Teologia comuniunii şi implicaţiile ei reale

pr-staniloae-2.jpg

Teologia Dogmatică Ortodoxă,

vol.1, ed. a II-a, Bucureşti, 1996.

e) Fundamentul dogmelor: Sfânta Treime – comuniune a iubirii desăvârşite [p. 57-59]

Download this episode (36 min)

Live

f) O altă dogmă a iubirii. Dogma unirii celor două firi în Hristos şi legătura ei cu dogma Sfintei Treimi [p. 59-61]

Live, [29, 56 minute]

g) Raportul între Sfânta Treime şi Înviere, sau între izvorul mântuirii şi ultima împlinire a ei [p. 61-63, însă capitolul continuă]

Download this episode (26 min)

Live

Pr. Dorin Picioruş