Despre Iulian Apostatul (1)

E vorba despre împăratul roman Flavius Claudius Iulianus, cunoscut în Biserica noastră ca: Iulian Apostatul, pentru că și-a renegat credința ortodoxă la un moment dat. Însemnările care urmează au fost făcute în anul 1 de facultate, fiind notele mele de cercetare, pentru un articol la Istoria Bizanțului, despre cauzele personale care l-au determinat  pe Iulian ca să abjure credința creștină.

***

L’ empereur Julien.

Rev. Studii Teologie, seria a II-a, XXXIX (1987), nr. 6.

I. Rămureanu, Lupta împăratului Iulian împotriva creștinismului, București, 1942.

Ioan G. Coman, Sfântul Grigorie de Nazianz despre Împăratul Iulian, București, 1938.

Filip Horovitz, Împăratul Iulian Apostatul (Figuri antice), București, 1923.

Fer. Teodoret de Cyr, Istoria Bisericească, III.

Filostorgiu, Istoria Bisericească, VII.

***

Pr. Prof. Dr. Ioan Rămureanu, Religia solară a împăratului Iulian Apostatul, în rev. Studii Teologice, XXXIX (1987), nr. 6, p. 38-61. Însemnările care urmează sunt din acest articol.

P.[agina] 38: Viața sa: 6 noiembrie 331 -28 iulie 363, omorât în Frigia, de o săgeată înfiptă în ficat, la vârsta de 32 de ani.

*

P. 39: Mama sa a murit la scurt timp după nașterea lui Iulian.

A dorit să reînvie „vechea religie politeistă greco-romană”.

Când a murit a strigat: Tu ai învins, Galileene!, referindu-se la Hristos Dumnezeu.

Împărat roman: 11 decembrie 361-28 iunie 363.

Cultele orientale aveau o doctrină independentă de rațiunea de stat.

*

P. 40: Despre religia lui Mithra, Ernest Renan a spus: „Dacă creștinismul ar fi fost oprit în creșterea sa de vreo boală mortală, lumea ar fi fost mitriacă”, în Ernest Renan, Marc Aurele ou La fin du monde antique, Paris, sans an, p. 579 [Bineînțeles că e o exagerare.]

La vârsta de 20 de ani, Iulian aderă (e vorba de anul 351 d. Hr.) la religia solară, mitriacă.

20 de ani a fost creștin. După moartea Sfântului împărat romeic Constantin cel Mare, la 22 mai 337, în masacrul care a început atunci, preoții creștini l-au scăpat pe Iulian ascunzându-l în altarul unei Biserici creștine, cf. J. Bidez, La jeunesse de l’ empereur Julien, în Bulletin des Lettres de l’Academie Royale de Belgique, 1921, p. 199.

Sfântul Grigorie de Nazianz spune că salvarea sa se datorează episcopului Marcu al Arethusei. E încredințat episcopului Eusebiu de Nicomidia, rudă a familiei imperiale, marelui Eusebiu (după expresia lui Filostorgiu), pentru a se îngriji de educația sa creștină. Date cf. Filostorgiu,Istoria bisericească, Fragment V, ed. J. Bidez, p. 180/ J. Bidez, La vie de l’Empereur Julien, p. 9.

Experiența mistică a Fericitului Iosif Isihastul (4)

Prima parte, a doua și a treia parte

***

Când vin lacrimile, Dumnezeiescul Iosif ne spune să oprim rugăciunea. Pentru că ele sunt semne ale harului care trebuie aprofundate în tăcere.

*

„Harul te învață să nu te încrezi niciodată în tine însuți, atâta timp cât vei fi în această viață”. Pentru că poți să cazi oricând din simțirea harului dumnezeiesc.

*

„Dacă te urci la ceruri și [îi] vezi pe Sfinții Îngeri, dacă auzi glasurile Puterilor cerești, dacă teologhisești și [îi] înveți pe ceilalți, dacă ai biruit toate vicleșugurile demonilor, dacă scrii și vorbești și făptuiești, toate sunt dar de la Dumnezeu”. Nu sunt, în primul rând, pentru că noi ne-am nevoit să le primim, ci pentru că Dumnezeu ni le-a dat din belșug în mijlocul micii noastre nevoințe, asceze personale.

*

„Rugăciunea ciclică [cea făcut cu mintea în inimă și fără imaginație n.n.] din lăuntrul inimii nu se teme niciodată de vreo rătăcire”, adică de vreo înșelare demonică. Și înșelare demonică aici înseamnă vedere demonică, prin care ni se arată de către demoni, în mod fals, ceva care pare dumnezeiesc, în timpul rugăciunii isihaste.

*

În vederea dumnezeiască/răpirea dumnezeiască/extaz, „mintea se află în întregime unită cu Dumnezeu”, adică cu slava Sa.

*

„Rugăciunea minții este făcută pentru a veni harul [în ființa noastră n.n.]  Când vine harul, mintea nu se mai împrăștie [, pentru că harul dumnezeiesc o face unitară n.n.]. Și când mintea rămâne pe loc [, când ea e unitară,] folosește toate felurile de rugăciuni, le încearcă pe toate”, pentru că mintea unitară, plină de har, se bucură să Îl laude pe Dumnezeu în diverse moduri, după bucuria pe care o are omul duhovnicesc în sine în acel moment.

*

„Suntem datori…cu răbdarea [necazurilor, a ispitelor de tot felul], așa cum este necesară sarea în mâncare”, pentru că răbdarea e sarea vieții duhovnicești, cea care ne umple de înțelepciune dumnezeiască și de experiență ascetică diversă.

*

Finalul primului volum. 18 aprilie 1999.