la anul 285 după cinstitele Sale patimi și după preaslăvita Sa înviere.

Și astfel adunând anii de la Adam și până la Constantin cel Mare ajungem la anul 5.836.

Și Constantinos a murit la 65 de ani de la naștere, a ținut imperiul, după cum se spune, 31 de ani, și l-a lăsat celor 3 fii ai lui: Constan/ Constantem, Constantinon/ Constantinum și Constantion/ Constantium. Și astfel Constan a fost regele Romei vechi, Constantinon al Romei Noi[18] și în Antiohia a fost Constantion. Și doi dintre acești consuli au fost uciși.

După aceea Constantinon a împărățit 21 de ani.

Iulianos/ Julianus: 2 ani. A fost ucis în Persia.

Iubianos/ Jovianus: 9 luni.

Valentinianos/Valentinianus cel Mare și Valis/ Valens, fratele lui: 10 ani și 9 luni.

Sub Valens, a fost martirizat Sfântul Doroteos/ Dorotheus, fiind dat la fiare, în Cinigio/ Cynegio, de către arienii din Alexandria.

Gratianos/ Gratianus și Valentinianos cel Tânăr/ Valentinianus Junior, fiii lui Valentinianus cel Mare, împreună cu Teodosios cel Mare/ Theodosius Magnus: 16 ani și 3 consulate.

În timpul imperiului lui[19] a avut loc Al doilea Sinod [Ecumenic], la Constantinopol, al celor 150 de Sfinți Părinți[20].

Arcadios/ Arcadius și Onorios/ Honorius, fiii lui[21]: 13 ani și 3 luni.

Teodosios o Neos/ Theodosius Junior/ Teodosie cel Tânăr: 42 de ani și 6 luni.

Sub împărăția sa a avut loc Al 3-lea Sinod [Ecumenic], al celor 200 de Sfinți Părinți, din Efes[22], cât și un altul, tâlhăresc, care a fost făcut de neevlaviosul Dioscoros/ Dioscorus[23].

Marcianos/ Marcianus și Pulheria/ Pulcheria: 7 ani.

Sub aceștia a avut loc Al 4-lea Sfânt Sinod [Ecumenic], al celor 630 de Sfinți Părinți de la Halchidon/ Chalcedone/ Calcedon[24].

Leon/ Leo cel Mare: 16 ani.

Leon/ Leo cel Mic: pentru un an, după care a murit, pe când tatăl lui era împărat.

Zinon/ Zeno: 17 ani. Iar tiranul Basiliscos[25]: 2 ani.

Anastasios/ Anastasius: 27 de ani și 4 luni.

Iustinos Trax/ Justinus Thrax/ Iustin Tracul: 9 ani și 3 luni.

Iustinianos o Megas/ Justinianus Magnus/ Iustinian cel Mare: 38 de ani și 7 zile.

Sub el a fost Al 5-lea Sinod [Ecumenic], de la Constantinopol[26].


[1] În Egiptul antic, Choeac era a patra lună a calendarului nilotic. Care se baza pe curgerea fluviului Nil. A se vedea: http://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_de_l%27%C3%89gypte_antique. Ea era a 4-a lună a anotimpului Akhet, care corespundea cu lunile octombrie-noiembrie, cf. http://fr.wikipedia.org/wiki/Choeac.

[2] Credem că e vorba de o eroare grafică și că aici se vorbește despre anul 33 d. Hr. și nu de anul al 14-lea. Lucru care se poate observa foarte ușor din fraza următoare, unde se spune că sunt 5.533 de ani de la Adam și până la Moartea Domnului.

[3] A fost omorât cu pietre.

[4] E vorba de Titus Flavius Vespasianus, care cucerește Ierusalimul la anul 70 d. Hr. și distruge Templul din Ierusalim.  A se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/Titus_Flavius_Vespasianus.

[17] O altă eroare grafică. S-a pus în loc de 325 încă odată numărul participanților la Sinod: 318.

A se vedea: http://ro.orthodoxwiki.org/Sinodul_I_Ecumenic.

[18] Constantinopolul.

[19] Se referă la Sfântul Împărat Teodosie I cel Mare: http://ro.orthodoxwiki.org/Teodosie_cel_Mare_%28%C3%AEmp%C4%83rat%29.

[21] Ai Sfântului Teodosie cel Mare.

[25] L-a forțat să abdice pe Zenon. A se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/Zenon_%28%C3%AEmp%C4%83rat%29.

Sfântul Nichifor Mărturisitorul, Istoria pe scurt [1]

 Traduceri patristice

*

vol. 4

 *

Traduceri și comentarii de

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

și

Dr. Gianina Maria Cristina Picioruș

***

 †

Sfântul Nichifor I Mărturisitorul,

Patriarhul Constantinopolului

(n. c. 758 și † 2 iunie 829 d. Hr.[1]. Este pomenit în Biserica Ortodoxă pe data de 2 iunie[2])

 *

 Istoria pe scurt,

de la Adam și până în timpul [împăraților] Mihail și Teofil[3]

***

Prima parte

Adam avea 230 de ani când l-a născut pe Sit. Și a mai trăit Adam 700 de ani.

Sit avea 205 ani când l-a născut pe Enos.

Enos avea 190 de ani când l-a născut pe Cainan.

Cainan avea 170 de ani când l-a născut pe Maleleil.

Maleleil avea 165 de ani când l-a născut pe Iared.

Iared avea 162 de ani când l-a născut pe Enoh.

Enoh avea 165 de ani când l-a născut pe Matusala.

Matusala avea 167 ani când l-a născut pe Lameh.

Lameh avea 188 de ani când l-a născut pe Noe.

Noe avea 500 de ani când i-a născut pe Sim, Ham, Iafet. Și până la potop a mai trecut 100 de ani.

Noe avea 600 de ani la potop [cataclismos/ diluvium].

Toți anii de la Adam și până la potop, după cum ne sunt prezentați de Septuagintă, sunt 2.242 [de ani]. Pe care, de asemenea, îi susține adevărul și toate tradițiile pe care Bisericile[4] le păstrează.

Iar, după potop, Sim, fiul lui Noe, l-a născut la [vârsta de] 100 de ani pe Arfaxad.

Arfaxad l-a născut la 130 de ani pe Sala.

Sala l-a născut la 133 de ani pe Eber.

Eber l-a născut la 134 de ani pe Falec.

Falec l-a născut la 133 de ani pe Ragav.

În zilele lui Falec s-a împărțit pământul. De unde numele lui Falec, în limba ebraică, înseamnă împărțit [merismon/ divisionem]. Și acesta[5] a murit înaintea tatălui său[6].

În această vreme a început să se zidească turnul [pirgoj/ turris]. Și din limba veche, cea una, a ieșit multitudinea limbilor și datorită fiecărui neam în parte a luat naștere felurimea limbilor/ diversitatea lingvistică, după cum spune Dumnezeiasca Scriptură.

Și, după [moartea lui] Falec, la [vârsta de] 135 de ani, Ragav l-a născut pe Seruh.

[Și] Seruh l-a născut la 137 de ani pe Nahor.

Nahor, la 79 de ani, l-a născut pe Tara.

Tara l-a născut la 70 de ani pe Avraam.

Și de la Adam până la Avraam, după calculul Seputagintei, se crede că au fost 3. 324 de ani. Iar de la potop și până la Avraam sunt 1.082 de ani.

La vârsta de 75 de ani Avraam a primit ungerea/ descoperirea dumnezeiască [tiu hrismu/ divino oraculo] și s-a făcut vrednic de însăși făgăduința [epanghelias/ promissione] aceea.

Și de acum și până la plecarea din Egipt, din timpul lui Moise, au trecut 430 de ani, după cum ne spune mărturia Apostolului.

Și legământul lui Dumnezeu s-a împlinit, căci după 430 de ani acesta s-a făcut Lege [Nomos/ Lex], nu pentru ca să-l infirme ci pentru ca să înalțe făgăduința.

Și așa cum cântă Moise, în Ieșire: înainte de a locui fiii lui Israil [în Hanaan], care au locuit în Egipt și [apoi] în pământul Hanaan, ei și părinții lor, au trecut 430 de ani.

Și după numărare aceștia sunt:

Avraam l-a născut la vârsta de 100 de ani pe Isaac.

Isaac l-a născut la vârsta de 60 de ani pe Iacov.

Iacov l-a născut la vârsta de 87 de ani pe Levi.

Levi l-a născut la vârsta de 49 de ani pe Caat.

Caat l-a născut la vârsta de 60 de ani pe Amram.

Amram l-a născut la vârsta de 70 de ani pe Moisi.

Moisi la vârsta de 80 de ani a scos poporul din Egipt.

Și astfel, toți anii de la primul an al lui Avraam și până la plecarea din Egipt sunt în număr de 502 [505].

De la potop sunt 1587 [de ani].

Iar de la Adam, potrivit Septuagintei, s-au numărat 1.689 [de ani], alături de alți 3.829 [de ani].

Mai departe, Moise a condus poporul prin pustiu timp de 40 de ani.

Iisus Navi [l-a condus] 27 de ani.

Bătrânii: 23 de ani.

Străinii: 8 ani.

Gotoniil, din neamul lui Iuda, 40 de ani.

Străinii: 18 ani. După acela.

Aod, din neamul lui Efraim, [l-a condus] 80 de ani.

Străinii: 20 de ani.

Debora [7] și Barac: 40 de ani.

Madineii/ madianiții: 7 ani.

Ghedeon: 40 de ani.

Abimeleh: 3 ani.

Tola: 23 de ani.

Iair: 22 de ani.

Ammaniții: 18 ani.

Ieftae: 6 ani.

Esebon: 7 ani.

Aelon: 10 ani.

Lamdon [Abdon]: 8 ani.

Străinii: 40 de ani.

Sampson: 20 de ani.

Ili, arhiereul: 20 de ani.

Samuil: 30 de ani.

Saul: 40 de ani.

David, împăratul: 40 de ani.

[Astfel] s-au adunat cu toții, de la ieșirea lui Israel din Egipt și până la regele David, 630 de ani.

[Anii de domnie ai lui] Solomon: 40 de ani.

Roboam: 17 [ani].

Asa: 40 de ani.

Iosafat: 25 de ani.

În timpul său au profețit Mihea, Ilia și Elissee.

Ioram: 8 ani.

Ohozias: 1 an.

Gotolia, mama lui Ohozias: 7 ani.

Ioas: 40 de ani.

Amesias: 28 de ani.

Azarias și Ozias: 52 de ani.

În timpul lor au profețit Osie, Amos, Isaias, Ionas, Ioil.

Ioatam: 17 ani.

Ahaz: 16 ani.

Ezechias: 29 de ani.

Manassi: 55 de ani.

În timpul domniei acestuia a fost fondat Bizantion-ul/ Bizanțul.

Amos [Amon]: 12 ani.

Iosias: 31 de ani.

Și s-a sfârșit autoritatea regală pentru 30 de ani, potrivit LXX și pentru 50 de ani, potrivit evreilor.

În această vreme a profețit Ieremias, Sofonias și Baruh.

Ioahaz: 3 luni.

Eliachim: 12 ani.

Iehonias: 3 luni.

Sedechias: 11 ani.

Atunci regele Nabuhodonosor le-a scos ochii celor robiți [II Reg. 25, 7, cf. LXX]. Și templul a fost ars, peste 5 luni, de Nabuzardan [II Reg. 25, 8-9, cf. LXX].  Și aceasta după 432 de ani de la fondarea lui.

[Astfel], de la regele Solomon și până la începutul robiei [babilonice] au fost numărați în total 448 de ani.

După ce iudeii au fost duși în Babilona, și locul a fost pustiit [timp de] 70 de ani, după ce s-a terminat cu totul al doilea an [de domnie] al regelui Darios Persul [I Ezdr. 2, 1 și 6, 1, cf. LXX], atunci cei robiți au fost eliberați și s-a fost reînnoit templul de la Ierusalim.

Primul rege persan, Ciros, [a domnit] 30 de ani [peste Israil].

Cambisis: 2 ani.

Darios, fiul lui Istaspos: 36 de ani.

Acesta, după cum am spus, în al doilea an [al său de domnie], a reînnoit templul de la Ierusalim.

Apoi, după plecarea [lui Israil], Darios [a domnit] 34 de ani.

Xerxis al lui Darios: 28 de ani.

Artabanis: 7 luni.

Artaxerxis Macrohirul/ Longimanus/ Mână-lungă: 41 de ani.

În vremea lui s-au petrecut evenimentele referitoare la Estir și Mardoheos.

Alt Xerxis: două luni.

Sogdianis: 7 luni.

Alt Darios: 19 ani.

Artaxerxis Mnimon/ Memor/ Recunoscătorul: 40 de ani.

Artaxerxis și Ohos: 22 de ani.

Arsis Ohos: 4 ani.

Darios Arsamos: 6 ani.

După ce a fost distrus imperiul persan de Alexandros Macedon, acesta a domnit 6 ani. Înainte de Darios: 10* ani, după cum se spune, [și cu toții] 12 ani de domnie. Și a murit în Babilon la vârsta de 35 de ani. Alții spun că la vârsta de 36 de ani. Și astfel ar fi domnit 18 ani.

A subjugat 22 de neamuri barbare și 13 neamuri elline. [Iar] perioada de înflorire a Persiei a pierit odată cu moartea lui.

[Astfel,] toți anii de la Adam și până la moartea regelui Alexandros Mecedon sunt cu toții 5.177.

Însă când a murit Alexandros [Macedon], Egiptul și Alexandria l-au primit pe primul Ptolemeos, fiul lui Lagos, [care a domnit] 40 de ani.

Ptolemeos Filadelfos: 38 de ani.

În timpul domniei sale se traduc Cărțile evreilor în limba greacă[8], în timpul arhiereului Eleazar, și s-a reînnoit biblioteca din Alexandria.

Ptolemeos Everghetis: 25 de ani.

Ptolemeos Filopator: 17 ani.

Ptolemeos Epifanis: 24 de ani.

În timpul lui s-au petrecut cele scrise despre Maccabei.

Ptolemeos Filomitor: 35 de ani.

Ptolemeos Neoteros: 29 de ani.

Ptolemeos Fiscon: 17 ani și 6 luni.

Ptolemeos Alexandros: 10 ani.

Ptolemeos, fratele lui: 8 ani.

Ptolemeos și Dionisios: 30 de ani.

Cleopatra Ptolemeos, fiica: 22 de ani.

În al 3-lea an al ei [de domnie], Gaios Iulios Cesar [Gaius Julius Caesar] a devenit primul împărat al romanilor, de la care împărații au început să se numească cezari.

Acesta a împărățit 4 ani și 7 luni.

După Iulios a împărățit peste romani Cesar Sebastos Octavios Augustos: 56 de ani și 6 luni.

De acum au început antiohienii să își numere anii.


[3] S. Nicephori, Chronographia brevis, ab Adamo ad Michaelis et Theophili tempora, în PG 100, col. 1001-1060.

[4] Se referă la Bisericile ortodoxe locale.

[5] Falec.

[6] Eber.

[7] În n. 38, de la col. 1005-1006, găsim numele său și sub forma Deborra.

[8] Septuaginta.