Bunavestire. Cele mai frumoase predici

Bunavestire. Cele mai frumoase predici, vol. îngrijit de Marius Vasileanu, Ed. Lumea credinței, București, 2019, 142 p.

*

Pr. Ion Buga: Născătoarea de Dumnezeu „este întruchiparea veghei, a privegherii lumii”, p. 27. În finalul predicii, în p. 30, Părintele Buga spune că dacă ar veni acum Hristos nu L-ar vedea nimeni, pentru că nimeni nu-L așteaptă. Însă adevărul e acesta: când El va veni întru slava Sa, El va fi văzut de toți oamenii, din toate timpurile și din toate locurile – pentru că cei adormiți vor învia și cei vii vor fi transfigurați –, indiferent dacă cred sau nu cred în El, pentru că El va veni ca să judece întreaga lume.

PS Macarie Drăgoi: „Dacă refuzăm taina vieții, atunci ne vom lăsa cuprinși de taina fărădelegii”, p. 35. Blândețea este „un ascetism lăuntric”, p. 36.

Arhim. Cleopa Ilie: „când Fecioara a acceptat porunca și a rostit cuvântul Fie mie după cuvântul tău!, S-a și zămislit Iisus Hristos în preacuratul ei pântece”, p. 50.

„Smerenia a fost adevărata pricină de slavă și de cinste a Preacuratei Fecioare”, p. 56.

„Soțiile creștine să fie ascultătoare de soții lor, precum Fecioara de bătrânul Iosif, cu care era logodită”, p. 60.

Arhim. Serafim Man (a fost făcut Monah în 1955): Dacă „Dreptul Noe a salvat omenirea de la potop prin corabie, Maica Domnului devine ea însăși corabia salvatoare a omenirii”, p. 69.

Arhim. Teofil Părăian: „Semnul că suntem pe calea cea bună este semnul preamăririi lui Dumnezeu”, p. 85. Iar „unde-i Duhul Sfânt de față acolo-i și preamărirea Maicii Domnului”, p. 85.

„Bucuria Maicii Domnului nu-i alta decât aceea de a face ceea ce ne spune Domnul Hristos”, p. 88.

Pr. Boris Răduleanu (a adormit în anul 1990) folosește verbul a interverti (a schimba ordinea) în afirmația: Satana „a îndrăznit să intervertească și să nege cuvântul lui Dumnezeu”, p. 97.

Protosing. Petroniu Tănase: „Sărbătoarea Buneivestiri este sărbătoarea smereniei”, p. 121. O numește pe Născătoarea de Dumnezeu „Maica smereniei celei neajunse”, p. 125.

Arhim. Vasile Vasilache: „Numai atunci când vom asculta ca Fecioara Maria de Îngerul Gavriil, ne vom învrednici de zile fericite în viitor”, p. 137.