De exemplu, în casa în care s-a închis Sfântul Teofan Zăvorâtul timp de 28 de ani, se aflau și „nenumărate cărți… Găseai acolo Istoria Rusiei, de S. Soloviov, Istoria lumii de Schlosser, opere de Hegel, Fichte, Jacobi în limba germană și o mulțime de scrieri ale Sfinților Părinți și nevoitori, în limba greacă.

Apoi, cărți științifice, teologice, în franceză, engleză și germană, cărți din domeniul mediciei și anatomiei, opere geografice și atlasuri anatomice și geografice.

Mai departe, obiecte cu întrebuințarea cea mai diferită, ca: telescop, microscop, un aparat de fotografiat, un strung, culori și pensule, ca și diferite obiecte de pictură. Pe pereți atârnau icoane și tablouri, pe care le pictase călugărul zăvorât…”.

Cf. Igor Smolici, Din viața și învățătura stareților, Ed. Anastasia, 1997, p. 219.

Did you like this? Share it: