Urme ale tradiției literare vechi în Țiganiada [15]

Prima, a doua, a 3-a, a 4-a, a 5-a, a 6-a, a 7-a, a 8-a, a 9-a, a 10-a, a 11-a, a 12-a, a 13-a și a 14-a parte.

Debutul Cântului al IX-lea introduce în scenă…filosofia.

Felul acesta, de a intertextualiza, pe rând, literatura veche și modernă, istoria veche și modernă, filosofia veche și modernă, genurile literare, de la cronică la basm și la discursul politic, recuperarea secvențială și bine delimitată, în text, a unor atitudini literare sau filosofice, din opere universale celebre ori din canonul literar românesc, ori a tiparului lingvistic ce le poate fi atribuit, toate acestea indică un singur lucru: intenția.

Încât Țiganiada devine din ce în ce mai mult un…discurs literar și nu mai pare a fi narațiunea în versuri a unei aventuri.

Avertizam, în nenumărate alte ocazii, că atitudinea dramatică a unor poeți a fost puțin luată în seamă de critica literară, și ofeream (și susțin mai departe) exemplele lui Bolintineanu și Eminescu.

În cazul lui Budai-Deleanu, excesul de retorică polemică și dramatizare a operei (impresie consolidată de dialogul personajelor-spectatori din subtext) are consecințe paradoxale, pentru că, pe de o parte, se poate trage concluzia anticipației (extrem de precoce) a postmodernismului, iar pe de altă parte, concluzia contrară a înrădăcinării adânci într-o mentalitate tradițională care alegorizează și filosofează în așa fel încât se străvede mereu în fundal schema retorică (intenționat tautologică, precum este, spre exemplu, mai departe evocatul refren peren al nimicniciei infuzat subcutanat în pretenția de dominație a concretului și materialității).

Astfel, Budai-Deleanu, după ce căinează – în urma lui Plaut, Erasmus și Hobbes – faptul că omul pe om strică ș’ucide (p. 342) [vezi: homo homini lupus], dezvoltă, în altă gamă, străvechiul dicton biblic, care a făcut carieră în literatura română (de la cea medievală la Eminescu) al deșertăciunii deșertăciunilor (vanitas vanitatum):

Săracă omenire-obidată!

Nu-ți ajunge că vreme puțină

De-a viețui în lume ț-e dată,

Ș-acuș’ iară te-întorci în țărână,

Nu-ți ajung destul să pătimești

Slăbiciunile tale firești?

 *

Dar’ tu ți-otrăvești încă ș-acele

Puține zile ce din viață

Îți rămân fericite ș-a tele,

Dându-te patimilor în brață,

Care nu-ți aduc bine ș-odihnă,

Ci tot rău, năcazuri și netâhnă.

*

Muritoriul pentru bogătate

Plutește pre mări primejdioase,

Mărgele și pietrii nestămate

Căutând, sau de mari elefanți oase:

După-atâta-în urmă sbuciumare,

Cade hrană peștilor de mare!

*

Apucându-l poftă de domnie,

Să luptă-în gânduri zioa și noapte,

Dar’ fiindcă sau n-are tărie,

Sau proiecturile nu i-s coapte,

Cu capu-în urmă vina-ș’ plătește,

Vița toată-i piere mișelește.

*

Iar’ care-ajunge la-întiețime,

Despòt și tiran fără milă

Să face-asuprind biata mulțime.

Atunci lege-i putința cu sâlă,

Voia lui e poftă desfrânată,

Iar’ porunca crudă, neîndurată.

*

Puind el tot dreptul în putere,

Face pe cel mai slab să-i slujască

Despoindu-l cu sâla de-avere,

Apoi cu îndrăzneală tâlhărească

Robește țări, arde orașe, sate,

Și pe unde merge strică toate.

*

Fii de la părinți ia-în tărie,

Armându-i asupra lor ș-a toată

Patria, din deșartă mândrie,

Cu oaste la război învățată,

Face-asupra tuturor năvală;

De sânge-omenesc nu să mai spală.

*

Un tinăr Machidonean să scoală

Și júnghie-o jumătate de lume.

Pentru ce? Pentru deșartă fală

Vrând a dobândi slavă și nume!…

Pentru triumf a Romii cetate

Junghie ceaialaltă jumătate;

*

Un Cinghișhán, un Tamerlán face

Tot aceaiaș, din altă pricină,

Adecă sânge-a vărsa le place

De-alt neam, ce-altor dumneziei să-închină!…

Iar’ spaniolii pentru bolovani

Cu aur, taie pe mexicani.

 *

Un arap [arab] cu sabia-într-o mână

Cu Alcoránul [Coranul] în ceaialaltă,

Taie pe toți ș-apasă-în țărână

Ce nu cinstesc luna-îngiumătată

Nu-i primesc visurile și care

Nu-și taie împrejur mădulare!…

 *

Și cestor slăviți tâlhari putință

Tu le dăduși, oame ticăloase!

Tu le-împrumutași ajutorință

Spre fapturi atâta nemiloase,

Spre-a fraților tăi crudă junghiare!

Dar încă-aceasta puținu-ți pare.

*

Ci ca să-ți covârșești răutate,

Scornești noao legi, faci dumnezei

Împrotiva ceii-adevărate

Dumnezeiri! Pui noi arhierei,

Noao beserici și-închinăciuni,

Toate-a dreptii minți îngânăciuni.

 *

Înveți dogme, care nice-o minte

Le cuprinde,-obiceaiuri afară

De fire și crezământuri sfinte,

Însă nice-o știință-adevară,

Nice-o precepere și sâmțire

Potrivită cu omeneasca fire.

 *

Tu-înveți pe om ca el să nu vază

Când vede, să nu știe când știe,

Iar’ cându-i de-a crede, să nu crează,

Zâcându-i că mintea-i nebunie,

Sâmțirea-i patimă rușinată,

Firea-i totdeuna necurată.

Mai departe, obiectul criticii autorului îl constituie fanatismul religios.

Însă…privind mai sus la fragmentul poetic citat…plutirea pe mări primejdioase este un topos ultrasolicitat în literatura română medievală (și pe care nici romantismul nostru nu l-a trecut cu vederea). L-am analizat în trecut și am făcut, de asemenea, numeroase trimiteri, cu alte ocazii, la această analiză.

Strofele acestea ale Țiganiadei îmi aduc aminte atât de textele pe tema ubi sunt? din literatura română veche, cât și de poemele Conrad al lui Bolintineanu și Memento mori al lui Eminescu. Și mă gândesc la evocarea – strict negativă, în cazul de față – a unor personalități istorice ca Alexandru Macedon, Gingis/ Ginghis Han și Tamerlan.

Reamintim versurile lui Miron Costin, din poemul Viiața lumii:

Vrémea petréce toate; nicio împărăție

Să stea în veci nu o lasă, nicio avuție

A trăi mult nu poate. Unde-s cei din lume

Mari împărați și vestiți? Acu de-abiia nume

Le-au rămas de povéste. Ei sântŭ cu primejdii

Trecuți. Cine ai lumii să lasă nădejdii?

Unde-s ai lumii împărați, unde ieste Xerxes,

Alixandru Machidon, unde-i Artaxers,

Avgust, Pompeiŭ și Chesar? Ei au luat lume,

Pre toți i-au stinsŭ cu vrémea, ca pre niște spume.

Fost-au Țiros împărat, vestit cu războaie,

Cu avére preste toți. Și multă nevoie

Au tras hândii și tătarii și Asiia toată.

Caută la ce l-au adus înșelătoarea roată:

Prinsu-l-au o fămée, i-au pus capul în sânge.

„Satură-te de moarte, Țiros, și te stinge

De vărsarea sângelui, o, oame înfocate,

Că de vrăjmășiia ta nici Ganghes poate

Cursul său să-l păzească”. Așa [bat]jocuréște [timpul]

Împărățiile lumii, așa [le] prăvăléște.

Faptul că în loc de Artaxerses și Cirus, spre exemplu, Budai-Deleanu îi pomenește pe Gingis Han și Tamerlan nu schimbă semnificația retoricii.

Însă evocarea lui Tamerlan nu mi se pare întâmplătoare, fiind cel de la care își revendica și Dimitrie Cantemir descendența și care făcuse istorie și în…literatură (vezi aici).

Dar strofele citate din Țiganiada îmi readuc în minte și Scrisoarea I a lui Eminescu.

Pentru că versurile Muritoriul pentru bogătate / Plutește pre mări primejdioase și, respectiv Apucându-l poftă de domnie, / Să luptă-în gânduri zioa și noapte, mie îmi rememorează binecunoscutele: Vezi pe-un rege ce-mpânzește globu-n planuri pe un veac /…/ Iară altu-mparte lumea de pe scândura tarăbii, / Socotind cât aur marea poartă-n negrele-i corăbii (Scrisoarea I).

În ce privește critica religioasă, ea nu reprezintă un discurs sceptic, ci, atent subliniat de către autor, un reproș la adresa celor care inovează în materie de dogme și teologie (recte protestanții) și, respectiv, a celor care își justifică crimele prin comandamente religioase.

În textul citat se referă deschis la Alcoran și, prin urmare, la musulmani, dar mai departe va vorbi și despre incviziția sfântă (p. 348) și obiceiul ei de a-i arde pe rug pe cei condamnați ca eretici.

Dar Budai-Deleanu crede în adevărata Dumnezeire și că mintea dreaptă  I se închină[1].

Apelul la Democrit și Heraclit (p. 341-342) este inserat însă nu unei dezbateri filosofice pe marginea filosofiei lor, ci acestui mai vast discurs pe tema nimicniciei umane: oame ticăloase!.


[1] În altă parte, atribuia chiar unei căpetenii demonice, lui Velfegor/ Belfegor (am mai făcut referire, aici), inspirarea acestor adaosuri fictive/ fanteziste (pe care le numește schime [schimonosiri, desfigurări ale credinței prin inventarea de superstiții]) față de teologia ortodoxă/ dreapta închinare – reamintim versurile:

*

În urmă Vélfegor vorbă-apúcă,

Stăpânul credințelor deșerte,

Zâcând: „Nu-l opresc eu să să ducă

Cărui i voia să să mai certe

Odată, dar mie la-împărțire

A fi cu dânsul nu-mi vine-în fire.

*

Eu mă sârguiesc în tot adinsul

Ca cea mai mică rază de lumină

Care-în om fu născută cu dânsul,

Să-o-întunec să nu fie sărină;

Ș-am făcut acu multe ispite

Cu tot feliu de-arătări măestrite.

*

Fieșcare crede în vreo lege

Care-o socotește preste toate,

Și tot însul prin minte s-amege

Sau lăturiș’ din cale s-abate.

Așa-l întunec! de nice sâmte

Că-are vreo precepere sau minte.

*

Fanatismul și Suprăstăciunea,

Ceste-a mele doao slujitoare,

Toată-adevărată-închinăciunea

Dumnezieirii ceii făptoare

În schime-o prefac necuvioase,

Nevrednice, ba și rușinoase.

Muzica mă contropește ideatic

Ochii tăi vor fi „două șoapte” (min 1)…pentru că „mi-e foarte dor, mi-e tare dor de ei”. Sentimente pline spuse simplu. La care omul nesofisticat…răspunde instinctiv.

*

Însă, „să nu crezi ce-ți spun acum…vorbele-mi sunt vânt nebun”. Dar: „vei fi a mea oricum”…De ce ai, prietene, vânt nebun în vorbele…de dragoste?!

*

Căldura” însă „crește atunci când intru-n club”. Părerea de sine a femeii „fatale”, care consideră că „sexualitatea” e cea mai mare „seducție” a umanității.

Iar el e „prea vulgar” și „prea cuminte” în același timp.

Și cu el se simte „hai”…hai, vino, nu te mai uita ca prostu!

Și Anda Adam devine și mai explicită: „de-ai fi cu mine ce ți-aș face de a-i fi”, la care Alex Velea îi răspunde: „de-aș fi cu tine aș face numai prostii”.

Și prostiile sunt…sexul: cel mai mare „doctorat” pe care orice prost crede că îl poate trece prin plagiat.

*

Însă Maximilian, frate, face din Sophie o poveste cu subînțelesuri perverse…foarte reale, dezarmante.

„E sofisticată, mă!”…pentru că tipa „e o pagubă” financiară, un atentat la banii bărbatului.

Și „prea sofisticată” rimează cu „o fi stricată”.

Poate fi stricată/ violată/ curvă/ panaramă…stresată, bombată, egolatră, cu ochii verzi de fată.

În concluzie: femeia e bună ca „seducție”, ca „inițiatoare de excitare”…dar e rea prin prisma „calității morale”. Pentru că cea „prea seducătoare” e o „pagubă”, „o stricată”.

*

Și Maximilian dă verdictul: „cu siguranță! știe mult prea multe pentru vârsta ei”.

Ea te ține „după fusta ei”…pentru că tu, bărbatul, ești cam prostuț, manipulabil…

„Te-a făcut din vorbe” = te-a convins prea repede; face ce vrea din tine.

Și ea e „joacă cu focul”.

Căci „e bine îmbrăcată dar e goală pe dinăuntru”. Nu are suflet. E perversă. Nu te iubește. E o himeră frumoasă…dar păguboasă.

„Are inimă de piatră”…pe când tu ești „prostul care o așteaptă”.

„Joacă în altă ligă”: în liga profitoarelor de bărbați cu mulți bani.

Restul deduceți singuri…că sunteți băieți mari…sau fete mari.

*

Ardenesimțirea și prostia în ei. Și pe cât arde…prostul se crede „cel mai deștept din curtea școlii”.

Vrea niște „brățări”/ cătușe…și să fie „îmbrăcat în dungi”.

Azi „o arde aiurea”, adică lâncezește.

Niște versuri banale cu rimă și cu multă răutate, marca Chelu.

Și se laudă că fumează mult…adică: o să moară repede. N-are „dor de casă”, pentru că „nu s-a pocăit”. Da: s-a damblagit…Sau: s-a ramolit!…Rimează, frate!

Vine cel cu părul cât banița…și spune că: „nu vrea stres”. Nici noi!

Și nu vrea „drumuri noi”, ci drumuri „pe care am mai mers”, pentru că nu știe ce să facă…în situații existențiale noi. Un inadaptat…Un asocial.

*

N-au „temeri”…dar „le plac” femeile. Și dacă „nu mi-e greață, atunci mi-e rău”. Pentru că viața lui e formată din fobii…și nu din bucurii. Un neîmplinit interior, un ratat…

„Stăm bătuți de soare ca niște rechini de stepă”: adică fără ocupație.

Restul e…la fel!

*

Adică muzica românească e vai de mama ei la nivelul mesajului…dar nimeni nu se prinde.

Melomanul care se respectă…ascultă

Hitul verii 2012 e Vara nu dorm al lui Connect-R.

Nu contează cine…ci: ce cântă.

3. 29 minute = 4. 927. 372 de pleiuri până în clipa de față.

*

Picioare pe plajă…și ritmul de chitară. Muzicantul dă din cap…adică simte ritmul. Vedem chitara…apoi gura lui C-R.

Și urmează…versuri!…

„Eu vara nu dorm”. Motivul? Inanalizabil.

În ce condiții doarme? Farmaceutice: doar dacă îi dai somnifere.

Ritmul te duce la: chef de-o bere.

Dar când bea, pe fond lubric…C-R are o relație „specială” cu soarele…pentru că și soarele îl iubește…și el iubește soarele…și „o ard la fel”…unul bând cu raze…și celălalt bându-și viața în nesomnuri sau nesoamne.

*

Deci să bem bere în cinstea soarelui, căci și el bea bere…în cinstea noastră! După ce un alt artist român, pe numele lui Tudor Chirilă, cu puțin timp înainte, „făcea dragoste cu ploaia, cu vântul și cu cerul”, aidoma fantezistelor „hierogamii” păgâne.

*

Ce-a făcut C. iarna? „A hibernat ca ursul”.

Dar își mută „reședința” la Constanța…pentru că „a venit vara”.

Și de atâta băutură…dimineața…vine „mahmureala”. Dar pentru ca să fii mahmur…trebuie să fii beat de somn și beat de beat.

Dă cu sana (lapte acru). Și laudă uichendul la Mamaia…făcând astfel campanie națională pentru Turism.

*

Și după Mamaia „o ardem cu toții în Costinești”…chiar dacă suntem de la Moldova…sau din București.

„Paharul sus, now,/ că mie îmi place să torn/, nu de altceva/, dar eu vara nu dorm”.

Așa că vara e sinonimă cu beția. Cu excesul de bere, ceva sana…și nesomn.

*

Și zorii zilei îl prind pe plajă…deși el stă la București… Adică își imaginează cum ar fi să fie.

Și la 1. 07 e tot cu „vara…nu dorm”…

*

De fapt atât trebuie să reții: să stai ca prostul pe plajă, la băutură, să îți pierzi viața ca un golan…pentru că vara „așa se face”. Și iarna „la fel”.

*

Și, deși „nu doarme”, C-R este un „exces de zâmbet”…neconform cu unul bolnav de insomnie. La două nopți nedormite…C devenea „cadaveric”, darămite la 3 luni.

*

Împreună cu doi grași cu înghețată…în timp ce tinerele „bunăciuni” merg grupate pe plajă.

Și pentru că „e sensibil la lumină”…își imaginează iar că e în drum spre mare, cu trenul, și pentru că nu are parai…merge cu nașu…pentru ca CFRul să falimenteze odată…că tot o tărăgănează de 20 de ani.

*

Îi dă „d-o savarină” lu’ controlorul de tren…savarină care are dublu sens în slang: ori mită…ori o partidă de sex. Căci „a băga botul la savarină”…înseamnă cunnilingus, pe când „a-i da de-o savarină” înseamnă a-i da bani de-o prăjitură; o mică șpagă.

Însă C îi dă doar de-o apă plată

*

Și după tren, ca un dejavu, C vine spre mare…cu autobuzul…care însă nu-l ia în filmul videoclipului. Dar el se ghidează după soare…și nu după busolă.

Dă cu șapca de pământ…

Și jură că „s-ar băga la somn”, întins pe șezlong…dar nu-l lasă gașca…care îl incită la nesomn.

*

Hip-hopul real e durere, enervare, strigăt în rime. La noi hip-hopul nu e protest…ci rime pe muzică. De aceea se caută rimele, cât mai surprinzătoare…se pune un mix melodic sub ele…și gata cântec!

Așa e și „hitul” de față: o singură idee aburită, cea cu nesomnul, învârtită de trei ori în loc, care e pusă pe un ritm dansant. Și tânărul chefliu e atent la gagică și la bere…și la ce trage pe nas…decât la versuri

*

Întins pe nisip…ca să le facă chef „distractivilor”.

Se urcă la gagică pe motoscuter…

Exces de dinți și de zâmbet.

Niște valuri la orizont, dincolo de chitară.

Puțin la costum…în discotecă…se termină pe refren…

*

Și diferența e, că la final, C-R își pierde moațele/ părul împletit…și rămâne la păr scurt, zburlit.

*

Deci: unde e melomanul din voi? Unde v-ați lăsat „bunul gust” muzical?

Documentul BEM…după 30 de ani [5]

Prima parte, a doua, a 3-a, a 4-a.

*

Comentariul dintre 1. 13-1. 14 utilizează o sintagmă periculoasă: „the sacramental integrity”/ „integritate sacramentală”. Pentru că ea a fost formulată pe presupunerea, falsă bineînțeles, că toate „bisericile” au sacramente valide.

Și dacă le au „valide”…atunci nu mai trebuie „repetat” botezul…dacă treci de la o confesiune la alta.

Dar dacă „toate bisericile” au sacramente „valide”…de ce ne mai trebuie unitate dogmatică și sacramentală? Dacă a fi ortodox e „tot una” cu a fi baptist, penticostal, mormon sau greco-catolic în materie de Taine…pentru ce ne mai trebuie „unitate”, dacă așa cum suntem e „foarte bine”?

*

Însă documentul BEM se bazează pe o concepție democratică despre Biserică și nu teologico-tradițională.

El nu își pune problema care e Biserica lui Hristos, în mod genetic, istoric, cu date, probe, evidențe…ci ia notă de faptul că sunt multe „biserici” astăzi și că ele trebuie „să devină una”.

Deci facem „eforturi de unitate” în afara istoriei, a cursului firesc al istoriei și a aparițiilor istorice ale diferitelor „biserici”.

Toate „bisericile” par la fel de bine „fundamentate” deși sunt diferite și antagonice, și dorul de unitate nu vine din conștiința diversității genetice nefaste a formării „bisericilor” de pe lângă Biserică ci din conștiința că „bate la ochi” în lumea de azi, că sunt multe biserici și că ele nu se „înțeleg” reciproc.

Adică e un efort de amabilitate inter-eclesială și nu de înfrățire și de întoarcere reală la Biserica lui Hristos, cea una, sfântă, catolică/ sobornicească și apostolică.

*

Nu plonjăm în trecut pentru a ne înțelege rădăcinile și a ne asuma realitatea istorico-eclesială până azi…ci stagnăm într-un prezent fals-egalitarist, care relativizează diferențele, care transformă Biserica într-un avatar al sincretismului religios.

*

În I. 14, în prima frază, se leagă Moartea și Învierea Domnului de Cincizecime. Nu poți să participi la Moartea și Învierea Domnului fără Botez, Botez în care primești pe Duhul. Din punct de vedere ortodox afirmațiile sunt corecte.

Însă Mirungerea e declarată „un semn”, adică un simbol și nu o Taină. Dar „all agree that Christian baptism is in water and the Holy Spirit”/ „toți sunt de acord că Botezul creștin este/ se face în apă și în Duhul Sfânt”.

Și asta pentru că „așa spune” în Scriptură…dar nu pentru că „așa se petrec lucrurile” cu toți cei botezați, indiferent de gruparea religioasă din care fac parte.

*

Trebuie să înțelegem că e mult literalism scriptural în acest document, ca în tot ceea ce înseamnă „teologie eterodoxă”, fără ca cei în cauză să poată fi în stare să detalieze în mod experiențial, practic, intim modul „înduhovnicirii” lor.

Ei cred că „așa se petrec lucrurile în Botez”, pentru că așa scrie în Scriptură…și nu „știu cu adevărat acest lucru, pentru că au experimentat acest lucru”.

Presupun că ar fi așa…fără nicio probă practică.

E ca în „miturile” despre dragoste…fără ca tu să fi fost îndrăgostit vreodată. Și spui, și te pronunți și vorbești despre dragoste…fără ca să înțelegi cât de penibil ești…în fața unuia care știe cum e să fii îndrăgostit.

Ca niciodată mai aproape

 • Cererea de suspendare a Președintelui României are 16 pagini în format PDF.
 • Motivele suspendării Președintelui: 1. Președintele a uzurpat atribuțiile Premierului și s-a substituit în atribuțiile constituționale ale Guvernului; 2. a încălcat drepturile și libertățile constituționale ale cetățenilor; 3. a încălcat în mod repetat principiul separației puterilor în stat și independența Justiției; 4. a inițiat un proiect neconstituțional de revizuire a Constituției și a încălcat procedura de revizuire a Constituției; 5. a instigat la nerespectarea deciziilor Curții Constituționale și a făcut presiuni directe asupra judecătorilor Curții; 6. a încălcat sistematic principiul non-apartenenței politice; 7. a încălcat principiul reprezentativității democratice când s-a antepronunțat în neacceptarea unui guvern USL.
 • Plenul Parlamentului se reuneste joi [5 iulie 2012], la ora 10. 00, in sedinta comuna extraordinara, pentru citirea cererii de suspendare a sefului statului, depusă ieri de USL. Presedintele Traian Basescu a anuntat in aceasta dimineata ca va participa la sedinta de plen”.
 • Sextingul: șeruirea de fotografii erotice între adolescenți.
 • Codruța Cernea: pictor. Expoziția Singuri împreună.
 • http://2.bp.blogspot.com/-J0Z8ELWx9dE/T-XI9-W_kTI/AAAAAAAADXc/iM66swinyzg/s1600/Together+Alone.jpg
 • ”Poporul prost” a ieșit, din nou, în stradă, la București și Cluj. Ce vrea ”poporul prost” încă nu e definit în totalitate. E drept, listele finale din ianuarie [2012], de la București și Cluj, rămân în picioare. Cu un singur amendament: ACTA a căzut. Iar modul în care a căzut (prin votul Parlamentului European – PE) ar trebui să dea de gândit. Pentru că nu știu dacă la mijloc e responsabilitatea parlamentarilor europeni ori o concesie direcționată făcută de acest organism în ideea acceptării populare a suprastatalității/federalizării Uniunii Europene. În ambele situații (responsabilitatea parlamentarilor ori mișcare strategică) e evident însă că ACTA a căzut sub presiunea străzii (bonus: telefoane date direct europarlamentarilor, emailuri și o petiție semnată de 2,8 milioane de cetățeni). Respingerea ACTA are o importanță istorică, pentru că e pentru prima dată când PE și-a exercitat puterea oferită de Tratatul de la Lisabona (1 decembrie 2009) pentru a respinge un tratat comercial internațional. Votul în sine a fost, de asemenea, impresionant: 478 de voturi pentru respingerea ACTA, față de 39 de voturi favorabile tratatului și 165 de abțineri”.
 • Dorombach e dezamăgit…de o televiziune numită PRO TV și de jurnaliștii ăia care nu spun „cu cine țin”.
 • Incepand de azi, joi, 5 iulie 2012, peste 160.000 de absolventi ai clasei a VIII-a sunt asteptati sa se inscrie la admiterea in liceu […] Potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educatiei, in intervalul 5-8 iulie [2012], elevii si parintii acestora urmeaza sa completeze fisele de inscriere, cu ajutorul dirgintilor. Fisele se completeaza la scoala unde elevii au absolvit clasa a VIII-a”.
 • Premierul Victor Ponta și-a prezentat online Diploma de la Universitatea din Catania.
 • O primă bătălie a fost câştigată în urma campaniei Jurnalului Naţional, de susţinere a demersurilor iniţiate de Asociaţia Henri Coandă, pentru recuperarea, restaurarea şi revalorificarea patrimoniului moştenit de România de la marele savant român: Guvernul Ponta a decis, azi, [4 iulie 2012] printr-o hotărâre specială, trecerea parterului Casei Coandă din proprietatea privată a statului în proprietatea publică a statului şi din administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat (RAAPPS), în administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional (MCPN), în scopul reînfiinţării Muzeului Naţional Henri Coandă”.
 • În ultimii zece ani populaţia României s-a diminuat cu 2,6 milioane de oameni, ajungând la situaţia dezastruoasă în care nivelul demografic din prezent este similar celui înregistrat în urmă cu 46 de ani, de 19 milioane de locuitori, potrivit Institutului de Proiecte pentru Inovaţie şi Dezvoltare (IPID)”.
 • Revista Vatra veche, iulie 2012. În PDF, 88 pagini.
 • Pasajul Latin din București. Scurt istoric.
 • Teodor Baconschi vrea să intre în Inițiativa lui Ungureanu: „Să ne implicăm civic și politic pentru constituirea, cu PDL și Inițiativa civică de centru-dreapta lansată de Mihai Răzvan Ungureanu, a unei forțe capabile să contrabalanseze abuzurile în lanț ale cuplului Ponta-Antonescu. O vom face în stradă, pe internet, pe ultimele canale media neaservite, prin petiții adresate instituțiilor europene, prin mobilizarea sectorului ONG, dar și a intelectualilor publici. Nu ne mai pot întoarce în trecut. Vrem un viitor. Și îl putem construi împreună”.
 • Dănuț Mănăstireanu se teme de „lovitura de stat”…la care participă și „evanghelicii”. „Romania se afla astazi intr-un pericol de moarte si din pricina unor evanghelici care au ajuns in politica nu din vocatie ori din dorinta de a sluji cetatea, cu competenta si devotament (‘de unde nu-i, nici Dumnezeu nu cere’) ci din sete de putere, din dorinta de imbogatire, si din calcule meschine”.
 • Sper că de-acum nu-şi mai închipuie nimeni că Traian Băsescu se va preda. Răspunsul ţâfnos la discursul parcă decupat din Pif al lui Tony Grebă, în care a rezumat aproape toate liniile directoare ale propagandei portocalii (justiţie, plagiat etc.), mie-mi arată că omul se va lupta până la capăt. Şi că e gata să folosească orice mijloc pe care-l are la îndemână să se salveze”.
 • Înscrierea candidaţiilor [la liceu] şi completarea opţiunilor vor fi realizate conform programului afişat şi la centrul special de admitere de la Şcoala “Sf.Voievozi”, respectiv joi şi vineri [5-6 iulie 2012] între orele 9.00 şi 19.00, sâmbătă şi duminică [7-8 iulie 2012], între 9.00 şi 16.00, arată un comunicat de miercuri al ISMB. “Totuşi, din cauza căldurii, înscrierile au început la ora 8.00 şi vor dura până la 19.00″, a precizat Banu”.

 • Opt ani n-au scos un sunet. Au fost complici la tâlhărirea poporului pe care-l plâng ipocriţi. Au fost părtaşi la marea sfidare portocalie. Au fost beneficiarii celui mai autocratic regim din Europa cu apă caldă la robinet. Acum sunt disperaţi. Simt că le fuge pământul de sub picioare”.
 • Protestul anti-Băsescu din Piața Universității, ora 20. 29:
 • Guvernul a modificat Legea referendumului. Ordonanţa prevede că preşedintele României este demis la referendum cu majoritatea voturilor valabil exprimate, la nivelul ţării, ale cetăţenilor participanţi, arătându-se că modificarea a fost deja acceptată de judecătorii Curţii Constituţionale”.
 • În Piața Revoluției, azi, la protestul pro-Băsescu, Monica Macovei a văzut: „revolta,  indignare, dar si o puternica dorinta de a-si apara drepturile, institutiile, legile”.
 • Ca preşedinte interimar, Crin Antonescu va păstra mare parte din atribuţiile lui Traian Băsescu, printre acestea fiind şi cele care permit graţierea fostului premier Adrian Năstase, dar şi schimbarea mai rapidă a procurorului şef al DNA, Daniel Morar şi a procurorului general Codruţa Kovesi”.
 • Un sondaj Siemens România arată că 67% dintre tinerii români vor să părăsească oraşul în care locuiesc în prezent către alte oraşe care oferă cea mai bună calitate a vieţii, în top plasându-se Bucureşti (21.05%) Cluj-Napoca (18.46%) şi Braşov (15.41%)”.
 • Premierul Victor Ponta l-a prezentat, joi [5 iulie 2012], la Guvern pe generalul american în rezervă Wesley Clark, anunţând că acesta a acceptat să îl consilieze pe probleme strategice, de securitate şi economie”.
 • Fotografii de astăzi, de la ședința comună a celor două Camere.
 • Două ieșence au fost sechestrate mai multe luni, timp în care au fost obligate să se prostitueze. Fetele, de 18 și 23 de ani, aveau și câte 11 clienți pe zi și făceau și sex între ele pentru anumiți clienți” […] „Clienții scoteau din buzunar de la 60 de lei până la 200 de lei, în funcție de prestația fetelor. „Cele două părți vătămate au întreținut relații sexuale cu clienți, contra cost, relații sexuale orale, normale, anale, dar au făcut și show-uri lesbi”, arată procurorii în propunerea de arestare preventivă. Programul fetelor era infernal, de luni până sâmbătă, minim 10 clienți pe zi. Doar duminică erau libere iar traficanii le scoteau în oraș atent supravegheate. Atunci când acestea nu câștigau suficienți bani erau bătute cu o coadă de mop peste mâini sau date cu capul de perete”.
 • Ai avea încredere în cineva care-și calcă blugii cu dungă? Eu nu. Adică, nu numai că nu l-aș vota niciodată, în nici o funcție publică, dar nu i-aș da nici măcar cheia de la apartament să-mi ude florile cît sunt plecat în concediu. Așa a venit azi Mihai Răzvan Ungureanu la mitingul PDL din Piața Revoluției. Cu blugii călcați. Priviți!”.204
 • Iar Mihail Neamțu a fost…cu steagul în mână pentru PD-L, el spunând că luptă…împotriva lor! Nu vine și Dan Diaconescu la protestul PD-L?
 • Și mai multe fotografii, de la Cristi Șuțu, de la protestul pro-Băsescu.
 • Mihail Neamțu consumă…usturoi cu funia:
 • Invitat al lui Mihai Gâdea la “Sinteza zilei”, fostul comandant al NATO în Europa, generalul Wesley Clark, actualmente, om de afaceri, s-a declarat îndrăgostit de România. El a precizat că ţara noastră e foarte bogată şi că are resurse naturale pentru energie curată, nu în ultimul rând, apă”.
 • Vreo 2000 de pedelişti, cei mai mulţi membri de partid, şi câţiva simpatizanţi, au purces spre Ateneul Român descălecând din autocare noi, luxoase, cu aer condiţionat, să-l susțină pe Traian Băsescu.oana-stanciulescuAu stat puţin, cât să se vadă la televizor. Afară, căldură mare, peste 30 de grade. Ei, toţi, îmbăcaţi cu tricouri albe, inscripţionate, deci costau ceva crăiţari, plini de sudoare, dovadă că nu prea sunt obişnuiţi să stea în aer liber. Viitorul candidat la alegerile prezidenţiale, Mihai Răzvan Ungureanu, transpirat din cap până în picioare, vorbea despre hoţi, deşi în dreapta şi în stânga sa pe scenă erau aproape toţi liderii PDL. Albele ca zăpada, adică EBA, Raluca, şi alte doamne şi domniţe, şi-au lăsat acasă ceasurile scumpe din declaraţiile de avere, bijuteriile de firmă, poşetele ultimul răcnet, de ziceai că nu au bani nici de un lănţic să-l pună la gât. Deși se vedea și din avion că toți cei prezenți acolo sunt oameni cu dare de mână.Au strigat de vreo 10 ori Sus Băsescu, apoi s-au îmbarcat în autocarele luxoase cu aer condiționat cu care veniseră și au plecat. Cât să și strigi pe căldura asta, zău! Mai ales când nu-ți ghiorțăie mațele, nu-ți mor copiii de foame că tocmai au plecat în Elveția, iar biletele pentru vacanța în insule te așteaptă acasă.La câțiva metri mai sus, în Piața Universității, vreo 4-500 de oameni, din care probabil vreo 2-3-4 membri de partid, toti veniți pe proprie răspundere, cu metroul sau troleibusul, înfruntau canicula ca să strige Jos Băsescu.N-au obosit, n-au simțit căldura, deși nu aveau tricouri albecum recomandă medicii pe caniculă, ci fiecare ce avea pe acasă, ba bumbac, ba plastic, ce au găsit prin dulap.N-au plecat dupa 10 scandări și nici nu s-au suit în autocare cu aer condiționat ca să ajungă acasă.

  Oamenii aceștia au înfruntat astă iarnă geruri cumplite, de minus 20-30 de grade, iar acum nu se gândesc să se lase doborâți așa de repede, deși mulți dintre ei sunt în vârstă și poate nu au bani să-și cumpere nici o sticlă cu apă.

  Diferența dintre cele două mitinguri este că cei care vin singuri, cu metroul, o fac din credința că României îi va fi mai bine fără Traian Băsescu”.

 • Guvernul a schimbat conducerea Institutului Naţional de Statistică (INS), pentru a putea modifica listele de alegători, în contextul referendumului care l-ar putea da jos pe preşedintele României”.
 • Acum câteva minute, emisiunea în direct la Realitatea TV s-a întrerupt brusc…după intervenția telefonică a Monicăi Macovei.  Nici la cablu și nici online nu a funcționat un timp Realitatea TV. E vorba de intervalul de până în 22. 55.