Nașterea Maicii Domnului. Cele mai frumoase predici

Nașterea Maicii Domnului. Cele mai frumoase predici, vol. îngrijit de Marius Vasileanu, Ed. Lumea credinței, București, 2019, 160 p., format mic.

*

Arhim. Cleopa Ilie: Anul bisericesc începe și se sfârșește cu un praznic mariologic, pentru că „prin mijlocirea Maicii Domnului, Preamilostivul Dumnezeu a binevoit a începe și a termina planul mântuirii neamului omenesc”, p. 50.

Arhim. Serafim Man: „Iubirea Maicii Domnului este iubire adâncită și sporită de Dumnezeu, încât ea nu cunoaște margini în putere și mărire. Iubirea tuturor mamelor este asemenea unor izvoare sfinte, ce uneori pot fi tulburate și secate, pe când iubirea Maicii Domnului este oceanul cel nepătruns de ochiul omenesc, a cărui bogăție de apă nu se poate măsura spre a fi cunoscută, ea nu poate fi tulburată sau secată”, p. 68-69.

„Maica Domnului mai are niște fii pe care îi plânge în chip îndoit, îi plânge pentru că ei au părăsit Sfânta Biserică, au ieșit din staulul mântuirii, din așezământul întemeiat de Fiul lui Dumnezeu, în care neîncetat se oficiază [se slujește] Jertfa mântuirii din [prin] puterea și lucrarea Sfântului Duh. Dar nu numai că au ieșit din Biserică, ci o [și] hulesc”, p. 72.

Pr. Constantin Necula: numește praznicul drept ziua bunicilor lui Hristos, p. 78.

„Ioachim forțează mâna lui Dumnezeu să facă minuni”, p. 80.

„în taina bunicilor [e] ceva din taina cerului”, p. 87.

Arhim. Teofil Părăian: „Maica Domnului nu L-a purtat pe Domnul Hristos numai în pântecele ei, ci și în inima ei; niciodată Domnul Hristos nu S-a despărțit de inima ei și nu Se va despărți niciodată”, p. 103.

ÎPS Antonie Plămădeală: „Numai Dumnezeu creează răspunderea [personală]. Dacă nu există Dumnezeu, nu există răspundere [personală]”, p. 117.

Arhim. Iachint Unciuleac: a adormit pe 23 iunie 1998, în timp ce spovedea, p. 145.

„Fecioara Maria nu s-a născut pentru sine. Ea s-a născut pentru alții, pentru toată lumea”, p. 155.