VII. Exemplificări şi comentarii pe marginea confesiunilor extatice

vedere-extatica

1. De la afirmaţii experenţiale la fundamentări extatice

Prelegerea de faţă este una de fundamentare, pe baza unor exemple concrete ale Tradiţiei ortodoxe, a conţinutului interior al extazului. Fundamentăm afirmaţiile noastre anterioare, pe de o parte iar, pe de altă parte, aducem în discuţie noi falduri ale experienţei duhovniceşti, de care vom avea nevoie în prelegerile următoare.

E o prelegere de tranziţie, o prelegere care comută centrul de atenţie de la afirmaţiile cu legătură interioară de până acum, care puteau fi suspectate, de  un anumit număr de oameni, de subiectivism, la exemplificări detectabile pas cu pas, pentru că acum comentăm fiecare frază a unor confesiuni extatice concrete. 

Şi, cei care au avut cumva reticenţă faţă de afirmaţiile noastre anterioare pe marginea temei luată în discuţie, vor observa, cum ele se regăsesc, întru totul, în textele de fundamentare pe care le aducem.

2. Exemplificări şi comentarii extatice

2. 1. Vederea Domnului ca Arhiereu şi confirmarea experienţei extatice şi a scriiturii duhovniceşti

Prima exemplificare este cf. [Sfânt] isihast anonim, Vedere duhovnicească, trad. din lb. gr. de Pr. Conf. Dr. Constantin Coman, Ed. Bizantină, Bucureşti, 1999, p. 255-263.

[viddler id=64923ef0&w=437&h=370]

2. 2. Vederea extatică şi înşelarea demonică. Despre înţelegerea de sine, reciprocă, a doi oameni Sfinţi.

*** Filocalia românească, vol. 8, trad., introd. şi note de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1979, p. 541-545.

[viddler id=cdab54ad&w=437&h=370]

2. 3.  Convorbind în lumina lui Dumnezeu despre tainele vieţii mistice ortodoxe

*** Viaţa, învăţăturile şi profeţiile Sfântului Serafim de Sarov, trad. de Arhim. Paulin Lecca, Ed. Schitul Sf. Serafim de Sarov, 1999, p. 178-184.

[viddler id=fc362b29&w=437&h=370 ]

2. 4. Orbul şi vederea inimii

*** Mărturisirile sincere către duhovnicul său ale unui pelerin rus cu privire la rugăciunea lui Iisus [adică Pelerinul rus], trad. din lb. rusă de Arhim. Paulin Lecca, ed. a II-a, Ed. Sofia, Bucureşti, 2002, p. 95-98.

[viddler id=59c427d2&w=437&h=370]

3. Concluziile reieşite din textele aprofundate

Nu încercăm acum să fim exhaustivi, dar precizăm unele dintre ideile care au reieşit în urma comentariului nostru:

1. Vederile extatice sunt reale şi se primesc ca daruri ale lui Dumnezeu în cadrul relaţiei noastre profunde cu Dumnezeul treimic, ca membrii ai Bisericii Ortodoxe, singura Biserică a lui Hristos.

2. Vederile extatice sunt iconomii preasfinte ale Treimii cu noi, coborâri ale luminii dumnezeieşti la noi, în fiinţa noastră, prin care  Dumnezeul treimic  ne ridică la comuniunea cu Sine  şi, numai prin lumina necreată a lui Dumnezeu noi putem vedea lucruri mai presus de orice închipuire, lucruri pe care le vedem în lumina Sa.

3. Există o diferenţă abisală între reala vedere extatică şi nălucirea demonică. Urmările pe care le produce extazul sunt diametral opuse celor care ne parvin prin influenţă demonică, lucru pe care îl vom aprofunda în prelegerea următoare.

4. Mai presus de toate, am observat că vederea extatică e o urmare a unei vieţi sfinte şi nu a duplicităţii, că cei care cunosc realitatea vederii extatice pot vorbi despre ea şi că semnul distinctiv al omului duhovnicesc e tocmai experienţa extatică majoră şi puterea duhovnicească de a diferenţia adevărul experienţei extatice de înşelările demonice.