Psalmul 63, cf. LXX

1. Întru sfârșit, psalmul lui David.

2. Ascultă, Dumnezeu[le], glasul meu, în rugăciunea mea! De la frica vrăjmașului scoate sufletul meu!

3. Acoperitu-m-ai [ἐσκέπασάς με] de adunarea celor care fac rele, de mulțimea celor care lucrează fărădelegea;

4. care și-au ascuțit ca sabia limbile lor, întins-au arcul lor, [ca] un lucru amar,

5. [ca] să săgeteze în cele ascunse [ale lui pe cel] fără de pată [ἄμωμον]. [Căci] fără de veste îl vor săgeta pe el și nu se vor teme.

6. Întăritu-și-au lor cuvânt rău [ἐκραταίωσαν ἑαυτοῖς λόγον πονηρόν]. Povestit-au să ascundă curse. Zis-au: „Cine îi va vedea pe ei?”.

7. Încercat-au să afle fărădelegi [și] au murit încercând să afle cercetare [ἐξερευνῶντες ἐξερευνήσει]. Va intra la om și la inima [lui] adâncă.

8. Și Dumnezeu Se va înălța [καὶ ὑψωθήσεται ὁ θεός]. Săgeată a pruncilor s-au făcut rănile lor [βέλος νηπίων ἐγενήθησαν αἱ πληγαὶ αὐτῶν]

9. și au slăbit în ei limbile lor. S-au tulburat toți cei care îi văd pe ei

10. și s-a înfricoșat tot omul. Și au vestit lucrurile lui Dumnezeu și facerile Lui le-au înțeles.

11. [De aceea] se va veseli cel Drept în[tru slava] Domnului [εὐφρανθήσεται δίκαιος ἐπὶ τῷ κυρίῳ] și va nădăjdui în El și se vor lăuda toți cei drepți [cu] inima [καὶ ἐπαινεσθήσονται πάντες οἱ εὐθεῖς τῇ καρδίᾳ].

Psalmul 141, cf. LXX

1. Înțelegerea lui David, în rugăciune, fiind el în peșteră.

2. [Cu] glasul meu către Domnul am strigat, [cu] glasul meu către Domnul m-am rugat.

3. Vărsa-voi înaintea Lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea Lui voi vesti.

4. În lipsirea din mine a duhului meu [ἐν τῷ ἐκλείπειν ἐξ ἐμοῦ τὸ πνεῦμά μου], că Tu ai cunoscut cărările mele [καὶ σὺ ἔγνως τὰς τρίβους μου]. În calea aceasta, [în] care umblam, ascuns-au cursă mie [ἐν ὁδῷ ταύτῃ ᾗ ἐπορευόμην ἔκρυψαν παγίδα μοι].

5. Vedeam întru cele de-a dreapta și priveam [κατενόουν εἰς τὰ δεξιὰ καὶ ἐπέβλεπον], că nu era cel care mă cunoaște. A pierit fuga de la mine și nu este cel care caută sufletul meu.

6. Strigat-am către Tine, Doamne! Zis-am: „Tu ești nădejdea mea, partea mea [ești] în pământul celor vii[!]”.

7. Ia aminte la rugăciunea mea, că m-am smerit foarte! Izbăvește-mă de cei care mă prigonesc, că s-au întărit mai mult [decât] mine!

8. Scoate din temniță sufletul meu, [ca] să se mărturisească numelui Tău, Doamne! Pe mine mă vor îndura [ὑπομενοῦσιν] Drepții, până ce ai să-mi răsplătești mie.