Sfinţenia lui Dumnezeu şi participarea noastră la ea

Pr. Prof. Acad. Dr. Dumitru Stăniloae

Teologia Dogmatică Ortodoxă,

vol.1, ed. a II-a,  Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1996.

II

Fiinţa şi atributele lui Dumnezeu

p. 177-179.

C. Atributele lui Dumnezeu legate de spiritualitatea Lui și participarea creaturii la ele.

3. Sfințenia lui Dumnezeu și participarea noastră la ea

a) Sfințenia e atributul transcendenței ca persoană

Aici, pentru a asculta şi a downloada.

Podcastul nostru are 41. 48 minute.

Comentariile anterioare

Înțelepciunea lui Dumnezeu și cea a omului

Pr. Prof. Acad. Dr. Dumitru Stăniloae

Teologia Dogmatică Ortodoxă,

vol.1, ed. a II-a,  Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1996.

II

Fiinţa şi atributele lui Dumnezeu

p. 168-171

C. Atributele lui Dumnezeu legate de spiritualitatea Lui și participarea creaturii la ele.

1. Atotștiința și înțelepciunea lui Dumnezeu și participarea creaturilor raționale la ele.

e). Înțelepciunea lui Dumnezeu.

Aici, pentru a asculta și a downloada (45. 22 minute). 

Comentariile anterioare

Preștiința lui Dumnezeu și libertatea noastră

Pr. Prof. Acad. Dr. Dumitru Stăniloae

Teologia Dogmatică Ortodoxă,

vol.1, ed. a II-a,  Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1996.

II

Fiinţa şi atributele lui Dumnezeu

p. 166-168

C. Atributele lui Dumnezeu legate de spiritualitatea Lui și participarea creaturii la ele.

1. Atotștiința și înțelepciunea lui Dumnezeu și participarea creaturilor raționale la ele.

c). Dumnezeu le preștie pe toate, dar nu le predetermină, ținând seama de libertatea făpturilor.

d). Cunoașterea lui Dumnezeu, de către noi, în Hristos.

Aici, pentru a asculta și a downloada (48. 12 minute). 

Comentariile anterioare

Cunoașterea de sine și a altora presupune comuniunea și personalizarea interpersonală

Pr. Prof. Acad. Dr. Dumitru Stăniloae

Teologia Dogmatică Ortodoxă,

vol.1, ed. a II-a,  Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1996.

II

Fiinţa şi atributele lui Dumnezeu

p. 161-166

C. Atributele lui Dumnezeu legate de spiritualitatea Lui și participarea creaturii la ele.

1. Atotștiința și înțelepciunea lui Dumnezeu și participarea creaturilor raționale la ele.

b) Cunoașterea lui Dumnezeu prin unire presupune caracterul de persoană al celui ce cunoaște și al lui Dumnezeu

Aici, pentru a asculta și a downloada.

Comentariile anterioare

Puterea iubirii lui Dumnezeu, a Atotțiitorului

Pr. Prof. Acad. Dr. Dumitru Stăniloae

Teologia Dogmatică Ortodoxă,

vol.1, ed. a II-a,  Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1996.

II

Fiinţa şi atributele lui Dumnezeu

B. Atributele legate de supraesenţa lui Dumnezeu şi participarea creaturilor la ele

5. Atotputernicia lui Dumnezeu şi diferitele puteri ale făpturilor, datorită participării la ea

c) Accentul pus în Răsărit pe Dumnezeu ca Atotțiitor și mai puțin ca Atotputernic

d) Puterea lui Dumnezeu arătată în mod culminant în învierea lui Hristos

p. 154-157

Aici, pentru a asculta și a downloada.

Puterea lui Dumnezeu și viața și împlinirea creației

Pr. Prof. Acad. Dr. Dumitru Stăniloae

Teologia Dogmatică Ortodoxă,

vol.1, ed. a II-a,  Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1996.

II

Fiinţa şi atributele lui Dumnezeu

B. Atributele legate de supraesenţa lui Dumnezeu şi participarea creaturilor la ele

5. Atotputernicia lui Dumnezeu şi diferitele puteri ale făpturilor, datorită participării la ea

b) Atotputernicia, ca rezervă de tot mai mari daruri ale lui Dumnezeu către creatură, după ce prin creație a extins binele comuniunii în afară de Sine.

p. 151-154

Aici pentru a asculta și a downloada.

Puterea lui Dumnezeu e întărirea noastră

[viddler id=7fc7364d&w=437&h=370]

Pr. Prof. Acad. Dr. Dumitru Stăniloae

Teologia Dogmatică Ortodoxă,

vol.1, ed. a II-a, Bucureşti, Ed. IBMBOR, 1996.

II

Fiinţa şi atributele lui Dumnezeu

B. Atributele legate de supraesenţa lui Dumnezeu şi participarea creaturilor la ele.

5. Atotputernicia lui Dumnezeu şi diferitele puteri ale făpturilor, datorită participării la ea

a. Atotputernicia este puterea unei persoane de a face toate câte vrea

p. 149-151

1 2 3 5