Între vremuri. O prezentare a vieții lui Karl Barth și o introducere în teologia Cuvântului

Bunaciu 1

Otniel Ioan Bunaciu, Între vremuri. O prezentare a vieții lui Karl Barth și o introducere în teologia Cuvântului, Ed. Dorotea, fără an, fără oraș, 175 p.

***

Bunaciu 3

De pe coperta ultimă, după cum putem vedea, aflăm de la Radu Gheorghiță că aceasta e teza sa doctorală. Adică un „rezultat al studiilor doctorale”.

Autorul dedică cartea „părinților mei, Bunaciu Ioan și Otilia, soției mele Camelia și fiului meu David”.

Din Cuprins aflăm că teza sa e împărțită în 8 secțiuni, plus două anexe și bibliografie.

Din Cuvânt înainte, p. 5-7, semnat de Dr. Radu Gheorghiță, de la Universitatea Emanuel Oradea, aflăm că lucrarea de față e „o introducere în monumentala operă și gândire a lui Karl Barth”, p. 5.

Îndrumătorul tezei: Dr. Paul Fides de la Oxford, p. 5.

Introducerea autorului (p. 9-13). „Biserica…[este] un început a Împărăției lui Dumnezeu”, p. 12.

Autorul l-a citat pe Barth din engleză și nu din germană. Potrivit ediției T & T Clark, p. 13.

Secțiunea a 2-a: Contribuția teologică a lui Karl Barth, p. 14-30.

Karl Barth s-a născut la Basel în 10 mai 1886, p. 14. Și-a început studiile la Berna, apoi la Berlin, unde l-a avut profesor la NT pe Hermann Günkel și la VT pe Adolf von Harnak, p. 14.

S-a întors să studieze la Berna, apoi la Tübingen, unde a studiat NT cu Adolf Schlatter, apoi la Marburg, unde i-a avut profesori pe Jülicher, Heitmüller și Wilhem Harmann, p. 14.

De la ei a înțeles că „teologia nu se poate întemeia pe judecăți raționale abstracte”, p. 14.

„Barth a rămas un simpatizant al socialismului până la sfârșitul vieții”, p. 21.

Din 1930 a început să predea Teologie sistematică la Bonn, în locul lui Otto Ritschl, care se pensionase, p. 26.

Primul volum din Dogmatica sa a apărut în 1927 și a vrut apoi să-l revizuiască, p. 26.

„Obiectivizarea lui Dumnezeu”, p. 28.

„Barth respinge clasica doctrină calvină a dublei predestinări”, p. 29.

Secțiunea a 3-a: Repere teologice în teologia lui Karl Barth, p. 31-61.

El a identificat Cuvântul lui Dumnezeu cu Iisus Hristos, p. 35.

Teologia lui Barth „se mișcă mereu de la particular către general”, p. 39. Pornește mereu de la mărturia biblică, p. 40.

„Pentru Barth limbajul teologic se adresează ființei umane în totalitatea sa”, p. 48. E adevărat! Dacă nu privim raportarea omului în actul credinței ca pe una holistică nu putem trăi și scrie o reală teologie.

Secțiunea a 4-a: Isus Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu (p. 62-73).

„pentru Barth hristologia este întemeiată ontologic”, p. 63.

„Persoana lui Isus Hristos este…diferită de lucrarea sa dar nu poate fi separată de aceasta”, p. 69.

Secțiunea a 5-a: Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu, p. 74-103.

Scriptura nu este „un document istoric, ci un document al Bisericii”, p. 76. Cu mențiunea cea mai importantă și anume aceea: e un document…al Bisericii Ortodoxe și nu al calvinismului.

Secțiunea a 6-a: Predicarea, Cuvântul lui Dumnezeu, p. 104-150.

„Dogmatica nu este privilegiul unor oameni și nu reprezintă o treaptă mai înaltă de cunoaștere a Cuvântului lui Dumnezeu decât credința”, p. 148.

Secțiunea a 7-a: Considerații critice, p. 151-156. Aparțin însă lui James Barr și nu autorului.

Secțiunea a 8-a: Încheiere (p. 157-158). Barth a murit pe 9 decembrie 1968, p. 157.

Fără prea multe citări și pagini…în care autorul dă senzația că „le cunoaște” și nu „le cercetează”. Adică nu e o cercetare pe texte ci un rezumat în urma unor citiri a operei lui Barth. Cu greu poate fi numită teză doctorală

Bunaciu 2

Prof. Dr. Paul Fiddes la București [arhiva; 26 noiembrie 2013]

Paul Fiddes

Arhiva audio a evenimentului e aici, formată din 7 file audio, 36. 4 mb.

Conferințele sunt în limba engleză.

Singura mea întrebare l-a vizat nu pe Prof. Fiddes, care nu știe cum stă treaba, ci pe teologii baptiști din România.

De aceea am spus-o în română, o repet aici și oricare dintre ei îmi poate răspunde.

Întrebarea a fost și este: De ce este irelevantă teologia baptistă pentru România, atâta timp cât baptiști în România sunt doar 0, 6%? Ce îi lipsește, de oamenii…n-o acceptă?

Autoritatea momentului în materie de Teologie Dogmatică (5)

Prima parte, a doua, a treia și a 4-a.

*

Am adresat întrebarea și Dr. Otniel Vereș (baptist, https://www.facebook.com/otniel.veres),  Past. Prof. Dr. Otniel Ioan Bunaciu (baptist, bunaciuo@gmail.com), Pr. Prof. Dr. Isidor Mărtinică (romano-catolic, office_trc@yahoo.com), Past. Conf. Dr. Emil Bartoș (baptist, emilbartos@yahoo.com), Dr. Bogdan Gabriel Bucur (ortodox, bucurb@duq.edu).

 *

Astăzi, la ora 11. 20, am primit răspunsul foarte generos al Past. Prof. Dr. Otniel Ioan Bunaciu și e aceasta:

„Stimate domnule Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș,

Vă mulțumesc pentru întrebare și pentru oportunitatea de a vă răspunde. Aș dori să încep prin a sublinia faptul că răspunsul meu este din perspectiva poziției mele ca profesor de teologie la Universitatea din București, Facultatea de Teologie Baptistă.

Pentru baptiști, ca și pentru orice altă confesiune creștină cred eu, problema autorității unui teolog nu este simplă deoarece recunoașterea individuală este în contextul mai larg al învățăturii confesionale.

În înțelegerea teologică baptistă, autoritatea supremă pentru învățătura teologică doctrinară o are Sfânta Scriptură.

Aceasta este înțeleasă și interpretată teologic în contextul comunității de credincioși, care, pentru baptiști, este reprezentată de adunarea locală de credincioși (modul în care baptiștii înțeleg principalul sens al bisericii este adunarea locală de credincioși).

Baptiștii recunosc în același timp că adunarea locală (biserica) face parte dintr-o comunitate mai largă a trupului lui Hristos în care alte adunări (biserici) locale se asociază (asociații, comunități, uniuni, federații, alianțe, etc.) și din care fac parte și alte tradiții creștine.

Din punct de vedere al înțelegerii doctrinare, la baza asocierii bisericilor baptiste stă tot Sfânta Scriptură care este înțeleasă pe baza unei Mărturisiri de credință acceptată de membrii. Mărturisirea de credință reprezintă înțelegerea învățăturii teologice la un anumit moment și într-un context specific.

Vorbind despre teologi baptiști cu o contribuție importantă la discursul teologic doctrinar, probabil că cel mai recunoscut în momentul de față este Prof. Paul Fiddes de la Universitatea din Oxford (Regent’s Park College).

Acum câțiva ani Universitatea din Oxford a înființat Catedra de Teologie Sistematică (Professor of Systematic Theology) pentru profesorul Paul Fiddes, fapt din care rezultă reputația deosebită pe care o are acesta nu numai în contextul teologic baptist ci în contextul academic al studierii teologiei în general.

Aș îndrăzni să adaug că, în general, teologii baptiști nu au încercat să creeze o teologie specifică și separată ci mai degrabă au contribuit la formularea unui discurs teologic alături de teologi din alte tradiții. Fără îndoială că în acest demers, contribuția teologilor baptiști include și înțelegerea teologică specifică pentru anumite doctrine dezvoltate în viața bisericilor baptiste.

Deoarece Prof. Fiddes va veni la București în luna noiembrie [2013] îmi permit să atașez acestui document draftul prezentării conferinței organizate de facultatea noastră cu această ocazie și vă invit să participați la eveniment.

Aș aprecia să nu distribuiți draftul prezentării până la realizarea unei forme finale cu o grafică mai bună.

Cu stimă,

Oti

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Prof. univ. dr. Otniel Ioan Bunaciu
Decan, Facultatea de Teologie BaptistaUniversitatea din București
Str. Berzei nr. 29,
București, 010251
România

http://www.unibuc.ro
http://www.itb.roTel: +40 (21) 318 1593
Mobile: +40 (72) 522 6746
E-mail: bunaciuo@gmail.com”.

*

Domnul Profesor Otniel Bunaciu mi-a adus în atenție un nume pe care nu îl cunoșteam:

Prof. Dr. Paul Fiddes

Prof. Dr. Paul Fiddes.

În 1988 a publicat The Creative Suffering of God iar în 2000 a publicat Participating in God: A Pastoral Doctrine of the Trinity. Acestea două m-ar fi interesat. Nu știu dacă e tradus în română…Rămâne să citim…și să ne pronunțăm.