Sfântul Sfințit Mucenic Dionisie Areopagitul: de la Părinte apostolic la „pseudo” autor [3]

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

Studii
de Teologie Dogmatică Ortodoxă

(vol. 3)

*

Cap. 1. Partea întâi…și a doua

***

Raportarea Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae, din introducerea[1] la operele Sfântului Dionisie Areopagitul, este o mare greșeală. Și este inexplicabilă pentru mine, atâta timp cât el ne-a dăruit o traducere extraordinară a operei sale. Dacă nu ar fi vorba despre Sfinția sa, nu m-ar durea atât de tare această negare a Sfântului Dionisie. Pentru că sufăr pentru ea ca și când aș fi făcut-o eu.

Însă ținând cont de faptul că el este cel care ne-a dăruit prima traducere monumentală a operei Sfântului Dionisie, declarația care urmează e ca un ciocan care distruge cubul perfect. Sau ca trădarea unei persoane iubite tocmai când ea avea cea mai mare nevoie de tine.

În finalul introducerii, el afirmă: „ținem să spunem că vrem să păstrăm numele de Dionisie Areopagitul pentru autorul acestor scrieri. Chiar dacă autorul lor ar fi cineva de mai târziu, dacă el a ținut să-și dea acest nume, îi respectăm voința și e vrednic pentru această mare operă de apelativul de Sfânt, ca ceilalți Părinți bisericești”[2].

Pentru că Părintele Stăniloae, prin această afirmație, neagă persoana și opera Sfântului Dionisie Areopagitul, considerându-l, paradoxal, drept Sfânt pe cel care ar fi „plastografiat” această operă.

Numai că, în Tradiția Bisericii, impostorii nu sunt elogiați ci compătimiți. Pentru că ei sunt receptați ca niște înșelați de demoni, ca niște rătăciți. Iar cineva, care ar minți într-un mod atât de grosolan, dându-se de trăitor în secolul I și ucenic al Sfântului Pavel, nu ar merita nici cel mai mic respect, darămite să fie socotit „Sfânt Părinte” al Bisericii.

Însă Părintele Stăniloae știa cum e receptat Sfântul Dionisie de către Tradiția Bisericii dar știa și cum e negat de teologia eterodoxă recentă. Alegerea sa nu a fost făcută în necunoștință de cauză. Ci el a ales să fie de partea detractorilor recenți ai Sfântului Dionisie și nu de partea Tradiției Bisericii.

Părintele Profesor Gheorghe Drăgulin[3] a negat sistematic persoana și opera Sfântului Dionisie Areopagitul[4], vehiculând ideea, cu totul atradițională și ineptă, cum că Sfântul Dionisie Areopagitul ar fi Sfântul Dionisie Exiguus[5].

Canonizat recent în Biserica noastră, în 8 iulie 2008[6], Sfântul Dionisie Exiguus [cel Mic] are propria sa istorie, trăind între c. 470-c. 544[7]. Iar a-l „confunda” pe Sfântul Dionisie Areopagitul din secolul I, într-o teză de doctorat și în alte câteva articole, cu Sfântul Dionisie Exiguus înseamnă că îți place să pierzi timpul.

Pentru PS Alexander Golitzin de Toledo[8], episcop în OCA[9], devenit monah în Muntele Athos, Sfântul Dionisie Areopagitul este „un anonim” care a trăit între anii 487-532[10] și a scris în Siria-Palestina[11]. Însă, susține el, „Areopagitul este, deopotrivă, creștin și mistic…un teolog care pune întâlnirea mistică [the mystical encounter] în centrul gândirii sale”[12].

Pentru Părintele Profesor Ioan I. Ică jr., Toma d’Aquino este „Sfântul Toma d’Aqui- no”[13], Sfântul Isaac Sirul este „un episcop nestorian”[14] iar cel care „pretinde” că este Sfântul Dionisie Areopagitul este un autor din secolele IV-V[15].

Pentru Ică jr., creatorul „legendei” dionisiene este Hilduin, abate al abației Saint-Denis de lângă Paris[16]. El ar fi „inclus” în pielea aceluiași „personaj” „trei figuri distincte:

[1] filozoful atenian convertit de Apostolul Pavel în secolul I menționat în Faptele Apostolilor;

[2] primul episcop al Parisului și apostol al Galiei, decapitat în secolul III, probabil în cursul persecuției lui Decius; și

[3] autorul „Areopagiticelor” atestat la începutul secolului VI”[17].

Însă Părintele Ică jr. spune această frază fără să ne indice vreo sursă.

La cine se referă profesorul de la Sibiu? La Hilduinus Abbas S. Dionysii[18], care a scris Passio Sanctissimi Dionysii [Pătimirea Preasfințitului Dionisie], publicată în PL 106, col. 23-50. Numai că ce spune Hilduinus, spun toate sursele patristice despre Sfântul Dionisie Areopagitul.

Hilduinus spune că Sfântul Pavel l-a întâlnit în Atena pe Sfântul Dionisie[19], că Sfântul Dionisie era în Heliopolis când s-a petrecut răstignirea Domnului[20] și că el crede propovăduirii Sfântului Pavel[21].

În cap. al 8-lea al scrierii se vorbește despre vindecarea orbului de către Pavel și despre trimiterea lui la Dionisie. Fapt pentru care el se convertește, împreună cu soția sa și cu casa lui[22]. Se botează, e ucenicul lui Pavel pentru 3 ani de zile, și Pavel îl hirotonește episcop al Atenei[23]. Sfântul Dionisie pleacă la Roma[24], ajunge Apostol al Galliei[25] și a pătimit dimpreună cu Sfinții Mucenici Rusticus și Eleutherius[26].

În cap. al 31-lea, Hilduinus ne oferă ultima rugăciune a Sfântului Dionisie[27], care este identică cu cea care apare în ediția românească din 1999, pe care am citat-o anterior:

Dionisie 40Dionisie 41După tăierea capului, Sfântul Dionisie își poartă capul în mâini în mod minunat[28]. El a fost martirizat în timpul lui Domitianus[29] și în cap. 34 este amintită Catulla[30]. Așa că Hilduinus nu „l-a inventat” pe Sfântul Dionisie Areopagitul, ci a scris despre el potrivit datelor Tradiției Bisericii.

După ce l-a „desființat” pe Sfântul Dionisie ca Părinte apostolic, Părintele Ică jr. îl „desființează” și pe Sfântul Maxim Mărturisitorul ca sholiast al Sfântului Dionisie. Pentru că Hans Urs von Balthasar în 1940[31] și „cercetările filologice ulterioare ale Beatei Regina Suchla – care în 2011 a demarat publicarea ediției lor critice – au confirmat această intuiție. Ioan din Skythopolis este autorul”[32] comentariilor Sfântului Maxim la opera Sfântului Dionisie. Și, după cum se observă, pentru Prof. Ică jr., un teolog romano-catolic (Hans Urs von Balthasar[33]) și un profesor de filosofie (Beate Regina Suchla[34]) sunt autoritățile „teologice” care înlocuiesc întreaga Tradiție a Bisericii. Același fel de „autorități” au contat pentru Părintele Ică jr. și în „desființarea” Sfântului Dionisie Areopagitul.

Între p. 161-174, într-o bătaie de joc exuberantă, jovială, la adresa Sfântului Dionisie, Părintele Profesor Ică jr. traduce, într-un mod neingurgitabil, câteva pagini dionisiene „în limbajul sacral și filozofic antic”[35]. E un fel de Sfântul Augustin de Hippo în traducere românească catolicizantă, în care nu îl simți deloc pe marele teolog al Bisericii.

Ce ne-am fi făcut însă, dacă, în locul Părintelui Stăniloae, Părintele Ică jr. ar fi tradus astfel întreaga operă dionisiană? Sau de ce nu a încercat Părintele Ică jr. să îi traducă barbar pe Sfântul Ioan de Kronstadt sau pe Sfântul Siluan Athonitul, ci a fost evlavios și „politicos” cu publicul cititor, dar îi traduce din topor pe, spre exemplu, Sfântul Dionisie Areopagitul și pe Sfântul Isaac Sirul?

Sunt greu de înțeles pentru mine și, mai ales, imposibil de acceptat, asumările „teologice” non-tradiționale ale Părintelui Profesor Ică jr. Probabil că vom mai avea și alte surprize negre din partea Părintelui Ică jr., dacă Tradiția Bisericii este atât de „plină de falsuri” și „nefrecventabilă”.

Părintele Profesor Andrew Louth[36], membru al Bisericii Ortodoxe Ruse și profesor la Universitatea din Durham, Anglia[37], consideră și el că sholiile Sfântului Maxim Mărturisitorul la opera Sfântului Dionisie Areopagitul sunt ale lui Ioan de Skythopolis[38].

Iar despre opera Sfântul Dionisie, el spune că este „ascribed [atribuită]”[39] lui Dionisie Areopagitul dar nu este a lui iar teologia sa este un „mixture of Christianity and Neoplatonism [amestec de creștinism și neoplatonism]”[40].

Căci, pentru Louth, „corpusul areopagitic” a fost scris între secolele 5-6, în Siria[41].

Pentru Dr. Bogdan G. Bucur[42], Sfântul Dionisie Areopagitul este „Dionisie Pseudo-Areopagitul”[43], pe când, pentru Pr. Dr. Ciprian Marius Cloșcă, el este „Sfântul Dionisie Pseudo-Areopagitul”[44].

Și aș putea să continui, pe încă multe pagini, această tristă enumerare de nume. Pentru că toți cei care îl neagă pe Sfântul Dionisie Areopagitul, nu îl neagă din interiorul Tradiției și pe baza rejectării lui de către Sfinții Părinți sau de vreun sinod al Bisericii (cum e în cazul lui Arie sau Origen) ci pe baza unei ralieri sinucigașe la atacurile eterodoxe la adresa Sfântului Dionisie Areopagitul.

Protestanții, cei care și-au pus prima dată, la modul demolator, „problema autenticității” Sfântului Dionisie Areopagitul, au văzut în el o imagine amplă a Bisericii primului secol, pe care ei nu o suportau. L-au văzut pe Sfântul Dionisie vorbind despre ierarhia tripartită a Bisericii, despre Sfânta Liturghie, despre Sfintele Taine, despre Sfânta Tradiție, despre vederea lui Dumnezeu și despre îndumnezeire, despre Sfinți și Puterile cerești, adică despre tot ceea ce ei neagă că ar fi existat în Biserica secolului I.

De aceea tot acest război continuu, de 6 secole, cu posteritatea Sfântului Dionisie. Însă a nu înțelege miza, ca teolog ortodox, a luptei cu Marele Dionisie, înseamnă a nu înțelege nici trecutul, nici prezentul și nici viitorul Bisericii. Adică a nu înțelege că Biserica trăiește în Tradiție pentru că fundamentul ei este slava Prea Sfintei Treimi. Iar toată istoria Bisericii și înțelegerea ei este lăsată în seama Sfinților Bisericii și nu a celor din afara ei.


[1] Sfântul Dionisie Areopagitul, Opere complete și scoliile Sfântului Maxim Mărturisitorul, ed. cit., p. 7-13.

[2] Idem, p. 13.

[3] A se vedea:

http://ro.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_Dr%C4%83gulin.

[4] Sfântul Dionisie Areopagitul, Opere complete și scoliile Sfântului Maxim Mărturisitorul, ed. cit., p. 13, n. 3.

[5] Idem, p. 7.

[6] A se vedea:

http://ro.orthodoxwiki.org/Dionisie_cel_Smerit.

[7] Idem:

http://en.wikipedia.org/wiki/Dionysius_Exiguus.

[8] Idem:

http://orthodoxwiki.org/Alexander_%28Golitzin%29_of_Toledo.

[9] Idem: http://orthodoxwiki.org/OCA.

[10] Mystagogy. A Monastic Reading of Dionysius Areopagita, by Alexander Golitzin, with the collaboration of Bogdan G. Bucur, edited by Bogdan G. Bucur, Pub. Cistercian Publications and Liturgical Press, Collegeville, Minessota, 2013, p. xxxiv.

[11] Idem, p. xxxiii.

[12] Idem, p. 50. Cunosc doar fragmentul acesta din carte, prezent online:

http://www.cistercianpublications.org/Content/Site143/FilesSamples/146716978087907_00000076320.pdf.

Însă în el se reproduce, cu modificări, studiul: Hieromonk Alexander (Golitzin), Dionysius Areopagites: a Christian Mistycism?, in rev. Scrinium, Tome 3, Byzantinorossica Saint-Pétersburg, 2007, p. 128-179. Care se poate downloada de aici:

http://www.marquette.edu/maqom/scrinium3.pdf.

De unde trag concluzia că, în acest volum, probabil avem de-a face cu o publicare la un loc a articolelor sale anterioare despre „problema areopagitică”.

[13] Sfântul Grigorie Palama, Fecioara Maria și Petru Athonitul – prototipuri ale vieții isihaste și alte scrieri duhovnicești. Scrieri II, cu studiu introd. și trad. de Diac. Ioan I. Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 2005, p. 10.

[14] Sfântul Isaac Sirul, Cuvinte către singuratici despre viața duhului, taine dumnezeiești, pronie și judecată. Partea a II-a recent descoperită, cu studiu introd. și trad. de Diac. Ioan I. Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 2003, p. 21.

Publicând a treia parte isaaciană în 2005, din introducerea lui Sabino Chialà aflăm că Sfântul Isaac Sirul a aparținut „Bisericii siro-orientale (nestoriană)” (p. 7) și că „s-a născut în Beit Qatraye (actualul Qatar) la începutul secolului VII” (p. 9). Citate din: Sfântul Isaac Sirul, Cuvinte către singuratici. Partea a III-a recent regăsită, cu cuvânt înainte, introd. și text de Sabino Chialà, trad. în rom. [din italiană] de Diac. Ioan I. Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 2005, 188 p.

[15] Sfântul Isaac Sirul, Cuvinte către singuratici despre viața duhului, taine dumnezeiești, pronie și judecată. Partea a II-a recent descoperită, ed. cit., p. 21.

[16] Diac. Ion I. Ică jr., De la Dionisie Areopagitul la Simeon al Tesalonicului – integrala comentariilor liturgice bizantine. Studii și texte, Ed. Deisis, Sibiu, 2011, p. 134.

[17] Ibidem.

[18] A se vedea:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hilduin_de_Saint-Denis.

[19] Hilduinus Abbas S. Dionysii, Passio Sanctissimi Dionysii, în PL 106, col. 26-27.

[20] Idem, col. 27.

[21] Idem, col. 28.

[22] Ibidem.

[23] Idem, col. 29.

[24] Idem, col. 38.

[25] Idem, col. 39.

[26] Idem, col. 44.

[27] Idem, col. 46.

[28] Idem, col. 47.

[29] Idem, col. 48.

[30] Ibidem.

[31] Diac. Ion I. Ică jr., De la Dionisie Areopagitul la Simeon al Tesalonicului – integrala comentariilor liturgice bizantine. Studii și texte, op. cit., p. 135.

[32] Ibidem.

[33] A se vedea:

http://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Urs_von_Balthasar.

[34] Idem:

http://www.herder.de/autoren/autoren_detail_html?k_autor=1726860.

[35] Diac. Ion I. Ică jr., De la Dionisie Areopagitul la Simeon al Tesalonicului – integrala comentariilor liturgice bizantine. Studii și texte, op. cit., p. 161, n. 1.

[36] A se vedea:

https://www.dur.ac.uk/theology.religion/staff/profile/?id=670.

[37] Idem: http://orthodoxwiki.org/Andrew_Louth.

[38] Andrew Louth, Denys the Areopagite, Pub. Continuum, London – New York, 2001, p. 133. Care poate fi citită aici: http://www.scribd.com/doc/197259743/Andrew-Louth-Dionysius-the-Areopagite.

[39] Idem, p. 111.

[40] Idem, p. 23.

[41] Idem, p. 14.

[42] A se vedea:

http://duq.edu/academics/faculty/bogdan-bucur.

[43] Bogdan G. Bucur, Dionysius East and West: Unities, Differentiations, and the Exegesis of Biblical Theophanies, in rev. Dionysius, vol. 26 (dec. 2008), p. 115.

Care poate fi downloadat de aici:

http://www.bgbucur.com/PDFuri/DionysiusUnitiesandDiffTheophanies.pdf.

[44] Teza sa doctorală are titlul: Pr. Dr. Ciprian Marius Cloșcă, De docta ignorantia. În theognosia apofatică a Sfântului Dionisie Pseudo-Areopagitul, Ed. Lumen, Iași, 2009, 360 p.

Sfântul Sfințit Mucenic Dionisie Areopagitul: de la Părinte apostolic la „pseudo” autor [2]

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

Studii
de Teologie Dogmatică Ortodoxă

(vol. 3)

*

Cap. 1. Partea întâi

*

Dionisie 25Dionisie 26De unde trag concluzia dureroasă că până la Sfântul Maxim doar aceste tratate teologice dionisiene și scrisorile sale au mai ajuns, pe care le cunoaștem și noi astăzi. Adică celelalte scrieri dionisiene s-au pierdut înainte de secolele 6-7 d. Hr.

Dionisie 27Dionisie 28Și în introducerea cărții, Sfântul Maxim ne spune că începe cu o spusă a lui Grigorie „tu teofronos [cugetătorul-de-Dumnezeu]”, care este mai aproape de timpul său[3]. Cu sensul: încep cu o spusă a celui care e mai aproape de timpul meu. Și asta, se subînțelege: în comparație cu Dionisie Areopagitul din secolul I.

Iar a cincea problemă a tratatului este prima și ultima dedicată Sfântului Dionisie[4], din prima parte a lui. În a doua sa parte, prima referire la Sfântul Dionisie o face în col. 1085[5]. Și aici îl numește: „Sfântul Dionisie Areopagitul”[6].

Iar dacă doar acești doi Sfinți Părinți, Dionisie Areopagitul și Grigorie Teologul, aveau nevoie, din perspectiva teologică a Sfântului Maxim, de explicații extinse, din aceasta înțelegem iubirea imensă pe care el le-o purta. Și – se observă asta la tot pasul –, după cum nu se îndoia de persoana și de opera lui Grigorie Teologul, tot la fel nu se îndoia de persoana și opera lui Dionisie Areopagitul.

Pentru că în întregul tratat de care ne ocupăm acum, ca și în comentariile sale la opera dionisiană, la care m-am referit anterior, este evidentă familiaritatea lui Maxim cu teologia lui Dionisie. El îl comentează pe Dionisie ca pe un Părinte iubit și de la care învață continuu. Pe care îl admiră și pe care îl consideră o autoritate teologică.

După lungi comentarii mistice la Sfânta Scriptură, Sfântul Maxim se întoarce la Sfântul Dionisie pentru un pasaj din Despre numele dumnezeiești[7]. Și aici, în col. 1188, el îl numește: „o megas che tios  Dionisios [marele și dumnezeiescul Dionisie]”.

La finalul pasajului abia citat, Sfântul Maxim îl numește din nou „marele Dionisie”[8]. Se ocupă de mai multe locuri ale Scripturii și din teologia Sfântului Grigorie Teologul, după care se întoarce la Sfântul Dionisie și îl numește: „Sfântul și cugetătorul de Dumnezeu Dionisie Areopagitul [o Aghios che teofron Dionisios o Areopaghitis]”[9].

Dionisie 29Fiind citat aici după „putătorul-de-Dumnezeu Grigorie”[15]. Grigorie Teologul.

Pentru că Sfântul Maxim citează, fără niciun dubiu, din operele Sfântului Dionisie Areopagitul, găsind autentice și persoana și opera lui.

Am aflat anterior, tot de la Sfântul Maxim Mărturisitorul, că Sfântul Dionisie al Corintului s-a referit la Sfântul Dionisie Areopagitul. Sfântul Dionisie al Corintului a adormit pe 8 aprilie 171[16].

Și am găsit în TLG scrierile, fragmentare, ale Sfântului Dionisie al Corintului. Care încep cu: Beati Dionysii, Corinthii Episcopi, Fragmenta. Ex. Epistola ad Romanos[17]. Epistolă din care s-au păstrat 4 fragmente.

După care urmează ultimele fragmente ale sale: De reliquis septem epistolis[18]. Despre care ne dă mărturie Eusebiu de Cezareea.

Dionisie 30Dionisie 31Dionisie Areopagitul”[23]. În II. 3, când Ioan vorbește despre Ierarhiile cerești, el îl numește: „preasfântul, și preasfințitul, și prea-marele-teolog, Dionisie Areopagitul

Dionisie 32

În III. 6, Dionisie este mărturisit drept ucenicul Apostolului Pavel, purtător de Dumnezeu și cunoscător al celor dumnezeiești[25]. Și când cineva e numit cunoscător al celor dumnezeiești înseamnă că i se recunosc vederile sale mistice imense dar și cunoașterea teologiei dumnezeiești, păstrată și învățată tradițional. Pentru că el este, deopotrivă, un om al experienței mistice și teologice. Pe când în III. 19, el este „fericitul Dionisie [o macarios Dionisios]”[26].

Și după cum se poate vedea, Sfântul Ioan Damaschin cunoaște și cinstește opera și viața Sfântului Dionisie Areopagitul. El știe că Dionisie este un mare Sfânt Părinte al Tradiției Bisericii.

Dionisie 33Sfântul Simeon Noul Teolog citează din Sfântul Dionisie Areopagitul în Al treilea discurs teologic[33] dar și în alte părți ale operei sale.

În introducerea sa la Imnele simeoniene, Sfântul Nichita Stithatos spune că Sfântul Simeon îl imita pe „Dionisie cel Mare [Dionisiu ton megan]…[fiind și] el răpit, asemenea lui, de pe pământ”[34].

Tot Nichita îl numește pe Sfântul Dionisie Areopagitul „marele în cele dumnezeiești Dionisie [o polis ta tia Dionisios]”[35]. Și prin această numire se referă, ca și Sfântul Ioan Damaschin, la marea sa experiență extatică dar și la cunoașterea sa teologică. Iar prin faptul că Sfântul Nichita îl compară pe Sfântul Simeon cu Sfântul Dionisie Areopagitul ne arată marea evlavie și admirație pe care o avea pentru imensa experiență mistică și teologică a Sfântului Dionisie.

Pentru Sfântul Grigorie Palama, Sfântul Dionisie Areopagitul este „Dionisie cel Mare”[36] și „acel nerătăcit privitor [văzător mistic n.n.] al celor duhovnicești”[37]. În p. 177 a ediției românești citate, el este de două ori numit „Dionisie cel Mare” dar și „marele Dionisie”.

În p. 190: „Dionisie Areopagitul”, „marele Dionisie” în p. 191, „Marele Dionisie din Areopag” în p. 201, „Dionisie Areopagitul” în p. 207, „marele Dionisie” în p. 209, „Dionisie” și „marele Dionisie” în p. 216, e citat în p. 223 fără să fie numit, e numit „Dionisie cel Mare” în p. 252, în p. 268 și 269: „Marele Dionisie”, în p. 293: „Dionisie cel Mare”, citat în p. 294, „Marele Dionisie” în p. 297 iar în p. 299: „Dionisie cel Mare”. Traducerea de față a Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae fiind aceea care i-a familiarizat pe români, în secolul al 20-lea, cu teologia Sfântului Grigorie Palama.

Dionisie 34Dionisie 35În aceeași epistolă, el este „marele Dionisie”[47]. Și ori de câte ori îl citează, Sfântul Dionisie este, pentru Sfântul Grigorie Palama, o autoritate teologică incontestabilă.

Dionisie 36Dionisie 37Dionisie 38Dionisie 39Așa că, după un astfel de nor de mărturii ale Tradiției, să vii să spui, ca ortodox, că Sfântul Dionisie Areopagitul nu a trăit în secolul I al Bisericii și că opera sa teologică este „un fals teologic” înseamnă a avea multă aroganță demonică. Și, în același timp, înseamnă a te pune într-o postură extrem de penibilă, atâta timp cât marii Sfinți Părinți ai Bisericii s-au fundamentat, în mod substanțial, pe teologia sa.


[1] Cf. http://en.wikipedia.org/wiki/George_Pachymeres.

[2] În limba română îl găsim în: Sfântul Maxim Mărturisitorul, Ambigua. Tâlcuiri ale unor locuri cu multe și adânci înțelesuri din Sfinții Dionisie Areopagitul și Grigorie Teologul, trad. din gr., introd. și note de Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, în col. PSB, vol. 80, Ed. IBMBOR, București, 1983, 372 p. În continuare voi cita textul grecesc sub forma PG 91, col. iar traducerea românească citată sub forma Ambigua ro, p.

[3] PG 91, col. 1033/ Ambigua ro., p. 46.

[4] Idem, col. 1045/ Idem, p. 55.

[5] Ambigua ro., p. 88.

[6] PG 91, col. 1085/ Ambigua ro., p. 88.

[7] Idem, col. 1188/ Idem, p. 177.

[8] Ibidem/ Idem, p. 178.

[9] Idem, col. 1213/ Idem, p. 194.

[10] Ambigua ro., p. 214.

[11] PG 91, col. 1235/ Ambigua ro., p. 229.

[12] Idem, col. 1312-1313/ Idem, p. 268.

[13] Ambigua ro., p. 350.

[14] PG 91, col. 1413/ Ambigua ro., p. 315.

[15] Ibidem/ Ibidem.

[16] Cf.

http://en.wikipedia.org/wiki/Dionysius,_Bishop_of_Corinth.

[17] TLG, #001 179.1t – #001 181.10.

[18] Idem,#001 181.21 – #001 183.11.

[19] Idem, #001 182.1.

[20] Idem, #001 182.8 – #001 182.11.

[21] Tu en Aghiis Patros imon Ioannu tu Damaschinu, Pighi gnosesos. Ecdosis acrivis tis ortodoxu pisteos, în PG 94, col. 789-1228.

[22] Idem, col. 836/ Sf. Ioan Damaschin, Dogmatica, ed. a III-a, trad. de Pr. D.[umitru] Fecioru, col. „Mari scriitori creștini”, Ed. Scripta, București, 1993, p. 32.

[23] Idem, col. 844/ Idem, p. 35.

[24] Idem, co. 872-873/ Idem, p. 48.

[25] Idem, col. 1005/ Idem, p. 105.

[26] Idem, col. 1077/ Idem, p. 136.

[27] Fotiu, Miriobiblon i  Bibliotichi, în PG 103, col. 41-1586.

[28] Idem, PG 103, col. 43-46.

[29] Idem, PG 103, col. 44-45.

[30] Idem, PG 103, col. 45.

[31] Ibidem.

[32] Ibidem.

[33] Syméon le Nouveau Théologien, Traités théologiques et éthiques, tome I, introd., texte critique, trad. et notes par Jean Darrouzès, A. A., en SC, n∘ 122, Les Éditions du Cerf, Paris, 1966, p. 162/ Sfântul Simeon Noul Teolog, Discursuri teologice și etice. Scrieri I, studiu introd. și trad. de Diac. Ioan I. Ică jr., cu un studiu de Ierom. Alexander Golitzin, Ed. Deisis, Sibiu, 1998, p. 104.

[34] Syméon le Nouveau Théologien, Hymnes 1-15, Tome 1, introd., texte critique et notes par Johannes Koder, trad. par Joseph Paramelle s.j., en SC, n∘ 156, Les Éditions du Cerf, Paris, 1969, p. 112/ Sfântul Simeon Noul Teolog, Imne, epistole și capitole. Scrieri III, introd. și trad. de Diac. Ioan I. Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 2001, p. 35.

[35] Idem, p. 114/ Ibidem.

[36] Preot Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Membru al Academiei Române, Viața și învățătura Sfântului Grigorie Palama, – cu patru tratate traduse –, ed. a 2-a, cu o pref. revăzută de autor, Ed. Scripta, București, 1993, p. 169.

[37] Ibidem.

[38] Sfântul Grigorie Palama/ O Aghios Grigorios o Palamas, Opere complete/ Evgrammata, vol. II/ B, Antiepigrafii, Epistolele către Achindin și Varlaam, introd, trad. și note de Cristian Chivu, Cornel Coman, Adrian Tănăsescu, Caliopie Papacioc, Cristina-Costena Rogobete, coord. Cristian Chivu, Ed. Gândul Aprins, București, 2013, p. 86.

[39] Idem, p. 139.

[40] Idem, p. 148.

[41] Idem, p. 216.

[42] Ibidem.

[43] Idem, p. 234, 242, 248.

[44] Idem, p. 246, 262.

[45] Idem, p. 308.

[46] Ibidem.

[47] Idem, p. 310.

[48] Sfântul Marcu Evghenicul/ O Aghios Marcos o Evghenicos, Opere/ Ta evriscomena apanta, vol. I, introd., note și trad. de Marcel Hancheș, Cristian Chivu, Cornel Coman, Adrian Tănăsescu, Cristina Rogobete, Emanuel Dumitru, Marios Pilavakis, Caliopie Papacioc, coord. Cristian Chivu, Ed. Pateres, București, 2009, p. 258. În fapt, întregul volum e tradus de Pr. Marcel Hancheș, care mi-a arătat o parte din traduceri și pe care le-am discutat, înainte ca ele să fie publicate.

[49] Ibidem.

[50] Idem, p. 402.

[51] Idem, p. 460-462.

[52] Idem, p. 460.

[53] Idem, p. 462.

[54] Idem, p. 486.

[55] Idem, p. 502.

[56] Idem, p. 510.

Sfântul Sfințit Mucenic Dionisie Areopagitul: de la Părinte apostolic la „pseudo” autor [1]

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

Studii
de Teologie Dogmatică Ortodoxă

(vol. 3)

*

cap. 1

*

Sfântul Sfințit Mucenic Dionisie Areopagitul: de la Părinte apostolic la „pseudo” autor

Pentru un creștin ortodox, raportarea la Sfânta Tradiție înseamnă raportarea la istoria și viața Bisericii. Înseamnă raportarea la viața cu Dumnezeu și la Sfinții care au trăit ortodox de-a lungul secolelor.

Cu atât mai mult pentru un teolog ortodox, raportarea la Sfânta Tradiție înseamnă raportarea, cu evlavie, la Sfinții Părinți ai Bisericii și la adevărurile propovăduite de ei. Pentru că un teolog ortodox nu își poate permite să fantazeze în materie de istoria Bisericii ci se raportează cu evlavie la istoria sfântă a Bisericii.

De aceea, pentru mine, ca pentru toți Sfinții Părinți ai Bisericii, Sfântul Ierarh Dionisie Areopagitul e un trăitor în secolul 1 al Bisericii, un Părinte apostolic, iar opera sa e una dintre cele mai înalte teologii extatice ale Bisericii.

Însă teologi ortodocși recenți, din păcate, datorită unor influențe eterodoxe, neagă realitatea istorică a persoanei Sfântului Dionisie și autenticitatea operei sale teologice.

Dionisie 1Dionisie 2În cartea a 4-a, XXIII. 3 a Istoriei bisericești, Eusebiu reconfirmă faptul că Sfântul Dionisie Areopagitul e cel din Fapte[5], că „a fost convertit la credință de Apostolul Pavel”[6] și că „a fost ales ca prim episcop al atenienilor”[7].

Primul citat din mărturia lui Eusebiu:

Dionisie 3

și al doilea:

Dionisie 4
Dionisie 5
Sfantul Dionisie 6Sfântul Sfințit Mucenic Dionisie Areopagitul[8], Episcopul Atenei, e pomenit pe 3 octombrie în Biserica Ortodoxă[9]. Însă, mai înainte de pomenirea sa, îl găsim amintit pe 15 august ca participant la prohodirea și îngroparea Maicii Domnului[10].

În ediția românească citată, Sinaxarul zilei de 15 august vorbește despre aducerea pe norii slavei dumnezeiești a Sfinților Apostoli[11]. „Între care erau înțelepțiții de Dumnezeu ierarhi: Dionisie Areopagitul, Ierotei și Timotei”[12].

În Viețile Sfinților, pe 15 august, în ediția românească[13], găsim un pasaj extins care vorbește despre modul cum a cunoscut-o Sfântul Dionisie Areopagitul pe Maica Domnului:

 „Preacurata Fecioară a petrecut în Ierusalim în mijlocul atâtor urâtori şi vrăjmaşi ai săi, ca o oaie în mijlocul lupilor şi ca un crin între spini. […]

Apoi a venit la dânsa spre cercetare şi închinăciune şi Sfântul Dionisie Areopagitul, cel luminat în Atena de Sfântul Apostol Pavel, şi [Maica Domnului] a petrecut nedepărtat de dânsul trei ani, [Sfântul Dionisie] având mare dorinţă să [o] vadă pe Maica lui Dumnezeu.

După trei ani de la luminarea sa [de către Sfântul Pavel], mergând într-adins cu binecuvântarea învăţătorului său, Apostolul Pavel, şi văzând[-o] pe cea dorită, s-a umplut de multă mângâiere duhovnicească, încât singur despre aceasta o spune în scrisoarea sa către Sfântul Apostol Pavel, scriind astfel:

„Vai, necredincios lucru mi-a fost mie, mărturisesc înaintea lui Dumnezeu, o povăţuitorule şi începătorul nostru cel preaales! Că afară de Dumnezeul Cel Preaînalt, să fie ceva plin de dumnezeieştile puteri şi de darurile cele minunate, nimeni din oameni nu poate, să o ajungă cu mintea pe aceea, pe care am văzut-o şi am înţeles-o eu cu ochii, nu numai cei sufleteşti, ci şi cu cei trupeşti; pentru că am văzut cu ochii pe cea cu chip dumnezeiesc şi mai sfântă decât toate duhurile cereşti, pe Maica lui Iisus Hristos, Domnul nostru, pe care mi-a dăruit-o mie a o vedea darul lui Dumnezeu şi cinstea vârfurilor Apostolilor, asemenea şi darul cel nespus al singurei milostive Fecioare şi Preacuratei.

Mărturisesc înaintea lui Dumnezeu cel atotputernic, iarăşi şi iarăşi, şi înaintea darului cel mântuitor şi înaintea Preaslăvitei Cinstitei Fecioare Maria, că, pe când era cu Sfântul Ioan Evanghelistul, petrecând în trup şi strălucind la cer ca un soare, am intrat înaintea feţei celei cu chip dumnezeiesc, a Preasfintei Fecioare, [și o] atât de mare şi nemăsurată dumnezeiască rază, nu numai [că] m-a strălucit din afară, dar şi înlăuntru mai mult m-a luminat şi m-a umplut de atâtea preaminunate şi felurite aromate cu bună mirosire, încât nici trupul meu cel neputincios, nici duhul n-a putut suferi unele ca acele semne atât de mari şi începături ale fericirii şi slavei celei veşnice. Inima mea şi duhul meu au slăbit de slavă şi de dumnezeieştile daruri.

Mărturisesc cu Dumnezeu, Care a petrecut în preacinstitul şi feciorescul pântece, că, de nu mi-ar fi fost mie dumnezeieştile tale învăţături şi legi, în pomenire şi în mintea cea luminată, aş fi înţeles-o pe ea că este adevărat Dumnezeu, şi aş fi cinstit-o pe ea cu închinăciunea care se cuvine unuia adevăratului Dumnezeu.

Căci nicio slavă şi cinste mai mare nu poate să fie ajunsă de mintea oamenilor celor preamăriţi de Dumnezeu, precum a fost acea fericire pe care am gustat-o eu, nevrednicul, învrednicindu-mă în acea vreme şi făcându-mă atunci foarte fericit.

Mulţumesc Celui Preaînalt şi Preabunului meu Dumnezeu, Dumnezeieştii Fecioare şi Preasfântului Apostol Ioan, asemenea şi ţie, începătorului Bisericii care dănţuieşte, celui ce o facere de bine ca aceasta cu milostenie mi-ai arătat-o mie”.

Aceasta este scrisoarea Sfântului Dionisie, din care este destul a vedea şi a înţelege ce fel de dar dumnezeiesc avea preacinstita faţă a Preacuratei Stăpânei noastre, petrecând pe pământ. Deci cei ce o vedeau pe ea în trup, se luminau cu sufletele şi se îndulceau cu inimile de multă bucurie duhovnicească. Căci mulţi alergau la ea de pretutindeni din cei nou luminaţi; iar ea, ca o adevărată Maică, pe toţi îi primea întocmai cu nefăţărnicie şi pe toţi îi miluia cu darul său.

Celor bolnavi le dădea tămăduiri; neputincioşilor, sănătate; celor mâhniţi, mângâiere, şi tuturor de obşte, întărire în credinţă; neîndoire în nădejde, îndulcire în dragostea cea dumnezeiască, iar păcătoşilor, îndreptare”[14].

Conform aceleiași surse citate acum, convertirea Sfântului Dionisie a avut loc în anul 52 d. Hr.[15] iar el a participat la prohodirea și îngroparea Maicii Domnului[16]. Și astfel înțelegem de ce Sfântul Dionisie a fost adus, în mod duhovnicește, alături de Apostoli, la adormirea Maicii Domnului: pentru că el o cunoscuse și o iubea enorm.

Dionisie 7Din comentariul Sfântului Maxim Mărturisitorul la a 10-a epistolă dionisiană aflăm că el a scris-o pe când avea „în jurul a 90 de ani”[18].

Și raționamentul Sfântului Maxim, pe baza căruia a dedus vârsta Sfântului Dionisie, e următorul:

„în Epistola către Sfântul Policarp, [Sfântul Dionisie Areopagitul] spune că aflându-se în cetatea Heliopolis din Egipt, a văzut o eclipsă a soarelui în vremea Crucii lui Hristos, care a avut loc în al 18-lea an al împărăției lui Tiberiu; căci în al 15-lea an și-a început propovăduirea Domnul Iisus, cum se arată în Evanghelia după Luca.

Și propovăduind trei ani și puține luni, Domnul și Dumnezeul nostru pătimește de bună voie, deci în al 18-lea an al lui Tiberiu. Iar Tiberiu a împărățit 23 de ani, încât de la patima mântuitoare [și] până la moartea lui Tiberiu au trecut cinci ani. Iar Sfântul Evanghelist Ioan a fost exilat în insula Patmos, una din insulele Cyclade, în ultimul an al împărăției lui Domițian. Iar acesta a împărățit 15 ani și 5 luni.

Deci de la anul 18 al lui Tiberiu, când a fost eclipsa, [și] până la moartea lui Domițian sunt 64 de ani și 7 luni.

Și presupunem că Dumnezeiescul Dionisie, când a văzut cele din vremea Crucii Domnului avea 25 de ani, încât socotesc că toți anii ce-i avea până la scrisoarea către Policarp au putut fi 90. [Iar] de exilul Preasfântului Ioan în vremea lui Domițian pomenește și [Sfântul] Irineu [de Lyon] în cărțile III și V ale scrierii Contra ereziilor[19], unde a însemnat și timpul. Dar și [Sfântul] Clement al Alexandriei în scrierea: Care bogat se va mântui?[20].

În Viețile Sfinților pe luna octombrie, „Viața Sfântului Sfințit Mucenic Dionisie Areopagitul” e prezentată în ziua sa de pomenire: pe 3 octombrie[21]. Din care aflăm că Sfântul Dionisie „s-a născut din părinți necredincioși, dar de neam bun”[22] și că a crescut în Atena[23].

La vârsta de 25 de ani îi întrecea în cunoașterea filosofiei pe toți cei de vârsta lui. De aceea a plecat să studieze astronomia în Egipt, la Heliopolis[24]. Și ediția românească a vieții sale confirmă mărturia sa din Epistola a 7-a, către Sfântul Policarp al Smirnei[25], spunând:

„Și a fost o zi când soarele, nerăbdând să vadă pe Domnul Iisus Hristos răstignit pe Cruce, pentru mântuirea noastră, s-a întunecat la amiază și și-a ascuns lumina vreme de trei ceasuri. Iar Dionisie, mirându-se, a zis: „Sau Dumnezeu, Ziditorul întregii lumi, pătimește sau lumea aceasta văzută se sfârșește”. Iar acestea le-a grăit din Duhul lui Dumnezeu pentru Patima Stăpânului”[26].

Sfântul Dionisie s-a întors în Atena după studiile făcute în Egipt, s-a căsătorit și conducea cetatea Atenei[27], atunci când a venit Sfântul Apostol Pavel în Atena.

Și Dionisie l-a dus pe Pavel în fața capiștei pe care era scris: „A necunoscutului Dumnezeu”, spunându-i lui Pavel despre acest Dumnezeu: „Acela între dumnezei încă nu s-a arătat, însă la vreme va veni, pentru că El este Dumnezeul care va împărăți cerul și pământul și Împărăția Lui nu va avea sfârșit”[28].

În urma mărturiilor Sfântului Pavel despre Domnul, Sfântul Dionisie crede Lui[29]. Pavel dă vedere unui orb din naștere și îl trimite la Dionisie cu următorul mesaj:

„Pavel, sluga lui Iisus Hristos, m-a trimis la tine ca, după făgăduința ta, să vii la dânsul și, botezându-te, vei primi iertarea păcatelor”[30].

Dionisie 8Dionisie vine „împreună cu Damaris, femeia sa, cu fiii săi și cu toată casa”[31] lui și sunt botezați de către Sfântul Pavel. Și astfel se confirmă numele de la F. Ap. 17, 34, Damaris fiind soția lui Dionisie. Însă Sfânta Muceniță Damaris[32] este pomenită în aceeași zi cu Sfântul Dionisie, soțul ei: 3 octombrie, fiind amintită ca ucenică a lui.

După Botez, Sfântul Dionisie îl urmează pe Sfântul Apostol Pavel timp de 3 ani de zile, învățând de la el tainele lui Dumnezeu. E hirotonit episcop de Pavel la Tesalonic pentru Atena[33]. A participat la îngroparea Maicii Domnului, i-a cunoscut pe Sfinții Ierotei și Timotei, a fost la Ierusalim și l-a cunoscut pe Sfântul Iacov, fratele Domnului, i-a cunoscut pe Sfinții Apostoli Petru și Ioan[34].

După ce a petrecut „nu puțină vreme în Atena”[35], adică după ce a fost o vreme episcopul Atenei[36], Sfântul Dionisie Areopagitul „a dorit să propovăduiască Sfânta Evanghelie și prin alte țări și să pătimească până la sânge pentru numele lui Hristos”[37]. Tot de aici aflăm când a luat decizia Sfântul Dionisie să propovăduiască Evanghelia în alte părți și să moară martiric: după ce a fost martirizat Sfântul Apostol Pavel, la Roma, în timpul lui Nero[38].

Hirotonește un alt episcop pentru Atena și merge la Roma, unde îl întâlnește pe Sfântul Clement Romanul, care „l-a primit cu bucurie”[39]. Trăiește puțin timp la Roma, după care Sfântul Clement Romanul îl trimite în Gallia, dimpreună cu „Luchian episcopul, cu Rustic preotul, cu Elefterie diaconul și cu alți frați, ca să propovăduiască acolo cuvântul lui Dumnezeu la necredincioși”[40].

Sfântul Dionisie devine Apostolul Galliei și a convertit mulți oameni în cetatea Parisului, zidind în ea o Biserică[41]. Începe persecuția din timpul împăratului Domitianus[42], Sisinie e trimis în Gallia ca să-i chinuie pe creștini și acesta îl va martiriza pe Sfântul Dionisie și pe cei dimpreună cu el[43].

Din începutul descrierii martiriului său, aflăm că „Sfântul Dionisie era acum foarte bătrân și obosit de propovăduirea Evangheliei”[44]. Însă a fost „legat cu frânghii, târât și adus” la judecată împreună cu Sfinții Rustic și Elefterie[45].

La judecată, Sfântul Dionisie mărturisește că crede în Dumnezeul treimic și nu în zeii păgâni. Din acest motiv a fost dezbrăcat de haine și bătut cu frânghii fără milă, după care a fost aruncat în temniță. A doua zi a fost întins pe un pat de fier, sub care au aprins focul, în timp ce el cânta un psalm. A fost aruncat la fiare dar Dumnezeu a închis gura fiarelor. A fost aruncat într-un foc mare dar a ieșit nevătămat din foc. Și a fost întemnițat din nou[46].

În temniță, Sfântul Dionisie slujește Dumnezeiasca Liturghie și îi împărtășește pe cei credincioși[47]. „Iar când [el] slujea, cei credincioși vedeau o lumină mare deasupra Fericitului Dionisie, și Împăratul slavei, cu Oștile îngerești, Se arăta”[48]. Bineînțeles, e vorba despre o vedere extatică, pe care cei credincioși au avut-o în timpul slujirii liturgice a Sfântului Ierarh Dionisie.

E îndemnat să jertfească idolilor. Dar pentru că L-a mărturisit pe Domnul, Sfântul Dionisie a fost bătut fără cruțare și condamnat la tăierea cu sabia[49]. Rugăciunea sa, înainte de a fi martirizat, a fost următoarea:

„Dumnezeule, Dumnezeul meu, Care m-ai zidit şi m-ai învăţat veşnica Ta înţelepciune, Care mi-ai arătat tainele Tale şi pretutindeni unde am mers Tu cu mine ai fost, Îţi mulţumesc Ţie de [pentru] toate care le-ai făcut prin mine, spre slava preasfântului Tău nume şi pentru că ai cercetat bătrâneţele mele cele ostenite, care de acum încetează să te vadă pe Tine, chemându-mă la Tine împreună cu prietenii mei; deci, mă rog Ţie, primeşte-mă pe mine împreună cu prietenii mei şi milostiv fii acelora pe care i-ai câştigat cu sângele Tău şi pe care i-ai făcut, prin a noastră slujire, prietenii Tăi; că a Ta este stăpânirea şi puterea, împreună cu Tatăl şi cu Sfântul Duh în vecii vecilor. Amin!”[50].

I-a fost tăiat capul cu o secure neascuțită, după ce și-a rostit ultima rugăciune[51]. Însă trupul său decapitat „s-a sculat cu puterea lui Dumnezeu și, luându-și în mâini capul său, a mers două stadii [până] la o femeie drept-credincioasă, anume Catulla, căreia, dându-i capul, [după aceea] a căzut la pământ”[52], loc în care creștinii au zidit o Biserică[53].

Din finalul Vieții sale românești, aflăm că Sfântul Dionisie a fost martirizat la vârsta de 90 de ani, adică în anul 96 d. Hr.[54].

Sinaxarul grecesc de aici[55] vorbește tot despre anul 96 d. Hr. ca an al martirizării sale.

De unde avem însă datele despre viața Sfântului Dionisie Areopagitul? În ediția din 1644 a operei sale[56], în două volume, în latină și greacă, date despre viața sa găsim în primul volum[57].

Dionisie 9Dionisie 10

Textul slujbei sale de pomenire, din ziua de 3 octombrie, care se regăsește și în ediția românească[59].

Sinaxarul zilei începe în p. 320, unde ni se spune că Sfântul Pavel l-a botezat și hirotonit episcop. Înțeleptul Ierotei l-a învățat pe Sfântul Dionisie „Tainele cele negrăite”[60].

Iar Sfântul Dionisie a fost martirizat în timpul împăratului Dometianus/ Domitianus, în cetatea Parisia [Paris], prin tăierea capului[61].

Dionisie 11În finalul Sinaxarului grecesc găsim o descriere a Sfântului Dionisie, care a devenit normativă în iconografie:

„era la înfățișarea trupului de înălțime medie, uscățiv, palid, puțin scobit la nări, cu sprâncenele dese, cu ochii adânciți, având urechile mari, cărunt [canus], păros [comatus], cu barba lungă, cam rotundă, care îl îmbrăca cumpătat, și rară puțin, care avea însă o bărbie mică, cam pântecos, degetele lungi [digitis oblongis]”[64].

Dionisie 12Dionisie 13„Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, Fiule, Unule-născut și Duhule Sfinte, Sfântă Treime, fără de început și întru Care nu există despărțire, primește și poartă în pacea Ta sufletele [noastre][68], după cum moartea Ta ne va lua. Și cu Sfinții [ne așază]. Amin”[69].

Dionisie 14Dionisie 15Dar și

Dionisie 16Dionisie 17-utherius][85].

Dionisie 18Între p. 393-520, numai în latină, avem VITA S. DIONYSII AREOPAGITAE ATHENARUM EPISCOPI, FRANCORUM APOSTOLI & Martyris. Scrisă de Petrum Halloix.

Sfântul Dionisie s-a născut în Atena, în jurul anului al 9-lea de la Hristos, în al 5o-lea an al [vieții] lui Augustus, din părinți păgâni, dar nobili și renumiți în virtute[88]. A studiat și în Egipt[89], la Heliopolis și anume astrologia[90].

Autorul îl citează pe Mihail Syngelus cu expresia pe care Sfântul Dionisie a spus-o, în Egipt, pe când a văzut întunericul petrecut la răstignirea Domnului: „Sau Dumnezeu pătimește, sau suferă-împreună cu cel care suferă”[91].

Dionisie 19Sfântul Dionisie s-a căsătorit cu Damaris și a devenit unul dintre arhonții Atenei[92]. El se convertește dimpreună cu soția și cu toată familia sa[93], lucru amintit și de Sfântul Ioan Gură de Aur în De Sacerdotio [Despre Preoție][94].

Din p. 403 aflăm că Baronius[95] a avansat anul 52 d. Hr. ca an al convertirii Sfântului Dionisie. Sfântul Pavel l-a botezat și Sfântul Ierothei al Atenei l-a instruit în dreapta credință[96]. Sfântul Pavel l-a hirotonit pe Sfântul Dionisie Episcop al Atenei[97] în jurul anului 55 d. Hr. și în anul 46 al vieții sale[98]. Adică la 3 ani de la convertirea sa, dacă luăm anul 52 d. Hr. ca an cert al convertirii sale.

Dionisie 20În p. 423 mi se confirmă calculul. Pentru că aici se spune că Sfântul Dionisie s-a convertit la vârsta de 43 de ani.

Maica Domnului avea circa 72 de ani când a adormit și locuia cu Sfântul Apostol Ioan în Ierusalim, în Muntele Sion[99]. Dar după trei zile de la adormirea sa, timp în care Îngerii au cântat în mormântul ei, Sfântul Apostol Toma nu a mai găsit trupul ei în mormânt, pentru că trupul său a fost ridicat la cer[100].

Despre prezența Sfântului Dionisie la înmormântarea Maicii Domnului vorbește prima oară Sfântul Iuvenalie, Patriarhul Ierusalimului[101]. După care au vorbit Sfântul Andrei Criteanul, Sfântul Maxim Mărturisitorul, Sfântul Dionisie Scholiastul, Sfântul Ioan Damaschin, Mihail Singelus, Sfântul Simeon Metafrastul, Sfântul Nichifor Callist, Gheorghios Pahimeris[102], Sfântul Grigorie de Tours[103], Albert cel Mare[104].

Sfântul Trophimus, ucenicul Sfântului Pavel, a fost primul episcop în Arelatensis[105] iar Sfântul Dionisie, deopotrivă ucenicul Sfântului Pavel, a fost trimis în Gallia de Sfântul Clement Romanul[106]. Ucenicii Sfântului Dionisie sunt hirotoniți de el episcopi în Gallia: Saturninus în Aquitania, Lucianus în Belloacum, Sanctinus în Meldas, Regulus în Arelates, Eutropius în Santonas[107].

E amintită și aici Catulla[108].

Sfântul Dionisie îi apare în vedenia visului, după adormirea sa, lui Quintilianus și îi vorbește[109]. Tot noaptea, în vedenie, îi apare și lui Hercoldo, pe care îl numește „frate”[110].

Între p. 516-518 se vorbește despre Sfintele sale Moaște, care au fost împărțite, pentru ca între p. 519-520 să se vorbească despre opera sa teologică. Și alături de cele 4 tratate teologice și de scrisori, care au ajuns până la noi, în p. 519 sunt amintite următoarele scrieri ale sale, care s-au pierdut: 1. De symbolica Theologhia, 2. De anima, 3. De divinis hymnis, 4. Theologica informationes, 5. De iusto & divino iudicio, 6. De iis qua inteligentia & que sensu percipiuntur, 7. De Angelicis proprietatibus & ordinibus.

În ediția din 1897 a operelor dionisiene (prima traducere în engleză după ediția grecească), John Parker spunea: „most probably, some of the lost writings of Dionysius are in part preserved in those writers [Proclus și Plotinus] and in Clement of Alexandria [foarte probabil, unele dintre scrierile pierdute ale lui Dionisie se păstrează în parte în scrierile lui Proclus, Plotinus și Clement al Alexandriei”[111]. De ce însă, dintre toți Sfinții Părinți ai Bisericii din primele trei secole, Parker consideră că Sfântul Dionisie a fost păstrat numai de către Sfântul Clement Alexandrinul?

Tot Parker ne spune că Flavius Lucius Dexter, prietenul Sfântului Ieronim Mărturisitorul, dă mărturia că Sfântul Dionisie Areopagitul a dedicat cartea sa, Despre numele dumnezeiești, lui Marcellus, episcop de Arles, hirotonit de către el și pe care l-a trimis la Toledo[112].

John Parker se referă la cartea Chronicon omnimodae historiae [O cronică pe scurt a istoriei] [113] a lui Dexter. Și în ediția din 1627 a cărții sale, Dexter confirmă faptul că Sfântul Marcus Marcellus Eugenius a venit în Hispania și a predicat în Toleti[114] și că a fost mai întâi episcop de Arelate[115].

În Martirologiul Mănăstirii Broniensis, unde se păstrau Sfintele sale Moaște, Sfântul Sfințit Mucenic [Marcus Marcellus] Eugenius era pomenit ca Arhiepiscop de Toledo și Mucenic, care a fost hirotonit de Sfântul Dionisie Areopagitul[116].

În p. 197 a ediției citate găsim și cealaltă parte a mărturiei lui Dexter: „Dionisie Areopagitul i-a dedicat [dicat] lui Eugenius Marcellus preaînțeleptul cuvânt către Timotei, cartea: Despre numele dumnezeiești”.

Dionisie 21În introducerea la al 2-lea volum al operelor dionisiene[117], John Parker vorbește despre scrisoarea Sfântului Dionisie al Alexandriei, din c. 250 d. Hr., adresată Papei Sixtus al II-lea, în care îi spune că scrierile Sfântului Dionisie Areopagitul sunt în mod indubitabil autentice[118], pentru că „no one penetrated more profoundly than Dionysius into the mysterious depth of Holy Scripture – that Dionysius was disciple of St. Paul, and piously governed the Church of Athens [nimeni nu a pătruns mai profund decât Dionisie întru adâncimea tainică a Sfintei Scripturi – căci Dionisie a fost ucenicul Sfântului [Apostol] Pavel și a păstorit în mod evlavios Biserica din Atena]”[119].

Dionisie 22După care Parker ne dă două citate din Sfântul Dionisie, care au ecou în scrierile lui Pantenos[124], apoi ne precizează că ecouri dionisiene se regăsesc și la Sfântul Clement Alexandrinul și la Origen[125].

Sfântul Dionisie al Alexandriei sau cel Mare[126] îi scrie mai multe scrisori Sfântului Sfințit Mucenic Sixtus al II-lea, Papă al Romei. În PL 5, între col. 89-100, sunt 4 scrisori ale lui Dionisie către Sixtus, păstrate fragmentar[127]. În PG 10[128], în col. 1315-1316, scrisorile 6, 7, 8 și 9 ale Sfântului Dionisie cel Mare sunt cele 4 amintite în PL 5 și nu mai sunt reproduse aici. Suntem trimiși la PL 5.

Însă în PL 5, în cele 4 scrisori păstrate fragmentar, nu am regăsit fragmentul referitor la Sfântul Dionisie Areopagitul, la care face referire John Parker. El de unde ar fi putut să-l afle?

În PG 4 (după ce în PG 3 se publicase întreaga operă dionisiană care s-a păstrat), găsim sholiile/ comentariile Sfântului Maxim Mărturisitorul la opera Sfântului Dionisie Areopagitul[129]. Sholiile încep în col. 29, însă sunt precedate de un Prologos, care, în ed. Paideia, 1996, nu apare în traducerea Părintelui Dumitru Stăniloae, dar care e foarte important pentru autentificarea persoanei sale.

Dionisie 23Dionisie 24El a fost pomenit de Sfântul Dionisie al Corintului, Mărturisitorul[133], în epistola sa către atenieni[134]. Tot aici, Sfântul Maxim autentifică experiența Sfântului Dionisie din Heliopolis cât și faptul că a fost la înmormântarea Maicii Domnului[135].


[1] Cf. October Synaxarion, October 3,

http://www.rongolini.com/synoctober.htm.

[2] Eusebiu to Pamfilu, Ecclisiastichi istorias, 3. IV. 10, în PG 20, col. 221/ Eusebiu de Cezareea, Istoria bisericească, cartea a 3-a, IV. 10, în Eusebiu de Cezareea, Scrieri. Partea întâia. Istoria bisericească. Martirii din Palestina, trad., studiu, note și com. de Pr. Prof. T.[eodor] Bodogae, col. PSB, vol. 13, Ed. IBMBOR, București, 1987, p. 102.

[3] Ibidem/ Ibidem.

[4] Ibidem/ Ibidem.

[5] Idem, 4. XXIII. 3, în PG 20, col. 385 / Idem, p. 172.

[6] Ibidem/ Ibidem.

[7] Ibidem/ Ibidem.

[8] Fresca e preluată din locația de aici:

http://3.bp.blogspot.com/_qpE5hNwi618/SshCHREPxnI/AAAAAAAACPA/-ECCKG9O1WA/s400/dionysiosaeropagitis04.jpg.

[9] Cf. http://oca.org/saints/lives/2014/10/03/102843-hieromartyr-dionysius-the-areopagite-the-bishop-of-athens.

[10] Mineiul lunei lui August, tipărit cu aprobarea Sântului Sinod al Sântei nóstre Bisericĭ Autocefale Ortodoxe Romăne, Ed. Tipografia „Cărților Bisericesci”, Bucuresti, 1894, p. 170.

[11] Ibidem.

[12] Ibidem. Am diortosit grafia textului citat.

[13] Existentă aici la nivel online:

http://paginiortodoxe.tripod.com/vsaug/08-15-adormirea_maicii_domnului.html. Preluare a textului din Viețile Sfinților pe luna august, retipărite și adăugite cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române după ediția din 1901-1911, Ed. Episcopiei Romanului, Mănăstirea Sihăstria, 1998, p. 198-222.

[14] Viețile Sfinților pe luna august, ed. cit., p. 216-218.

[15] Idem, p. 222.

[16] Ibidem.

[17] Corpus Dionysiacum II: Pseudo-Dionysius Areopagita. De Coelesti Hierarchia, De Ecclesiastica Hierarchia, De Mystica Theologia, Epistulae, ed. [Walter] de Gruyter, ser. Patristische Texte und Studien 36, Berlin, 1991, în TLG #006 10.1.1 – 10.1.2/ Sfântul Dionisie Areopagitul. Opere complete și scoliile Sfântului Maxim Mărturisitorul, trad., introd. și note de Pr. Dumitru Stăniloae, ed. îngrijită de Constanța Costea, Ed. Paideia, București, 1996, p. 269.

[18] Sfântul Dionisie Areopagitul. Opere complete și scoliile Sfântului Maxim Mărturisitorul, ed. cit., p. 280.

[19] Le puteți downloada de aici:

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/11/23/sfantul-sfintit-mucenic-irineu-al-lyonului-contra-ereziilor-vol-2/.

[20] Sfântul Dionisie Areopagitul. Opere complete și scoliile Sfântului Maxim Mărturisitorul, ed. cit., p. 280-281.

[21] Viețile Sfinților pe luna octombrie, retipărite și adăugite cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române după ediția din 1901-1911, ed. a II-a, Ed. Episcopiei Romanului, Mănăstirea Sihăstria, 1999, p. 47-53.

[22] Idem, p. 49.

[23] Ibidem.

[24] Ibidem.

[25] Sfântul Dionisie Areopagitul. Opere complete și scoliile Sfântului Maxim Mărturisitorul, ed. cit., p. 260. Unde el spune: „luna arătându-se cu soarele în Heliopole în mod minunat…Și iarăși, aceasta rămâne în mod mai presus de fiecare de la ora a noua până seara, în fața soarelui”. Despre orașul egiptean a se vedea:

http://en.wikipedia.org/wiki/Heliopolis_%28ancient%29.

[26] Viețile Sfinților pe luna octombrie, ed. cit., p. 49.

[27] Ibidem.

[28] Idem, p. 50.

[29] Ibidem.

[30] Ibidem. Icoana supra e preluată de aici:

http://images.oca.org/icons/lg/October/1003ADionysiosarepegite.JPG.

[31] Idem, p. 51.

[32] Cf.

http://www.ecclesia.gr/greek/synaxaire/synaxari.asp?minas=10&id=33 și

http://en.wikipedia.org/wiki/Damaris_%28biblical_figure%29.

[33] Viețile Sfinților pe luna octombrie, ed. cit., p. 51.

[34] Ibidem.

[35] Ibidem.

[36] Cf.

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_archbishops_of_Athens, Dionisie I a păstorit între anii 52-96 și a fost „al doilea” episcop al Atenei, după Sfântul Ierotei. Însă datele nu sunt corecte, pentru că anul 52 este anul convertirii iar anul 96 este anul martirizării sale.

[37] Viețile Sfinților pe luna octombrie, ed. cit., p. 51.

[38] Ibidem.

[39] Ibidem.

[40] Ibidem.

[41] Ibidem.

[42] A se vedea: http://en.wikipedia.org/wiki/Domitian.

[43] Viețile Sfinților pe luna octombrie, ed. cit., p. 51-52.

[44] Idem, p. 52.

[45] Idem, p. 51-52.

[46] Idem, p. 52.

[47] Ibidem.

[48] Ibidem.

[49] Idem, p. 53.

[50] Ibidem.

[51] Ibidem.

[52] Ibidem.

[53] Ibidem.

[54] Ibidem.

[55] A se vedea:

http://www.ecclesia.gr/greek/synaxaire/synaxari.asp?minas=10&id=33.

[56] Existentă la nivel online aici:

http://www.e-rara.ch/cgj/content/structure/2841544.

[57] Sancti Dionysii Areopagitae, Operum omnium quae extant, et commentariorum quibus illustrantur, tomus primus, ed. Balthasaris Corderii, Lutetiae Parisiorum, M. DC. XLIV [1644], 772 p. Vom cita acest volum sub forma: Dionisie I, p.

Imaginea supra e preluată de aici: http://www.e-rara.ch/cgj/content/pageview/2841554.

[58] Dionisie I, p. 315.

[59] Mineiul Lunei Octomvrie, tipărit în zilele Majestății Sale, Iubitorului de Hristos, Mihai I, Regele României și sub păstoria Î.P.S. Patriarh Miron [Cristea], cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române, ediția a III-a, Ed. Tipografia Cărților Bisericești, București, 1929, p. 47-48.

[60] Dionisie I, p. 320.

[61] Idem, p. 322.

[62] Ibidem.

[63] Ibidem.

[64] Ibidem.

[65] Idem, p. 324.

[66] Idem, p. 325.

[67] Idem, p. 327.

[68] Se referă la persoana sa și a celor martirizați dimpreună cu el.

[69] Idem, p. 334.

[70] Idem, p. 344.

[71] Ibidem.

[72] Idem, p. 345.

[73] Ibidem.

[74] Idem, p. 350.

[75] Idem, p. 353.

[76] Idem, p. 367.

[77] Idem, p. 371.

[78] Ibidem.

[79] Idem, p. 379.

[80] Ibidem.

[81] Idem, p. 380.

[82] A se vedea: http://en.wikipedia.org/wiki/Arles.

[83] Dionisie I, p. 380.

[84] A se vedea:

http://en.wikipedia.org/wiki/Gallia_Aquitania.

[85] Dionisie I, p. 380.

[86] Idem, p. 385.

[87] Idem, p. 387.

[88] Idem, p. 393.

[89] Ibidem.

[90] Idem, p. 394.

[91] Ibidem.

[92] Idem, p. 395.

[93] Idem, p. 400.

[94] Ibidem. În traducerea Pr. Dumitru Fecioru, pasajul hrisostomic e acesta: „Iar vestitul Areopagit, cel din orașul cel mai păgân, nu l-a urmat pe Pavel împreună cu soția lui, numai în urma unei singure cuvântări ținute în public?”, cf. Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Grigorie din Nazianz, Sfântul Efrem Sirul, Despre Preoție, trad., introd. și note de Pr. Dumitru Fecioaru, Ed. Sofia și Biserica Ortodoxă, București, 2004, p. 143.

[95] A se vedea:

http://en.wikipedia.org/wiki/Caesar_Baronius.

[96] Dionisie I, p. 409.

[97] Idem, p. 421.

[98] Ibidem.

[99] Idem, p. 428.

[100] Idem, p. 429-430.

[101] Idem, p. 430. A se vedea:

http://paginiortodoxe.tripod.com/vsiul/07-02-sf_iuvenalie.html.

[102] A se vedea:

http://en.wikipedia.org/wiki/George_Pachymeres.

[103] Idem:

http://en.wikipedia.org/wiki/Gregory_of_Tours.

[104] Dionisie I, p. 430. A se vedea:

http://ro.wikipedia.org/wiki/Albertus_Magnus.

[105] Idem, p. 449.

[106] Idem, p. 450.

[107] Idem, p. 453.

[108] Idem, p. 485.

[109] Idem, p. 491.

[110] Idem, p. 492.

[111] The Works of Dionysius the Areopagite. Part I. Divine Names, Mystic Theology, Letters, &c., now first translated into english from the original greek, by the Rev. John Parker, M. A., Pub. James Parker and co., London, 1897, p. x.

[112] Idem, p. xv.

[113] Fl. Lucii. Dextri Barcinonensis, Viri Clarissimi Orientalis Imperij Praefecti Praetorio & D. Hieronymo amicissimi, Chronicon omnimodae historiae, ed. Fr. Franciscii Biuarii Mantuae-Carpetani, commentariis apodicticis illustratum, quibus universa, Ed. Sumptibus Claudii Landry, Lugduni, 1627, 10 p. nenumerotate + XXXII p. + 494 p. + 40 p. de indexuri nenumerotate.

[114] Idem, p. 192.

[115] Idem, p. 193.

[116] Idem, p. 194.

[117] The Works of Dionysius the Areopagite. Part II. The Heavenly Hierarchy and The Ecclesiastical Hierarchy, now first translated into english from the original greek, by the Rev. John Parker, M. A., Pub. James Parker and co., London, 1899, xx + 167 p.

[118] Idem, p. vii.

[119] Ibidem.

[120] A se vedea: http://en.wikipedia.org/wiki/Pantaenus.

[121] Idem:

http://en.wikipedia.org/wiki/Ammonius_Saccas.

[122] The Works of Dionysius the Areopagite. Part II. The Heavenly Hierarchy and The Ecclesiastical Hierarchy, ed. cit., p. vii.

[123] Ibidem.

[124] Idem, p. viii.

[125] Idem, p. ix.

[126] A se vedea:

http://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Dionysius_of_Alexandria.

[127] Epistolae quae ad Sixtum II, Papam et Martyrem attinent, în PL 5, col. 89-100.

[128] Dionysii, Episcopi Alexandrini, Operum et Epistolarum. Pars II, în PG 10, col. 1291-1344.

[129] Tu Aghiu Maximu, Sholia is ta tu Aghiu Dionisiu Areopaghitu, în PG 4, col. 29-574.

[130] Idem, PG 4, col. 16.

[131] Idem, PG 4, col. 15-16.

[132] Idem, PG 4, col. 17-18. Fragmentul din Constituțiile apostolice referitor la primii episcopi al Bisericii și în care apare și Sfântul Dionisie Areopagitul, l-am tradus și editat în: Traduceri patristice (vol. 4), traduceri și comentarii de Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș și Dr. Gianina Maria-Cristina Picioruș, Teologie pentru azi, București, 2014, p. 422-423.

[133] A se vedea:

http://en.wikipedia.org/wiki/Dionysius_of_Corinth.

[134]Tu Aghiu Maximu, Prologos is ta tu Aghiu Dionisiu, în PG 4, col. 17-18.

[135] Idem, PG 4, col. 21-22.

Predică la pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Dionisie Areopagitul [3 octombrie 2012]

Iubiții mei,

în această preabinecuvântată zi de 3 octombrie 2012, Biserica Ortodoxă de pretutindeni face pomenirea unui Sfânt Părinte apostolic, trăitor în secolul I d. Hr., ucenicul Sfântului și Marelui Apostol Pavel, despre a cărui convertire vorbește F. Ap. 17, 34.

E vorba despre Sfântul Sfințit Mucenic Dionisie Areopagitul, Episcopul Atenei și care a fost martirizat în Galia/ Franța de azi, la Lutetia/ Parisul actual. De aceea el este Sfântul patron/ ocrotitor al Franței iar impunătoarea catedrală romano-catolică Saint Denis din Paris îi poartă numele.

Însă cine e Dumnezeiescul Dionisie?

Care e viața lui pe care o cinstim și vrem să o urmăm?

S-a născut la Atena, fiind grec de neam și păgân. A primit o educație grecească clasică, foarte serioasă, încât, la 25 de ani, își întrecuse concetățenii în cunoașterea filosofică. De aceea a plecat să studieze în Egipt. Și a studiat astronomia în Egipt, în cetatea Heliopolis/ Iliupolis, care, după cum îi spune numele, era închinată soarelui.

Însă aici, în Egipt, Sfântul Dionisie a învățat să citească stelele…timp în care a trăit eclipsa totală de soare, de trei ore, de la Răstignirea Domnului.

Și, în mod profetic, el, astronomul păgân, a intuit că eclipsa aceasta cutremurătoare, care era mai presus de fire,  e legată de Dumnezeu, de suferința Lui sau de sfârșitul lumii.

Și-a terminat studiile în Egipt, s-a întors în Atena lui și acolo s-a căsătorit cu Damaris, amintită și ea în F. Ap. 17, 34, și a avut mai mulți fii.

În Atena a fost ales membru al Consiliului Areopagului, adică al Înaltei curți de Justiție a Atenei.

De aceea, când Dumnezeiescul Pavel a venit și a propovăduit în Areopag, Dionisie era acolo și a crezut cuvintelor lui de la Domnul.

Din Viața sa aflăm că Dionisie a dialogat cu Pavel în Areopag, lucru pe care Luca nu îl spune în Fapte ci ne oferă numai predica Sfântului Pavel din Areopag [F. Ap. 17, 22-31].

Și Sfântul Pavel i-a vorbit Sfântului Dionisie, ca un văzător cu duhul, și despre întunecarea soarelui la Pătimirea Sa…lucru de care și-a amintit Sfântul Dionisie crezând îndată în Domnul.

Adică cât de importante sunt detaliile experienței noastre în convertirea noastră.

Și cum, oamenii lui Dumnezeu, legându-se de ele, pot să sădească în noi viața cea veșnică.

Sfântul Dionisie a crezut îndată…pentru că era plin de dorința de a cunoaște adevărul deplin. Căci cunoașterea adevărată este existențială, e totală și nu se mărginește doar la cunoștințele intelectuale. Ea îl împlinește pe om cu totul, atât în sufletul cât și în trupul lui.

Pentru că adevărurile lui Dumnezeu sunt pline de har și ele ne umplu de viața lui Dumnezeu.

Sfântul Dionisie a crezut în Dumnezeul necunoscut [F. Ap. 17, 23], Care i S-a revelat lui prin propovăduirea lui Pavel.

De aceea e la fel de important și să propovăduim cu curăție cuvintele lui Dumnezeu…dar și să ne pregătim ca să le ascultăm.

…A cerut rugăciunea lui Pavel. Și apoi l-a cunoscut pe orbul din naștere pe care l-a vindecat Pavel la Atena. Și atunci, Dionisie, Damaris, fiii și toată casa lor au făcut ceva radical: au venit la Pavel și s-au botezat.

Cuvintele și minunea le-a schimbat viața.

Pentru că harul lui Dumnezeu te face să vezi dincolo de toate cele create pe Dumnezeul a toate.

Însă de acum începe desăvârșirea duhovnicească a Dumnezeiescului Dionisie!

Își lasă familia și casa și devine ucenicul Sfântului Pavel.

Ucenicia lui față de Pavel a durat 3 ani de zile.

Timp imens pentru schimbări interioare și înțelegeri dumnezeiești! Preasfintele sale cărți dovedesc din plin experiența sa mistică și teologică uluitoare.

Sfântul Pavel, după 3 ani, l-a hirotonit episcop al Atenei.

Și el i-a cunoscut pe Sfinții Ierotei și Timotei, cărora le-a scris, pe Sfântul Iacov, fratele Domnului, mergând în Ierusalim și la Sfântul Mormânt dar și pe Sfântul Apostol Petru și pe ceilalți Sfinți Apostoli…împreună cu care, în anul 57 d. Hr., a fost la înmormântarea Prea Curatei Fecioare.

Și Icoana Adormirii Maicii Domnului îl cuprinde între ierarhii care au prohodit-o.

Și Sfântul Dionisie e unul dintre ierarhii cu veșmânt alb, din spate, cu cruce mare, neagră, pe umăr.

Pentru că a vrut să propovăduiască credința și altora și să moară mucenicește, Sfântul Dionisie a hirotonit un alt episcop pentru Atena și a plecat la Roma, la Sfântul Clement al Romei, care l-a primit cu multă bucurie.

După o perioadă petrecută la Roma, Sfântul Clement l-a trimis să propovăduiască în Galia/ Franța actuală…unde a plecat împreună cu episcopul Luchian, cu preotul Rusticus și cu diaconul Eleutherius.

Dintr-o altă sursă teologică aflăm că Sfântul Dionisie a predicat și în Germania și în Spania, înainte de a ajunge în Galia să propovăduiască și să fie martirizat.

Ajungând însă în Galia a găsit-o idolatră și a devenit Apostolul Galiei.

A zidit la Paris o Biserică și slujea acolo cele Sfinte, însă a fost prins și martirizat în anul 96 d. Hr., în timpul lui Domițian, care a domnit până în 96 d. Hr.

Sfântul Dionisie era „foarte bătrân şi prea obosit de propovăduirea Evangheliei” dar a fost „legat cu frânghii, târât”, împreună cu Sfinții Rusticus și Eleutherius astăzi împreună pomeniți cu el.

Și fiind adus la judecată a vorbit despre credința lui care înflorește în ființa sa, mărturisind pe Dumnezeul nostru treimic.

A fost dezbrăcat și bătut cu frânghii fără milă.

Fără compasiune pentru bătrânețea lui venerabilă…

A fost aruncat în temniță, împreună cu ceilalți doi, care au pătimit și ei multe dureri.

A doua zi l-au întins pe un pat de fier și au aprins focul dedesubtul patului. Stare în care, Sfântul Dionisie cânta psalmi…

A fost dat spre mâncare animalelor sălbatice…dar Domnul le-a închis gurile.

După care l-au aruncat într-un foc mare…din care a ieșit nevătămat.

Și el, împreună cu cei doi ucenici ai lui, au fost reînchiși în temniță.

Câtă atenție ca să chinuie oameni și câtă orbire!

Ce chinuri oribile poți să provoci altora din fanatism religios!

Sau ce fel de Dumnezeu trebuie să ai în cap și în inimă…încât să crezi că o să-I placăucizi oameni pentru El?

…Și credincioșii au venit să se împărtășească la Liturghia slujită de Ierarhul Dionisie în temniță…aceștia văzând cum Sfântul Dionisie slujea într-o mare de lumină dumnezeiască și la slujba Lui participând Domnul și Puterile cerești, pe care le-a văzut extatic și pe care le-a descris atât de magistral în cartea lui.

A fost bătut, împreună cu cei doi, fără cruțare

Asta după ce slujise dumnezeiește și era plin de slava lui Dumnezeu.

Și după ce i-au bătut ghiolbănește…i-au condamnat la moarte prin decapitare.

A fost decapitat în muntele Arei. Și după rugăciune…i-au tăiat capul cu o secure neascuțită…ca să sufere și mai mult. Ceilalți doi au fost decapitați cu sabia.

Însă prima mare minune post-mortem a Sfântului Dionisie a fost aceea că trupul său, decapitat, s-a ridicat în picioare, și-a luat capul și a mers…două stadii până la Catula, o femeie credincioasă, căreia dăruindu-i capul său…trupul a căzut la pământ.

Iar stadiul grecesc (unitate de măsură) era între 147 și 192 de metri.

Vă dați seama ce cutremurare i-a cuprins pe toți văzând o astfel de imensă minune!…

În locul unde a căzut trupul lui, după atâta mers preaminunat, creștinii au zidit o Biserică și acolo i-au îngropat Sfintele Moaște, care au făcut multe minuni.

Mulți păgâni au crezut în Hristos văzând minunea…și mulți creștini au fost martirizați din această cauză.

Și Sfântul Dionisie a suferit toate aceste chinuri în Galia nu la 30 de ani…ci la vârsta de 90 de ani – lucru cutremurător! – și, așa cum spuneam, în anul 96 d. Hr.

Iar acum, auzind toate acestea, nu ne mai îndoim că a scris Despre Ierarhia cerească, pentru că am auzit, în parte, despre vedeniile sale uluitoare și nici că a fost în stare să scrie Despre Ierarhia bisericească, Despre numirile dumnezeiești, Despre teologia mistică, Epistolele și Liturghia sa, care se regăsesc cu toatele în PG 3, când a fost ucenicul lui Pavel și omul cu o asemenea experiență mistico-teologică colosală.

A scris, a trăit, a slujit și a murit dumnezeiește…pentru că a vrut să lase și a lăsat o lucrare apostolică și tradițională de primă mărime.

El, alături de Sfinții Apostoli, de Sfântul Clement al Romei, de Sfântul Hermas și de alți Sfinți ai secolului I au arătat că Biserica era deplină și funcțională, că slujirea ierarhiei bisericești se desfășura în deplină ordine și ascultare și că viața liturgică și ascetică și imensul efort predicatorial al Bisericii în secolul I au fost uluitoare.

Tocmai de aceea, în mod cu totul incalificabil, se încearcă astăzi o simplificare și o denaturare voită, planificată a vieții liturgice și predicatoriale din secolul I al Bisericii pentru ca preaminunata viață a Bisericii să pară mai puțin „cuceritoare”.

Însă ea, sfințenia Bisericii, sfințenia și mărturia oamenilor Bisericii din primul secol și din secolele ulterioare au zguduit din temelii lumea, au schimbat-o, au prefăcut-o într-o lume creștină dintr-o lume păgână și barbară.

Da, nu ne mai putem imagina ce însemna lumea idolatră…cu care s-a confruntat Sfântul Dionisie!

Însă putem să constatăm ce înseamnă lumea noastră, lumea în care valorile sunt îndepărtate din prim-planul vieții sociale (adică tot ceea ce ține de viața teologică și de sfințenia ortodoxă) și „le iau locul” non-valorile: banii, sexul, distracțiile, experiențele egoiste.

Numai că viața nu se mulțumește cu surogate…după cum nici trupul nostru nu e prea entuziast de mâncarea non-naturală, chimizată.

Și pentru ca să trăim frumos, să ne simțim împliniți…trebuie să trăim sfânt.

Adică în același mod ca Sfântul Dionisie și ca toți Sfinții, care s-au împlinit în viața cu Dumnezeu fără ca prin asta să se rupă cu totul de lume.

Așadar, să aprofundăm teologia Sfântului Dionisie Areopagitul, Părintele nostru și să o vedem organic, ca parte componentă a Tradiției Bisericii! Căci anghelologia sa este peste tot în cultul nostru, la fel și eclesiologia sa și teologia vederii lui Dumnezeu…iar fără el nu putem înțelege multe falduri din teologia mistică a Bisericii.

Să fim credincioși Tradiției Bisericii și nu speculațiilor eterodoxe de tot felul, pentru că viețile Sfinților și cărțile lor nu se schimbă peste noapte ci, se pare, că noi suntem tot mai improprii receptării lor…dacă nu le primim cu inimă curată, plină.

Dumnezeu să ne întărească întru toate, El, Dumnezeul nostru treimic, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh Dumnezeu, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Sfântul Sfinţit Mucenic Dionisie Areopagitul, Despre ierarhia bisericească (10)

Despre ierarhia bisericească (cap. VII: I, 1-3; II, III, 1-11)

Lectură și comentariu, audio, 1.04.14 minute.

Intrați aici.

Textul lecturat aici e cf. A celui între Sfinți, Dionisie Areopagitul, Despre ierarhia bisericească, în Sfântul Dionisie Areopagitul, Opere complete și Scoliile Sfântului Maxim Mărturisitorul, col. Cărților de seamă, trad., introd. și note de Pr. Dumitru Stăniloae, ed. îngrijită de Constanța Costea, Ed. Paideia, București, 1996, p. 96-101.

1 2 3