Dărnicia…2.000 de versete

Pastorul Vladimir Puștan, în Prețul ascultării, ne-a vorbit despre „revelația lui”. Minutele 29-31…

Sfânta Scriptură pomenește în 2.000 de versete despre dărnicie, cu mult mai mult decât despre dragoste…iar el predica despre dat bani de la congregație spre pastor decât de două ori pe an.

De aceea, acum, „necăjit”, ca să răscumpere „vremea”, cere bani continuu de la membrii comunității penticostale…pentru că banii „trebuie să crească cultul”.

Numai că „numărul de versete” trebuie să și convingă comunitatea…nu?!

De aceea, pastore Vladimir, care e suma de bani…strânsă după „revelația”…că „banii sunt buni”?

*

Bonus. Din aceeași predică. Min. 32. 14-32. 28: „Două ore de evanghelizare la Sala Palatului din București înseamnă tot venitul bisericii noastre pe jumat’ de an. Știți asta?…Dar dacă se pocăiesc 100 de oameni…nu există loc mai bun decât să pui banii în mântuirea unui om”.

Adică…de prostim 100 de ortodocși…înseamnă „îi mântuim”.

De unde au zeci de milioane de lei penticostalii români…pentru evanghelizare?

O întrebare legitimă

Pentru că în predica Prețul conducerii slujitoare, minutele 9. 54-10. 22, pastorul penticostal Vladimir Pustan spune: „M-a[u] întrebat câțiva: <Câți au rămas după primărie?> Aproape nimeni! Și știți de ce nu au rămas [mai nimeni dintre ortodocși] după evanghelizările de la primărie…în care am cheltuit zeci de milioane de lei? Pentru că atunci când a trebuit să le spunem unde e biserica…au zis: <Aha!…De ce nu rămâneți tot timpul în primărie?>”.

Ce a costat „zeci de milioane de lei”…predica…sau onorariul pentru predicator și corul lui?

„Taxa” la primărie pentru locație?

Și de când instituțiile statului român sunt…medii de evanghelizare pentru neoprotestanți?

Putem să cerem așa, orice biserică, un spațiu în primărie pentru…predică?

Sunt bani fiscalizați sau nu?

Sunt bani negri sau munciți?

Din România sau din afară?

Le-ați promis ce, pastore Vladimir! Le-ați dat bani ca să vină…și apoi au plecat?

Așa v-ați mărit „numărul de adepți”…cu bani?

Cum să coste milioane de lei o evanghelizare simplă, la vedere, fără mituirea invitaților…când instrumente, cărți, persoane deja aveți…și de la o primărie folosiți doar curentul?

Cum ar costa curentul de la primărie milioane…atâta timp, cât mai mult ca sigur, primarul care „v-a luat în spațiu” e de-al vostru, e penticostal?

Poate ne lămuriți online, pastore Vladimir Pustan, că altfel sunteți „penal”.

Cui ați dat sume atât de mari…și de la cine i-ați luat…într-o Românie atât de săracă?

Plagiatul e rușinos

Minutul 29, secundele 30-34.

Secvență în care pastorul penticostal Vladimir Pustan spune: „Teologia penticostală, aproape 90% din ea, este teologie ortodoxă”.

Însă nu e prin originare…ci prin plagiere.

Pentru că erezia penticostală a apărut la anul 1900…pe când Biserica lui Hristos avea 19 secole de existență.

Și care sunt cele 90% de Ortodoxie din penticostalism…în așa fel încât, prin cele 10%, să nu existe nicio vădită apropiere între Biserica Ortodoxă și penticostalism?

Satana e lumina lor

Pastorul Vladimir Pustan a uploadat mai multe predici recente, printre care și una, cu titlul: Închinarea care costă I.

Iar de la minutul al 20-lea acesta descrie „o vedere extatică” penticostală, adică o nălucire demonică.

În cuvintele lui, „descrierea extatică” e aceasta:

„Să vă spun ce e închinarea adevărată. E atunci când intri în prezența unui Dumnezeu glorios…și nu mai poți ieși.

Să vedeți ce mi s-a întâmplat cu câteva luni de zile în urmă, într-o vară, la un botez. M-am dus și am intrat în baptister și am botezat 3 sau 4 oameni împreună cu fratele păstor [mai] înainte.

După care era o fată…

Și în clipa când a intrat fata aceea acolo [în baptisterium], în jurul ei s-a făcut o lumină

Am văzut-o și eu și păstorul… (se referă la „lumină”)

Am crezut că am înnebunit.

Și în clipa aceea, când am întrebat-o pe fată (referitor la „botez”, probabil), eu nu mai puteam vorbi, ea nu mai putea să răspundă.

S-a coborât slava lui Dumnezeu acolo, în apă.

Știți ce mi-a spus (după aceea)? Că n-a putut să vorbească…și am ieșit afară.

Ce s-a întâmplat?

<Atât de mult mi-am dorit botezul acesta, frate Pustan, încât eu de 21 de zile nu am mâncat nimic…numai seara puțin…și am băut o gură de apă. Și am spus: Doamne, eu vreau să intru în prezența Ta și cum Te-ai pogorât peste Fiul Tău, acolo sus, de la Iordan, când a coborât porumbelul peste El, Te rog să Te pogori în baptisterul meu!>

Și Dumnezeu a ascultat-o!

Era să mă prăpădească…să ne prăpădească Dumnezeu în bazin. Așa Îi simțeam prezența! Tremuram…Simțeam că mi se zbăteau genunchii…

Era lumină…”. Final la 21. 23.

*

Ce a văzut pastorul Pustan? O lumină falsă, adică o nălucire satanică.

Pentru că a văzut o lumină văzută cu ochii, o lumină spectrală, un spectacol satanic de forță, care l-a înspăimântat…și nu l-a umplut de bucurie duhovnicească.

Nici nu avea cum să îl umple de bucurie duhovnicească, de seninătate, de convertire la dreapta credință…atâta timp cât dracu l-a înspăimântat, s-a arătat prezent…ca Pustan să creadă că stă „în fața” lui Dumnezeu și că „așa arată” slava Lui.

Însă slava Lui se vede cu ochii inimii curați…se vede cu duhul nostru curățit de patimi…și nu cu ochii fizici și se vede de către oameni plini de dreaptă credință și de sfințenie!

Iar vederea extatică te umple de bucurie și de luminare dumnezeiască, de descoperiri preasfinte și nu te face afazic…sau nu bagă spaimă depersonalizantă în tine.

Dar Satana, care se preface adesea în „înger de lumină” pentru eretici și păgâni…îi înspăimântă pe cei ai lui, îi convinge ca pe niște prostuți cu tot felul de artificii drăcești, pentru ca nu cumva să  caute adevărata închinare și experiență duhovnicească.

Mai pe scurt, ceea ce prezintă pastorul Pustan ca fiind „vedenie dumnezeiască”, stare „în fața” lui Dumnezeu, așa, ca și când el ar fi fost Sfântul Moise în fața Domnului sau Sfântul Ilie Tesviteanul…în Ortodoxie înseamnă înșelare demonică de cea mai joasă speță.

Și se poate observa încrederea satanică în sine atât a tinerei, care dorea „un botez ca al Domnului”, așa cum citise ea în Scriptură…cât și a pastorului Pustan, care, deși a trăit accente panicarde față în față cu „lumina” falsă…nu și-a pus problema că Dumnezeu Se manifestă mult mai spiritual decât atât.

Adică au luat-o de bună amândoi, nu s-au îndoit că e o înșelare…pentru că ambii se credeau „vrednici” de vederi și de minuni mari cu ei.

Iar Satana, celor „vrednici” de el, le arată lumini și vedenii false pe bandă rulantă. Tocmai de aceea mulți eretici consemnează vedenii satanice cu o nonșalanță cutremurătoare.