Teologia Dogmatică Ortodoxă (vol. 1)

Teologia Dogmatica Ortodoxa (vol. 1)Pagina sursă

(5.9 M)PDF
(225.9 K)EPUB
Kindle
Daisy
(591.2 K)Full Text
(3.7 M)DjVu

All Files: HTTPS Torrent (2/0)

***

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

Teologia Dogmatică
Ortodoxă

O expunere sistematică a învățăturii ortodoxe în contextul religios, cultural și științific al lumii de astăzi

vol. 1

*

Cuprins

Introducere (5-8)

I. Triadologia. Învăţătura despre Prea Sfânta Treime

A. Revelarea lui Dumnezeu în Sfânta Scriptură

1. Prezenţa vie a lui Dumnezeu şi relaţiile Sale cu oamenii în Pentateuhul Sfântului Profet Moisis (11-210)

1. 1. Cartea Facerea (11-63)
1. 2. Cartea Ieşirea (64-144)
1. 3. Cartea Leviticul (145-156)
1. 4. Cartea Numerele (157-184)
1. 5. Cartea Deuteronomul (185-209)

2. Revelarea lui Dumnezeu în cărţile istorice ale Scripturii vechitestamentare (210-395)

2. 1. Cartea lui Iisus [fiul lui Navi] (210-215)
2. 2. Cartea Judecătorilor (216-221)
2. 3. Cartea Rut (222-224)
2. 4. Cărţile I şi II ale lui Samuil (225-272)
2. 5. Cărțile I și II ale Împăraților (273-312)
2. 6. Cărțile I și II ale Cronicilor (313-339)
2. 7. Cartea Esdras (340-342)
2. 8. Cartea lui Neemia (343-348)
2. 9. Cartea Estir (349-352)
2. 10. Cartea Iudit (353-359)
2. 11. Cartea lui Tobit (360-364)
2. 12. Cărțile I-IV ale Maccabeilor (365-386)
2. 13. Cartea I Esdras (387-391)
2. 14. Cartea Susanna (392-393)
2. 15. Cartea Vil (394-395)

Vederea lui Dumnezeu în teologia Sfântului Simeon Noul Teolog [audio]

E vorba de prima carte TPA în format audio…și primul nostru dar, pentru dumneavoastră, pe 2012.

Aici, pentru pagina sursă.

Pachetul audio e format din 17 file audio.

Aici găsiți cartea în format PDF.

Comuniunea Prea Sfintei Treimi

Pr. Prof. Acad. Dr. Dumitru Stăniloae

Teologia Dogmatică Ortodoxă,

vol.1, ed. a II-a,  Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1996.

p. 204-207

III

Sfânta Treime: structura supremei iubiri

A

Taina Sfintei Treimi în general

4. Sfânta Treime, taina perfectei unități a Persoanelor distincte

b) Ființă și Persoane în Sfânta Treime

c) Fiecărui Subiect treimic Îi sunt interioare Celelalte două

Aici, pentru a asculta și a downloada.

Podcastul nostru are 41. 27  minute.

Cum trăim cu Dumnezeu

Pr. Prof. Acad. Dr. Dumitru Stăniloae

Teologia Dogmatică Ortodoxă,

vol.1, ed. a II-a,  Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1996.

p. 197-199

III

Sfânta Treime: structura supremei iubiri

A

Taina Sfintei Treimi în general

2. Sfânta Treime, baza mântuirii noastre

3. Reflexe ale Sfintei Treimi în creație

Aici, pentru a asculta și a downloada.

Podcastul nostru are 50. 43 minute.

Dumnezeul nostru treimic

Pr. Prof. Acad. Dr. Dumitru Stăniloae

Teologia Dogmatică Ortodoxă,

vol.1, ed. a II-a,  Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1996.

p. 195-197

III

Sfânta Treime: structura supremei iubiri

A

Taina Sfintei Treimi în general

1. Implicarea Sfintei Treimi în iubirea divină

Aici, pentru a asculta și a downloada.

Podcastul nostru are 37. 24 minute.

În fața bunătății și a iubirii lui Dumnezeu

Pr. Prof. Acad. Dr. Dumitru Stăniloae

Teologia Dogmatică Ortodoxă,

vol.1, ed. a II-a,  Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1996.

II

Fiinţa şi atributele lui Dumnezeu

p. 190-194.

C. Atributele lui Dumnezeu legate de spiritualitatea Lui și participarea creaturii la ele

4. Bunătatea și iubirea lui Dumnezeu și participarea noastră la ele

Aici, pentru a asculta și a downloada.

Podcastul nostru are 44. 30 minute.

Sfințenia lui Dumnezeu în viața noastră

Pr. Prof. Acad. Dr. Dumitru Stăniloae

Teologia Dogmatică Ortodoxă,

vol.1, ed. a II-a,  Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1996.

II

Fiinţa şi atributele lui Dumnezeu

p. 182-185.

C. Atributele lui Dumnezeu legate de spiritualitatea Lui și participarea creaturii la ele

3. Sfințenia lui Dumnezeu și participarea noastră la ea

c) Sfințenie și transparență

d) Sfințenia este legată de jertfă și are caracter interpersonal

e) Sfințenia vine de la Persoana absolută

Aici, pentru a asculta şi a downloada.

Podcastul nostru are 43. 26 minute.

Comentariile anterioare