Cartea Sfântului Profet Ionas

IonasPagina sursă

item image

Read Online
(668.3 K)PDF
(9.6 K)EPUB
Kindle
Daisy
(14.4 K)Full Text
(158.1 K)DjVu

All Files: HTTPS Torrent (2/0)

***

p. 3: „s-a suit strigarea răutății ei către Mine”.

p. 4: „Dar Ionas coborâse întru adâncul corăbiei, și adormise și sforăia”.

p. 4: „Robul Domnului sunt eu și Domnului Dumnezeului cerului eu mă închin, [Celui] care a făcut marea și uscatul!”.

p. 6: „Din pântecele iadului [a fost] strigarea mea [și El] a auzit glasul meu!”.

p. 7: „[Căci] cei care păzesc cele deșarte și mincinoase, [aceia] mila lor au lăsat”.

p. 8: „Și a început Ionas a intra întru cetate, cale ca de o zi, și a propovăduit și a zis: „Încă trei zile și Ninevi va fi distrusă!”.

p. 9: „să se îmbrace [în] saci oamenii și dobitoacele și să strige către Dumnezeu îndelung”.

p. 9: „Și Dumnezeu a văzut faptele lor, că s-au întors de la căile lor cele rele! Și S-a pocăit Dumnezeu pentru răutatea pe care a zis să o facă lor și nu a [mai] făcut-o”.

p. 10: „Fiindcă știam că Tu [ești] milostiv și îndurător, îndelung-răbdător și mult-milostiv și Te pocăiești peste păcate”.

p. 10: „Și și-a făcut acolo cort și a stat sub el în umbră, pentru ca să vadă ce va fi [cu] cetatea”.

p. 11: „Și Dumnezeu a poruncit viermelui dimineții, a doua zi, și a lovit tărtăcuța și [ea] s-a uscat”.