Amvacum, cap. 1, cf. LXX

1. Vedenia [τὸ λῆμμα][1] pe care a văzut-o Amvacum Profetul.

2. Până când, Doamne, voi striga și nu ai să mă asculți? Voi striga către tine nedreptățind [ἀδικούμενος] și nu vei mântui?

3. Pentru ce mi-ai arătat necazuri și dureri [ἵνα τί μοι ἔδειξας κόπους καὶ πόνους] [și mi-ai dat] a privi suferința și neevlavia dinaintea mea [ἐπιβλέπειν ταλαιπωρίαν καὶ ἀσέβειαν ἐξ ἐναντίας μου]? S-a făcut judecată și judecătorul ia [γέγονεν κρίσις καὶ ὁ κριτὴς λαμβάνει] [o hotărâre].

4. Pentru aceea s-a risipit legea și nu se duce până la sfârșit [judecata] [διὰ τοῦτο διεσκέδασται νόμος καὶ οὐ διεξάγεται], întru sfârșitul judecății [εἰς τέλος κρίμα], căci cel neevlavios îl asuprește pe cel drept [ὅτι ὁ ἀσεβὴς καταδυναστεύει τὸν δίκαιον]. Pentru aceea va ieși o judecată strâmbă [τὸ κρίμα διεστραμμένον].

5. Vedeți, disprețuitorilor [οἱ καταφρονηταί], și priviți și minunați-vă de cei minunați [θαυμάσατε θαυμάσια] și nimiciți-vă [între voi]! Pentru că Eu lucrez un lucru în zilele voastre, pe care nu aveți să îl credeți dacă cineva are să vi-l descrie.

6. Pentru că, iată, Eu ridic peste voi pe haldei, pe neamul războinicilor, pe cel amar și iute, pe cel care merge pe lățimile pământului [τὰ πλάτη τῆς γῆς] ca să moștenească sălașe [care] nu [sunt] ale lui!

7. Înfricoșător și slăvit este. De la el[2] va fi judecata lui și câștigul lui de la el va ieși.

8. Și caii lor vor sări mai mult [decât] leoparzii și [vor fi] mai iuți [decât] lupii Arabiei [τοὺς λύκους τῆς Ἀραβίας]. Și vor călări călăreții lui[3] și vor porni la drum de departe și se vor răspândi ca vulturul [care este] nerăbdător pentru ca să mănânce [ὡς ἀετὸς πρόθυμος εἰς τὸ φαγεῖν].

9. Nimicirea la cei neevlavioși va veni, [ei] stând împotrivă [cu] fețele lor, dimpotrivă și va aduna[4] robimea ca nisipul [καὶ συνάξει ὡς ἄμμον αἰχμαλωσίαν].

10. Și el în[tru] împărați se va desfăta și tiranii [vor fi] jucăriile lui [καὶ τύραννοι παίγνια αὐτου] și întru toată fortăreața va fi batjocorit și [el] va pune pământ [peste ea][5] și o va cuprinde pe ea.

11. Atunci își va întoarce duhul [μεταβαλεῖ τὸ πνεῦμα] și va trece prin [țară] și se va potoli. [Căci] aceasta [este] tăria Dumnezeului meu [αὕτη ἡ ἰσχὺς τῷ θεῷ μου][6].

12. Nu [ești] Tu, Doamne, dintru început, Dumnezeul Cel Sfânt al meu [οὐχὶ σὺ ἀπ᾽ ἀρχῆς κύριε ὁ θεὸς ὁ ἅγιός μου]? Și nu avem să murim, Doamne [καὶ οὐ μὴ ἀποθάνωμεν κύριε]! Întru judecată l-ai rânduit pe el[7]. Și [El] m-a zidit pe mine [pentru] a mustra pregătirea [παιδείαν] lui[8].

13. Curat [este] ochiul [pentru] a nu vedea cele rele [καθαρὸς ὀφθαλμὸς τοῦ μὴ ὁρᾶν πονηρά]. Și a privi peste dureri [Tu] nu vei putea [καὶ ἐπιβλέπειν ἐπὶ πόνους οὐ δυνήσῃ]. Pentru ce îi privești pe disprețuitori [ἵνα τί ἐπιβλέπεις ἐπὶ καταφρονοῦντας]? Vei trece peste în tăcere în [clipa când] îl înghite cel neevlavios pe cel drept [παρασιωπήσῃ ἐν τῷ καταπίνειν ἀσεβῆ τὸν δίκαιον]?

14. Și îi vei face pe oameni ca pe peștii mării și ca pe târâtoare, neavând povățuitor [ἡγούμενον]?

15. [Căci] sfârșitul [peștelui este] în cârligul undiței [συντέλειαν ἐν ἀγκίστρῳ]. [Și] l-a tras în sus și l-a tras [apoi] pe el în plasă și îl adună pe el în năvoadele [ταῖς σαγήναις] lui. Pentru aceea se va veseli și se va bucura inima lui[9] [ἕνεκεν τούτου εὐφρανθήσεται καὶ χαρήσεται ἡ καρδία αὐτοῦ].

16. Pentru aceea va jertfi năvodului lui și va tămâia plasei lui, căci în ele s-a uns partea lui și mâncărurile lui alese.

17. Pentru aceea, va arunca plasa lui și nu va cruța prin toate [năvălirile lui] a ucide neamuri?


[1] În LXX, substantivul τὸ λῆμμα exprimă activitatea Sfântului Profet, putând fiind tradus prin profeție. Însă, pentru că această lucrare profetică a fost asociată cu verbul a vedea, de aceea am tradus cuvântul prin vedenie. Lucru făcut și de Biblia de la 1688.

[2] De le neamul haldeilor.

[3] Ai neamului haldeilor.

[4] Neamul haldeilor.

[5] Tocmai de aceea va cuceri orice fortăreață neamul haldeilor: pentru că va fi batjocorit întru ele. Și după ce le va cuceri, el le va distruge și le va acoperi cu pământ, pentru ca să nu se mai vadă ruinele lor.

[6] Pentru că potolirea împăratului haldeilor o va face tăria lui Dumnezeu și nu vreunul din Israil.

[7] Tot cu referire la Dumnezeu. Pentru că El este Cel care a rânduit judecata haldeilor.

[8] A poporului păgân.

[9] Se referă la pescar.