Psalmul 10, cf. LXX

1. Întru sfârșit, psalmul lui David. Spre Domnul am nădăjduit. Cum veți zice sufletului meu: „Mută-te în munți ca o vrabie”?

2. Că, iată!, păcătoșii au întins arcul, au pregătit săgeți întru tolbă [φαρέτραν][1], ca să vâneze în noapte fără lună [τοῦ κατατοξεῦσαι ἐν σκοτομήνῃ] pe cei drepți la inimă.

3. Că pe care i-ai îndreptat, ei i-au dărâmat. Dar cel drept ce a făcut?

4. Domnul [este] în templul cel sfânt al Lui. Domnul în cer [are] tronul Lui. Ochii Lui întru cel sărac privesc [οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ εἰς τὸν πένητα ἀποβλέπουσιν], genele Lui cercetează pe fiii oamenilor [τὰ βλέφαρα αὐτοῦ ἐξετάζει τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων].

5. Domnul cercetează pe cel drept și pe cel neevlavios, iar pe cel care iubește nedreptatea, îl urăște sufletul Său.

6. Va ploua peste cei păcătoși lațuri, foc și pucioasă și suflare de vifor [este] partea potirului lor [καὶ πνεμα καταιγδος[2] ἡ μερὶς τοῦ ποτηρίου αὐτῶν].

7. Că drept [este] Domnul și [El] a iubit dreptățile [δικαιοσύνας] [și] îndreptare a văzut fața Lui.


[1] Tocul în care vânătorul își păstrează săgețile, cf. DEX 2009. Echivalentul latin este pharetra, iar cel englezesc este quiver.

[2] În Biblia de la 1688: duh de vivor [vifor]. În Biblia de la Blaj, din 1795 și în ed. BOR 1914: duh de vifor. În ed. BOR 1988: suflare de vifor. Iar viforul este un vânt puternic, însoțit de ninsoare, cf. DEX 2009.

În BDAG Greek Lexicon, καταιγίδος e tradus prin a sudden blast of wind [o bruscă/ o năprasnică suflare de vânt]. Tocmai de aceea traducătorii români l-au echivalat pe καταιγίδος cu vifor.