Cărțile Sfinților Profeți Avdiu și Angheos

Cartile Sfintilor Profeti Avdiu si AngheosPagina sursă

item image

Read Online
(856.0 K)PDF
(12.0 K)EPUB
Kindle
Daisy
(20.1 K)Full Text
(182.4 K)DjVu

All Files: HTTPS Torrent (2/0)

***

p. 3: „[Dar] Domnul zice: „Dacă te-ai înălțat ca vulturul și dacă ți-ai pus în mijlocul stelelor cuibul tău, de acolo te voi coborî!”.

p. 5: „Căci aproape [este] ziua Domnului, [și ea este] peste toate neamurile! [Căci în] ce fel ai făcut, astfel [Domnul îți] va face ție! Răsplătirea ta va fi răsplătită întru capul tău”.

p. 5: „în muntele Sionului va fi mântuirea și [el] va fi sfânt”.

p. 6: „Și se vor sui oamenii mântuiți în muntele Sionului [pentru] a se răzbuna pe muntele lui Isav. Și Împărăția va fi a Domnului”.

p. 7-8: „Oare este timpul ca voi să locuiți în casele voastre [cu] lambriuri iar această casă [a Mea] a fost pustiită?”.

p. 8: „Și a auzit Zorobabel, [fiul] lui Salatiil din seminția lui Iudas și Iisus, [fiul] lui Iosedec, preotul cel-mare și toți cei rămași ai poporului glasul Domnului Dumnezeului lor”.

p. 11: „<Căci mare va fi slava casei acesteia de pe urmă. [Va fi] mai mare [decât] cea dintâi>, zice Domnul Atotțiitorul. <Și în locul acesta Eu voi da pace>, zice Domnul Atotțiitorul. <Și pacea sufletului întru mântuire [pentru] tot cel care zidește [și caută] a ridica templul acesta>”.

p. 13: „<Eu clatin cerul și pământul și marea și uscatul! Și Eu voi răsturna tronurile împăraților și voi nimici puterea împăraților și voi răsturna carele-de-război și pe călăreți[i] [lor]. Și se vor coborî caii și călăreții lor, fiecare cu sabie către fratele lui>”.