Întreaga existenţă e de la Dumnezeu

[viddler id=c2d8f0c6&w=437&h=370]

Pr. Prof. Acad. Dr. Dumitru Stăniloae

Teologia Dogmatică Ortodoxă,

vol.1, ed. a II-a, Bucureşti, Ed. IBMBOR, 1996.

II

Fiinţa şi atributele lui Dumnezeu

A. Atributele şi lucrările necreate ale lui Dumnezeu, în general. Raportul lor cu fiinţa Lui.

2. Sensul caracterului de sine al atributelor divine şi supraexistenţa lui Dumnezeu

p. 107- 111.

Pr. Dorin