Terminologie bisericească românească

mielul-zapezii

Download this episode (38 min)

Live

Podcastul este cf. Dumitru Stăniloae, Naţiune şi Creştinism, ed., text stabilit şi studiu introd. şi note de Constantin Schifirneţ, Ed. Eelion, Bucureşti, 2003, p. 222-233.

Cuvintele analizate: Dumnezeu, Făcătorul, născut, Născătoare de Dumnezeu, Cuvântul, Treime, Înţelepciune, înviere, înviat, iertare, Biserică, mântuire, tâmplă, colivă.