Relația lui Eminescu cu Biserica

Cuvântul rostit la Academia Română, cu prilejul Zilei culturii naţionale, 15 ianuarie 2014:

Ziua de naştere a marelui poet naţional al românilor, Mihai Eminescu, care şi-a iubit deopotrivă ţara şi credinţa strămoşească, trebuie cinstită şi ca Zi a culturii naţionale.

În şedinţa de lucru din 28 februarie 2013 Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca Ziua  Culturii Naţionale să fie aniversată prin programe speciale în toate eparhiile ortodoxe române din ţară şi străinătate.

Născut şi crescut în spiritul creştin ortodox al unei familii evlavioase, care avea legături strânse cu Biserica şi monahismul românesc, Mihai Eminescu a rămas, pentru toată viaţa, profund pătruns şi inspirat de universul spiritual al locurilor natale botoşănene, presărate cu dealuri domoale şi mult cer, cu mănăstiri şi schituri de viaţă sfântă şi cu tradiţii populare de o mare frumuseţe artistică.

Ataşamentul, respectul şi admiraţia lui Eminescu pentru Biserica neamului, pe care a văzut-o mereu prezentă în dezvoltarea culturii şi identităţii naţionale a poporului român, le-a dobândit din familia sa, de la surorile mamei sale care erau călugăriţe, una dintre ele chiar stareţă la schitul Agafton, unde copilul, apoi tânărul Mihai Eminescu mergea adesea.

Aşa s-a familiarizat el de foarte timpuriu cu slujbele şi cântările bisericeşti, reflectându-le mai târziu în unele din creaţiile sale, în care foloseşte metafore inspirate din universul liturgic ortodox, ca, de pildă, în poezia „Rugăciune”.

Iubit şi preţuit de oamenii Bisericii de la vârsta fragedă a copilăriei şi până la sfârşitul vieţii, Eminescu a fost la rândul său un iubitor şi apărător al Bisericii. Astfel, el a numit Biserica Ortodoxă „maica spirituală a neamului românesc, care a născut unitatea limbei şi unitatea etnică a poporului (…)(Mihai Eminescu, Timpul, 14 august 1882, în „Opere”, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1989, vol. 13, pp. 168-169);păstrătoarea elementului latin (…) care a stabilit şi a unificat limba noastră într-un mod atât de admirabil, încât suntem singurul popor fără dialecte propriu-zise (…)”(Idem, „Liber-cugetător, liberă-cugetare”, Timpul, 2 februarie 1879, în „Opere” Editura Academiei Române, Bucureşti, 1989, vol. 10, p. 187).

Făuritor al limbii române literare moderne, Eminescu a înţeles că între multe daruri moştenite de la înaintaşi în patrimoniul spiritual al neamului românesc, cel mai mare dar este limba naţională în care ne exprimăm identitatea şi comuniunea între generaţii, în care chemăm pe Dumnezeu în rugăciune, în care descriem frumuseţile locurilor natale şi ale sufletului românesc.

Cunoscând bine viaţa şi istoria poporului român, precum şi rolul Bisericii în dezvoltarea culturii şi a limbii române ca veşmânt viu al învăţăturilor de credinţă şi al cultului liturgic, Mihai Eminescu a apărat adesea Biserica, spunând: „Cine combate Biserica şi ritualele ei poate fi cosmopolit, socialist, nihilist, republican universal şi orice i-o veni în minte, dar numai român nu este!” (Ibidem, p. 187).

De asemenea, Mihai Eminescu împreună cu Ioan Slavici a fost printre primii intelectuali români care au lansat şi susţinut ideea construirii unei catedrale naţionale, ca semn de mulţumire adusă lui Dumnezeu după Războiul de Independenţă din anii 1877-1878, un edificiu bisericesc cu valoare de simbol naţional (Nicolae Şt. Noica, „Catedrala Mântuirii Neamului – istoria unui ideal”, Editura Basilica a Patriarhiei Române, Bucureşti, 2011, p. 51).

Permanent viu în memoria colectivă ca poet, Mihai Eminescu a fost în acelaşi timp un mare jurnalist, publicistica lui fiind o adevărată enciclopedie în care exprimă cunoştinţe din toate domeniile de activitate: sociologie, statistică, economie, istorie, arheologie, religie etc.

Aniversarea Zilei Culturii Naţionale este un prilej deosebit de a comemora cu recunoştinţă şi preţuire pe marele nostru poet naţional Mihai Eminescu şi de a mulţumi cu adâncă evlavie lui Dumnezeu pentru darul făcut poporului român prin acest geniu al literaturii române, un om cu o cultură vastă din domenii diferite, un patriot român autentic şi în acelaşi timp un român cu o deschidere universală deosebită. El nu se izola temându-se de dialog, dar nici nu se pierdea în dialog dizolvându-şi identitatea.

Aşadar, Mihai Eminescu a fost şi rămâne modelul românului dornic de cunoaştere universală şi în acelaşi timp fidel păstrător al identităţii sale naţionale.

Mulţumim Domnului Academician Ionel Haiduc, Preşedintele Academiei Române, pentru invitaţia de a participa la lucrările Adunării Generale a Academiei Române, dedicate Zilei Culturii Naţionale, felicităm şi binecuvântăm pe toţi cei care au contribuit şi contribuie ca Ziua Culturii Naţionale să fie o adevărată sărbătoare a valorilor spirituale, a identităţi şi demnităţii poporului român!

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Îndumnezeire și etică a iubirii în Spiritualitatea ortodoxă. Ascetica și Mistica părintelui Dumitru Stăniloae

H 1

Jürgen Henkel, Îndumnezeire și etică a iubirii în Spiritualitatea ortodoxă. Ascetica și Mistica părintelui Dumitru Stăniloae, ed. a II-a, cu un Cuvânt înainte de † Serafim, mitropolitul Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei și Europei Centrale și de Nord și de dr. Johannes Friedrich, episcopul Bisericii Evanghelice Luterane din Bavaria, trad. de diac. Ioan I. Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 2006, 438 p.

*

H 2

Primul Cuvânt înainte este al ÎPS Serafim Joantă, p. 7-12.

Cartea de față reprezintă teza doctorală a autorului, susținută în 2001 la Facultatea de Teologie Evanghelică a Universității din Erlangen, p. 7.

Al doilea cuvânt introductiv, p. 13-15.

Autorul e „teolog evanghelic”, p. 13, adică luteran.

Cuvântul de mulțumire al autorului e între p. 17-20. A fost coordonat de Felmy, p. 17, care s-a convertit la Ortodoxie.

Autorul a studiat la Sibiu între 1993-1995, p. 17.

Cartea e formată din Introducere, p. 21-29, 9 capitole și al 10-lea e încheierea.

Ediția primă a cărții Spiritualitate ortodoxă. Ascetica și Mistica, editată în 1981, „a suferit în cele din urmă intervenții ale cenzurii” comuniste, p. 23.

În p. 49, autorul îl compară pe Părintele Dumitru, ca „influență în spațiul ortodox”, cu ÎPS Ioannis Ziziulas.

Însă, pentru ÎPS Kallistos Ware, Stăniloae e asemenea lui Barth în protestantism și a lui Rahner în catolicism, p. 49.

Părintele Dumitru a fost căsătorit cu Doamna Preoteasă Maria timp de 63 de ani, p. 59.

„Părintele Dumitru Stăniloae gândește în mod fundamental trinitar”, p. 98.

„În concepția despre mistică a părintelui Dumitru Stăniloae virtuțile au o pondere decisivă. Ele sunt descrise ca atitudini care-l duc pe om de la egofilie la iubirea de Dumnezeu și de la egocentrism la atenție și iubire față de aproapele”, p. 141.

În p. 186, autorul își spune dorul propriu: „Părintele Dumitru Stăniloae tratează într-un mod extrem de unilateral tradițiile doctrinare ale protestantismului și într-un mod extrem de selectiv pe cele ale catolicismului. Tradițiile și teologii neortodocși nu beneficiază întotdeauna de o tratare dreaptă, [nici] chiar atunci când servesc argumentației proprii”.

În p. 218-219 autorul intră în polemică cu Emil Bartoș și afirmă că Bartoș, în teza sa doctorală, „marginalizează…considerabil originalitatea teologică și realizarea neconvențională a gândirii părintelui Dumitru Stăniloae, precum și eforturile sale de mediere cu poziții relevante ale filozofiei și psihologiei moderne”, p. 219.

Capitolul final (evaluarea critică) începe în p. 393.

Autorul nu mi-a dat impresia că a înțeles în mod fundamental subiectul parcurs. Tocmai de aceea a sfârșit cu nevoia de etică, p. 402-404, când mistica lui Stăniloae se termină cu transfigurarea omului, cu îndumnezeirea ontologică.

Iar textul cărții pare foarte mult ortodoxizat de către traducător…fapt pentru care nu prea i-am auzit glasul autorului în timp ce l-am citit.

H 3

Institutio Christianae Religionis/ Învățătura Religiei Creștine, vol. 1

Calvin 1

Jean Calvin, Institutio Christianae Religionis/ Învățătura Religiei Creștine, vol. 1, trad. Elena Jorj și Daniel Tomuleț, cu introd. de Dr. Iosif Țon, Ed. Cartea Creștină, Oradea, 2003, 979 p.

*

Calvin 2

Vol. 1 cuprinde 3 cărți: I, 18 cap.; II, 17 cap. și III, 19 cap.

Introducerea lui Țon, p. 13-44.

A fost editată la Basel, în 1536, p. 13.

Calvin e „cel mai prolific” dintre „reformatori”, p. 14.

Joannes Calvinus s-a născut pe 10 iulie 1509, în orașul Noyon din Franța, p. 14.

De la 12 ani studiază la Paris, p. 15.

La 17 ani devine Master, p. 15.

În 14 februarie 1532, Calvin obține licența în Drept, p. 16.

La 22 de ani începe primul său comentariu la Seneca, p. 16.

Prima variantă a cărții de față a început-o în 1535 și a tipărit-o în 1536, p. 19.

Și Țon ne dă în p. 45 o bibliografie…în loc să ne indice, punctual, toate datele emise despre Calvin. Așa că nu știi care sunt bune și care nu.

Cartea propriu-zisă începe în p. 133. Și sunt la recitirea ei. Cred că am citit-o prima dată prin 2004-2005. Ambele volume…

Și prima carte se ocupă cu cunoașterea lui Dumnezeu, p. 133.

„religia pură și adevărată: credința unită cu o frică de Dumnezeu atât de mare, încât această teamă să îmbrățișeze și ea reverența [evlavia] dezinteresată și să poarte cu sine o închinare la fel de legitimă ca și cea prescrisă în Lege”, p. 141.

„scopul final al vieții binecuvântate constă în cunoașterea lui Dumnezeu [cf. Ioan 17:3]”, p. 150.

Au tradus cu glorie în loc de slavă, p. 167.

În p. 206, Calvin susține că Sfintele Icoane sunt „un semn al infaturării și al erorii” umane. Iar în p. 207 vorbește despre „nebunia imaginilor…stupiditatea și absurdul invenției” iconografiei Bisericii.

De parcă iconografia ar fi fost de un secol și nu de 16 secole în Biserică.

În p. 215-216 neagă Sinodul 7 Ecumenic.

Din p. 222 începe triadologia.

Îl citează pe Sfântul Grigorie de Nazianz în p. 244 cu un text celebru din PG 36, col. 418.

În p. 258 îl citează pe Sfântul Irineu de Lyon.

Din p. 263 începe discuția despre crearea lumii.

În p. 268 îl neagă pe Sfântul Dionisie Areopagitul. Nota marginală e de la prima citire a cărții…

Calvin 3

„Satan nu poate să facă nimic decât dacă Dumnezeu dorește și îi permite”, p. 279.

Calvin consideră că chipul lui Dumnezeu în om este „un bun al sufletului”, p. 295.

„providența lui Dumnezeu…se opune sorții și evenimentelor întâmplătoare”, p. 303.

„nimic nu se petrece la întâmplare”, p. 308.

Cartea a doua începe în p. 345 și se ocupă de răscumpărarea noastră.

În p. 353, Calvin vorbește despre consecințele păcatului Sfântului Adam și găsește, în mod utopic, că „chipul ceresc a fost șters din ființa lui” în urma păcatului.

În p. 357, în discuția despre păcatul strămoșesc, Calvin spune că „vinovăția aparține naturii, iar sfințirea vine prin harul supranatural”.

Însă vinovăția e o consecință a acceptării, de către suflet, a păcatului și nu o dobândire a ei prin naștere. Astfel păcatul ar fi legat de procreație și nu ar fi consecința mișcării libere spre păcat a sufletului.

În p. 447, Calvin îi dă dreptate Sfântului Augustin atunci când acesta spune: „harul nu nimicește voința [omului], ci mai degrabă o restaurează”.

„pentru că Dumnezeu iubește modestia [simplitatea] și puritatea [curăția], orice necurăție trebuie îndepărtată de [la] noi”, p. 521.

Autorul acceptă coborârea Domnului la Iad, p. 631.

Cartea a 3-a începe din p. 657 și se ocupă de modul cum „primim harul lui Cristos”, p. 657.

Împotriva anabaptiștilor, p. 729.

În p. 768, Sfânta Spovedanie este pentru Calvin: „un lucru atât de pestilențial și în atâtea feluri păgubitor pentru Biserică”.

Asta după ce și el se spovedise până la un moment dat, la aceiași romano-catolici pe care acum îi blamează…și „ștergând cu buretele” 16 secole de eclesialitate. Cât demonism și câtă iresponsabilitate în „reformatorii” secolului al 16-lea!

În p. 795, Calvin neagă pe drept „indulgențele” papale.

În p. 922, „școlile din Sorbona” sunt „mamele tuturor erorilor” teologice.

Scrisul lui Calvin e tot la fel de plictisitor ca și tratatele teologice ale lui Toma de Aquino. Dacă Toma e plin de filosofie, Calvin e plin de versete ideologizate, înțelese subiectiv.

Calvin 4

Opere complete, Cultură și duhovnicie. Articole publicate în Telegraful Român, Vol. II (1937-1941)

Staniloae 1

Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Opere complete, Cultură și duhovnicie. Articole publicate în Telegraful Român, Vol. II (1937-1941), ed. îngrijită de Ion-Dragoș Vlădescu, Ed. Basilica a Patriarhiei Române, București, 2012, 883 p.

Staniloae 2*

Staniloae 3

Volumul de față e format din Notă asupra ediției, Cronologie și articolele pe ani.

Anul 1937: 37 de articole; 1938: 33 articole; 1939: 32 articole; 1940: 33 articole; 41: 36 articole.

Unitatea poporului nu o poate salva și întări nici prefecții, nici inginerii, nici chiar învățătorii, ci numai preoțimea, așa cum e cazul în orice comună sau în orice suburbie”, p. 21.

„Catolicismul…fiind tot așa de internațional ca și Francmasoneria…ca și comunismul…”, p. 26.

Pe 24 ianuarie 1937, în Eroismul preoțesc, autorul spunea: „am pășit într-o zodie istorică în care nu se mai poate trăi fără eroism”, p. 31.

Tot în aceeași zi publica și articolul Martiri pentru Hristos, în care declara că Ioan I. Moța și Vasile Marin au avut o „moarte eroică”, p. 35 și că sunt „martiri”, p. 36.

Pe 31 ianuarie 1937, Părintele Dumitru pleda pentru faptul ca Biserică să aibă „un cotidian creștin”, p. 37-40.

Iar acest „ziar creștin ortodox” pe care și-l dorea, el îl gândea ca pe un ziar care să „scruteze evenimentele vieții noastre politice, sociale, economice, culturale, într-un spirit general creștin”, p. 40. Adică asemănător cu ceea ce face ziarul Lumina de azi.

Singurul ziar la care autorul se raporta era „neuitatul Calendar al dlui Nichifor Crainic”, p. 40.

În articolul „Nichifor Crainic” din 20 iunie 1937, autorul spune că Cursul de Teologie Mistică al lui Crainic, când va fi publicat, va arăta că N. Crainic a fost „un creator de curent nou, vivificator, în viața și cultura bisericească…un teolog care a descoperit Duhul și scrie pentru mărturisirea Duhului, punând capăt unui scris de pedante, zăpăcite și goale formule scolastice”, p. 83.

În 5 septembrie 1937 scrie despre Martorii lui Iehova și prozelitismul lor în Transilvania, p. 104-113.

Martorii lui Iehova sunt o „sectă căzută în arianism”, p. 106, pentru că Îl consideră pe Fiul „o creatură”, p. 105.

În p. 107, autorul spune că martorii lui Iehova sunt finanțați de „o bancă evreiască din New-York, [numită] Hirsch”. Pentru că „evreimea încurajează sectele atât pentru acțiunea lor de destrămare socială și națională, cât și pentru subminarea credinței în Iisus Hristos, care este coborât la nivelul unei făpturi a lui Iehova cel evreiesc”, p. 107.

Martorii lui Iehova, în „acord cu adventismul, neagă nemurirea sufletului. Sufletul prin moarte piere împreună cu trupul”, p. 107, pentru ei.

Ei nu cred nici în Rai sau Iad, p. 107.

„Păgânismul și secularismul sectelor este evident”, p. 111.

„Ortodoxia…nu poate fi…liberă de pecetea națională”, p. 139.

Prin hirotonie, preotul „are o obligație în plus față de ceilalți creștini: să propovăduiască învățătura pe care ne-a adus-o Domnul, și anume în forma neștirbită”, p. 176.

„Unei anumite kenoze S-a supus Dumnezeu, voluntar, chiar și la crearea lumii, rămânând în această stare tot timpul cât va fi lumea. Oricât de mare și de minunată ar fi lumea, ea este totuși un lucru infim și extrem de fraged în comparație cu Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ar manifesta în raporturile Sale cu ea toată puterea Sa, ar topi-o în fiecare clipă”, p. 181.

De aceea, „Dumnezeu în adâncurile Sale, în Sine cum se zice, e atotputernic, dar în raporturile cu lumea, ca Creator și Proniator, Își pune anumite margini atotputerniciei Sale”, p. 181.

„Kenoza aceasta se accentuează uluitor prin Întrupare. Fiul lui Dumnezeu Își restrânge puterea și știința până la limitele puterii și științei unui subiect omenesc. Tot voința Sa realizează această minune, care înfricoșează Îngerii”, p. 181.

Dumnezeu „Cuvântul devenit om simte toate durerile și necazurile noastre. Dar și noi vedem că, în sfârșit, este Cineva care ne iubește cu adevărat, ca un Frate, în ciuda urâțeniei noastre morale. Și vedem că acest Frate este chiar Dumnezeu.

În sfârșit vedem pe Dumnezeu. El nu mai este ascuns în norii abstracției și ai maiestății”, p. 182.

„Sectele sunt tot ce poate fi mai periculos pentru unitatea neamului și pentru viitorul lui. Ele macină pe încetul stânca masivă a românismului”, p. 237. În „Pericolul sectelor”, articol din 6 martie 1938.

Pe 15 mai 1938 publică un articol la moartea lui Octavian Goga, p. 248-253. Despre care spune că a avut „un suflet mare” și a fost „profetul care a umplut o epocă de răspântie a românismului și a hrănit sufletele generației dinainte și de după război cu substanța gândurilor și a cuvântărilor sale”, p. 248.

Pe 5 iunie 1938, autorul anunță faptul că academiile teologice din România au primit „dreptul să dea licență deplin echivalată cu cea a absolvenților facultăților de teologie”, p. 259.

„Funcția culturală a preoțimii este în mod covârșitor una cu funcția ei spirituală. Ea zidește în cultură sufletele întrucât le zidește în duhul și adevărul creștin”, p. 272-273.

„Biblia a format temelia spiritualității românești, baza culturii noastre, chiar într-un timp în care textul ei nu era scris în românește”, p. 316.

Pesimismul este boala sufletească cea mai pustiitoare pentru individul sau pentru colectivitatea în care s-a cuibărit”, p. 347.

„Duhul Sfânt a adus Apostolilor în ziua Rusaliilor convingerea adâncă și neclătinată în împreuna lor petrecere cu Hristos. Această convingere o aduce în orice suflet se sălășluiește. Nu este aceasta un sentimentalism. Sau nu este numai sentimentalism. […] [Căci] Duhul Sfânt este și adevăr și, numai pentru că este adevăr, este și viață (deși viața nu stă numai în sentimentalism)”, p. 432.

Pe 10 septembrie 1939, autorul anunța începutul celui de-al doilea război mondial, p. 468.

Pe 29 noiembrie 1939, Părintele Dumitru vorbește despre vehicularea ideii de a se înființa „Statele Unite ale Europei”.

În articolul Incinerare, din 14 ianuarie 1940, autorul spune: „Biserica osândește acest lucru [incinerarea trupului morților n.n.]” iar preoții nu acordă „asistența și rugăciunile” lor celor incinerați, p. 547.

„Ortodoxia este și suflet drept, deschis, cinstit, preocupat mai presus de toate de adevăr, de lumea cerească și de intenția dumnezeiască, așa cum sunt [ele].

Ortodoxia nu ocolește și nu mistifică adevărul și sufletul ortodox – deci și cel românesc – , nu umblă cu planuri și cu combinații piezișe, cu rezerve mintale, cu dispreț pentru adevăr, de dragul altor bunuri mai lumești.

Ortodoxia nu sacrifică adevărul pentru avantaje pământești, pentru stăpânire lumească, pentru forță seculară. Ea nu urmărește extensia în spațiu prin sacrificarea adevărului; ea este întâi de toate „dreaptă credință” și adevăr, și abia prin adevăr este universală, nu viceversa”, p. 585.

„Naționalismul vede nația…ca pe un întreg, nu ca o pulbere de inși. El o vrea închegată”, p. 666.

„Cine se teme de moarte nu este creștin adevărat”, p. 670.

„Ideea de comuniune…este specific creștină”, p. 780.

„Nici liberalismul egoist, nici colectivismul anulator de persoană nu sunt o soluție fericită”, p. 780, pentru societatea umană.

„Mândria este nu numai începutul păcatului, ci și susținătoarea lui în continuare. Ea este cea mai uriașă piedică în calea Duhului Sfânt și în calea înlăturării crizelor sociale”, p. 780.

Pe 19 octombrie 1941, Părintele Dumitru scria articolul Ostracizarea literaturii religioase, p. 836-840, împotriva lui George Călinescu.

Și în acest articol el spune că „se manifestă în anumite cercuri tendința de-a se elimina literatura religioasă veche din tratatele de Istoria literaturii române și chiar și din materia predată în liceu”, p. 836.

Același lucru a făcut și Călinescu în Istoria literaturii române, p. 836.

Și autorul consideră că Istoria lui George Călinescu este „monumentală ca număr de pagini, însă lipsită de condițiile spirituale ale unei opere serioase și durabile”, p. 836.

Părintelui Dumitru nu i-a plăcut „tonul de pamflet”, p. 836, al lui Călinescu la adresa problemelor religioase. „Căci dlui G. Călinescu nu-i convine că aceste începuturi [ale literaturii române] au un caracter religios. Ar fi fericit să le șteargă total din trecutul nostru”, p. 840.

„Ortodoxia n-a deznaționalizat până acum nicio parte din neamul nostru. Dimpotrivă, a servit ca forță unitară a neamului la păstrarea lui și la formarea integrității statului național”, p. 844.

„Postul este…ofensiva voinței noastre împotriva patimilor trupului”, p. 864.

Staniloae 4

164 de ani de la nașterea lui Mihail Eminescu [15 ianuarie 2014]

  • Opera completă a lui Mihail Eminescu.
  • Programele omagiale TVR de ziua lui Eminescu.
  • credinţa ortodoxă are influenţă asupra culturii, căci ea nu exprimă doar legătura omului cu Dum­nezeu, ci reprezintă, deopo­tri­vă, o concepţie de viaţă, acor­dându-i a­cesteia un sens superior, susţi­nând-o, curăţind-o şi desăvâr­şind-o”.
  • Potrivit hotărârii Sfântului Sinod din 28 februarie 2013, în data de 15 ianuarie (ziua de naştere a poetului Mihai Eminescu), stabilită prin legea nr. 238/2010 ca Ziua Culturii Naţionale, eparhiile Patriarhiei Române din ţară şi străinătate vor organiza manifestări cultural-artistice şi acţiuni social-culturale prin care să fie reliefată legătura dintre cult şi cultură, dintre Biserică şi societate”.
  • Miercuri, 15 ianuarie 2014, cu ocazia Zilei Culturii Naţionale, Preasfinţitul Părinte Varsanufie Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, va săvârşi slujba parastasului la mormântul poetului Mihai Eminescu din cimitirul Şerban Vodă din Capitală, începând de la orele 11.00”.
  • Avem nevoie de Eminescu, acest poet planetar, aşa cum avem nevoie de cultură”.
  • Eminescu este centrul, dacă vrei, el se află în centrul spiritualităţii româneşti, de-acolo iradiază lumina în tot ce va fi de-acum până la sfârşitul veacurilor existenţă spirituală românească. Dovada e că tot ce-l precede pe Eminescu are pâlpâiri de Eminescu şi tot ce urmează după Eminescu cu trecerea timpului se resoarbe în Eminescu. Uite, ia de la Pârvan, care a murit în ’26, până la Eliade, care a murit în ’86. Peste şaizeci de ani. În ultimul text pe care-l scrie despre Eminescu, Mircea Eliade spune că Luceafărul este un text liturgic”.
  • Cu Eminescu ni s-a dat temei
    să biruim uitarea prin cuvînt”.