Scrisori pastorale la Nașterea Domnului [2015]

Icoana Nasterii Domnului 2016
PFP Prof. Acad. Dr. Daniel CioboteaÎPS Dr. Teofan SavuÎPS Prof. Acad. Dr. Irineu Ion Popa ↔ ÎPS Prof. Dr. Andrei Andreicuț ↔ ÎPS Prof. Acad. Dr. Laurenţiu StrezaÎPS Dr. Ioan Selejan ↔ ÎPS Prof. Dr. Teodosie PetrescuÎPS Prof. Dr. Irineu PopÎPS Dr. Varsanufie GogescuÎPS Dr. Ioachim Giosanu

ÎPS Dr. Serafim JoantăÎPS Dr. Iosif PopÎPS Dr. Nicolae CondreaÎPS Dr. Timotei Seviciu  ↔ ÎPS Prof. Dr. Casian Crăciun

PS Dr. Corneliu OnilăPS Dr. Sebastian PașcanuPS Dr. Ambrozie MeleacăPS Dr. Gurie GeorgiuPS Dr. Petroniu FloreaPS Dr. Visarion BălțatPS Dr. Lucian MicPS Dr. Macarie Drăgoi ↔ PS Dr. Timotei Lauran

*

Fragmente din scrisorile pastorala citate

„Această pace dăruită oamenilor în şi prin Hristos este temelia împăcării oamenilor cu Dumnezeu şi a împăcării şi înfrățirii popoarelor între ele”.

„Pururea Fecioa­ra Maria [este] chip al curăţiei şi al sfinţeniei, icoană a naşterii de prunci şi a creşterii lor în duhul adevărului, frumuseţii şi demnităţii”.

„Nicăieri altundeva nu se simte, precum în peştera din Betleem, ceea ce înseamnă că Dumnezeu a vrut să fie cu noi, un Dumnezeu Căruia să-I spunem Tu, pentru că Îl întâlnim ca Prunc în ieslea cea sfântă”.

„Trei instituţii îi educă şi îi formează pe tineri: Familia, Biserica şi Şcoala. Totul începe în familie. Aici este mediul în care se formează viitorul om. Părinţii au o responsabilitate deosebită în ce priveşte devenirea copiilor lor”.

Pentru a putea noi înţelege această taină a întrupării şi a refacerii comuniunii omului cu Dumnezeu, Sfânta Scriptură o compară cu o nuntă pe care Tatăl o face Fiului Său (Mt. 22, 1-14), pe Care Îl trimite în lume să ia de mireasă firea lui Adam cea căzută, firea celui care se răzvrătise împotriva Lui, firea care se tocise din pricina egoismului”.

„Crucea a fost condeiul cu care Hristos a pus punct Jertfei Sale sângeroase. Însă Hristos este și azi în stare de jertfă, pe Sfintele noastre Altare, de unde, de două mii de ani, ne hrănește pe toți cu pâinea nemuririi, cu Sfântul Său Trup și Sfântul Său Sânge”.

„Noi, cei din Dobrogea, deşi nu avem Peştera Betleemului, avem răsadul acesteia adus de Sfântul Apostol Andrei şi aşezat în peştera ce-i poartă numele”. 

Dreptul Iosif este o oglindă a virtuților, pentru că în trăirea sa strălucesc: credința lui Avraam, ascultarea lui Isaac, răbdarea lui Iacov, neprihănirea lui Iosif din Egipt, tăria lui Moise, smerenia lui David și înțelepciunea lui Solomon. El și-a asumat cu fermitate jertfa interioară, fiind un om de mare integritate, o persoană sensibilă la călăuzirea lui Dumnezeu și doritoare să-I facă voia, indiferent de consecințe”.

„Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos într-o peșteră sărăcăcioasă, ne face să ne îmbogățim, doar alungând de la noi egoismul și nepăsarea față de aproapele nostru”.

„Biserica are buni comunicatori cu tinerii, care ar putea să-i ajute să diferențieze esențialul de non-esențial, în efemera aventură la care s-au angajat. Comunicarea prin mass-media este la îndemâna oricui, mai ales a tinerilor. De vreme ce este așa, trebuie să comunicăm cu ei și pe această cale. A ignora astăzi comunicarea înseamnă a nega însăşi esenţa misiunii creştine: comunitatea, comunicarea şi comuniunea, care presupun cuminecarea. N-ajungi la cuminecare fără comunicare eficientă. Nici prin propagandă. Însă tinerii nu trebuie să uite că exuberanţa, idealismul şi râvna specifice vârstei sunt, deopotrivă, şanse şi provocări”. 

*

„Cum sunt părinţii aşa sunt şi copiii. Cum sunt episcopii şi preoţii, aşa sunt şi credincioşii lor!”.

„Ne-am îmbogățit în cele ale lumii și am sărăcit în cele ale lui Dumnezeu, veșnice”.

„The descent of God to the earth, the Incarnation of the Son of God is the proclamation that can turn this world back to peace, joy, and understanding. From the succession of events leading up to this moment of the singing of the angels, we too can discern the path leading to reconciliation among men and doxology offered to God”.

În 2015 „s-au cinstit în chip deosebit în acest cadru și cei 130 de ani de la dobândirea Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române și 90 de ani de la înființarea Patriarhiei Române”.

„Nimic nu se compară cu frumuseţea şi lumina acestei sărbători ce ne aminteşte că Domnul Iisus Hristos este pentru noi lumină de speranţă, flacără veşnică, cu scopul de a ne încălzi sufletele în «iarna vieţii»”.

*

„Acum trăim timpuri de nefirească dezordine și lipsă de sens a vieții, adevărul este negat, minciuna este glorificată, lumina este trăită ca întuneric, bunătatea și facerea de bine sunt abuzate, răutatea și viclenia au atins apogeul, grija pentru suflet și mântuirea lui sunt uitate definitiv”.

„Ritualuri de-a dreptul păgâne, cum sunt jocul caprei și al ursului, au căutat să deturneze cu totul inocența și frumusețea praznicului, ca și colindele moderne de altfel, care cultivă orice altceva, numai evlavia și bucuria sfântă specifice acestei sărbători dumnezeiești nu”.

„Nu obiectul mărturisirii ne lipseşte, ci tăria conştiinţei noastre mărturisitoare. Am văzut la Sankt Petersburg un muzeu al dictaturii comuniste. Când vom face şi noi un muzeu în care să arătăm cât am suferit?”.

Bătrânul Simeon îi opune aşteptării nevrotice – specifică contemporaneităţii şi în care a derapat lumea noastră – aşteptarea radioasă, transfiguratoare, ziditoare de suflet, împlinitoare, paşnică, fundamentată pe o certitudine a inimii, născută dintr-o inteligenţă blajină”. 

„Istoricul evreu Joseph Khusner a caracterizat domnia lui Irod ca fiind un fluviu de sânge, şi având în vedere viclenia, cruzimea şi sfârşitul regelui, a spus că acesta s-a urcat pe tron ca o vulpe, a domnit ca un tigru şi a murit ca un câine. Irod a avut 10 soţii şi 14 copii, iar după moartea lui regatul a fost împărţit între patru dintre fiii săi”.

„Mare este taina aceasta: Dumnezeu Cel veşnic şi fără de sfârşit, Cel necuprins se lasă cuprins şi văzut în chip de om în aşa fel încât El este între oameni ca unul dintre ei, deşi deosebit de ei”.

„Să ne întoarcem cu faţa spre Dumnezeu, chiar dacă perioada prin care trecem este foarte grea pentru întreaga societate românească cuprinsă de frământări diverse şi de greutăţi materiale, care au dus la suferinţă şi chiar la intoleranţă şi necinste între oameni. Să luptăm cu toţii mai mult pentru ieşirea din criza morală şi spirituală în care ne aflăm”.

„Maica Domnului preferă să stea mai degrabă între cei neajutorați, decât între Puterile Cerești. Maica Domnului este hrănitoarea tuturor. Precum L-a hrănit odinioară pe Iisus Hristos Emanuel, Cel întrupat de dragul nostru și spre folosul nostru, ne hrănește, împreună cu El, și pe noi cei care, prin harul înfierii, am devenit fraţii lui Iisus și copiii Maicii Domnului”.

„Firesc ar fi să credem că Iisus S-a născut din necesitate, aşa cum interpretează unii teologi, însă nu s-a întâmplat aşa, ci S-a născut din iubire curată şi sinceră pentru noi oamenii, o iubire cum numai Dumnezeu, Cel unul în fiinţă, dar întreit în Persoane, poate avea în mod absolut. Ei bine, la părtăşia acestei iubiri suntem chemaţi cu toţii în aceste zile de sărbătoare, de la mic la mare, fiecare cu puterea sa, sau chiar mărturisindu-ne cu sinceritate neputinţa de a iubi, căci şi aceasta este plăcut Domnului: să fim sinceri în neputinţa noastră şi să-I cerem ajutorul”.

La 10 ani de Antena 3

O televiziune de știri se ocupă de realitatea oamenilor. Filtrează realitatea și o comentează. Lucru care este un act profund moral și necesar pentru o societate. Tocmai de aceea e foarte important ce faci cu oamenii și cu realitatea vieții lor și a țării lor.

Iar Antena 3, pentru România, a însemnat un glas al adevărului. Pentru că Dumnezeu vorbește prin cei care au curajul să prezinte netrucat realitatea. Și pentru adevăr, pentru a fi de partea adevărului, trebuie să reziști, să ai răbdare și să suferi…

Televiziunea care m-a însoțit în acești 10 ani, în momentele grele pentru mine și pentru țara mea, și care mi-a demonstrat continuu că vede ca și mine realitatea, a fost Antena 3.

Emisiunea de seară, condusă și moderată de Mihai Gâdea, a reprezentat pentru mine în acești 10 ani punctul focal prin care România Antenei 3 s-a suprapus peste România mea, peste România pe care o văd, o simt și o experiez eu în viața de zi cu zi și online.

Asta înseamnă că nu m-am simțit manipulat de Antena 3, pentru că în viața de zi cu zi constat și eu aceleași realități: grandomania parveniților, clientelismul celor din puncte cheie, favoritismele de tot felul pentru protejați, corupția generalizată, mizeria umană, sărăcia care ne îndurerează peste tot, incultura care ne strivește, indiferența care ne însingurează, drame de tot felul.

Oamenii Antenei 3 au avut curaj și verticalitate în toată această perioadă. Respectul, cinstea și iubirea de care se bucură sunt reale și sunt rezultatul direct al muncii lor. Le merită din plin și se vor bucura de ele atâta timp cât vor rămâne integri.

La mulți ani și suntem pe același drum: pe drumul adevărului și al onestității!

Ce recomand. Cine sunt. Ce te povățuiesc

În materie de vlogging: Ana Maria Chelariu (26 de ani).

Pentru mâncare: Adi Hădean și Gina Bradea.

Știri: Huffington Post.

Fotografie: The Big Picture.

Pentru feeduri: Feedly.com.

Browser: Firefox.

Arhivă de date: Archive.org.

Poți să pui fotografii pe Flickr. com și pe Picasa web.

Cărți online: LiterNet.ro.

Tehnologie: Dan Dragomir.

Conturi de predici ortodoxe pe You Tube: ÎPS Lazar Puhalo și Arhidiac. Prof. Dr. Ioan I. Ică jr.

Predicatori eterodocși: Past. Conf. Dr. Dr. Iacob Coman (adventist) și Past. Lect. Dr. Vladimir Pustan (fost penticostal, actual nedominațional).

În locul lui Scribd recomand Issuu.

WordPress pentru blog.

Recomand lintea în locul fasolei, apa minerală în locul apei plate, siropul natural în locul berii, pâinea cu semințe și din diverse cereale în locul celei albe.

Fiecare fruct mâncat aduce lucruri unice în trupul nostru.

Recomand peștele mic și tânăr în locul celui mare și bătrân. La fel: puiul în locul găinii. Carnea de oaie e preferabilă cărnii de porc. Iar fructele de mare fierte și amestecate cu paste sunt preferabile prăjelilor.

Semințele încolțite sunt pline de viață.

Privesc Antena 3.

Sunt de partea celor mulți.

Educația fără credință și viață liturgică e un colier de aur pus la gâtul unui porc.

Îmi plac oamenii demni, verticali, care au ceva de spus, care muncesc pe bune, care știu să se jertfească, care își măsoară viața cu veșnicia și cu posteritatea și nu cu…părerea frivolă a lumii.

Pledez pentru mișcare și călătorii, dar, în același timp, peste studiu și recluziune.

Îmi plac oamenii pentru că îi iubesc și mă rog pentru ei. Pentru că îi asum zilnic.

Valoarea unui om stă în operă, în dialog și în comuniune.

Viața e un mare dar de la Dumnezeu, dar și mai mari decât ea sunt mântuirea și îndumnezeirea omului.

A fi om înseamnă să te intereseze tot ce există.

Campaniile autentice

Campaniile împotriva fumatului, împotriva drogurilor, împotriva avortului, împotriva libertinajului sexual și a perversiunilor sexuale, împotriva alcoolismului, împotriva violenței, împotriva urii de sine, împotriva lenei, împotriva necitirii, împotriva ereziilor de tot felul și a melanjului religios ar trebui să fie multe și explicite.

Din punctul meu de vedere, al omului Bisericii, campaniile antipăcate sunt terapeutice/ vindecătoare pentru om și societate în ansamblu.

Însă ele trebuie construite bine, cu profesionalism și cu bun simț, fără să-i agasezi pe oameni, așa după cum o fac campaniile gay sau campaniile extremiste religioase, ci să-i instruiești.

Căci mulți dintre cei care își fac de cap printr-un viciu anume cred că au nevoie să li se spună adevărul în față, chiar dacă nu știu sau nu acceptă că au nevoie de adevăr.

Pentru că adevărul e dureros, dar e singurul care îl îndreptează pe om.

Și atunci când îmbinăm experiența cu prezentarea dinamică și atractivă putem să facem campanii cu impact real în viața oamenilor.

Adi Hădean ne dă exemplu de imagine pentru o campanie antifumat.

În care ne spune că, dacă poți să amesteci puiul fript cu țigări și ți se pare o chestie „benefică” pentru sănătatea ta, atunci „poți să fumezi” lângă cineva care mănâncă lângă tine la restaurant și nu fumează.

Dar nimeni nu mănâncă țigări cu pui fript, însă își permit, cu o nesimțire imensă, să fumeze lângă masa ta. Deși te văd că tu nu fumezi.

Iar dacă în metrou sau în tren nu poți fuma, pentru că sunt spații aglomerate și ne-am sufoca unii pe alții din cauza indiferenței față de ceilalți, atunci orice restaurant cu mintea pe umeri nu poate permite fumatul în timpul mesei.

Și nu trebuie să se dea o lege pentru acest lucru, ci trebuie să primeze rațiunea. Patronul restaurantului trebuie să gândească pentru oameni și când gătește pentru ei și când îi odihnește, pentru o oră-două, la masă.

Iar dacă atunci când suntem serviți la masă, mâncărurile nu sunt pregătite și nici prezentate alandala ci cu profesionalism, tot la fel trebuie să fie și ambianța în care mâncăm. Pentru că nu avem nevoie doar de muzică bună pe fundal și de aer condiționat ci și de un miros plăcut și de o vecinătate plăcută.

*

O campanie reală e o campanie care taie viciul în bucăți, adică îl explică din interior.

Pentru a vorbi despre ravagiile băuturii trebuie aduși oameni care au scăpat, cu harul lui Dumnezeu, de această patimă și nu fete drăguțe, care beau câte un pahar de vin și se amețesc sau tineri drăguți, care nu știu ce înseamnă să bei sticlă după sticlă ore în șir până la pierderea firului.

Pentru a vorbi despre răul sexualității la întâmplare și perverse trebuie să aduci pe cineva care s-a prostituat în chip și fel, dar a ieșit din această patimă cu harul lui Dumnezeu. Fiindcă numai un astfel de om e credibil.

Campaniile antipăcate se fac cu oameni care au învins păcatul în ei înșiși, cu harul lui Dumnezeu și cu ajutorul Bisericii și cu ajutorul instituțiilor medicale, și care acum sunt alți oameni, oameni echilibrați.

E nevoie de sfaturile acestor oameni, de mărturiile lor, de imagini și de prezentări video care să pună mărturiile oamenilor pățiți lângă diverse constatări științifice referitoare la diverse vicii.

Și oamenii având la îndemnă, deopotriva, experiența altora dar și constatări științifice punctuale, verificate, vor putea să aleagă în cunoștință de cauză.

Pentru că pot fi unii care fumează sau se droghează sau curvesc sau se prostituează și…nu știu de unde să înceapă vindecarea. Cum să se lase de viciul lor.

Așa după cum caută mulți rețete de mâncare sau de slăbit: pentru că nu știu de unde să înceapă știința mâncării sau pe cea a trupului sănătos.

Mai pe scurt, când vreți să faceți o campanie antiavort sau antigay sau ecologistă, plecați de la specialiști și de la oameni pățiți. Adunați experiența lor la un loc, apoi prezentați-o într-un mod principial și nu agresiv. Pentru că o campanie terapeutică e o campanie care se adresează rațiunii, bunului simț, perspectivei profunde și normale asupra vieții. Și astfel, cu toții avem de câștigat.

1 2 3 10