Documentul BEM…după 30 de ani [11]

Prima parte, a doua, a 3-a, a 4-a, a 5-a, a 6-a, a 7-a, a 8-a, a 9-a, a 10-a.

***

p. 30:

II. 1 se termină prin denumirile multiple ale Euharistiei (Cina Domnului, Frângerea pâinii, Sfânta Împărtășanie, Sfânta Liturghie, Mesa/ Cina) și prin sublinierea faptului că celebrarea/ slujirea ei este „actul central [the central act] al slujirii Bisericii”.

*

În II. 2, Euharistia e denumită „the sacrament of the gift”/ „Taina darului”, „pe care Dumnezeu ne-o face în Hristos prin puterea Sfântului Duh” [which God makes to us in Christ through the power of the Holy Spirit].

Și pentru prima oară vedem în mod clar, cum documentul vorbește despre Treime pentru a vorbi despre Euharistie. Pentru că Tatăl, în Hristos, prin puterea Sfântului Duh ne dăruie Euharistia.

*

Însă de aici încolo începe relativizarea Euharistiei.

Pentru că se presupune că „fiecare creștin” (se subînțelege: din fiecare biserică/sectă a lumii, pe lângă ortodocși) primește „darul mântuirii” [gift of salvation] prin Euharistie.

Însă nu există Sfântă Euharistie decât în Ortodoxie!

Pentru că Tainele Bisericii nu sunt niciodată extra-exclesiale.

De aceea vom discuta Sfânta Euharistie din perspectiva Ortodoxiei și nu trans-denominațional, așa cum am făcut și cu Sfântul Botez și cum vom face și cu Sfânta Preoție.

*

În împărtășirea euharistică, „Christ grants communion with himself”/ „Hristos acordă cumuniunea/părtășia cu Sine”.

Și numai dacă Euharistia e Taină/ Sacrament „God himself acts, giving life to the body of Christ and renewing each member”/ „Dumnezeu Însuși acționează, dând viață Trupului lui Hristos și reînnoind fiecare mădular” al Său, adică fiecare credincios în parte.

Și ca să dea viață credincioșilor, atunci El trebuie să le dea har necreat prin Euharistie…și nu doar o mâncare pur anamnetică/ comemorativă.

*

Prima legătură între Botez și Euharistie se face în fraza: „each baptized member of the body of Christ [fiecare membru botezat al Trupului lui Hristos] receives in the eucharist [primește în Euharistie] the assurance of the forgiveness of sins (Matt. 26:28) [asigurarea/ încredințarea iertării păcatelor (Mt. 26, 28)] and the pledge of eternal life (John 6:51-58) [și arvuna vieții veșnice (In. 6, 51-58)]”.

Însă atât asigurarea/încredințarea cât și arvuna sunt realități harice interioare, pentru că e vorba despre ce trăiește omul botezat care se împărtășește cu Hristos euharistic.

Da, în Ortodoxie așa stau lucrurile: cei care sunt botezați, când se împărtășesc cu Hristos, după ce se spovedesc în prealabil, simt tot mai profund curățirea lor de păcate și încredințarea interioară profundă că trăind o astfel de viață cu Dumnezeu, trăind tot timpul așa…vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu, pentru că harul Lui e în ei.

E vorba aici despre o încredințare interioară a noastră de către Dumnezeu și nu instituțională, prin simpla împărtășire. Adică nu dacă te împărtășești și nu simți nimic…ești „încredințat” că „ești cu Dumnezeu”…ci dacă te împărtășești întru harul lui Dumnezeu simți tot mai mult har împărtășindu-te cu Hristos euharistic…Care te încredințează că ești pe drumul bun al vieții ortodoxe.

*

Însă ce primesc credincioșii bisericilor, care nu văd în Euharistie o Taină ci un simbol? Primesc mai mult decât pâine și vin?

*

II. 3 afirmă ceva „de compromis”: Euharistia conține, deopotrivă, „cuvânt și sacrament”. Asta, în mod evident, pentru că nu s-a înțeles ce e Taina.

Sfintele Taine ale Bisericii nu sunt „tăceri”, „secrete”, „lucruri de nespus”, pe care oamenii Bisericii „le ocultează” sau „nu le înțeleg”.

Ci Sfânta Taină e comuniunea lui Dumnezeu cu cel ce se botează, se mirunge, se împărtășește etc. …adică modurile mistico-liturgice în care El îi dă să simtă slava Lui în cadrul cuvintelor și a actelor slujbei.

Sfintele Taine nu sunt fără cuvinte, gesturi și har, har din belșug!

Ci Sfintele Taine sunt împreuna lucrare cu Dumnezeu a preoților slujitori pentru a coborî slava lui Dumnezeu în cei care le primesc.

De aceea afirmația că Euharistia e și cuvânt și Taină/ Sacrament e o nerozie…dar concordă cu mentalitatea protestantă care opune cuvântul/predicarea…Tainelor/ Sacramentelor.

Sau care au desființat Sacramentele pe motivul că e de ajuns predicarea.

Pentru că Sfânta Euharistie integrată în Sfânta Liturghie cuprinde tot ce e prescris în slujbă (cuvinte, gesturi, mărturisiri, explicații) și în cadrul căreia harul lui Dumnezeu e simțit/experiat/trăit de către cel care se împărtășește.

Căci Taina e divino-umană: e har și slujbă…slujbă care cuprinde cuvinte și gesturi, pentru că suntem oameni și nu Îngeri.

*

Și de aceea Tainele sunt Taine: pentru că ne unesc cu slava lui Dumnezeu dincolo de slujba și cadrul liturgic în care sunt trăite. Ele sunt porți harice spre Dumnezeu sau Dumnezeu coboară pe aceste scări mistico-liturgice…ca la Sfântul Iacov în pustie.

*

Dar II. 3 numește Euharistia și „a proclamation and a celebration of the work of God”/ „o proclamație și o celebrare a lucrării lui Dumnezeu”…de unde se observă în mod clar că lipsește ideea de actualizare.

Proclamația e o vestire a unui mare act din trecut, recte Cina cea de Taină.

Când spui că celebrezi/ că te bucuri de lucrarea lui Dumnezeu…iarăși vorbești despre ce a făcut Dumnezeu în trecut…dar nu în prezent.

Însă ortodocșii când slujesc Dumnezeiasca Liturghie…pentru ca Pâinea și Vinul euharistice se transfigureze/ să se preschimbe în Trupul și Sângele Domnului, atunci ei con-celebrează/ con-slujesc cu Dumnezeu Taina.

Tocmai de aceea Tainele Bisericii sunt mereu actuale pentru că sunt mereu lucrarea cea vie și îndumnezeitoare a lui Dumnezeu în viața oamenilor.

Ele sunt prezent liturgic chiar și când rememorează iconomia lui Hristos pentru noi, pentru că în Liturghie retrăim, în mod liturgico-mistic, toată iconomia/ lucrarea Lui pentru noi.

*

De aceea, în documentul BEM, trebuia să apară ideea că Euharistia e Taină/ Sacrament, pentru că e conslujire/ concelebrare a lui Dumnezeu cu oamenii.

*

Tot în II. 3, Euharistia este denumită „the great thanksgiving to the Father”/ „marea mulțumire adusă Tatălui”, lui Dumnezeu Tatăl.

Pentru prima dată asistăm la punerea în evidență a Tatălui în discuția misterologică, așa cum o fac și rugăciunile tainice ale Slujbelor Sfintelor Taine.

Și apar înșirate aici trei substantive capitale în Teologia Dogmatică: creation, redemption, sanctification [creație, răscumpărare, sfințire] pe care Tatăl, prin Fiul, întru Duhul Sfânt le-a lucrat și le lucrează spre binele nostru și al întregii creații.

Iar păcatele lumii, se subliniază aici, nu au putut să stea înaintea voii lui Dumnezeu, căci El va aduce Împărăția lui Dumnezeu la împlinirea ei.

Cu alte cuvinte: nimeni și nimic nu poate sta în calea voii lui Dumnezeu, care nu dorește „desființarea” lumii/ a creației ci transfigurarea ei.

*

Și dacă mai înainte, în II. 1, se folosise un cuvânt grecesc, anamnesis/ reamintire/ pomenire, în II. 3 se folosește pentru prima dată un cuvânt ebraic: berakah/ binecuvântare.

Euharistia este binecuvântarea/ berakahul prin care „Biserica își exprimă mulțumirea ei pentru toate binefacerile lui Dumnezeu” [by which the Church expresses its thankfulness for all God’s benefits]”.

Însă mulțumirea aceasta e la prezent…e o perspectivă dinspre prezent spre trecut și nu dinspre trecut spre prezent…așa cum a fost cea mai dinainte, când s-a vorbit despre proclamare și celebrare.

Mulțumirea e a Tainei actualizate.

Acolo unde Taina este o realitate divino-umană, în care retrăiești dumnezeiește întreaga istorie a mântuirii și a lumii, acolo ești plin de bucurie și de veselie dumnezeiască, care te fac să Îi mulțumești lui Dumnezeu pentru toate cele trăite în viața ta.

Și nu poți „să te bucuri” la o comemorare a trecutului…ci doar la o retrăire a trecutului. La o actualizare duhovnicească a trecutului.

Ca ploaia care o să vină

 • Realitate stomatologică: „Gura omului e “cel mai mizerabil” loc din organism. Dar omul poate fi minunat”.
 • Întregul discurs de ieri, 15 iulie 2012, de la Timișoara, al lui Crin Antonescu. „România, indiferent că e condusă de Băsescu, de Antonescu, de oricine altcineva, are dreptul şi are obligaţia să considere Europa definitiv partea a sa, parte a culturii sale, parte a istoriei sale, parte a viitorului său. Nu există Europă deplină fără România şi nu există Românie întreagă fără apartenenţa la Europa”.
 • Eu cred că preşedintele interimar al României a ajutat-o pe cancelara Germaniei să-şi amintească un cuvânt matern: blitzkrieg. E o strategie pe care de obicei o folosesc americanii. Împotriva regimurilor de ocupaţie”.
 • dacă cineva ar da puțin la o parte acea năframă de pe ochii simbolului Justiției, mie îmi e frică să nu apară ochiul ăla al lui Băsescu de după năframă!”.
 • Trăiesc într-o țară în care fiecare se simte îndreptățit să-l urască pe celălalt, iar iubirea a devenit infirmitate”.
 • Idem: „Lumea, cea care se săruta și se îmbrățișa pe străzi în 89, oameni care nu se văzuseră niciodată și totuși își împărtășeau iubire, acea lume a fost asasinată”.
 • Idem: „Bunica mea de mamă, în bătătura căreia am crescut, m-a învățat să spun bună ziua pe uliță, chiar oamenilor pe care nu-i cunosc iar tata saluta el primul, până și copiii, dator comunității cu o dovadă de iubire. Epoca Băsescu, chiar dacă se va isprăvi în 29 iulie, ne-a lăsat moștenire ura. Ea se va șterge greu sau nu se va șterge niciodată. Iată de ce înfrângerea lui Băsescu, dacă se va petrece, așa cum nădăjduiesc, va lăsa în urmă, de nestins, victorioasă, ura. Băsescu, cel învins în 29 iulie, ne biruie prin ură. Mefisto a reușit să ne dezbine și va hăhăi, ca un coșmar, în nopțile, cândva înstelate, ale acestei patrii”.
 • De când e o fundațiepartid politic? „PDL a adoptat la ultima convenție o hotârîre vizând constituirea unei platforme unice de centru-dreapta. Pe respectiva platformă se vor reuni ICCD, Noua Republică și PNTCD. Construcția va fi fortificată prin aderarea unor entități civice de tipul Fundației Creștin-Democrate, care a încheiat recent cu Noua Republică un acord politic pentru apărarea statului de drept.  Acest pol – despre care sper că nu se mai vorbește doar din cauza lui 29 iulie – va întruni cu siguranță sprijinul clasei de mijloc și al mediului de afaceri sănătos”.
 • Acordul dintre FCD și PNR. Și cu puțin video, pentru ca populismul „să nu moară dintre voi niciodată”:
 • Numai că Baconschi și cu Neamțu sunt „profitori” de partea dreaptă ai regimului Băsescu…și încearcă să repare, în mod comic, coșmelia unui regim care se dărâmă.
 • Premierul Ponta a anunţat o măsură guvernamentală rapidă pentru dezvoltare economică: TVA la plată, nu la facturare”.
 • „“Este o misiune imposibilă (încercarea de a fi revalidat în funcție – n.r.), dar şi eu sunt un politician imposibil. Nu mă las până nu văd că am pierdut. (…) Mă îndoiesc că românii îşi vor da preşedintele pentru hoţii din Parlament”, a declarat Traian Băsescu, susținând că  “solidaritatea hoţilor” s-a manifestat”.
 • „”Deci despre ce dosare este vorba? Este una din miciunile puşcăriabililor, pentru că am văzut şi cine a făcut afirmaţiile – exact oameni cu dosare penale. Din câte ştiu eu nu am nicun dosar penal. Reclamaţii penale am avut. Am avut 500 când eram primar general”, a spus Băsescu”.
 • Firmele care angajează şomeri cu vârsta mai mică de 25 ani sau mai mare de 55 ani nu vor plăti contribuţii de asigurări sociale pentru aceştia, timp de un an, dacă persoanele astfel angajate vor fi menţinute încă un an după expirarea facilităţii, a declarat premierul Victor Ponta”.
 • Cristian Preda a plecat de la emisiune…după cum a plecat Traian Băsescu de la sesiunea parlamentară care l-a suspendat.
 • Călin Popescu Tăriceanu (Antena 3; 14. 19): cota unică de 16% nu se va modifica.
 • procurorul şef [Daniel] Morar, numit în funcţie de Băsescu, în loc să semneze rechizitoriul întocmit în dosarul „Flota” şi să-l retrimită instanţei de judecată, aşa cum a dispus aceasta, a repartizat dosarul unui procuror din subordine. Acesta a dispus o nouă expertiză, ce a stabilit un prejudiciu de 0 lei, faţă de prejudiciul de 324 milioane dolari stabilit prin prima expertiză efectuată în cauză. În baza noii expertize, procurorii DNA au decis scoaterea de sub urmărire penală a unui număr de 76 de inculpaţi din dosarul „Flota”, iar în privinţa lui Traian Băsescu au dispus disjungerea cauzei, motivând că şeful statului ar beneficia de imunitate prezidenţială şi nu poate fi cercetat. Astfel, dosarul „Flota” a fost tras pe linie moartă la DNA (ca toate celelalte dosare penale ale lui Traian Băsescu) în pofida faptului că 16 nave de mare tonaj din flota comercială a României au dispărut fără ca cineva să răspundă”.
 • S-a stins „flacăra” democrației.
 • nimeni altul decât Vladimir Tismăneanu. Cum, care Tismăneanu? Fiul lui Leonid Tismineţchi, cel venit odată cu tancurile sovietice să ne fericească prin impunerea stalinismului. Volodea, fiul devenit Tismăneanu, după ce tatăl şi-a cosmetizat numele, fabricându-şi un altul, care aminteşte parşiv de Sfânta Mănăstire românească Tismana. Volodea, cel ce, crescut în Primăverii, promitea să fie un bun filosof marxist (vorba regretatului Fănuş Neagu, preferă filosof, cu „s”, nu cu „z”, adică iubitor de zofos, de întuneric). Cel ce, în capitala sa operă de denunţare a comunismului, citită cam poticnit de Băsescu, expediase cu graţie tocmai perioada cea mai neagră inaugurată, între alţii, de tătâne-su. Cel care, stabilit peste Ocean, mai vine, sub oblăduirea lui Băsescu (cine i-o fi plătind cazarea, biletele etc) să vadă ce documente i-au mai scos de prin arhive „negrii” plătiţi din bani publici, ca să mai lanseze vreun volum”.
 • Romania a ocupat primul loc din Europa si locul 10 din 100 de tari la Olimpiada Internationala de Matematica de anul acesta”.
 • În 2012 încă se clădesc morminte unor scriitori în viaţă, respectul este ceva de domeniul SF-ului, injuriile sunt trecute cu vederea, pe motiv de “sensibilitate” originală a agresorului, iar victima este lăsată pradă haitei, care sporeşte numeric o dată ce nimeni nu a arătat-o cu degetul. Între comportamente deviante şi bun simţ, bunul simţ va fi cel pierzător, din păcate, în România”.
 • În 1977, multele zeci de secunde de zgâlţâială (la mine nu se stinsese lumina) am privit ca prostit teancul de manuscrise gândind c-am fost un fraier: în loc să trăiesc am mâzgălit hârtia care va fi-ngropată împreună cu mine. Căci era clar că toată casa se va nărui aşa trosnea şi se legăna. Zeci de sticle din cămară s-au prăvălit şi au astupat uşa de serviciu. Tatăl meu, care nu era acasă, a venit după vreo oră ([timp] în care am tremurat de-ngrijorare”.
 • Un grup de pensionari s-a adunat, luni [16 iulie 2012, de la ora 10], în faţa porţii sediului de campanie al lui Traian Băsescu. Cu foi pe care scria “Da, Referendum”, oamenii şi-au arătat nemulţumirea faţă de preşedintele suspendat”.
 • La republici noi, moravuri vechi”. Sau despre cum se contrazic Băsescu și Ungureanu în raportarea lor la acțiunile democratice.
 • Ţara fetei de la pagina 5 a ajuns locul de joacă al preşedintelui de pe tasta 3”.

 • On July 1, 2012 Ecumenical Patriarch Bartholomew arrived at the Holy Monastery of the Nativity of the Theotokos in Kleisoura to officially list St. Sophia of Kleisoura (1887 – 1974) among the saints of the Orthodox Church”.
 • Iar John Cena, născut în 1977, a câștigat Money in the Bank 2012. Poza de final:
 • Să ai mereu pregătită o lacrimă la îndemână şi să îţi dai demisia numai după ce ţi-ai asigurat o candidatură comodă şi sigură în mandatul următor. Nu uita niciodată că moralitatea e bună, dar imunitatea e şi mai bună”.
 • Învățătoarea din Caracal, Cristiana Anghel, a anunțat luni [16 iulie 2012] că intră în greva foamei pentru că este supărată pe oficialii Uniunii Europene care impun României ce să facă în cazul suspendării lui Băsescu”.
 • Olimpicii români au cucerit şase medalii – două de aur, trei de argint şi una de bronz – la a 53-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale de Matematică, desfăşurată la Mar del Plata (Argentina), în perioada 4-16 iulie 2012. Multiplu medaliat la competiţiile regionale şi internaţionale de profil, Omer Cerrahoglu, absolvent al clasei a X-a la Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu” din Baia Mare, şi-a trecut încă o medalie de aur în palmares. A doua medalie de aur a fost cucerită de Radu Bumbăcea, absolvent al clasei a XII-a la Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” din Bucureşti, şi el laureat în numeroase rânduri la aceleaşi concursuri. Medaliile de argint au intrat în posesia Ioanei Tamaş şi a colegilor săi Octav Drăgoi şi Ştefan Ivanovici, toţi absolvenţi în acest an ai Liceului Internaţional de Informatică din Bucureşti. Medalia de bronz i-a revenit lui Ştefan Spătaru (clasa a X-a, Liceul Internaţional de Informatică din Bucureşti). Concursul din acest an a reunit 548 de concurenţi din 100 de ţări. În ierarhia neoficială pe naţiuni, ţara noastră a ocupat locul 1 în Europa şi locul 10 la nivel mondial. Cele trei medalii de bronz la Olimpiada de Biologie din Singapore, au fost obţinute de Roxana Gabriela Sandu (clasa a XII-a/ Colegiul Naţional „Iulia Haşdeu” din Lugoj, judeţul Timiş), Victor Şerban (clasa a XI-a/ Colegiul Naţional „Gh. Lazăr” din Bucureşti – argint la ediţia precedentă) şi Cristian Alexandru Bolunduţ (clasa a XI-a/Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” din Cluj-Napoca). Al patrulea component al lotului, Laura Alexandra Antonaru (clasa a XII-a/Liceul Teoretic Ovidius din Constanţa), a intrat în posesia unui certificat de merit”.
 • STS va fi sau nu va fi de partea…perdantului? • Crin Antonescu a promulgat luni [16 iulie 2012] legea referendumului, în forma propusă de către Curtea Constituțională. „Am decis să promulg legea de modificare a legii referendumului, aşa cum a fost ea votată în Parlamentul României, aşa cum a trecut ea de Curtea Constituţională”, a spus Crin Antonescu. Decizia de promulgare a legii survine după discuțiile avute de Antonescu cu premierul Victor Ponta şi cu preşedinţii celor două Camere. Drept urmare, Traian Băsescu poate fi demis dacă la referendumul din 29 iulie [2012] se vor prezenta 50%+1 din românii înscriși pe listele electorale. Crin Antonescu a mai spus că referendumul se va organiza pe parcursul unei singure zi și că eventual se poate prelungi programul de votare în acea zi”.
 • Sorin Ilieșiu (Antena 3; 21. 08): e extrem de rușinos că am avut un președinte al României timp de 8 ani de zile, care minte precum respiră.
 • Referendumul, potrivit Gândul, va fi între orele 7.00-22.00, pe 29 iulie 2012.

 • Crin Antonescu nu cunoștea astăzi faptul că Traian Băsescu are telefon STS:
 • E un abuz al STS faptul ca președintele suspendat să aibă telefon STS. 21. 36. Antena 3.
 • Președintele interimar, Crin Antonescu, i-a servit o lecție amară președintelui suspendat Traian Băsescu: a promulgat Legea referendumului, așa cum a dorit Curtea Constituțională, cu validarea referendumului cu o participare de 50 la sută plus din alegătorii înscriși pe liste. Se oferă astfel președintelui ales al României, cum îi place să se intituleze, posibilitatea de a intra în istorie sau de a cădea în ridicol. Ce legitimitate are un președinte pentru a cărui demitere se pronunță nouă milioane de oameni, dar referendumul nu e validat, fiindcă nu s-au pronunțat nouă milioane plus unu?”.
 • Mugur Ciuvică (Atena 3, de la 21. 49): telefoanele STS nu pot fi interceptate/ Băsescu a primit telefonul fără decizia CSAT.
 • Radu Tudor (Idem, de la 21. 55): niciun fel de tehnologie STS nu poate fi folosită în scopuri politice/ trebuie demis directorul STS/ STS face politică partizană.
 • Ochii Beatricei și plagiatul.
 • Aflat într-o emisiune la B1 TV, sinecuristul lui Băsescu [Vladimir Tismăneanu] a declarat, referindu-se la atitudinea pe care ar trebui să o aibă oficialii de la Bruxelles faţă de actuala guvernare: ”E simplu, Uniunea Europeană [trebuie] să treacă la sancţiuni drastice contra României, aşa cum s-a procedat în cazul Iranului”.
 • Niciodată, nimeni nu a mai folosit simbolurile olimpice în scopuri politice. Asta s-a produs doar în regimurile totalitare, pe vremea lui Hitler, la Jocurile Olimpice din ’36”.
 • Statul lui Băsescu nu a fost „aproape militar”, ci „aproape poliţienesc”. Este statul cu mai mulţi spioni pe cap de locuitor decât SUA, în care serviciile secrete instrumentează anchete penale şi unde stenogramele devin instrumente de şantaj”.
 • Cat de singur trebuie sa se simta Traian Basescu cand este singurul bun din tarisoara asta! Numai in pielea lui sa nu fii! Dar tot el ne spune ca nu avem cum sa fim”.
 • Pe parcursul a doi ani de zile, Vladimir Tismaneanu a investigat crime despre comunism in Statele Unite si prin hoteluri, beneficiind de sponsorizari de peste 50.000 de lei. De privilegii similare s-a bucurat si Mihail Neamtu, directorul stiintific al IICCMER, informeaza ZIUAnews”.
 • Parastasul de 1 an al Părintelui Arsenie Papacioc.
 • Florin Georgescu (Antena 3; de la 22. 28): îmi țin banii personali în lei și în euro/ ajustarea salariilor în România a fost inechitabilă/ „grecii au avut niște finanțe publice putrede”/ trebuie să trecem la creșterea economică reală, manufacturieră/ fapt pentru care trebuie să angajăm cât mai mulți oameni/ acces direct și nediscriminatoriu la resursele sociale/ „inechitățile sociale și sărăcia erodează democrația”/ stimularea economiei + disciplină financiară/ profitul a fost consumat, până acum, de puțini oameni/până în 2020 putem scăpa de criza economică actuală…care acum se află în starea de salon medical/ avem nevoie de stabilitate financiar-economică și de predictibilitate/ nu se măresc taxele și impozitele/ subvenții (100 milioane de euro pe 2012) pentru crearea de locuri de muncă/ stimularea creativității în companii/ fondurile europene trebuie atrase/ s-a furat 20-30% anual din profitul României/
 • Astăzi, Traian Băsescu s-a întâlnit cu jurnaliștii și creatorii de online din Republica Moldova.
 • Poza de grup de la Chișinău:
 • Ce sculpturi s-au produs în cadrul Simpozionului Internațional de Sculptură Monumentală de la Caransebeș (15 iunie-15 iulie 2012). Simpozion care a ajuns la ediția a 10-a…
 • Teza de doctorat prezentată de Victor Ponta în 2003 nu este plagiată, se arată în raportul Comisiei Tehnice a Consiliului Națională de Etică (CNE), un document în baza căruia CNE va decide verdictul final, potrivit România TV”.