Psalmul 102, cf. LXX

1. [Psalmul] lui David. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele dinăuntru meu numele cel sfânt al Lui!

2. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui!

3. Pe Cel milostiv [cu] toate fărădelegile tale, pe Cel care vindecă toate bolile tale,

4. pe Cel care răscumpără din stricăciune viața ta, pe Cel care te încununează în milă și îndurări,

5. Pe Cel care satură în cele bune pofta ta. Înnoi-se-va ca a vulturului tinerețea ta [ἀνακαινισθήσεται ὡς ἀετοῦ ἡ νεότης σου],

6. Domnul făcând milostenii [ποιῶν ἐλεημοσύνας ὁ Κύριος] și judecată tuturor acelora cărora li se face nedreptate [καὶ κρίμα πᾶσι τοῖς ἀδικουμένοις].

7. A făcut cunoscut[e] căile Sale lui Moisis, fiilor lui Israil voile Sale.

8. Îndurător și milostiv [este] Domnul, îndelung-răbdător și mult-milostiv.

9. Nu întru sfârșit Se va urgisi [οὐκ εἰς τέλος ὀργισθήσεται] și nici întru veac Se va mânia [οὐδὲ εἰς τὸν αἰῶνα μηνιεῖ].

10. Nu după păcatele noastre a făcut nouă și nici după fărădelegile noastre a răsplătit nouă.

11. Că după înălțimea cerului de la pământ a întărit Domnul mila Lui în cei care se tem de El.

12. După cât sunt de îndepărtate răsăriturile de apusuri, îndepărtat-a de la noi fărădelegile noastre.

13. Precum miluiește tatăl pe fii, [astfel] a miluit Domnul pe cei care se tem de El.

14. Că El a cunoscut zidirea noastră. Adu-Ți aminte că țărână suntem!

15. Omul [este] ca iarba [și] zilele lui ca floarea câmpului [și] așa va înflori[1].

16. Că duh a trecut în [prin] el [ὅτι πνεῦμα διῆλθεν ἐν αὐτῷ] și nu va [mai] fi și nu se va [mai] cunoaște încă locul său [καὶ οὐχ ὑπάρξει καὶ οὐκ ἐπιγνώσεται ἔτι τὸν τόπον αὐτοῦ].

17. Iar mila Domnului [este] din veac și până [în] veac în cei care se tem de El și dreptatea Lui în fiii fiilor

18. celor care păzesc făgăduința Lui și și-au amintit de poruncile Lui [ca] să le facă pe ele.

19. Domnul în cer a pregătit tronul Său și Împărăția Lui [peste] toți stăpânește.

20. Binecuvântați pe Domnul toți Îngerii Lui cei puternici [în] tărie [δυνατοὶ ἰσχύι], făcând cuvântul Lui, [ca] să auziți glasul cuvintelor Lui [τοῦ ἀκοῦσαι τῆς φωνῆς τῶν λόγων Αὐτοῦ]!

21. Binecuvântați pe Domnul toate Puterile Lui, slujitorii Lui, făcând voia Lui!

22. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui! Binecuvintează sufletul meu pe Domnul!


[1] Va înflori repede, ca iarba câmpului, și tot ca ea se va și usca.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.