Isaias 19, 14-25, cf. LXX

14. Căci Domnul le-a amestecat lor duh de înșelare [ύριος γὰρ ἐκέρασεν αὐτοῖς πνεῦμα πλανήσεως] și au înșelat Egiptosul în toate lucrurile lor, precum se rătăcește cel care este beat și cel care vomită împreună.

15. Și nu va fi celor [care sunt] egipteni lucrul care va face cap și coadă [ἔργον ὃ ποιήσει κεφαλὴν καὶ οὐράν], început și sfârșit [ἀρχὴν καὶ τέλος].

16. Iar [în] ziua aceea cei [care sunt] egipteni vor fi ca femeile în frică și în [cu]tremur de la fața mâinii Domnului Savaot [ἀπὸ προσώπου τῆς χειρὸς Κυρίου Σαβαωθ], pe care El o va pune peste lor [ei].

17. Și țara celor [care sunt] iudei va fi celor [care sunt] egipteni întru înspăimântare. [Iar] tot [cel] care are să o numească pe ea lor vor fi înfricoșați [îi va înfricoșa], pentru sfatul pe care Domnul S-a sfătuit asupra ei.

18. [În] ziua aceea vor fi 5 cetăți în Egiptos grăind [cu] limba hananitis[1] [τῇ γλώσσῃ τῇ Χανανίτιδι]/ hananiților și jurându-se [cu] numele Domnului: „Cetatea-Asedec [πόλις-ασεδεκ] va fi chemată o cetate”.

19. [În] ziua aceea va fi jertfelnicul Domnului în țara celor [care sunt] egipteni și stâlpul Domnului către hotarul ei.

20. Și va fi întru semn Domnului întru veac în țara Egiptosului, că[ci] vor striga către Domnul pentru cei care îi necăjesc pe ei. Și Domnul le va trimite lor om [καὶ ἀποστελεῖ αὐτοῖς Κύριος ἄνθρωπον][2], care îi va mântui pe ei [ὃς σώσει αὐτούς]. Judecându-i [κρίνων], îi va mântui pe ei [σώσει αὐτούς].

21. Și Domnul va fi cunoscut [γνωστὸς] celor [care sunt] egipteni. Și vor cunoaște cei [care sunt] egipteni pe Domnul în ziua aceea. Și vor face jertfe și se vor ruga rugăciuni Domnului și le vor da [Lui].

22. Și Domnul îi va lovi pe cei [care sunt] egipteni [cu] rană mare și îi va vindeca pe ei [cu] vindecare. Și vor fi întorși [se vor întoarce] către Domnul și [El] îi va asculta pe ei și îi va vindeca pe ei.

23. [În] ziua aceea va fi calea Egiptosului către assirieni și vor intra assirienii întru Egiptos și cei [care sunt] egipteni vor merge către assirieni și vor sluji cei [care sunt] egipteni assirienilor.

24. [În] ziua aceea, Israil va fi cel de-al treilea binecuvântat pe pământ în[tre] assirieni și în[tre] cei [care sunt] egipteni.

25. Pe care Domnul Savaot l-a binecuvântat, zicând: „Binecuvântat [este] poporul Meu cel [care este] în Egiptos și cel [care este] în assirieni și moștenirea Mea, Israil!”.


[1] Am transliterat N. sg. Χανανῖτις. În text avem D. sg.

[2] Pe Hristos Domnul.